4G-AEC-โมบายแบงกิ้ง เทรนด์ฮิตบูมลงทุนไอทีปี 59

        "ธนชาติ นุ่มนนท์" ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี เปิดเผยว่า จากผลสำรวจทั้งในไทยและตลาดโลก เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง และบิ๊กดาต้า ยังโดดเด่นต่อเนื่องถึงปี 2559 จากประโยชน์ในการใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร สามารถขยายงานได้เร็ว มีเสถียรภาพ แต่ผู้ใช้ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของระบบ รวมทั้งการขาดบุคลากรที่มีทักษะและเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ยังไม่เอื้ออำนวย
 
ขณะที่เทรนด์เทคโนโลยีปี 2559 ในไทยนั้น บรรดาองค์กรต่าง ๆ จะหันมาใช้ "คลาวด์คอมพิวติ้ง" กันมากขึ้น โดยจะมีถึง 55% ที่เริ่มใช้บริการคลาวด์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ทั้งการใช้บริการในรูปแบบ "SaaS" Software as a Service ที่ครอบคลุมทั้งในระบบอีเมล์ หรือระบบสร้างงานเอกสาร เช่น ออฟฟิศ อินฟราสตรักเจอร์ คลาวด์คอมพิวติ้ง จะเป็นที่คุ้นชินมากขึ้นของบรรดาองค์กรต่าง ๆ แม้ส่วนใหญ่ยังใช้บริการของบริษัทต่างประเทศ แต่จะเห็นการซื้อขายไลเซนส์การใช้งานซอฟต์แวร์ลดลง โดยถูกทดแทนด้วยการสมัครใช้บริการแบบ SaaS
 
14499744801449974545l 
 
ส่วนเทคโนโลยี "บิ๊กดาต้า" ที่มีการขยายตัวมากในปีนี้ มองว่าในปี 2559 บรรดากลุ่มอุตสาหกรรมทั้งการเงิน ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม และค้าปลีก จะมีการลงทุนบิ๊กดาต้ามากขึ้น รองรับการแข่งขันกันนำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
 
        การเข้ามาของ "4G" ทำให้สมาร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้นไปกว่า 40-45 ล้านเครื่อง จากปัจจุบัน 30 ล้านเครื่อง ขณะที่บรรดาผู้ประกอบการจะแข่งขันกันวางโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้เกิดการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน "โมบายแบงกิ้ง" แพร่หลาย คาดว่าปี 2559 จะมีผู้ใช้เกิน 9 ล้านบัญชี รวมถึงความนิยมในการทำงานแบบ "โมบิลิตี้" และการใช้งานแอปพลิเคชั่นที่มากขึ้นด้วย ส่งผลให้ เกิดการเก็บข้อมูลต่าง ๆ บนคลาวด์เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้งานทุกที่ทุกเวลา
 
        ด้านกระแสความนิยมในการออกกำลังกายจะกระตุ้นให้อุปกรณ์ประเภท "IOTs" Internet of Things จำพวกอุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้น ขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมก็จะสนใจ IOTs มากขึ้น แต่อาจจะต้องรอหลังจากปี 2559 ถึงจะแพร่หลายมาก โดยเฉพาะการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งหุ่นยนต์ ไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ของโลก มองว่าประเทศไทยน่าจะยังไม่พร้อมในปี 2559 
 
        ขณะที่การเปิดเขต เศรษฐกิจอาเซียน "AEC" จะทำให้ธุรกิจผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องแข่งขันกันมากขึ้นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทางธุรกิจ ทั้งในรูปแบบอีคอมเมิร์ซและเพื่อการสื่อสาร 
 
          "จากเทรนด์เทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐควรวางโครงสร้างการ พัฒนารองรับ ยิ่งมีการเปิด AEC ยิ่งทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น ขณะที่การลงทุนไอทีปี 2559 จะเพิ่มขึ้นชัดเจนในฝั่งโทรคมนาคมและธนาคาร ที่อาจมีเม็ดเงินสูงกว่า 1 แสนล้านบาท ส่วนธุรกิจค้าปลีกก็แข่งขันกันนำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ เชื่อว่าปีหน้ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นถึง 10% หลังชะลอมา 1-2 ปี ซึ่งปีนี้น่าจะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้ว"
 
แต่ในส่วนภาครัฐยังไม่เห็นภาพชัดเจนแม้จะพยายามผลักดันดิจิทัลไทยแลนด์ จึงมองว่าการลงทุนไอทีภาครัฐจะไม่หวือหวา แต่ถ้ามีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้ก็จะช่วยผลักให้ทั้งอุตสาหกรรมเติบโตขึ้น 
 
 
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 13 ธ.ค. 2558
 
JoomSpirit