“กสทช.”เลือกใช้ระบบ“DVB-T2” ออกอากาศทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน ชี้มีช่องมาก-คุ้มค่าต่อการลงทุน (29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 55 )

“กสทช.”เลือกใช้ระบบ“DVB-T2” ออกอากาศทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน ชี้มีช่องมาก-คุ้มค่าต่อการลงทุน (29 พ.ค. - 4 มิ.ย. 55 ) 

DVB-T2

หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 06:00:00 น.

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า กสทช.ตัดสินใจเลือกระบบ DVB-T2 (ระบบยุโรป) สำหรับออกอากาศทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินในไทย โดยเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแล้ว ในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้การเลือกระบบการออกอากาศทีวีดิจิตอล ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการและเป็นมติ กสทช.ครั้งที่ 16/2555 โดยเห็นว่าเป็นระบบที่มีความเหมาะสมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การใช้คลื่นความถี่ที่มีประสิทธิภาพ จำนวนช่องที่มากพอในการจัดสรรให้กับการประกอบการ คุ้มค่าในการกระบวนการผลิตที่ทำให้ต้นทุนไม่สูงมากจนส่งผลกระทบต่อประชาชน สำหรับราคากล่องรับสัญญาณ (Set Top Box) ของทีวีดิจิตอลระบบนี้อยู่ที่ 25-30 เหรียญสหรัฐน หรือไม่เกิน 1,000 บาท

"ขณะนี้ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนในรายละเอียดเรื่องการสนับสนุนกล่องรับสัญญาณ แต่ไม่มีประเทศไหนที่รัฐบาลไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือเลย ต้องมีการสนับสนุนบางส่วน เช่น คูปองส่วนลด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบใหม่ได้มากที่สุด โดยที่ประชาชนไม่เดือดร้อน ซึ่งยังมีเวลาพิจารณาจนถึงปี 2558 จึงจะเริ่มยุติการออกอากาศในระบบเดิม แต่ปลายปี 2555 นี้จะเริ่มระบบการออกอากาศทีวีดิจิตอลแล้ว"พ.อ.นที กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานหลังจากนี้ กสท.จะต้องไปพิจารณาวางกฎเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ ในการให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล แผนการจัดสรรคลี่นความถี่สำหรับกิจการประเภทต่างๆ โดยต้องกำหนดสัดส่วนอย่างน้อย 20% ให้กับภาคประชาชน รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมของผู้ประกอบการ และการทำความเข้าใจกับประชาชนต่อไป

ทั้งนี้คาดว่าภายในเดือนธันวาคม 2555 จะเป็นการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย และใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ ส่วนในเดือนสิงหาคม 2556 จะเป็นการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ และเดือนธันวาคม 2556 จะเป็นการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนแผนการเปลี่ยนผ่านของระบบโทรทัศน์ในไทยจากระบบอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลอย่างเต็มที่ และเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เหตุผลของการเลือกระบบนี้เพราะเป็นระบบที่ทันสมัยและมีประชาชนนิยมใช้มากที่สุด เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในอาเซียน อุปกรณ์มีราคาถูก

ในส่วนของช่อง 9 อสมทและช่อง 11 ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ต้องปรับองค์กรให้พร้อมกับการเปลี่ยนเช่นกัน ในเรื่องผลิตด้วยตนเอง ที่ต้องเพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีวีดิจิตอลเป็นเรื่องใหม่ แม้วันนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องมีทิศทางเรื่องของกฏเกณฑ์และระเบียบว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่บริษัทก็มีความสนใจ เนื่องจากแผนทีวีดิจิตอลที่ กสทช.จะเปิดทีวีดิจิตอลนั้นมีถึง 60-100 ช่อง

JoomSpirit