กสทช.ประสานผู้ให้บริการฯ แจ้งเตือนแผ่นดินไหว (24 - 30 เม.ย. 55)

กสทช.ประสานผู้ให้บริการฯ แจ้งเตือนแผ่นดินไหว (24 - 30 เม.ย. 55) 

84941d65

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  17 เมษายน 2555 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แถลงข่าวว่า กรณีในระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2555 เวลา 16.44 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวบนบกขนาด 4.3 ริกเตอร์บริเวณตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้หลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการสั่นไหวต่อเนื่องอีกหลายครั้ง และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 02.02 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.0 ริกเตอร์อีกครั้งหนึ่ง       

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันยังได้เกิดแผ่นดินไหวในทะเลบริเวณตอนเหนือเกาะสุมาตราหลายครั้ง มีขนาด 5.6-5.9 ริกเตอร์ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบโทรคมนาคมของประชาชน รวมทั้งการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ โดยทางระบบ SMS สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว       

สำนักงาน กสทช.ได้ขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการระบบโทรคมนาคม สมาคมวิทยุสมัครเล่น สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ ให้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบโดยพลันต่อไปแล้ว        

นอกจากนี้ ศูนย์วิทยุสายลม (ศูนย์วิทยุสื่อสารของสำนักงาน กสทช.) ได้ตรวจสอบความพร้อมของข่ายวิทยุสื่อสารสมัครเล่น โดยได้ประสานงานกับนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศให้พร้อมให้การช่วยเหลือตลอดเวลา อนึ่ง ท่านสามารถแจ้งข่าวสารเหตุการณ์แผ่นดินไหว หรือเหตุภัยพิบัติได้ที่สำนักงาน กสทช. สายด่วน 1200 และสามารถแจ้งข่าวสารผ่านทางเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นได้ที่ศูนย์สายลม

JoomSpirit