เครือรัฐโดมินิกา

600px-Flag of Dominica 00000000000000007427
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

คำขวัญ
Après le Bondie, C'est la Ter

(ครีโอลฝรั่งเศส: After God is the Earth

 

 

 

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

เครือรัฐโดมินิกา หรือ Commonwealth of Dominica

ที่ตั้ง

ทะเลคาริบเบียน เป็นหมู่เกาะอยู่ระหว่างทะเลคาริบเบียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ กึ่งกลางระหว่างเปอร์โตริโกและตรินิแดดแอนด์โตแบโก

พื้นที่

751 ตารางกิโลเมตร ความยาวชายฝั่งเท่ากับ 148 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ภูเขาไฟที่มีลักษณะขรุขระสภาพภูมิอากาศอากาศเขตร้อน มีลมการค้าตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทำให้มีฝนตกหนัก

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไม้ซุง พลังงานน้ำ พื้นดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วมเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในช่วงตอนปลายฤดูร้อนอาจเกิดพายุเฮอร์ริเคนที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

จำนวนประชากร

73,897 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏคมคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

0.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Dominican (s)

เชื้อชาติ

ชนผิวดำ 86.6% เชื้อสายผสม 9.1% ชนพื้นเมือง 2.9% ที่ระบุไม่ได้ 0.2% อื่นๆ 1.3% (พ.ศ. 2544)

ศาสนา

คริสต์นิกายต่างๆ เช่น Roman Catholic, Seventh Day Adventist, Baptist, Methodist เป็นต้น

ภาษา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ภาษาอื่นๆ ได้แก่ French Patois

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา โดยเป็น สาธารณรัฐภายใต้เครือจักรภพ

เมืองหลวง

กรุงโรโซ (Roseau)

การแบ่งเขตการปกครอง

10 เขต ได้แก่ Saint Andrew, Saint David, Saint George, Saint John, Saint Joseph, Saint Luke, Saint Mark, Saint Patrick, Saint Paul, Saint Peter

วันที่ได้รับเอกราช

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) จากสหราชอาณาจักร

รัฐธรรมนูญ

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (โดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี) รัฐสภาเลือกประธานาธิบดี วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบบสภาเดียว (Unicameral House of Assembly) สมาชิกจำนวน 30 ที่นั่ง สมาชิก 9 คนมาจากการแต่งตั้ง อีก 21 คนมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม วาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ระบบศาลฎีกาสูงสุดของคาริบเบียนตะวันออก (Eastern Caribbean Supreme Court)ประกอบด้วย ศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal)และศาลสูง (High Court) ต้ังอยู่ที่ประเทศเซนต์ลูเซีย(Saint Lucia) จะต้องมีผู้พิพากษา 1 ใน 6 คนอาศัยอยู่ที่ประเทศเครือรัฐโดมินิกัน และเป็นประธานโดยตำแหน่งของ Court of Summary Jurisdiction

ระบบกฎหมาย

ระบบจารีตประเพณีตามแบบของประเทศอังกฤษ

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง

dominica parish map
ที่มา  ephotopix.com

 


Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments


ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558

Update 22 กันยายน 2560

 

 • Pres. Charles SAVARIN
 • Prime Min. Roosevelt SKERRIT
 • Min. of State in the Prime Minister's Office for Project Planning & Implementation Miriam BLANCHARD
 • Min. of Agriculture & Forestry Johnson DRIGO
 • Min. of Commerce, Enterprise, & Small Business Development Roselyn PAUL
 • Min. of Education & Human Resource Development Petter Saint-JEAN
 • Min. of Finance & the Public Service Roosevelt SKERRIT
 • Min. of Foreign Affairs & Caricom Affairs Francine BARON
 • Min. of Health & Environment Kenneth DARROUX
 • Min. of Housing, Lands, & Water Resource Management Reginald AUSTRIE
 • Min. of Information, Science, Telecommunication, & Technology Kelver DARROUX
 • Min. of Justice, Immigration, & National Security Rayburn BLACKMOORE
 • Min. of Kalinago Affairs Cassius DAROUX
 • Min. of Planning, Economic Development, & Investment John Collin MCINTYRE
 • Min. of Public Works & Ports Ian PINARD
 • Min. of Social Services, Family, & Gender Affairs Catherine DANIEL
 • Min. of Tourism & Urban Renewal Robert TONGE
 • Min. of Trade, Energy, & Employment Ian DOUGLAS
 • Min. of Youth, Sports, Culture, & Constituency Empowerment Justina CHARLES
 • Attorney Gen. Levi PETER
 • Permanent Representative to the UN, New York Vince HENDERSON

 

 

ที่มา https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/DO.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

805 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

11,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 14.7%
 • ภาคอุตสาหกรรม 15.5%
 • ภาคการบริการ 69.8% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

0% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

23% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2543)

ผลผลิตทางการเกษตร

กล้วย ส้ม มะม่วง มะพร้าว ยาสูบ โกโก้

อุตสาหกรรม

สบู่ น้ำมันมะพร้าว น้ำตาล แร่ธาตุ (นิเกิล)

จำนวนหนี้สาธารณะ

70% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2553)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

38.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

กล้วย สบู่ ผัก ผลไม้จำพวกส้มเกลี้ยง (Grapefruit) ส้ม

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Japan 38.1%, Jamaica 19%, Antigua and Barbuda 10.4%, Trinidad and Tobago 6.2%, St. Lucia 4.8%, St. Kitts and Nevis 4.2%  (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

186.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

อาหาร อุปกรณ์เครื่องจักรกล และเคมีภัณฑ์

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Japan 42%, Trinidad and Tobago 17%, US 11.9%, China 6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

East Caribbean Dollar (XCD)

 

1. ความสัมพันธ์ทั่วไป 

ไทยและโดมินิกามีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแต่ไม่ใกล้ชิด ทั้งสองฝ่ายได้สถาปนาความสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 โดยรัฐบาลไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นจุดติดต่อราชการกับโดมินิกา

เมื่อปี 2548 ไทยจัดโครงการเชิญผู้แทนจากประเทศ CARICOM เยือนไทย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจระหว่างประเทศไทยกับประเทศในแคริบเบียนให้มากขึ้น รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศเหล่านี้ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่บทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหม่ ซึ่งโดมินิกาเป็นหนึ่งในสมาชิก CARICOM ที่ได้ให้ความสนใจส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในประเทศไทย

2. ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

เมื่อปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศคิดเป็น 1.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 48.34 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 1.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องซักผ้า เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป วงจรพิมพ์ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ลวดและสายเคเบิล รองเท้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

ในปี 2553 มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน มีมูลค่ารวม 7.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกสินค้ามูลค่า 7.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าสินค้ามูลค่า 0.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าโดมินิกาถึง 7.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3. ความร่วมมือทางด้านวิชาการ

ในระดับทวิภาคี ไทยและโดมินิกายังไม่มีการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อย่างไรก็ดี ในระดับพหุภาคีนั้น ไทยดำเนินโครงการความร่วมมือกับโดมินิกา โดยการให้ทุนฝึกอบรมและทุนศึกษาผ่านกรอบองค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) และประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (Carribean Community and Common Market-CARICOM)

ที่มา เครือรัฐโดมินิกา 

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - โดมินิกา                      
มูลค่าการค้า 1.71 2.18 10.76 10.76 5.89 -4.39 27.62 394.10 394.10 -45.25
การส่งออก 1.37 1.79 10.67 10.67 5.85 -4.83 30.65 495.99 495.99 -45.14
การนำเข้า 0.34 0.39 0.09 0.09 0.04 -2.55 15.30 -75.73 -75.73 -57.22
ดุลการค้า 1.03 1.40 10.57 10.57 5.81            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.0 0.0 7.9 7.9 3.2 44.78 -94.85 1,574,540.00 1,574,540.00 -59.12
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.4 0.7 1.1 1.1 1.2 -54.93 84.86 49.49 49.49 12.59
3 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 0.2 0.1 0.7 0.7 0.6 492.88 -62.87 891.14 891.14 -20.79
4 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 15.96 -39.66 81.55 81.55 19.12
5 เม็ดพลาสติก 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 - 143.42 1.85 1.85 0.37
6 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.0 0.0 - - 0.1 1,000.00 -81.82 - - -
7 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ - - - - 0.1 - - - - -
8 ยางพารา - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 105.49
9 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
10 เคมีภัณฑ์ - 0.1 0.1 0.1 0.0 - - 18.86 18.86 -74.27
รวม 10 รายการ 0.9 1.3 10.3 10.3 5.8 -18.75 35.27 718.37 718.37 -43.83
อื่นๆ 0.4 0.5 0.4 0.4 0.1 48.31 21.00 -23.77 -23.77 -78.16
รวมทั้งสิ้น 1.4 1.8 10.7 10.7 5.9 -4.83 30.65 495.99 495.99 -45.14

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เคมีภัณฑ์ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 6,475.00
2 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.04 10,300.00 - - -23.08
3 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช - - - - 0.0 - - - - -
4 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 150.00
5 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ - 0.1 - - 0.0 - - - - -
6 เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่อง 0.0 - - - 0.0 - - - - -
7 เสื้อผ้าสำเร็จรูป - - 0.0 0.0 0.0 -100.00 - - - -92.86
8 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -32.50 -16.05 -91.18 -91.18 -66.67
9 ซีเมนต์  แอสเบสทอส  เมกา  และผลิตภัณฑ์ - - - - 0.0 - - - - -
10 สิ่งพิมพ์ - 0.0 - - 0.0 -100.00 - -100.00 -100.00 -
รวม 10 รายการ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -87.31 573.28 -81.05 -81.05 172.30
อื่นๆ 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 27.94 -4.61 -74.40 -74.40 -100.00
รวมทั้งสิ้น 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 -2.55 15.30 -75.73 -75.73 -57.22

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

JoomSpirit