ไอซีทียกแผงทบทวนชุดกฎหมายดิจิทัล-บรอดแบนด์แห่งชาติ-ดาต้าเซ็นเตอร์

Last Updated on Tuesday, 29 September 2015 15:50

 

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยกร่างชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 8 ฉบับ ของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่างพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.ฎ.จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 
และ ขณะนี้มีเพียงร่างกฎหมายปรับปรุงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)ให้เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้นที่อยู่ใน ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวาระที่ 2
 
14430150451443015150m
 
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า จะดึงร่างกฎหมายที่เหลือยกเว้นการตั้งกระทรวงดิจิทัลฯ กลับมาทบทวนใหม่ทั้งหมด โดยจะเร่งพิจารณา 2 ฉบับแรกคือ ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(DE) กับร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เสร็จเร็วที่สุด เพราะมีความสำคัญในการวางภาพรวมของนโยบาย โดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ.DE ที่ล่าสุดอยู่ในขั้นตอนของวิปรัฐบาล(คณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างรัฐบาลกับสนช.) เพื่อเป็นการวางกรอบใหญ่ให้ร่างกฎหมายฉบับอื่นเดินตามได้ โดยเฉพาะกฎหมายตั้งกระทรวงดิจิทัลฯ รวมถึง พ.ร.บ.กสทช.
 
"ทั้ง 2 ฉบับมีคนท้วงติงในหลายประเด็นเยอะทั้งกฎหมาย DE และข้อมูลส่วนบุคคล ก็ต้องนำมาทบทวนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง อะไรที่ควรจะแก้ ควรจะชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคมก็ต้องเร่งทำ"
 
ส่วนการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเดิม อย่างโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติและดาต้าเซ็นเซอร์แห่งชาติ ก็กำลังทบทวนอยู่เช่นกัน แต่ในระหว่างนี้จะมีโครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภาค สังคมและเศรษฐกิจที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งอนุมัติให้ปรับงบสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการโครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา 3,755 ล้านบาทมาใช้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไปพลางก่อน โดยคาดว่าโครงการนี้จะผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับชุมชนได้ในเวลาอันใกล้ 
 
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 23 ก.ย. 2558
ที่มา http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1443015045