โอนเงินผิดบัญชี จะต้องแก้ไขอย่างไร?

โอนเงนผดบญช จะแกไขอยางไร

 

เชื่อว่าทุกท่านเคยโอนเงินบัญชีธนาคารมาแล้ว ทั้งผ่านทางเขียนด้วยกระดาษ ทั้งการโอนผ่านทาง ATM และช่องทางยอดนิยมที่สุดคือการโอนเงินผ่าน Mobile Banking หรือการโอนเงินผ่านมือถือ ซึ่งสะดวกรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามการโอนเงินแต่ละครั้งสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบให้ดีๆก่อนส่งคือเลขที่บัญชีธนาคารที่เราจะโอนไป เพราะหากโอนเงินผิดบัญชีไปกว่าจะแก้ไขได้ก็ยุ่งยากมากๆตามขั้นตอนดังนี้
transfers-wrong-account-03

 

  • กรณีเกิดโอนเงินผิดบัญชี ผู้โอนเงินจะต้องติดต่อธนาคารต้นทาง เพื่อประสานงานกับผู้รับโอน ติดต่อให้ผู้รับโอนมาเซ็นต์ยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืน ซึ่งต้องรอคำตอบจากผู้รับโอนด้วย
  • ถ้าผู้โอนยอมคืนเงิน โดยมาเซ็นต์ลงชื่อยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืน ธนาคารจะดำเนินการหักเงินคืนและโอนไปยังผู้โอน ทั้งนี้ การขอความยินยอมจากผู้รับโอนอาจมีความแตกต่างกัน เช่น ต้องเซ็นยินยอมที่สาขาของธนาคาร หรือแจ้งความยินยอมผ่านทางโทรศัพท์ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้น ๆ ดังนั้นหากมีการโอนผิด ควรติดต่อธนาคารต้นทาง เพื่อให้เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน
  • แต่ถ้าหากผู้รับโอนไม่ยอมคืนเงิน ผู้โอนจะต้องแจ้งความดำเนินคดีกับผู้รับโอน โดยคดีมีอายุความ 1 ปี
  • ทางธนาคารทุกธนาคาร ไม่มีสิทธิโอนเงินออกจากบัญชีของลูกค้าโดยพลการ
  • ในกรณีโอนบัญชีผิดเป็นความผิดของธนาคารนั้น ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลได้ แต่หากเป็นกรณีความผิดพลาดอื่น ๆ เช่น พนักงานกรอกเลขบัญชีผิด พนักงานคนนั้นต้องติดต่อไปยังผู้รับโอนเพื่อขอความยินยอม

 

ดังนั้นอย่าโอนผิดบัญชีเลย ก่อนจะโอนเงินควรตรวจสอบเลขที่บัญชีปลายทางให้ถูกต้องก่อนทำการโอนเงินทุกครั้ง ทั้งนี้ในบางธนาคาร จะให้ทำการ add ชื่อบัญชี และหมายเลขบัญชีบนเว็บไซต์ หรือแอปบนมือถือ รวมถึงบางรายให้กรอกเป็นหมายเลขโทรศัพท์แทนเลขที่บัญชี ซึ่งสะดวกและจำง่ายถูกต้องเรียบร้อยไม่ผิดพลาด

ข้อมูลจาก facebook ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

JoomSpirit