กสท. จับตาโครงข่ายไม่เรียงลำดับช่อง

        น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) วันที่ 21 ธันวาคม 2558 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ การกำหนดมาตรการทางปกครองกรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ หลังจากที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558
 
        ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ตรวจสอบพบว่าจนถึงขณะนี้ บางรายยังไม่ได้ ดำเนินการเรียงช่องตามประกาศแต่อย่างใด สำนักงาน กสทช. จึงกำหนดให้มีมาตรการลงโทษตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2538 หากฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติ
 
        "ส่วนตัวขอบคุณผู้ประกอบการโครงข่ายส่วนใหญ่ ที่แม้จะคัดค้านการปฏิบัติตามประกาศเรียงช่อง แต่ทันทีที่ถึงวันที่ 2 ธันวาคม ก็ยินยอมปฏิบัติการตามประกาศ ดิฉันเชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เข้าใจเหตุผลที่ กสทช. จำเป็นต้องแก้ปัญหาความสับสนของผู้บริโภคที่ให้ทุกช่อง เรียงช่อง 1-36 ตรงกันทุกกล่อง หลังจากประกาศมีผลบังคับใช้ ก็มีเสียงตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคจำนวนมาก และเป็น ประโยชน์กับทุกฝ่าย" น.ส.สุภิญญา กล่าว
 
ch1-36
 
        นอกจากนี้ยังมีวาระการพิจารณาสัดส่วนการเข้าถึง โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อกและระบบดิจิทัลเข้ามาพิจารณาด้วย โดยอยากให้สังคมจับตาวาระการกำหนดสัดส่วนรายได้ของช่องอนาล็อกที่ออกผังคู่ขนานใบอนุญาต ดิจิทัล เพราะจะส่งผลต่อการจ่ายอัตราค่าธรรมเนียมให้รัฐของผู้ประกอบการทีวีรายเดิมที่ออก 2 ระบบ ว่าจะสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเป็นธรรม กับรายใหม่หรือไม่
 
 
ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า
จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 
 
JoomSpirit