โทรคมนาคม 2553

Mobile Commerce รูปแบบใหม่ ภายใต้ 3G (31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 53)

บทความจาก www.telecomjournal.net

Read more...

ความต้องการใช้เทคโนโลยี 3G ในประเทศไทย (17 - 23 พ.ค. 53)

บทความโดย ฐิตินันทน์ ผิวนิล

Read more...

วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากอดีตสู่อนาคต (19 - 25 เม.ย. 53)

บทความโดย พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ

Read more...

Mobile Commerce รูปแบบใหม่ ภายใต้ 3G (12 - 18 เม.ย. 53)

บทความจาก www.telecomjournal.net

Read more...

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (29 มี.ค. - 4 เม.ย. 53)

บทความจาก จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Read more...

WiFi Vs. WiMAX (22 - 28 ก.พ. 53)

บทความโดย ทีมข่าวเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มธ.

Read more...

มารู้จักกับ FemtoCell (18 - 24 ม.ค. 53)

บทความโดย ดร.พีรเดช ณ น่าน จาก Telecom Journal

Read more...

ความเคลื่อนไหวด้านการสื่อสารโทรคมนาคม (กันยายน 2552) (11 - 17 ม.ค. 53)

ข่าวจาก สำนักประชาสัมพันธ์ กทช.

Read more...

TransferJet (4 - 10 ม.ค. 53)

บทความโดย ทีมข่าวเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มธ. ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์

Read more...

JoomSpirit