ดอยช์แบงก์ชี้ศก.โลกฟื้นตัว

 Thansetthakij 13112560 Economic

เศรษฐกิจโลกกำลังกลับมาสู่สภาวะแข็งแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และจำนวนประเทศที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจ “ถดถอย” ในขณะนี้ ก็มีจำนวนน้อยที่สุดในรอบหลายสิบปี ทั้งยังมีแนวโน้มลดลงมากกว่านี้ในระยะไม่กี่ปีข้างหน้า

รายงานฉบับล่าสุดของดอยช์ แบงก์ เปิดเผยว่า หากจะพิจารณาถึงตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศระหว่างปี ค.ศ. 1980-2021 โดยเปรียบเทียบปีต่อปีและอ้างอิงจากการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จะพบว่า เศรษฐกิจโลกในช่วงเวลานี้อยู่ในสภาวะที่ดีมากและดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นายทอร์สเท็น สล็อค หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของดอยช์ แบงก์ อธิบายเพิ่มเติมว่า จำนวนประเทศที่เข้าข่าย “เศรษฐกิจถดถอย” มีจำนวนน้อยลงมากที่สุด และทำให้เชื่อว่าโอกาสที่เศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะเข้าสู่ภาวะถดถอยในอนาคตนั้นมีน้อยมาก

ดอยช์ แบงก์ คาดการณ์ว่า การเจริญเติบโตจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างแข็งแรง แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะแข็งแรงตามไปด้วย เพราะถึงแม้จะไม่เห็นเค้าลางของภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ความเสี่ยงทางการเงินนั้นยังคงมีอยู่ โดยนักเศรษฐศาสตร์ของดอยช์ แบงก์ เห็นว่าสิ่งที่เป็นความเสี่ยงมากที่สุดที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็คือ เงินเฟ้อ ซึ่งขณะนี้อัตราเงินเฟ้อยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ตํ่าอยู่ เช่นในสหรัฐอเมริกา และคาดว่าจะยังตํ่าต่อไปจนเข้าสู่ พ.ศ. 2561 แต่ก็จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ก็ควรที่จะรีบปรับขึ้นดอกเบี้ยให้ไว โดยควรให้ไวกว่าที่ตลาดคาดหมาย

“ถ้าหากไม่มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยในอนาคตอันใกล้ และไม่มีเค้าลางว่ามหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น หรือจีน จะชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นถ้าหากจะมีอะไรก็ตามที่จะก่อให้เกิดจุดเปลี่ยน สิ่งนั้นหรือความเสี่ยงนั้น ก็ไม่น่าจะเป็นการถดถอยทางเศรษฐกิจ แต่ในทางตรงข้าม มันน่าจะเป็นการที่เศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างร้อนแรงมากจนเกินไปต่างหาก นี่คือความเสี่ยงที่น่ากลัวยิ่งกว่า”

ข้อมูลและภาพจาก ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

JoomSpirit