L

Labeling ข้อกำหนด อาจเป็นได้ทั้งข้อกำหนดที่เป็นข้อบังคับ หรือ เป็นข้อกำหนดแบบที่ให้อิสระในการเลือกกระทำตามแบใดแบบหนึ่งก็ได้ เพื่อกำหนดว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ผ่านเงื่อนไขหรือมีลักษณะตามที่กำหนดไว้หรือไม่
Labour intensive การผลิตที่เน้นการใช้แรงงาน
LAFTA สมาคมการค้าเสรีละตินอเมริกา
LAIA ย่อมาจาก Latin America Integration Association หรือตลาดร่วมกลุ่มอเมริกาใต้ เป็นกลุ่มประเทศที่ก่อตั้งหลังจากความล้มเหลวของ LAFTA โดย LAIA มุ่งหวังจะให้เกิดการค้าเสรีแต่ไม่มีกำหนดเวลาในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
Laissez faire ลัทธิเสรีนิยม การดำเนินการเสรี นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากยังเห็นว่า รัฐบาลไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินการทางเศรษฐกิจโดยตรง รัฐบาลควรจำกัดขอบเขตกิจกรรมไว้เฉพาะการดูแล ออกกฏระเบียบข้อบังคับทั่วไปกับประชาชนเท่านั้น และควรยกเลิกกฏระเบียบที่จำกัดการค้าต่างๆออกไป
Landing charges ค่าใช้ท่าเรือ
Latent demand อุปสงค์แบบซ่อนเร้น ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่ยังไม่มีในตลาด ต้องค้นหาลักษณะความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองแล้วพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการนั้น
Law of Comparative Advantage กฏของการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ เป็นแนวคิดของริคาโด (ค.ศ. 1815) กล่าวถึง หลักการเมื่อประเทศมีอิสระในการตอบสนองต่อตลาด ประเทศมีแนวโน้มที่จะเลือกที่จะผลิตและส่งออกสินค้าที่ตนเองได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากที่สุดและนำเข้าสินค้าที่ตัวเองเสียเปรียบมากที่สุด
Law of Demand กฏของอุปสงค์ ปริมาณการเสนอซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาสินค้านั้นเสมอ เมื่อราคาสินค้าชนิดหนึ่งสูงขึ้น ปริมาณการเสนอซื้อสินค้าชนิดนั้นจะลดลง หรือหากเมื่อราคาสินค้านั้นลดลง ปริมาณการเสนอซื้อจะสูงขึ้น
LCA Life Cycle Analysis คือ การวิเคราะห์คุณภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งวงจรชีวิตของสินค้าและบริการ
Least Developed Country (LDC) ประเทศที่องค์การสหประชาชาติลงความเห็นว่าเป็น กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) มีจำนวนประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ทั้งหมด 49 ประเทศ ได้แก่ แอฟกานิสถาน, แองโกลา, บังกลาเทศ, เบนิน, ภูฎาน, บูกินาร์ ฟาร์สโซ, บุรุนดี, กัมพูชา, เคปเวอร์ด, แอฟริกากลาง, ชาด, โคโมรอส, คองโก, จีบูติ, อีควีทอเรียล กีนี, เอริเทรีย, เอธิโอเปีย, แกมเบีย, กีนี, กินี บิสเซา, "ฮติ, คิริบาติ, ลาว, เลโซโท, ไลบีเรีย, มาดากัสการ์, มาลาวี, มัลดีฟ, มาลี, มอร์ริทาเนีย, โมแซมบิก, พม่า, เนปาล, ไนเจอร์, รวันดา, ซามัวร์, เซาร์ โทเมแอนด์พรินซิเป, เซเนกัล, เซียร์รา ลีโอน, หมู่เกาะโซโลมอน, โซมาเลีย, ซูดาน, ติมอร์ เลเต, โตโก, ทูวาลู, ยูกันดา, แทนซาเนีย, วานัวตู, เยเมน, และแซมเบีย
Legal tender เงินตราที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฏหมาย
Less Developed Country ประเทศด้อยพัฒนา เป็นประเทศที่รายได้ต่อหัวต่ำกว่าประเทศต่างๆ ตามมาตรฐานโลก เป็นกลุ่มประเทศเดียวกับประเทศกำลังพัฒนา
Letter of Credit (L/C) หนังสือเครดิต เป็นหนังสือจากธนาคารมอบอำนาจ ตราสารที่ธนาคารเป็นผู้ออกตามคำสั่งของลูกค้า หรือให้ตัวแทนจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่บุคคลที่ถือหนังสือนี้ มักเรียกทับศัพท์ว่า เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
Letter Patent สิทธิบัตร
Levy (1) เก็บภาษี (2) การเกณฑ์
Liability หนี้สิน ภาระผูกพันการชำระหนี้ของกิจการต่อบุคคลอื่น
Liberal Trade การค้าเสรี หรือความหมายอื่นๆ ที่ใกล้เคียง ในการค้าลักษณะนี้ส่วนมากภาษีที่มีระดับต่ำมากหรือไม่ต้องจ่ายภาษี และจะส่วนใหญ่ไม่มีอุปสรรคทางการค้าอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีด้วยเช่นกัน
Liberalization การปล่อยเสรี เป็นข้อความคิดทางการค้าระหว่างประเทศที่สนับสนุนให้ประเทศต่างๆซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศโดยเสรี โดยยกเลิกเครื่องมือในการกีดกันทางการค้าต่างๆ ออก
LIBOR ไลบอร์ อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ณ ตลาดลอนดอน
licensee ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
Licensing (of imports or exports) การให้สัมปทาน และการให้สิทธิทางการค้า ซึ่งธุรกิจหนึ่งขายให้กับอีกธุรกิจหนึ่งเป็นสิทธิเกี่ยวกับสิทธิบัตร ชื่อตราสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อว่าผู้รับสิทธิสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศอื่นได้
Light Manufacturing อุตสาหกรรมเบา เป็นภาคหนึ่งของอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องการทุนกายภาพ (ทุนที่เป็นกลไกสิ่งของ เช่น เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ ฯลฯ) จำนวนมาก ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่
Limit pricing การกำหนดราคาเพื่อลดการแข่งขัน
Linking Scheme ข้อกำหนดที่ว่า ผู้นำเข้าจะต้องซื้อสินค้าชนิดเดียวกันในปริมาณหนึ่งจากผู้ผลิตสินค้านั้นภายในประเทศก่อนที่ผู้นำเข้าจะได้รับใบอนุญาตนำเข้า
Lisbon Agreement ความตกลงกรุงลิสบอน ให้ความคุ้มครองกับท้องถิ่นที่ได้ระบุว่าสินค้าได้ถูกผลิต ในท้องถิ่นนั้น
Local (or domestic) Content Requirements See Content.
Locational Advantage ความได้เปรียบของสถานที่ตั้ง เป็นเหตุผลที่บริษัทตัดสินใจสร้างโรงงานการผลิตหรือคลังสินค้าในสถานที่หนึ่งๆ อาจเป็นเพราะมีทรัพยากรมาก ลดต้นทุนค่าขนส่ง หรือมีอุปสรรคทางการค้าน้อยกว่าสถานที่อีกแห่งหนึ่ง หรือในประเทศที่ีบริษัทแม่ตั้งอยู่
Locomotive effect การการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศขนาดใหญ่มีผลต่อส่วนต่างๆของเศรษฐกิจโลกโดยรวม ทำให้ส่วนอื่นๆ ของโลกเกิดการขยายตัวเช่นกัน เนื่องจากการขยายตัวของประเทศใหญ่ต้องการการส่งออกมากขึ้น
Lome Convention สนธิสัญญาโลเม่ เป็นข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับกลุ่มกลุ่มประเทศสมาชิกที่อยู่ ในแอฟริกา แคริบเบียน และแปซิฟิก จำนวน 77 ประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า (GSP treatment) การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา และความร่วมมือด้านอื่นๆ โดยทั่วไป ในปี ค.ศ. 2000 สนธิสัญญาโลเม่ ได้ถูกแทนที่ด้วยข้อตกลง Cotonou
JoomSpirit