เริ่มแล้ว สายการบินทดสอบสแกนลายนิ้วมือ แล้วขึ้นเครื่องบินทันที แทนที่บอร์ดดิ้งพาส

1.เรมแลว สายการบนทดสอบสแกนลายนวมอ

สำหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน ปกติแล้วเวลาจะขึ้นเครื่องบินก็ต้องรับบอร์ดดิ้งพาส ( Boarding Pass ) ยื่นก่อนขึ้นเครื่อง แต่ตอนนี้เริ่มมีสายการบินเปลี่ยนรูปแบบการขึ้นครื่องบินโดยไม่ต้องใช้บอร์ดดิ้งพาสแล้ว และไม่ต้องใช้มือถือมายื่นสแกนด้วย แต่ใช้ลายนิ้วมือสแกนนิ้วแทน แล้วขึ้นเครื่องบินได้ทันที

2.เรมแลว สายการบนทดสอบสแกนลายนวมอ

ตอนนี้มีสายการบิน Delta เริ่มนำร่องการสแกน โดยเริ่มทดลองที่ Washington’s Reagan National Airport โดยบริการนี้จะให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิก SkyMiles program ของ DELTA เท่านั้น โดยตอนแรกจะให้สแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าสู่ห้อง lounges ก่อนที่ ขั้นต่อไปคือการสแกนลายนิ้วมือเพื่อ ขึ้นเครื่องบิน ซึ่งลายนิ้วมือแทนที่บัตรโดยสารเครื่องบินบอร์ดดิ้งพาส (Boarding Pass ) แน่นอนการสแกนลายนิ้วมือ ต้องยอมรับจากเจ้าของลายนิ้วมือเพื่อให้ สายการบินบันทึกลายนิ้วไว้ตรวจสอบว่าใช่ผู้โดยสารตัวจริงหรือไม่ด้วย หากต้องการยกเลิกสามารถแจ้งสายการบินเพื่อยกเลิกลายนิ้วมือที่บันทึกได้ตลอดเวลา

3.เรมแลว สายการบนทดสอบสแกนลายนวมอ

ในขณะที่อีกสายการบินคือ JetBlue ที่เน้นสแกนใบหน้าแทน Boarding Pass คือการสแกนใบหน้า ผู้โดยสารนั่นเองเรียกได้ว่าใช้ใบหน้าแทน Passport และ Boarding Pass ไปเลย โดยระบบสแกนใบหน้าเราตั้งแต่ตอนเช็คอิน แล้วส่งไปเปรียบเทียบภาพในฐานข้อมูลรูป Passport ว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ถ้าใช่ก็ขึ้นเครื่องบินได้เลย หากไม่ผ่านก็จะถูกย้ายผู้โดยสารไปตรวจสอบที่ ตม อีกครั้ง

แม้อยู่ในระหว่างการทดสอบอยู่ แต่ถ้าผ่านเป็นที่น่าพอใจ ก็จะทำให้ผู้โดยสารสะดวกสบายขึ้นในการเดินขึ้นเครื่องบิน อย่างไรก็ตามก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทั้งข้อมูลส่วนตัว และเรื่องระบบความปลอดภัยที่เข้มงวดภายในท่าอากาศยานด้วย

ข้อมูลจาก ไอที 24 ชม.

JoomSpirit