วิธีใช้ Wi-Fi ฟรี โครงการ Wi-Fi เพื่อประชาชน เน็ตประชารัฐ ของกระทรวงดิจิทัลฯ

1.วธใช Wi-Fi ฟร โครงการ Wi-Fi เพอประชาชน เนตประชารฐ 

ในยุคสมัยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็มีบริการ Wi-Fi ฟรีมาแล้ว แต่พอมาเปลี่ยนเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลายท่านคงลืมไปหรือนึกว่า บริการ Wi-Fi ฟรีหายไปไหน?  แต่ความจริงบริการ Wi-Fi ฟรีเพื่อประชาชนยังอยู่ และพัฒนาเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเน็ตประชารัฐ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตอนนี้เริ่มให้บริการ Wi-Fi เพื่อประชาชนแล้ว ซึ่งใครๆก็สามารถใช้บริการ Wi-Fi ฟรี ตามจุดบริการที่มี สัญลักษณ์ Thailand Wi-Fi by MDES  เลยมาดูวิธีใช้งาน เน็ต Wi-Fi เพื่อประชาชนกัน ซึ่งเป็นบริการ Wi-Fi ฟรี

2.วธใช Wi-Fi ฟร โครงการ Wi-Fi เพอประชาชน เนตประชารฐ

ใช้ Wi-Fi ที่ไหนบ้าง สามารถใช้บริการ Wi-Fi เพื่อประชาชน เน็ตประชารัฐ ตามสถานที่ที่มีป้ายสัญลักษณ์นี้

3.วธใช Wi-Fi ฟร โครงการ Wi-Fi เพอประชาชน เนตประชารฐ

เปิด Wi-Fi เลือก SSID ชื่อว่า Thailand Wi-Fi by MDES ดังรูป

4.วธใช Wi-Fi ฟร โครงการ Wi-Fi เพอประชาชน เนตประชารฐ

 

จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ (ต้องกรอก)  แล้วกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หากไม่มีเบอร์มือถือสามารถเว้นวรรคไว้ได้ แล้วคลิกที่สมัครสมาชิก ได้เลย

5.วธใช Wi-Fi ฟร โครงการ Wi-Fi เพอประชาชน เนตประชารฐ

สำหรับผู้ที่กรอกเบอร์มือถือ จะได้รับ SMS OTP ไว้ใส่รหัส ให้ถูกต้อง แล้วคลิก ยืนยันเปิดใช้บริการ สีเขียวๆนี้ หากยังไม่ได้รับ SMS ให้คลิกปุ่ม ขอรหัสเปิดใช้บริการอีกครั้ง

6.วธใช Wi-Fi ฟร โครงการ Wi-Fi เพอประชาชน เนตประชารฐ

ในกรณีไม่ได้กรอกเบอร์มือถือ ให้ใช้โทรศัพท์โทรมาที่เบอร์ 1111 กด 88

7.วธใช Wi-Fi ฟร โครงการ Wi-Fi เพอประชาชน เนตประชารฐ

 

เมื่อกรอกหมายเลข OTP ที่ได้รับจาก SMS หรือรับรหัสจากการโทรศัพท์ 1111 กด 88 ถูกต้อง ก็จะขึ้นข้อตกลงในการเริ่มใช้บริการ ให้อ่านเงื่อนไขข้อตกลงก่อน แตะปุ่ม ยอมรับข้อตกลงและเริ่มใช้บริการ

เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้บริการ Wi-Fi เพื่อประชาชน เน็ตประชารัฐ ที่ให้บริการ Wi-Fi ฟรีโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้ว หากต้องการเชื่อมต่ออีกครั้งก็แค่เปิด Wi-Fi เลือก Thailand Wi-Fi by MDES เชื่อมต่อได้เลย โดยไม่ต้องกรอกรหัสใหม่

ดูรายละเอียดจุดให้บริการโครงการเน็ตประชารัฐ ได้ที่ http://netpracharat.com

ข้อมูลจาก facebook เน็ตประชารัฐ

ข้อมูลจาก : it 24 Hrs

JoomSpirit