"ติมอร์เลสเต-ออสเตรเลีย" ฉีกสนธิสัญญาแบ่งพรมแดนทางทะเล

ออสเตรเลีย และติมอร์เลสเต ประกาศยกเลิกสนธิสัญญาว่าด้วยเส้นพรมแดนทางทะเลซึ่งพาดผ่านแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ วันนี้ (9 ม.ค.) หลังตกเป็นข้อพิพาทกันมานาน
       
       ปีที่แล้ว รัฐบาลดิลีและแคนเบอร์ราได้ขอให้ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร (Permanent Court of Arbitration) ที่กรุงเฮกเข้ามาช่วยตัดสินปัญหาเส้นพรมแดนทางทะเล ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมานานนับสิบปี

       
       ล่าสุด ติมอร์เลสเตได้แจ้งให้ออสเตรเลียทราบอย่างเป็นทางการแล้วว่า ต้องการยกเลิกข้อตกลงทางทะเลจำเพาะในทะเลติมอร์ (Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea - CMATS) ซึ่งกำหนดเงื่อนไขในการแบ่งปันผลประโยชน์จากแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าว
       
       “รัฐบาลออสเตรเลียได้รับทราบความปรารถนานี้แล้ว และยอมรับว่าติมอร์เลสเตมีสิทธิ์ที่จะเป็นฝ่ายยกเลิกสนธิสัญญาก่อน” คำแถลงร่วมจากรัฐบาลทั้งสองชาติ ระบุ

       
       “ดังนั้น ข้อตกลงทางทะเลจำเพาะในทะเลติมอร์จะสิ้นผลในอีก 3 เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้ง”
       
       คำแถลงร่วมไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจน แต่ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเจรจาเพื่อกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลถาวรกันใหม่
       
       ติมอร์เลสเตแยกตัวเป็นเอกราชจากอินโดนีเซียเมื่อปี 2002 และจัดเป็นประเทศยากจนที่ต้องพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก
       
       ติมอร์เลสเตได้ทำข้อตกลง CMATS กับออสเตรเลียในปี 2006 โดยครอบคลุมแหล่งก๊าซธรรมชาติ เกรตเตอร์ ซันไรส์ (Greater Sunrise) ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทว่าต่อมากรุงดิลีได้กล่าวหาแดนจิงโจ้ว่า “สอดแนม” เพื่อเอาเปรียบทางการค้าขณะที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงกันในปี 2004 และเรียกร้องให้ฉีกข้อตกลงฉบับนี้เสีย 
       
       ออสเตรเลียยืนกรานมาโดยตลอดว่า สนธิสัญญานี้ถูกต้องตามกฎหมายและมีผลบังคับ       

       ติมอร์เลสเตได้ถอนฟ้องข้อหาจารกรรมจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ไอซีเจ) อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน มิ.ย.ปี 2015 หลังจากออสเตรเลียยอมส่งคืนเอกสารที่มีข้อมูลละเอียดอ่อน 

ข้อมูลจาก : MGR Online วันที่ 9 ม.ค. 60 , 13:52 น.

 

JoomSpirit