วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์พร้อมกันหลายไฟล์ ในครั้งเดียวบน Windows

163หากพูดถึงการเปลี่ยนชื่อไฟล์บน Windows ส่วนใหญ่จะเคยเปลี่ยนชื่อไฟล์ทีละไฟล์ๆ แต่ถ้าเปลี่ยนแบบใส่ชื่อเดิมซ้ำๆถึง 100 ไฟล์ 1000 ไฟล์คงไม่ไหวแน่ๆ  เลยมีวิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์มาบอกกัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์พร้อมกันหลายไฟล์ในครั้งเดียว ง่ายๆดังนี้

rename-multiple-file-windows-01

จากตัวอย่างนี้จะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น ไอที24ชั่วโมงโดยมีวงเล็บตรงท้ายชื่อ ละก็…. เริ่มจากเลือกไฟล์ที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ (เลือกทั้งหมดไปเลย )

rename-multiple-file-windows-02

จากนั้นคลิกที่ไอคอน rename (หรือคลิกเม้าส์ขวาเลือก rename ก็ได้เช่นกัน)

rename-multiple-file-windows-03

แล้วพิมพ์ชื่อใหม่เลย จากตัวอย่างนี้พิมพ์เป็น ไอที24ชั่วโมง แล้วกดแป้น Enter

rename-multiple-file-windows-04

ผลที่ได้คือทุกไฟล์ที่เลือกถูกเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น ไอที24ชั่วโมง มีวงเล็บบอกหมายเลขภาพด้วยเรียบร้อย เทคนิคนี้ลองไปใช้ได้

ข้อมูลจาก...ไอที 24 ชั่วโมง

JoomSpirit