สมาชิกกลุ่ม APEC ทบทวนวิสัยทัศน์ใหม่

 APEC 30052561 Vision

เจ้าหน้าที่อาวุโสของ APEC จาก 21 ประเทศได้ทำการหารือเกี่ยวกับด้านการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาถึงความต้องการระยะยาวในการพัฒนาของภูมิภาค

การประชุมของ APEC Trade Ministry ณ Port Moreby เจ้าหน้าที่อาวุโสของ APEC ได้ประเมินถึงการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกโดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาด้านการค้าและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

“มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันพลักดันนโยบายที่ให้ผลลัพธ์สะท้อนถึงปณิธานของการร่วมมือกันในประเทศกลุ่มสมาชิกซึ่งจะต้องตรงกับความต้องการของประชาชนของประเทศกลุ่มสมาชิกด้วย” นาย Ivan Pomaleu ทูตจากปาปัวนิวกินีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานในการประชุมครั้งนี้

“เรามุ่งเน้นการทำความเข้าใจต่อการเติบโตทางการค้า และนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เป็นไปในทิศทางของการบูรณาการในกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อลดปัญหาคอขวดด้านการเชื่อมโยงและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่อาวุโสได้ทำการวิเคราะห์การเติบโตในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายการลดกำแพงภาษีและเพิ่มการเติบโตในภาคการบริการและการลงทุนทั้งยังรวมไปถึงการพัฒนาด้านปัจจัยพื้นฐานด้วย

และยังมีโครงการริเริ่มที่จะทำให้ภาคประชาชนและธุรกิจสามารถใช้ข้อได้เปรี่ยบจากการค้าด้วยระบบดิจิทัล เช่นการกระจายเครือข่ายของการเงินแบบดิจิทัล การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สามารถช่วยจับคู่ความต้องการของลูกค้ากับผู้ผลิตได้

นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้ได้มีการริเริ่ม APEC Vision Group เพื่อที่จะช่วยกำหนดทิศทางของ APEC หลังปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่ภูมิภาคได้ใช้นโยบายการค้าเสรีเป็นตัวขับเคลื่อนมากว่า 25 ปี

ซึ่งรายงานของ APEC Vision Group ที่นำเสนอต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสของ APEC มีการแสดงความคิดเห็นที่กว้างขวางรวมไปถึง การเพิ่มขึ้นของชั้นกลาง ความเสี่ยงด้านการเงิน การกระจายของเทคโนโลยี และความต้องการในการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกที่มากขึ้นไปอีก

ซึ่งรายงายดังกล่าวได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่อาวุโสของ APEC เป็นอย่างดี และ APEC Vision Group จะเริ่มดำเนินการเพื่อนำเสนอข้อแนะนำต่อประเทศกลุ่มสมาชิกในปีต่อไป

ติดตามฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ https://www.apec.org/Press/News-Releases/2018/0524_som2

JoomSpirit