โทรคมนาคม 2552

HSPA Vs. WiMAX (2 - 8 พ.ย. 52)

บทความจาก ข่าว CyberBiz

Read more...

ส่งข้อมูลเร็วทันใจใช้เทคโนโลยี UMTS (12-18 ต.ค. 52)

บทความโดย ทีมข่าวเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มธ.

Read more...

จาก WCDMA สู่ HSPA (21-27 ก.ย. 52)

บทความโดย ทีมข่าวเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มธ.

Read more...

ทำความรู้จักกับ WiMAX (14 - 20 ก.ย. 52)

บทความโดย ทีมข่าวเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มธ.

Read more...

ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี NGN (24 - 30 ส.ค. 52)

บทความโดย ทีมข่าวเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มธ.

Read more...

เทคโนโลยี 3G คืออะไร (17 - 23 ส.ค. 52)

บทความโดยทีมข่าวเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มธ.

Read more...

ทำไมต้อง 4G? (30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 52)

บทความโดย ทีมข่าวเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มธ.

Read more...

การแพทย์ทางไกลกับ WiMAX (14 - 20 ธ.ค. 52)

บทความโดย ทีมข่าวเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มธ. จากบทความ IPv6 กับการแพทย์ทางไกล รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์

Read more...

JoomSpirit