กระบี่

ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดกระบี่

Seal Krabi

รูปที่ 1 ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดกระบี่

รูปกระบี่ไขว้ เบื้องหลังเป็นรูปภูเขาและทะเล

คำขวัญประจำจังหวัด

แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ

เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี

ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด

2-25 21-4 3-16
รูปที่ 2 ต้นทุ้งฟ้า รูปที่ 3 ต้นทุ้งฟ้า รูปที่ 4 ดอกทุ้งฟ้า

 

พบหลักฐานการเข้าอยู่อาศัยในดินแดนจังหวัดกระบี่ ของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ การขุดค้นทางโบราณคดีที่ถ้ำหลังโรงเรียนทับปริกและถ้ำหมอเขียว ได้พบหลักฐานซึ่งมีอายุระหว่าง 27,000 - 37,000 ปีมาแล้ว การเคลื่อนย้ายของมนุษย์โบราณในภาคใต้ไว้สองแนวทางด้วยกันคือ การอพยพจากดินแดนตอนเหนือของภาคใต้ลงไปทางมาเลเซียและหมู่เกาะต่างๆ การอพยพจากดินแดนที่เป็นหมู่เกาะต่างๆ ขึ้นสู่ภาคใต้

บริเวณ เวิ้งอ่าวพังงา - กระบี่ เป็นแหล่งที่พบภาพเขียนสีมากที่สุดแห่งหนึ่ง แหล่งภาพเขียนสีในเขตจังหวัดกระบี่ ที่สำรวจแล้วมีอยู่ที่ถ้ำผีหัวโต ถ้ำเขาตีบนุ้ย เพิงผาแหลมยอ แหลมไฟไหม้ แหลมชาวเล ถ้ำชาวเล เขากาโรส เขาขนาบน้ำ

เขาเขียนในสระ ถ้ำหน้ามันแดง ภาพเขียนในแหล่งถ้ำมีหลายรูปแบบคือ ภาพคน สัตว์บก สัตว์น้ำ รูปทรงเรขาคณิตแบบต่าง ๆ เขียนด้วยสีดำ แดง น้ำตาล ทางโบราณคดีได้กำหนดอายุภาพเขียนสีเหล่านี้ไว้ระหว่าง 3,000 - 5,000 ปีมาแล้ว

ในเขตจังหวัดกระบี่ ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจำนวนมากตามถ้ำเพิงผาในภูเขาหินปูน โบราณวัตถุที่พบเป็นเครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผาต่างๆ มีทั้งที่อยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และอยู่ในสมัยเริ่มประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์

เมืองกระบี่สมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช พบเส้นทางข้ามคาบสมุทร และร่องรอยการเดินทางข้ามแหลมมีมาแต่โบราณ

หลักฐานจากเครื่องมือเครื่องใช้และวัฒนธรรมต่างๆ ที่ถ่ายทอดไว้กับชนพื้นเมือง ่ชายฝั่งภาคใต้อยู่ช่วงกึ่งกลางของเส้นทางการค้า ทำให้เกิดชุมชนขึ้นทั้งสองฟากฝั่งทะเล เช่น ตะโกลา ปะลันดา ตามพรลิงค์ โกลิ ลังกาสุกะ เป็นต้น

เมืองคลองท่อมโบราณ เป็นบริเวณที่เรียกว่า ควนลูกปัด ตั้งอยู่บนเส้นทางข้ามคาบสมุทร จากคลองท่อมไปอ่าวบ้านดอน ปัจจุบันเป็นเนินดินอยู่ห่างชายฝั่งทะเลเข้ามาประมาณ 20 กิโลเมตร คลองแต่เดิมคงลึก เรือขนาดใหญ่เข้าถึงได้ เพราะได้ขุดพบซากเรือ ซากเรือหลายลำจมอยู่ โบราณวัตถุที่พบทำด้วยหิน แก้ว ดินเผา สำริด เงิน ทอง ดีบุกและเหล็ก มีเศษไม้จากซากเรือที่จมอยู่ ไม่มีร่องรอยการตั้งเมืองที่มีคูน้ำคันดินที่ชัดเจน จึงลงความเห็นว่าคลองท่อมโบราณน่าจะเป็นสถานีการค้าที่เปิดไปสู่ฝั่งทะเลตะวันออกที่อ่าวบ้านดอน จากโบราณวัตถุที่พบมีตะเกียงดินเผาโรมัน เงินเหรียญโรมัน เศษเครื่องถ้วยชาม ชิ่นส่วนคันฉ่องของจีน ลูกปัดสุริยเทพศิลปะอียิปต์ หรือโรมัน ตราประทับเป็นภาษาสันสกฤต แผ่นหินสลักภาษาทมิฬ ฯลฯ

นักประวัติศาสตร์หลายท่านได้วางตำแหน่งเมืองบันทายสมอซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองสิบสองนักษัตร หรือเมืองขึ้นของนครศรีธรรมราชว่าอยู่ที่บริเวณเมืองกระบี่ เมืองนี้ใช้ตราลิงเป็นสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานนี้ยังไม่ได้ข้อยุติที่ชัดเจนนัก

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าพระยานครศรีธรรมราชให้พระปลัดเมืองมาตั้งเพนียดจับช้างที่บ้านปกาไส ต่อมามีผู้คนมากขึ้นก็ยกฐานะเป็นแขวงเมือง แล้วได้รวบรวมแขวงเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงยกฐานะขึ้นเป็นเมืองกระบี่ แต่เนื่องจากไม่มีรายละเอียดว่าเป็นปลัดท่านใด จึงไม่สามารถกำหนดระยะเวลาลงไปได้ อย่างไรก็ตามก็มีการสันนิษฐานว่า การตั้งเพนียดจับช้างที่ปกาไสนั้นน่าจะเกิดปลายสมัยเจ้าพระยานคร (พัด) ซึ่งปกครองเมืองนคร ฯ อยู่ 27 ปี ถึง พ.ศ.2354

แขวงปกาไสที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองปกาไสนั้น เมื่อมีผู้คนมากขึ้น สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมที่จะขยายเมืองต่อไป จึงได้ย้ายที่ทำการไปตั้งที่บริเวณบ้านหินขวาง ปากคลองกระบี่ใหญ่ ชาวบ้านเรียกที่แห่งใหม่นี้ว่า ค่ายหินขวาง ต่อมาเมื่อมีผู้คนมากขึ้นทางการจึงให้รวมแขวงต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงคือ แขวงปากลาวแขวงคลองพน และแขวงปกาไสขึ้นเป็นเมือง เรียกว่าเมืองกระบี่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2415 โดยมีหลวงเทพเสนาเป็นเจ้าเมืองคนแรก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2443 จึงย้ายที่ทำการไปตั้งที่ตำบลปากน้ำ

เมื่อปี พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมัยที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ได้เสด็จประพาสเมืองกระบี่ สมัยพระแก้วโกรพ (หมี ณ ถลาง) เป็นเจ้าเมือง ดังความปรากฏในจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.128 (พ.ศ. 2352) พระองค์เสด็จโดยเรือถลาง ผ่านภูเก็ต พังงา มาถึงปากน้ำกระบี่ ทางเมืองกระบี่ได้จัดขบวนเรือยาวเรือพายเป็นขบวนต้อนรับเรือเข้าจอดท่าสะพานเจ้าฟ้าพระองค์ได้เสด็จทอด พระเนตรสถานที่ราชการทอดพระเนตรถ้ำหนองกกซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าถ้ำเสด็จทอดพระเนตรการชนควาย มวยมลายู หนังตะลุง มโนราห์ และมะยง (มะโย่ง) วันรุ่งขึ้นเรือออกจากเมืองกระบี่ผ่านเกาะลันตา แหลมกรวด ทอดพระเนตรการงมหอยนางรม วันต่อมาเสด็จเกาะลันตา

ในปี พ.ศ. 2484 เกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา มีกองทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองกระบี่ 2 แห่งคือที่บริเวณบ้านทุ่งแดง และบริเวณบ้านคลองหิน ใช้อาคารโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเป็นที่ตั้งกองบัญชาการ หน่วยต่อต้านญี่ปุ่นในจังหวัดกระบี่ได้ประสานงานกับเสรีไทย ผลักดันให้ญี่ปุ่นถอนทหารออกไป เรือกลไฟชื่อถ่องโห ซึ่งเดิมเป็นเรือสินค้าวิ่งขนส่งสินค้าระหว่าง ภูเก็ต - กระบี่ - ตรัง - ปีนัง ทหารญี่ปุ่นยึดเอาไปใช้ขนส่งทหารและสัมภาระ ได้ถูกตอร์ปิโดจากเรือดำน้ำฝ่ายสัมพันธมิตรยิงจมที่บริเวณเกาะหัวขวานบริเวณทะเลกระบี่ ซากเรือยังจมอยู่ใต้น้ำมาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงเวลาสงครามและหลังสงครามชาวกระบี่ขัดสนแร้นแค้นมากกว่าเมืองอื่นๆ ถึงสองเท่าเพราะกระบี่ในสมัยนั้นมีความทุรกันดารเป็นปกติอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการคมนาคมทางบก ติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ คงมีแต่เฉพาะทางเรือที่ติดต่อกับจังหวัด ภูเก็ต พังงา ระนอง ย่างกุ้ง ปีนัง สิงคโปร์

กระบี่เป็นเมืองช้างมาแต่โบราณ การตั้งเมืองขึ้นก็เนื่องมาจากการตั้งพะเนียดจับช้างของปลัดเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2497 ชาวบ้านได้คล้องช้างที่บ้านป่าหนองเตา ตำบลลำทับ ปัจจุบันคือบ้านป่างาม ตำบลดินอุดม คล้องช้างได้ 6 เชือก มีช้างเผือกรวมอยู่ด้วย 1 เชือกเป็นเพศผู้ อายุประมาณ 4 ปี ให้ชื่อว่าพลายแก้ว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2499 ทางจังหวัดได้แจ้งไปทางองค์การสวนสัตว์ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับการสมโภชน์ขึ้นระวาง ณ โรงช้างต้น พระราชวังดุสิต เมื่อปี พ.ศ. 2502 ได้นามว่า พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวนาถบารมี ฯ เป็นช้างเผือกโท

นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง

เมือง กาไส ปกาไส ปกาสัย คือชุมชนแรกตั้งก่อนที่จะพัฒนามาเป็นเมืองในปัจจุบัน กาไส ชื่อเดิมที่ปรากฏในเอกสารเก่า หรือที่คนรุ่นเก่าเขาเรียกกัน โดยนัยแปลว่า "แหล่งกา" ปกาไส เป็นชื่อที่เรียกกันต่อมา มีผู้ให้ความเห็นว่า ปกา แปลว่า ดาบ เพราะมีคนพบดาบโบราณในแหล่งนี้อยู่เหมือนกัน แต่มีผู้ให้ความเห็นอีกว่า ปกาไส มาจากคำว่า ปากกาไส ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ปากคลองกาไส นั้นเอง ต่อมามีการจดบันทึกต่างๆ มีการสะกดกันหลายแบบ เช่น ปกาไสย ปกาสัย เป็นต้น

กระบี่ แปลว่า ลิง กลุ่มนี้มีความเชื่อว่าดินแดนบริเวณนี้น่าจะเป็นที่ตั้ง เมืองบันไทสมอ หนึ่งในสิบสองเมืองนักษัตรของเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งใช้ตราลิง (ปีวอก)

Thailand 6-26-1
รูปที่ี 5 ที่ตั้งจังหวัดกระบี่  รูปที่ 6 อาณาเขตติดต่อของจังหวัดกระบี่

 

เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) มีเนื้อที่ 4,708 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,942,820 ไร่ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 154 เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกำเนิดจากยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เขาพนมเบญจา

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จ.พังงา และ จ.สุราษฏร์ธานี ทางด้าน อ.ปลายพระยา และ อ.เขาพนม
ทิศใต้ ติดต่อกับ จ.ตรัง และ ทะเลอันดามัน ทางด้าน อ.เกาะลันตา อ.เมืองกระบี่ และ อ.เหนือคลอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ตรัง ทางด้าน อ.เขาพนม อ.คลองท่อม และ อ.ลำทับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จ.พังงา และทะเลอันดามัน ทางด้าน อ.อ่าวลึก และ อ.เมืองกระบี่


สภาพภูมิประเทศ

ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้ สลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บริเวณทางใต้ มีสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขากระจัดกระจาย สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่นส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างเรียบ และมีภูเขาสูงๆ ต่ำๆ สลับกันไป

บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะ เป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 160 กม. ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 เกาะ เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตา เป็นที่ตั้งของอำเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก

บริเวณตัวเมืองมีแม่น้ำกระบี่ ยาวประมาณ 5 กม. ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ ต.ปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมี่ต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจา เทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดกระบี่มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน มี 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนเมษายน
 • ฤดูฝน มี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม

ที่เรียกกันว่า ฝนแปดแดดสี่

khet

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่

677c1d72-1

ประชากร

จำนวนราษฎรจังหวัดกระบี่ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีประชากรชาย 218,708 คน หญิง 219,331 คน รวมทั้งสิ้น 438,039 คน

ศาสนา

ประชากรจังหวัดกระบี่ นับถือศาสนาพุทธ ๕๘.๔๖% ศาสนาอิสลาม ๔๐.๕๑% ศาสนาคริสต์ ๐.๒๒% ศาสนาอื่นๆ ๐.๘๑ % โดยมีวัด ๑๐๗ แห่ง มัสยิด ๑๘๖ แห่ง และโบสถ์ ๘ แห่ง

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2544 - 2553
GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES BY INDUSTRIAL ORIGIN, KRABI PROVINCE: 2001 - 2010

ล้านบาท

สาขาการผลิต 2544 2545 2546 2547 2548 2549r 2550r 2551r 2552p 2553p1
-2001 -2002 -2003 -2004 -2005 (2006r) (2007r) (2008r) (2009p) (2010p1)
ภาคเกษตร 8,267 10,560 14,179 16,992 17,288 19,997 22,079 26,217 21,573 25,418
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 7,011 9,564 13,108 15,667 15,686 17,949 20,263 24,327 19,469 23,386
การประมง 1,256 996 1,071 1,326 1,602 2,049 1,816 1,890 2,105 2,032
ภาคนอกเกษตร 11,379 13,067 14,599 16,266 16,218 22,005 26,789 29,856 27,663 29,245
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 55 102 106 162 157 191 191 192 195 195
การผลิตอุตสาหกรรม 931 1,473 1,937 2,201 2,439 3,599 4,372 4,732 3,708 4,416
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 275 369 441 456 623 696 756 753 874 923
การก่อสร้าง 507 658 785 923 960 927 928 925 1,133 1,300
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 2,403 2,207 2,516 2,800 3,161 3,757 5,526 6,896 5,673 5,511
โรงแรมและภัตตาคาร 2,426 2,968 3,120 3,282 1,915 3,993 5,415 5,574 5,051 5,354
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 872 994 1,193 1,353 1,222 2,342 2,447 2,752 2,478 2,451
ตัวกลางทางการเงิน 513 419 429 550 603 866 1,003 1,106 1,162 1,275
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ 776 849 900 963 1,023 1,074 1,126 1,137 1,228 1,256
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 760 778 809 946 1,005 1,114 1,199 1,766 1,793 1,926
การศึกษา 1,072 1,184 1,316 1,424 1,767 1,908 2,237 2,363 2,570 2,751
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 341 414 386 431 531 607 681 780 864 906
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 441 645 656 767 806 923 900 871 927 971
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 19,646 23,627 28,778 33,258 33,506 42,002 48,868 56,072 49,236 54,663
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 56,194 66,552 79,937 91,223 90,816 112,091 128,402 145,129 125,595 137,497
ประชากร (1,000 คน) 350 355 360 365 369 375 381 386 392 398

 

จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2545 - 2554
POPULATION 15 YEARS AND OVER BY LABOR FORCE STATUS AND SEX, KRABI PROVINCE: 2002 - 2011

สถานภาพแรงงาน  2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2554
-2002 -2003 -2004 -2005 -2006 -2007 -2008 -2009 -2011
รวม                  
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 222,915 225,625 231,513 261,540 295,592 302,672 298,067 292,768 304,526
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 166,111 171,985 174,053 195,974 222,038 232,605 222,823 214,821 228,008
   ผู้มีงานทำ 162,908 169,106 171,814 192,712 218,229 230,287 220,192 211,121 226,432
   ผู้ว่างงาน 3,203 2,880 2,238 3,262 3,611 2,126 2,298 3,574 1,054
   ผู้ที่รอฤดูกาล  -  -  -  - 199 192 333 127 522
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 56,804 53,639 57,460 65,565 73,553 70,066 75,244 77,946 76,517
ชาย
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 112,009 113,384 116,394 128,562 142,577 145,889 146,228 146,470 152,415
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 95,052 96,624 97,601 107,238 121,508 126,164 121,767 122,268 128,820
   ผู้มีงานทำ 93,469 95,483 96,459 106,124 119,925 124,875 120,842 120,979 127,950
   ผู้ว่างงาน 1,583 1,141 1,142 1,114 1,573 1,141 901 1,289 444
   ผู้ที่รอฤดูกาล  -  -  -  - 11 148 24  - 426
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 16,957 16,760 18,793 21,324 21,069 19,725 24,460 24,202 23,595
หญิง
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 110,906 112,241 115,119 132,978 153,015 156,783 151,839 146,298 152,111
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 71,060 75,362 76,452 88,737 100,530 106,441 101,055 92,554 99,189
   ผู้มีงานทำ 69,440 73,622 75,356 86,589 98,304 105,412 99,350 90,141 98,482
   ผู้ว่างงาน 1,620 1,740 1,096 2,148 2,039 985 1,397 2,285 611
   ผู้ที่รอฤดูกาล  -  -  -  - 188 44 309 127 96
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 39,847 36,879 38,667 44,241 52,484 50,341 50,784 53,744 52,922

 

 

 • ประเพณีลอยเรือชาวเล

 

1 1

จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ เดือน 6 (เดือนพฤษภาคม) และในเดือน 11 (เดือนตุลาคม) ระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ - แรม 1 ค่ำ ณ หมู่บ้านชาวเลสังกาอู้ เกาะลันตาใหญ่ บริเวณชายหาดใกล้ๆ กับบ้านศาลาด่าน เป็นงานประเพณีเก่าแก่ของชาวเลซึ่งหาดูได้ยาก นักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาถึงวิถีชีวิตของชาวเลก็สามารถเดินทางไปร่วมงานได้เช่นกัน

 • งานปีนผาหารัก

001

จัดขึ้นที่หาดไร่เลย์ อ่าวไร่เลย์ เป็นการจัดงานพิธีมงคลสมรสให้กับคู่รักในวันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธ์) แบบไทยๆ มีขบวนแห่เจ้าบ่าว เจ้าสาว พิธีรดน้ำสังข์ การจดทะเบียนสมรส HIGHTLIGHT ของงานอยู่ที่ให้คู่รักปีนผาหาดไร่เลย์ อันเป็นแหล่งปีนผาระดับโลก และอีกนัยหนึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหาดไร่เลย์ กระบี่ด้วย

 • เทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน

IMG 1737

Mueang-Krabi

จัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ที่บริเวณใกล้กับท่าเรือเจ้าฟ้า ในเขต อ.เมือง นับเป็นการเริ่มเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวของ จ.กระบี่ ภายในงานมีการแสดงต่างๆ เช่น การแสดง ลิเกป่า รำรองเง็ง การประกวดเทพี โดยเฉพาะกิจกรรมอย่างหลังนี้ ช่วยสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาทางน้ำหลายชนิด และมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใจ จ.กระบี่ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย

 • งานลานตา ลันตา

เป็นงานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ.เกาะลันตา ชื่องาน เทศกาลลานตา-ลันตา

 • งานวันเหลืองกระบี่บาน

Nuea

เป็นงานส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ ประจำจังหวัดกระบี่ ที่ชื่อว่า "รองเท้านารีเหลืองกระบี่" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ที่สถานีทดลองข้าว อ.เหนือคลอง

 • งานประเพณีชักพระ

เดิมจัดเป็นบุษบกพนมเรือสลักลวดลายสวยงาม มีการละเล่นเพลงพื้นเมือง เช่น เพลงเรือ (เพลงชักพระ) ปัจจุบันได้นำยอดพนมเรือใส่รถแทนเรือ การละเล่นเพลงชักพระจึงหมดไป

 • งานประเพณีสารทเดือนสิบ

เดือนสิบเป็นประเพณีสำคัญของชาวใต้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ขนมที่ขาดไม่ได้คือ ขนมลา ขนมเจาะหู ขนมพอง ขนมบ้า และขนมกงหรือไข่ปลา

 • การละเล่นพื้นบ้าน

- ลิเกป่า

2068675536

เป็นการแสดงพื้นบ้านที่ดัดแปลงมาจากลิเกสิบสองภาษา เริ่มต้นจะเล่นเรื่องราวของแขกแดงว่ามาจากเมืองลักกะตา (กัลกัตตา) มาค้าขายบนฝั่งทะเลตะวันตก แล้วมาได้ภรรยาเป็นคนพื้นเมืองชื่อ "ยายี" หรือ "ยาหยี" และพากลับบ้านเมือง จากนั้นจะแสดงเรื่องอื่นต่อไป ลิเกป่าเป็นการแสดงที่ประสานวัฒนธรรมหลากหลายเข้าด้วยกัน อาทิ ดนตรีจะใช้รำมะนา ทับโหม่ง กลอง ฉิ่ง บทกลอนจะมีการประสมทำนองมโนราห์กับเพลงบุรันยาวา ศิลปินลิเกป่าในกระบี่มีจำนวนมาก เพราะนิยมเล่นกันมาช้านาน และน่าจะเกิดขึ้นครั้งแรกในดินแดนบริเวณนี้ ปัจจุบันลิเกป่ายังมีหลายคณะ เช่นนายตรึก ปลอดฤทธิ์ ซึ่งได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

- หนังตะลุง

1221482130

แสดงให้เห็นการผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดีย ในจังหวัดกระบี่ มีศิลปินหนังตะลุงหลายคณะ

- มโนราห์

527806

การแสดงพื้นบ้านของจังหวัดทางภาคใต้ที่ขึ้นชื่อที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ได้เป็นอย่างดี

- รองเง็งและเพลงตันหยง 

ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมลายู ซึ่งดัดแปลงมาจากโปรตุเกสอีกทอดหนึ่ง เดิมเพลงรองเง็งนิยมแสดงในบ้านขุนนาง ภายหลังชาวบ้านนำมาเล่นและพัฒนาดัดแปลงมาเป็นเนื้อร้องภาษาไทย เรียกว่าเพลงตันหยง

 

จังหวัดกระบี่คือดินแดนแห่งขุนเขา หาดทราย ชายทะเล กลุ่มเกาะ น้ำตก และโถงถ้ำ ที่สวยงามติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งสามารถเดินทางไปเยือนได้ตลอดทั้งปี

ไม่ใช่เพียงแค่ภูมิประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ประวัติความเป็นมาอันยาวนานของกระบี่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีอันดีและวิถีชีวิตของคนกระบี่ที่ผูกพันอยู่กับการทำสวน ทำไร่ ก็เป็นอีกเสน่ห์ที่ทำให้กระบี่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในวันพักผ่อนของนักท่องเที่ยวเสมอมา

จังหวัดกระบี่มีเนื้อที่ประมาณ 4,708 ตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 46 ของประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที่ดอน ที่ราบ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ ริมปากอ่าวและรอบหมู่เกาะหลายเกาะคือป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ มีภูเขาพนมเบญจาเป็นภูเขาสูงที่สุดของกระบี่ (1,397 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) และเป็นต้นกำเนิดของคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย สายน้ำสำคัญของจังหวัด

จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นพบในเขตจังหวัดกระบี่ โดยหลักฐานอายุเก่าแก่ที่สุดคือถ้ำหมอเขียว ที่มีอายุถึง 27,000-37,000 ปีนั้น ทำให้สันนิษฐานได้ว่า ที่นี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์ มีการขุดค้นพบเครื่องมือยุคหินจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตอำเภอคลองท่อม อีกทั้งยังพบภาพเขียนสีโบราณบนผนังถ้ำหลายแห่ง เช่น ถ้ำผีหัวโต เป็นต้น

นอกเหนือจากการเป็นชุมชนเก่าแก่ กระบี่น่าจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางข้ามคาบสมุทรมลายูจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก และเป็นศูนย์กลางทางการค้าอีกด้วย โดยพบหลักฐานสำคัญคือลูกปัดโบราณจำนวนมากในเขตอำเภอคลองท่อม

จนกระทั่งเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า กระบี่คือเมืองบันไทยสมอ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เมืองนักษัตร ขึ้นอยู่กับอาณาจักรตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) โดยมีรูปลิงเป็นตราประจำเมือง และเป็นชุมชนซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์

ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อเมืองถลาง (หรือภูเก็ต) ถูกพม่าเผาทำลาย กระบี่จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองท่าทดแทน ในยุคนี้มีการคล้องช้างป่าที่บ้านปกาไสยกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ช่วงนี้เองที่มีผู้คนอพยพมาตั้งหลักแหล่งมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนใหญ่ และเจริญขึ้นเป็นแขวงเมือง ชื่อแขวงเมืองปกาไสย โดยต่อมาได้ย้ายเมืองมาอยู่ริมทะเล บริเวณปากแม่น้ำกระบี่ เพราะที่ตั้งเมืองเดิมอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินนั้นไม่สะดวกต่อการค้าขายทางเรือ

กระทั่งถึงปี พ.ศ. 2415 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะแขวงเมืองปกาไสยขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า "เมืองกระบี่" ขึ้นอยู่กับนครศรีธรรมราช จากนั้นจึงโอนไปขึ้นกับมณฑลภูเก็ตใน พ.ศ. 2439 จนถึง พ.ศ. 2444 ได้ย้ายเมืองมาอยู่ ณ ที่ตั้งของศาลากลางหลังปัจจุบัน และได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดใน พ.ศ. 2476 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดกระบี่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ อำเภอเกาะลันตา และอำเภอเหนือคลอง

เกาะพีพีดอน

kohphiphi1

มีหาดทรายและอ่าวที่สวยงามกระจายอยู่รอบเกาะ สามารถเช่าเรือเที่ยวหรือดำน้ำดูปะการังรอบเกาะพีพีดอน

ธารโบกขรณี 

1142328233

มีต้นอโศกขึ้นอยู่ริมธาร สภาพทั่วไปเป็นธารน้ำธรรมชาติไหลลงมายังแอ่งน้ำน้อยใหญ่ซึ่งอยู่ต่างระดับกัน มีมณฑปพระพุทธบาทจำลองที่แกะสลักจากไม้ ประดิษฐานอยู่ใกล้กับศาลาบูชาเจ้าพ่อโต๊ะยวน-โต๊ะช่อง

หินแดง เป็นหินโสโครก อยู่ฝั่งด้านนอกของทะเลอันดามัน มีปะการังชนิดต่าง ๆ ที่สวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ

เกาะห้า กลุ่มเกาะ 5 เกาะ เกาะห้าใหญ่มีรูปร่างคล้ายใบเรือ และเป็นจุดดำดูปะการังน้ำตื้น

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามทั้งลำธาร น้ำตก ถ้ำ
เกาะลันตาน้อย เป็นเกาะที่เป็นชุมชนของชาวเกาะลันตา มีวิถีชีวิตแบบเก่า ๆ บ้านเรือนโบราณยังมีให้พบเห็น

เกาะรอกใน เป็นเกาะที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน มีหาดทราย และแนวปะการังเป็นกลุ่มๆ ตามโขดหิน มีแหลมธงและอ่าวศาลเจ้า ผืนทรายละเอียดขาวเนียน น้ำทะเลใสเป็นสีเขียวจนมองเห็นปลาหลากสีสัน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม มีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ สระมรกต เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระน้ำร้อน 3 สระ น้ำใสเป็นสีเขียวมรกต มีอุณหภูมิประมาณ 30-50 องศาเซลเซียส รอบๆ เป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้มมีพรรณไม้ที่น่าสนใจ

เขาขนาบน้ำ เป็นเขาสองสูงลูก ขนาบแม่น้ำกระบี่ด้านหน้าตัวเมือง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่

เกาะยูง มีชายหาดเป็นหาดหิน มีหาดทรายเล็กน้อยตามหลืบเขา มีแนวปะการังสวยงาม

เกาะไม้ไผ่ มีหาดทรายสวยงาม และแนวปะการังซึ่งส่วนมากเป็นแนวปะการังเขากวาง

ถ้ำเสด็จ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม

ถ้ำเสือเขาแก้ว อ่าวลูกธนู บริเวณถ้ำด้านหน้าของทิวเขาอ่าวลูกธนูหรือที่เรียกว่า "เขาแก้ว" ภายในถ้ำยังปรากฎหินธรรมชาติเป็นรูปอุ้งเท้าเสือ
ป่าพรุ ท่าปอมคลองสองน้ำ เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยา เพื่อเรียนรุ้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งในแง่ของทางน้ำใต้ดิน และพืชพรรณที่สามารถเติบโตได้ทั้งในน้ำและบนดิน
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนกระบี่ เป็นศูนย์เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชในท้องถิ่น ทดสอบพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตและกระจายพืชพันธุ์ดีแก่เกษตรกร

หาดนพรัตน์ธารา บริเวณหาดเป็นทรายละเอียดปะปนด้วยเปลือกหอยเล็กๆ ประดับด้วยทิวสนเรียงรายตามชายทะเลยาวเหยียด ชายหาดมีที่พักของอุทยานฯ ค่อนข้างเงียบสงบ

หมู่เกาะห้อง ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่หลายเกาะ เช่น เกาะเหลาหรือเกาะซากา เกาะเหลาเหรียม เกาะปากกะ เกาะเหลาลาดิง เป็นเขาหินปูน น้ำทะเลใส หาดทรายขาว มีแนวปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก
สระแก้ว อยู่ในเขตสวนป่าตำบลเขาทอง ประกอบด้วยสระน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ได้แก่ สระน้ำลอด สระเชิงเขา สระจระเข้ขาว สระน้ำทิพย์ สระน้ำคราม สระมรกต สระหุ้นแก้ง และสระน้อย

น้ำตกห้วยสะเด เป็นน้ำตกจากหน้าผาสูง มี 3 ชั้น มีแอ่งน้ำใสสะอาด น้ำตกสายนี้ไหลมารวมกันที่คลองโตนและไหลลงสู่คลองกระบี่ใหญ่

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  ประกอบด้วยภูเขาหินปูน ป่าดิบ ป่าชายเลน และเกาะต่าง ๆ อุทยานฯ มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าชายเลน รวมถึงสังคมพืชน้ำใต้ท้องทะเล
สุสานหอย

cp n1

ฟอสซิลอายุราว 40 ล้านปี เกิดจากการเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นผิวโลก ปรากฏให้เห็นเป็นลานหินกว้างใหญ่ยื่นลงไปในทะเล

ถ้ำลอด เป็นอุโมงค์ใต้เขาหินปูน บนเพดานถ้ำมีหินงอกและหินย้อยรูปร่างต่าง ๆ กัน

ถ้ำผีหัวโตหรือถ้ำหัวกะโหลก  ภายในถ้ำเคยมีหัวกะโหลกมนุษย์ มีขนาดโตกว่าปกติจึงมีชื่อว่า "ถ้ำผีหัวโต" บนผนังถ้ำยังปรากฎภาพเขียนสีก่อนสมัยประวัติศาสตร์จำนวนมาก บนพื้นถ้ำมีเปลือกหอยทับถมกันอยู่เป็นจำนวนมาก
ถ้ำชาวเล ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยและภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นรูปคน รูปสัตว์ และรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ
เกาะแดง มีหาดทรายสวยงาม มีถ้ำลอดและเป็นบริเวณที่ดำน้ำดูปะการัง

น้ำตกหินเพิง เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากยอดหน้าผาที่สูงชัน
อ่าวนาง

aonang-003

เป็นชายหาดยาว ทิวทัศน์โดยรอบสวยงามแปลกตาด้วยภูเขาหินปูนตระหง่าน มีเกาะใหญ่น้อยกว่า 83 เกาะ

เกาะไหง 

ประกอบด้วยหาดทรายยาว และมีปะการังด้านหน้าหาด เป็นแหล่งดูปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง 

น้ำตกร้อนคลองท่อม เป็นน้ำพุร้อนแห่งหนึ่งในบรรดาน้ำพุร้อนอีกหลายแห่งที่กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณนี้ น้ำมีอุณหภูมิประมาณ 40-50 องศาเซลเซียส เป็นน้ำร้อนที่ซึมขึ้นมาจากผิวดินซึ่งมีป่าละเมาะปกคลุมร่มรื่น ไหลไปรวมกันตามความลาดเอียงของพื้นที่ มีควันกรุ่นและคราบหินปูนธรรมชาติพอกอยู่เป็นชั้นหนา ทำให้เกิดทัศนียภาพสวยงามแปลกตา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะตะเล็งเบ็ง และเกาะใกล้เคียง รวมไปถึงหมู่เกาะห้า หมู่เกาะรอก และเกาะไหง พื้นที่ส่วนใหญ่บนเกาะมีสภาพเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าที่สมบูรณ์

เกาะลันตาใหญ่ 

similanislands

เรียงรายไปด้วยชายหาดและอ่าวที่สวยงามมากมายได้แก่ หาดคอกวาง หาดโละบารา อ่าวพระแอะ หาดคลองโขง หาดคลองนิน

เกาะพีพีเล 

kohphiphi2

เป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับผิวทะเลโดยรอบเกือบทั้งเกาะ มีเวิ้งอ่าวสวยงาม ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีถ้ำไวกิ้ง ที่ชาวบ้านมาเก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะแห่งนี้ มีภาพเขียนสีสมัยประวัติศาสตร์ 

เกาะรอกนอก มีหาดทรายขาวละเอียด และแนวปะการังน้ำตื้น

น้ำตกห้วยโต้

PIX 1260

มี 5 ชั้น คือ วังสามหาบ วังจงลอย วังดอยปรง วังเทวดา และวังโตนพริ้ว 

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

p2 5

แหล่งเก็บสะสมสิ่งของ วัตถุโบราณจำนวนมากมายที่ขุดค้นพบได้ในบริเวณที่เรียกว่า "ควนลูกปัด"

ข้อแนะนำการท่องเที่ยว

 • นั่งเรือหางยาวไปไร่เล ลงเรือที่อ่าวนางสะดวกที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ลงเรือที่นี่ ทำให้ไม่ต้องรอนาน ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั้น
 • การขับรถยนต์ไปเที่ยวเกาะลันตา แนะนำให้ลงเฟอร์รีเที่ยวเช้าสุด (ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ) เพราะเฟอร์รีออกตรงเวลา สำหรับเที่ยวหลังๆ นั้นอาจล่าช้าจากกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะเที่ยวท้ายๆ ที่มักจะล่าช้าสะสมมาจากเที่ยวก่อนๆ
 • ตรวจสอบเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนไปเที่ยวสุสานหอยบ้านแหลมโพธิ์ ควรไปช่วงน้ำลง เพราะจะได้เห็นฟอสซิลหอยดึกดำบรรพ์อายุ 40 ล้านปีอย่างเต็มตา ช่วงน้ำขึ้นนั้น สุสานหอยจะจมอยู่ใต้น้ำ
 • ถ้าไปเที่ยวสระมรกต น้ำตกร้อน อย่าลืมเตรียมชุดไปแช่น้ำอุ่นด้วย โดยเฉพาะที่น้ำตกร้อน มีพื้นที่ที่เป็นอ่างน้ำธรรมชาติ นอนแช่ได้สบายตัว ควรไปในวันธรรมดาเพื่อหลีกเลี่ยงนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

หัวข้อ หน่วยงาน เว็บไซต์

ตราสัญลักษณ์, คำขวัญ, ต้นไม้ประจำจังหวัด 

เว็บไซต์วิกิพีเดีย  จังหวัดกระบี่ - วิกิพีเดีย

ประวัติศาสตร์

การปกครอง

เว็บไซต์จังหวัดกระบี่ 

http://www.krabi.go.th/

http://115.31.173.10/anda/krabi/telboss/tel_ad_min.asp?

สภาพทางภูมิศาสตร์ 

http://www.krabiinformation.com/thai/krabi_info/climate.htm

ประชากรและสภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก อบจ.กระบี่

www.krabi.go.th/province_data/general1.pdf

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

http://thaienergydata.in.th/province/81/  

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html 

ประเพณีและวัฒนธรรม กระบี่, เทศกาล - ประเพณี ที่กระบี่
การเลือกตั้ง   เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

http://thai.tourismthailand.org/where-to-go/cities-guide/destination/krabi/ 

http://www.baanjomyut.com/76province/south/krabi/travel.html 

 

รายการอ้างอิงรูปภาพ 

ต้นทุ้งฟ้า

pornudomherbs.com

bloggang.com

ดอกทุ้งฟ้า

suansavarose.com 

ประเพณีและวัฒนธรรม ข้อมูลด้านท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

ประเพณีลอยเรือชาวเล

thaigoodview.com

งานปีนผาหารัก

travel.sanook.com

เทศกาลกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน

hoteldirect.in.th

กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน ประจำปี 2554 เปิดฤดูท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

งานลานตา ลันตา

115.31.173.10

งานวันเหลืองกระบี่บาน

hoteldirect.in.th

งานประเพณีชักพระ

ห้องภาพ - เที่ยวละไม ไปใต้


งานประเพณีสารทเดือนสิบ

thailandsusu.com

115.31.173.10

ลิเกป่า 

http://www.infoforthai.com/forum/topic/2856 

หนังตะลุง 

bloggang.com

มโนราห์ 

ghostwiki.blogspot.com

รองเง็งและเพลงตันหยง 

artsw2.com

เกาะพีพีดอน

phudoilay.com

ธารโบกขรณี 

pnmountainresortkrabi.com

พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม 

muangthai.com

kanchanapisek.or.th

น้ำตกห้วยโต้ 

phuketneophoto.com

เกาะรอกนอก 

variety.teenee.com

เกาะพีพีเล 

phudoilay.com

เกาะลันตาใหญ่

benettton.wordpress.com

น้ำตกร้อนคลองท่อม 

travel.sanook.com

เกาะไหง 

bloggang.com

อ่าวนาง

theawthong.com

สุสานหอย 

prachatham.com

ถ้ำลอด 

http://travel.sanook.com/ 

 

 

JoomSpirit