ขณะนี้ท่านกำลังชม www.apecthai.org ที่ได้รับการออกแบบใหม่ . . พร้อมระบบค้นหาและแสดงผลที่ดีขึ้น . . หากมีข้อสงสัยหรือเสนอแนะ กรุณาติดต่อ โทร 02-564-2852 หรือ email. tasc@tu.ac.th

ผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ( APEC SOM 3/2017 )

 

ผลประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ( APEC SOM 3/2017 )

ระหว่างวันที่ 18 - 30 สิงหาคม 2560

ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

-สรุปภาพรวมการประชุม
 - การเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน มีนวัตกรรม และครอบคลุม
 - การบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภาค
 - การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
 - การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของ MSMEs
 

เอกสาร : ดาวน์โหลด

ปฏิทินเอเปค : ดาวน์โหลด

ที่มา apec2017.vn

APEC Y te baoa2z 0                     

Photo : apec2017.vn                

JoomSpirit