วิธีตั้งค่า เปลี่ยนอีเมลที่ใช้เป็น Apple ID พร้อมข้อควรระวัง

1.วธตงคา เปลยนอเมลทใชเปน Apple ID พรอมขอควรระวง

Apple ID ที่ผู้ใช้ iOS , MacOS และกลุ่มผู้ใช้บริการ iTune ,Apple Music ตลอดจนใช้ซื้ออุปกรณ์และสินค้าจาก Apple แต่เชื่อว่าบางคนต้องการเปลี่ยนอีเมลที่ใช้ login เป็น Apple ID มาใช้อีเมลอื่นๆเลย โดยคราวนี้ต่างจากเปลี่ยน Apple ID บนอุปกรณ์ของ Apple  คือเปลี่ยนชื่ออีเมลที่จะใช้ Apple ID โดยยกเลิกชื่ออีเมลเก่าในการ login มาใช้ชื่อใหม่จากการใช้อีเมลใหม่ โดยข้อมูลภายในยังเป็นข้อมูลเดิม ซึ่งกรณีนี้สามารถทำได้

วิธีการเปลี่ยนอีเมลที่ใช้เป็น Apple ID คือ เปิดเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ หรือบนมือถือ แนะนำใช้บน safari สำหรับอุปกรณ์ iOS  เข้าที่ https://appleid.apple.com  เพื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ Apple ID แล้ว Login เข้าสู่ระบบด้วย Apple ID ที่คุณใช้อยู่

2.วธตงคา เปลยนอเมลทใชเปน Apple ID พรอมขอควรระวง

จากนั้นเลือกที่ Edit บริเวณด้านขวาของจอ แต่อยู่ข้างใต้ปุ่ม Sign Out ดังรูป

3.วธตงคา เปลยนอเมลทใชเปน Apple ID พรอมขอควรระวง

จากนั้นเลือก Change Email Address

4.วธตงคา เปลยนอเมลทใชเปน Apple ID พรอมขอควรระวง

แล้วใส่อีเมลใหม่ลงไป ตามรูป แล้วคลิกที่ Continue จากนั้นก็รอสักครู่ หรือไปยืนยันที่อีเมลเก่าเพื่อยืนยัน Verify การใช้อีเมลใหม่นี้

ซึ่งผลที่ได้คือคุณสามารถใช้อีเมลใหม่ที่กรอกไปนั้นเป็นชื่อ Login หลักในการใช้ Apple ID ได้เลย และอีเมลเก่าเดิมก็จะไม่สามารถ Login ใช้บริการใดๆจาก Apple ID ได้

ข้อมูลจาก : ไอที 24 ชั่วโมง ,วันที่ 14 มี.ค. 60

 

JoomSpirit