ชุมพร

ตราสัญลักษณ์ประจําจังหวัดชุมพร

Seal

รูปที่ 1 ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดชุมพร

 • ภาพคนยืน หมายถึง เทวดาที่ประทานพรให้แก่ชาวเมือง และกองทัพที่จะยกออกไปทำศึก
 • ภาพต้นไม้ทั้งสองข้าง หมายถึง ต้นมะเดื่อ ซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่มากมาย
 • ภาพค่ายและหอรบ หมายถึง จังหวัด นี้เคยเป็นที่ชุมนุมบรรดานักรบทั้งหลาย ซึ่งนัดให้มา พร้อมกัน ณ ที่แห่งนี้ ก่อนที่จะเดินทัพออกไปสู้รบกับข้าศึก ทั้งนี้ก็เพราะชุมพรเป็นเมืองหน้าด่านมาแต่โบราณ

คำขวัญประจำจังหวัดชุมพร

ชุมพรประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ

แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด

2-27-1 21-5 3-18
รูปที่ 2 ต้นมะเดื่ออุทุมพร รูปที่ 3 ต้นมะเดื่ออุทุมพร รูปที่ 4 ดอกพุทธรักษา
 • ต้นไม้ประจำจังหวัด

ชื่อทั่วไป ต้นมะเดื่ออุทุมพร

ชื่อสามัญ Cluster Fig

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus racemosa Linn.

วงศ์ LAURACEAE

ชื่ออื่นๆ มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน้ำ มะเดื่อ

ถิ่นกำเนิด ถิ่นกำเนิดในศรีลังกา จีนตอนใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้

ประเภท ไม้ยืนต้น

รูปร่างลักษณะ ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5 - 20 เมตร กิ่งอ่อน มีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมบาง ๆต่อมาจะหลุดร่วง ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอก ปลายใบแหลม โดคนใบทู่ถึงกลม ก้านใบยาว 10.5 เซนติเมตร ดอกเล็ก ออกเป็นกระจุก ผลรูปไข่กลับ เมื่อสุกสีแดงเข้มถึงสีม่วง

การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดในถุงเพาะกล้าจนงอก และแข็งแรงก่อนจึงย้ายไปปลูกลงดิน และปักชำกิ่ง

สภาพที่เหมาะสม ดินร่วน และมีอินทรีย์วัตถุ ระบายน้ำได้ดี

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง

 

 • ดอกไม้ประจำจังหวัด

ชื่อดอกไม้ ดอกพุทธรักษา

ชื่อสามัญ Butsarana

ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica Linn.

วงศ์ CANNACEAE

ลักษณะทั่วไป พุทธรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ำ ลำต้นสูงประมาณ 1- 2เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้า เจริญเติบโตโดยแตกหน่อเป็นกอคล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียว โคนใบและปลายใบรีแหลมขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นช่อดอกเป็น ช่อ ตรงส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกยาวประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอก8 - 10 ดอก และมีกลีบบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสรรแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์

การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด การแตกหน่อ

สภาพที่เหมาะสม ดินร่วยซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง

ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย

ชุมพร มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1098 โดยมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของราชอาณาจักรนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง และเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ เพราะอยู่ตอนบนของภาคใต้

ใน พ.ศ. 1997 รัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรี อาณาจักรฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในช่วงนี้ชนชาติจาม แห่งราชอาณาจักรจามปา ถูกชาวเวียดนามรุกราน ชาวจามกลุ่มนี้อพยพเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาครั้งแรก ปรากฏว่ามี "อาสาจาม" ในแผ่นดินนี้ เพื่อการขยายอาณานิคมของกรุงศรีอยุธยา ส่วนหนึ่งต้องมารักษาด่านเมืองชุมพร ซึ่งเป็นเมืองตรี และตั้งชาวจาม เป็นเจ้าเมืองชุมพร และดินแดนแทบนี้ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา เนื่องด้วย ชาวจาม มีความสามารถในการรบ ที่มีชื่อเสียง เช่น กองอาสาจาม เป็นทหารชั้นดี มีวินัย เชี่ยวชาญการเดินเรือ รับใช้ราชสำนักมานาน และเก่งการค้ามาหลายพันปี

ต่อมาระหว่าง ปี พ.ศ. 2173 - 2199 ในแผ่นดิน พระเจ้าปราสาททองแห่งราชอาณาจักกรุงศรีอยุธยา ได้กวาดต้อนชาวเมืองแถง หรือ (เดียนเบียนฟู) อยู่ในประเทศเวียดนาม และชาวเมืองพงสาลี อยู่ในประเทศลาว มาเป็นพลเมือง เมืองชุมพร เมืองปะทิว(อำเภอปะทิว) เพื่อทำการเกษตรกรรม และเมืองท่าการค้าสำคัญ ตั้งแต่นั้นมา

เดิมชาวจามนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พ.ศ. 1400 นับถือศาสนาพุทธมหายาน และเมื่อค้าขายกับอาหรับก็นับถือ ศาสนาอิสลาม แต่ชาวจามที่มาอยู่เมืองชุมพร ต่อมานับถือ ศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรม ประเพณี เหมือนกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า 500 -600 ปี ที่ชาวจาม เข้าปกครองเมืองชุมพร และดินแดนแทบนี้จนแทบจะไม่เหลือวัฒนธรรมเดิมเลย เช่น ข้าวต้มใบพ้อ ที่ใช้ในงานมงคล เช่นเดียวกับชาวมุสลิม บ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา ก็สูญหายไม่ได้ใช้ในงานมงคลแล้ว

คำว่า ชุมพร มีผู้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า "ชุมนุมพล" เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน การเดินทัพไม่ว่าจะมาจากฝ่ายเหนือหรือว่าฝ่ายใต้ ล้วนเข้ามาตั้งค่ายชุมนุมพลกันที่นี่ จึงเรียกจุดนี้ว่า "ชุมนุมพล" ต่อมาเพี้ยนเป็น ชุมพร อีกประการหนึ่ง ในการเดินทางไปทำศึกสงครามของแม่ทัพนายกองตั้งแต่สมัยโบราณมา เมื่อจะเคลื่อนพลจะต้องทำพิธีส่งทัพโดยการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้รับชัยชนะในการสู้รบ เป็นการบำรุงขวัญทหารในสถานที่ชุมนุม เพื่อรับพรเช่นนี้ ตรงกับความหมายชุมนุมพรหรือประชุมพร ซึ่งทั้งสองคำนี้อาจเป็นต้นเหตุของคำว่า "ชุมนุมพร" เช่นเดียวกัน

แต่อีกทางหนึ่งสันนิษฐานว่า น่าจะได้มาจากชื่อพันธุ์ไม้ธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ ต้นมะเดื่อชุมพร เพราะที่ตั้งของเมืองชุมพรนั้นอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา มีต้นมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมาย ต้นมะเดื่อชุมพรจึงเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของ ตราประจำจังหวัดชุมพร

สมัยกรุงสุโขทัย

เมืองชุมพรเป็นเมืองมีเจ้าเมืองปกครองมายาวนาน ในสมัยสุโขทัยนั้น เป็นเมืองขึ้นต่ออาณาจักรนครศรีธรรมราช ในฐานะเมืองอาณานิคม และเป็นเมืองหน้าด่าน ฝ่ายเหนือ หรือเมืองปีมะแม ถือตราแพะ เป็น 1 ในเมือง 12 เมือง หรือเรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร ของอาณาจักรนครศรีธรรมราช

สมัยกรุงศรีอยุธยา

เมืองชุมพรในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น เมื่อกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้แผ่ขยายอาณานิคมลงทางใต้ ชาวจาม มาอยู่ที่เมืองชุมพร เนื่อด้วย ชาวจาม มีความสามารถ การค้า การเดินเรือ และการรบ จะเห็นได้จากทหาร อาสาจาม เป็นทหารชั้นดี ที่รับใช้ราชสำนักตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา มีความสามารถการรบ และการเดินเรือ อย่างเชี่ยวชาญ ตั้งแต่นั้นจนทำให้เมืองชุมพร ต้องขึ้นต่ออาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในฐานะเมืองอาณานิคม และเป็นเมืองหน้าด่าน ฝ่ายใต้ และเป็นเมืองท่าการค้าสำคัญ ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เมืองชุมพรจึงมีบทบาทเป็นเมืองหน้าด่าน มาแต่โบราณในอาณาจักรนครศรีธรรมราช และอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ทำให้ไม่มีการก่อสร้างวัตถุถาวรได้ ดังนั้นชาวชุมพรจึงเป็นลูกหลานนักรบที่แท้จริง และควรให้สมญานามบรรพบุรุษว่า "วีรบุรุษนักรบแห่งคอคอดกระ ดินแดนสองฝั่งทะเล" จากการทำศึกสงครามอย่างต่อเนื่องในแต่ละยุคแต่ละสมัย

สมัยกรุงธนบุรี

เมืองชุมพรในสมัยกรุงธนบุรีไม่ค่อยมีบทบาทมากนักเพราะอยู่ในภาวะสงครามของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งรัชกาล และสืบเนื่องจาก พระชุมพร (พวย) นำกำลังกองทัพบก กองทัพเรือ เมืองชุมพร กำลังพลประมาณ 800 คน ได้สูญเสียจากการรบในช่วงกรุงแตกที่ ค่ายบางกุ้ง จากการส่งกำลังเข้ารักษาพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2305-2308 และเข้าร่วมรบเพื่อตีเมืองนครศรีธรรมราช จึงทำให้เกิดการล้าของชาวเมืองชุมพร

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ตั้งแต่แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 และแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมืองชุมพรเป็นเมืองท่าค้าขายสำคัญ จนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ชาวจามยังมีบทบาทในดินแดนแทบนี้ ต่อมา รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็น มณฑลชุมพร ต่อมามีการยุบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเป็นจังหวัด ชุมพรจึงมีฐานะเป็นจังหวัด และเมื่อ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สามารถเดินเรือได้เอง ชาวจามก็หมดบทบาทลงในเวลาต่อมา

อาณาเขตการปกครอง

เจ้าเมืองชุมพร ปกครองอาณาเขตเมืองชุมพร ซึ่งเป็นเมืองตรี มีเมืองจัตวาเป็นเมืองขึ้น 8 เมือง ดังนี้

 • เมืองประทิว (อำเภอปะทิว)
 • เมืองท่าแซะ (อำเภอท่าแซะ) เมืองหน้าด่านเมืองชุมพร ด่านทัพต้นไทร (เนิน 491) หรือ บ้านต้นไทร[3]
 • เมืองตะโก (อำเภอทุ่งตะโก)
 • เมืองหลังสวน (อำเภอหลังสวน อำเภอละแม อำเภอท่าชนะ)
 • เมืองตระ (อำเภอกระบุรี)
 • เมืองระนอง (จังหวัดระนอง)
 • เมืองมะลิวันย์ (จังหวัดเกาะสอง) หรือ (วิกตอเรียพอยท์) อยู่ในประเทศพม่า
 • เมืองกำเนิดนพคุณ (อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก แหล่งขุดทองคำบางสะพาน)

เจ้าเมืองชุมพร เป็นเชื้อสายจาม สืบเชื้อสายหลายพันปี ในสมัยกรุงศรีอยุธา จนถึง สมัยกรุงธนบุรี มีบรรดาศักดิ์ นามว่า "ออกญาเคาะงะ" เป็นภาษาจาม หรือ พระชุมพร ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เปลี่ยนบรรดาศักดิ์ นามว่า พระยาชุมพร และ พระยาเพชรกำแหงสงคราม ตามด้วยชื่อ และต่อได้ยกเลิกให้ใช้บรรดาศักดิ์เดิม

Thailand 6-27-1
รูปที่ี 5 ที่ตั้งจังหวัดชุมพร  รูปที่ 6 อาณาเขตติดต่อของจังหวัดชุมพร

 

จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ตอนบนสุดของภาคใต้ ระหว่างเส้นละติจูดที่ 10 องศา 29 ลิปดาเหนือ และเส้นลองติจูดที่ 99 องศา 11 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพ มหานคร ตามเส้นทางรถยนต์ ประมาณ 498 กิโลเมตร และเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 476 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3.75 ล้านไร่ หรือ 6,010.849 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของภาคใต้ ชุมพร เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย มีรูปพื้นที่เรียวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 222 กิโลเมตร

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ เขตอำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว ติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ เขตอำเภอละแม และอำเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก เขตอำเภอปะทิว อำเภอเมือง อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอหลังสวน และอำ้ภอละแม ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก

เขตอำเภอท่าแซะติดต่อกับอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และประเทศเมียนมาร์  เขตอำเภอเมือง อำเภอสวี อำเภอหลังสวน และอำเภอพะโต๊ะ ติดต่อกับอำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (มีความยาว 222 กิโลเมตร)

สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

สภาพพื้นที่ของจังหวัดชุมพร

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ พื้นที่ราบตอนกลาง พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทางทิศตะวันตก เป็นที่สูงและภูเขา ทิวเขาที่สำคัญ คือ ทิวเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศ ถัดจากแนวที่สูงมาทางด้านตะวันออกเป็นที่ราบตอนกลางซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่นและที่ราบลุ่ม เป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัด สำหรับพื้นที่ทางตะวันออกเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ยาวประมาณ 222กิโลเมตร ลักษณะชายหาดของจังหวัดชุมพรค่อนข้างเรียบ มีความโค้งเว้าน้อย ความกว้างของจังหวัดโดยเฉลี่ย 36 กิโลเมตร

สภาพภูมิอากาศ

จังหวัดชุมพรเป็นเขตที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนมรสุมหลังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากทะเลอันดามัน เป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง และเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้เกิดฝนตกชุกตลอดพื้นที่จังหวัด

ในช่วงปี 2542 - 2550 มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในช่วง 1,553 - 2,344 มิลลิเมตร โดยในปี 2543 ฝนตกมาก

ที่สุดวัดได้ 2,344 มิลลิเมตร สำหรับในปี 2550 มีปริมาณฝนตก 2,283 มิลลิเมตร มีจำนวนวันที่ฝนตก 156 วันซึ่งถือว่ามีสถิติต่ำสุดในรอบ 10 ปี ส่วนปีที่ฝนตกน้อยที่สุดคือ ปี 2547 วัดได้ 1,558 มิลลิเมตร มีจำนวนวันฝนตก 165 วัน

สำหรับอุณหภูมิในจังหวัดชุมพร เฉลี่ยโดยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส ในช่วงระหว่างปี 2542 - 2550 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 97 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยต่ำสุด 49 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 81 เปอร์เซ็นต์

ปริมาณน้ำฝนที่ตกรายเดือนย้อนหลัีง ตั้งแต่ปี 2542 -2550

 หน่วย : มิลลิเมตร 

ปี/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2550 44 1 20 212 426 182 366 127 111 602 160 32 2,283
2549 18 121 51 55 198 176 313 366 212 271 62 185 2,028
2548 68 0 26 14 52 209 251 131 224 309 307 300 1,891
2547 45 81 65 26 227 133 104 253 201 121 295 2 1,553
2546 33 48 227 82 287 48 138 166 189 361 205 210 1,994
2545 77 1 50 122 203 93 126 204 206 142 489 593 2,306
2544 157 19 569 38 224 254 130 248 102 417 79 103 2,340
2543 65 125 342 147 224 241 227 270 109 183 273 138 2,344
2542 122 243 21 123 120 229 237 104 175 260 188 387 2,209

 

อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนย้อนหลัีง ตั้งแต่ปี 2542 - 2550

                                                                                                     หน่วย : องศาเซลเซียส

ปี/เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2550 25 26 28 29 27 28 27 27 27 26 25 26
2549 25 27 28 28 29 28 27 26 26 26 27 25
2548 25 27 28 29 28 27 27 27 27 26 26 25
2547 26 26 28 29 27 27 27 26 27 26 26 25
2546 26 27 27 28 27 28 27 27 26 26 26 25
2545 25 26 27 28 28 27 27 27 26 27 26 26
2544 26 27 27 29 26 27 27 26 27 26 25 25
2543 26 26 28 28 28 27 28 26 27 27 25 25
2542 25 26 29 28 28 27 27 28 28 27 26 23

 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร

การปกครอง

จังหวัดชุมพร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 อำเภอ 70 ตำบล 736 หมู่บ้าน 25 เทศบาล (2 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลตำบล) 53 อบต.

Amphoe
 1. อำเภอเมืองชุมพร
 2. อำเภอท่าแซะ
 3. อำเภอปะทิว
 4. อำเภอหลังสวน
 5. อำเภอละแม
 6. อำเภอพะโต๊ะ
 7. อำเภอสวี
 8. อำเภอทุ่งตะโก

 

 

ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครอง

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต. สภาตำบล
1. อำเภอเมือง 17 161 1 9 9 -
2. อำเภอท่าแซะ 10 116 - 2 10 -
3. อำเภอปะทิว 7 75 - 6 4 -
4. อำเภอสวี 11 115 - 1 10 -
5. อำเภอทุ่งตะโก 4 35 - 2 2 -
6. อำเภอหลังสวน 13 141 1 1 10 -
7. อำเภอพะโต๊ะ 4 46 - 1 4 -
8. อำเภอละแม 4 47 1 4
รวม 70 736 2 23 53 -

 

ที่ี่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร ข้อมูล กรกฎาคม 2553

การบริหารราชการ
จังหวัดชุมพร มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ

 • การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วยส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งตั้งหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด จำนวน 95 หน่วยงาน
 • การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครอง และการการบริหารราชการออกเป็น 2 ระดับ คือ- ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน 29 หน่วยงาน- ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 8 อำเภอ 70 ตำบล 736 หมู่บ้าน
 • การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 เทศบาลเมือง 23 เทศบาลตำบล และ 53 องค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้บริหารจังหวัด

1

นายพินิจ เจริญพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา ร.ร.อัสสัมชัญ กรุงเทพ
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท M.P.A. มหาวิทยาลัยเคนตัคกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวัติการรับราชการ

- ปลัดอำเภอ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
- ประจำแผนก กองปกครองท้องที่
- ประจำแผนก กองราชการส่วนจังหวัดและตำบล
- ปลัดอำเภอ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- หัวหน้าแผนงานบุคคล กองราชการส่วนจังหวัดฯ
- ปลัดอำเภอ (ป.อาวุโส) อ.เมืองนครราชสีมา
- นายอำเภอปะทิว จ.ชุมพร
- นายอำเภอเมืองชุมพร
- นายอำเภอเมืองระยอง
- นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
- ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน (ระดับ 9)
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
- รองอธิบดีกรมการปกครอง
- ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ม.ค.2519 – ก.ค.2519
ก.ค.2519 – ม.ค.2523
ม.ค.2523 – ต.ค.2528
ต.ค.2528 – มิ.ย.2530
มิ.ย.2530 – ต.ค.2532
เม.ย.2533 – ธ.ค.2533
ปี 2533 – 2536
ปี 2536 – 2538
ปี 2538 – 2541
ปี 2541 – 2542
ปี 2542 – 2543
ปี 2543 – 2544
ปี 2544 – 30 ก.ย.2546
1 ต.ค.2546 – 3 มิ.ย.2550
4 มิ.ย.2550 – 20 ก.ค.2551
21 ก.ค.2551 – 19 ต.ค.2551
20 ต.ค.2551 – 15 มี.ค.2552
16 มี.ค.2552 – 2 พ.ค.2553
3 พ.ค.2553 – 30 ก.ย.2553
1 ต.ค. 2553

ดำรงตำแหน่งสำคัญ

 • เป็นคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปกครองรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการปกครองวุฒิสภา 

22

นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

33

นายชาติชาย อุทัยพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

44

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา
ปลัดจังหวัดชุมพร

55

นางดวงเดือน ลอยผา
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร

 

ปัจจุบันจังหวัดชุมพร ได้กำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบเขตรวมทั้งจังหวัด มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 3 คน

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
จังหวัด ชุมพรมีสมาชิกวุฒิสภาได้ 1 คน เลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 จำนวนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 348,169 คน มาใช้สิทธิจำนวน 215,542 คน คิดเป็นร้อยละ 61.91 บัตรเสีย 3,791 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.76 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17,521 คน คิดเป็นร้อยละ 8.13 รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้ง คือ

 • พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
จังหวัดชุมพรมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ 3 คน ผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 339,924 คน มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 270,590 คน คิดเป็นร้อยละ 79.60 เป็นอันดับที่ 18 ของประเทศ จำนวนบัตรเสีย 12,950 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.2 มีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

 • นายธีรชาติ ปางวิรุฬรักษ์
 • นายชุมพล จุลใส
 • นายสราวุธ อ่อนละมัย

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550

เขตเลือกตั้งจังหวัด จำนวนผู้มีสิิทธิิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของผู้ใช้สิทธิ   จำนวนบัตรเสีย ไม่ลงคะแนน
ชุมพร 339,924 270,590 79.6 12,950 69,334

 

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาวุฒิสภา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551

เขตเลือกตั้งจังหวัด จำนวนผู้มีสิิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละของผู้ใช้สิทธิ จำนวนบัตรเสีย ไม่ลงคะแนน
ชุมพร 348,169 215,542 61.91 3,791 17,521

 

สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2554 แบบแบ่งเขต จังหวัดชุมพร

จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ บัตรไม่ประสงค์ฯ ร้อยละ หมายเหตุ
ชุมพร 1 122,908 93,119 75.76 5,555 5.97 8,079 8.68
ชุมพร 2 117,365 93,570 79.73 5,052 5.40 4,017 4.29
ชุมพร 3 120,714 91,600 75.88 5,979 6.53 6,766 7.39
รวม 360,987 278,289 77.09 16,586 5.96 18,862 6.78

 

สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2554แบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดชุมพร

จังหวัด เขต ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ บัตรไม่ประสงค์ฯ ร้อยละ หมายเหตุ
ชุมพร 1 122,908 93,119 75.76 3,153 3.39 4,155 4.46
ชุมพร 2 117,365 93,571 79.73 3,150 3.37 2,529 2.70
ชุมพร 3 120,714 91,601 75.88 3,497 3.82 3,745 4.09
รวม 360,987 278,291 77.09 9,800 3.52 10,429 3.75


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้ 

 • นายธีรชาติ ปางวิรุฬรักษ์ 
 • นายชุมพล จุลใส
 • นายสราวุธ อ่อนละมัย 

ประชากร
ประชากร ข้อมูล กรกฎาคม 2553

อำเภอ พื้นที่(ตร.กม.) จำนวนหลังคาเรือน ประชากร (คน) ความหนาแน่นประชากร/ตร.กม.
ชาย หญิง รวม
1. เมือง 675.103 70,473 72,692 143,165 212.06
2. ท่าแซะ 1,531.22 40,523 40,024 80,547 52.6
3. ปะทิว 672.412 22,948 23,076 46,024 68.45
4. สวี 799.578 35,166 35,240 70,406 88.05
5. ทุ่งตะโก 291.785 12,258 12,204 24,462 83.84
6. หลังสวน 727.285 35,357 36.462 71,819 98.75
7. พะโต๊ะ 1,017.33 11,879 11,006 22,885 22.5
8.ละแม 296.14 14,311 14,125 28,436 96.02
รวมทั้งจังหวัด 6,010.85   242,915 244,829 487,744

 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ข้อมูล 2552

อำเภอที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดคือ อำเภอเมืองฯ และอำเภอพะโค๊ะ เป็นอำเภอที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด

ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธคิดเป็นประมาณร้อยละ ๙๗.๒๐ รองลงมาได้แก่ ศาสนาอิสลาม ประมาณร้อยละ ๑.๘๖ ศาสนาคริสต์ประมาณร้อยละ ๐.๔๗ ศาสนาอื่นๆ ประมาณร้อยละ ๐.๔๗

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมมีนิสัยอ่อนโยน รักถิ่นฐาน รักความสงบ มีจิตใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีชนกลุ่มน้อยอยู่หลายกลุ่มคือ  

 • กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น เป็นคนไทยโดยกำเนิดแต่ได้อพยพไปทำมาหากินในประเทศพม่า เขตหมู่บ้านบกเปี้ยน ต่อมาได้หนีภัยสงครามกลับเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ในเขตตำบลสลุย และเขตตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ ชาวบ้านทั่วไปเรียกชนกลุ่มน้อยนี้ว่า คนลังเคี่ย ต่อมาทางราชการให้ชื่อว่าคนไทยพลัดถิ่น
 • กลุ่มลาวโซ่ง อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านดอนรวย ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง ฯ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวัฒนธรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่นการแต่งกายชุดพื้นเมืองเรียกว่า ชุดไทยทรงดำ ซึ่งส่วนใหญ่จะใส่ในงานเทศกาลสงกรานต์ ในงานนี้จะมีการฟ้อนรำชุดไทยทรงดำ โดยใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบการรำ และยังมีการเล่นแคนของบรรดาชายหนุ่ม โดยไปเล่นเป่าแคนที่บ้านของหญิงสาวหมู่บ้านอื่น
 • กลุ่มกะเหรี่ยงพุทธ เป็นชนกลุ่มน้อยที่หนีภัยจากการสู้รบในประเทศพม่า เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวรบ้านปืนแตก (แพรกยิงกัน) ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ อยู่ห่างจากบริเวณแนวชายแดนไทยประมาณ ๒ กิโลเมตร
 • กลุ่มกะเหรี่ยงคริสต์ เป็นชนกลุ่มน้อยที่อพยพมาจากประเทศพม่าเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายแดนไทยในเขตตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์

ด้านการสาธารณสุข

การสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ในปี 2550 จังหวัดชุมพรมีโรงพยาบาล ทั้งสิ้น 15 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาล ประเภทให้บริการทั่วไปทุกแห่ง มีเตียงผู้ป่วย 1,199 เตียง มีแพทย์ 88 คน พยาบาล 835 คน และมีจำนวน ผู้ช่วยพยาบาล 131 คน โดยมีอัตราส่วนประชากร 5,443 คน ต่อแพทย์หนึ่งคน และอัตราส่วนประชากร 574 คน ต่อพยาบาล 1 คน

การสาธารณูปโภค

ในปีงบประมาณ 2549 จังหวัดชุมพร ได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทุกอำเภอ ซึ่งมีจำนวน ทั้งสิ้น 127,239 ราย จำนวนกระแสไฟฟ้าที่จำหน่ายทั้งสิ้นประมาณ 1,164 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง

การประปา

ในจังหวัดมีสำนักงานประปา 2 แห่ง คือ การประปาชุมพร และการประปาหลังสวน โดยที่การประปาชุมพรมีเขตพื้นที่การจ่ายน้ำประปารวมเขตพื้นที่อำเภอปะทิวและ อำเภอท่าแซะ ด้วยกำลังการผลิตน้ำประปาของจังหวัดทั้งสิ้น 20,060,400 ลูกบาศก์เมตร มีผู้ใช้น้ำประปา 32,512 ราย

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2544 - 2553
GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES BY INDUSTRIAL ORIGIN, CHUMPHON PROVINCE: 2001 - 2010

สาขาการผลิต 2544 2545 2546 2547 2548 2549r 2550r 2551r 2552p 2553p1
-2001 -2002 -2003 -2004 -2005 (2006r) (2007r) (2008r) (2009p) (2010p1)
ภาคเกษตร 8,170 10,215 13,255 15,223 16,784 19,380 21,238 26,173 23,482 27,059
เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 5,020 6,985 10,223 12,018 13,103 15,856 18,140 23,134 20,104 23,606
การประมง 3,150 3,230 3,032 3,205 3,681 3,525 3,098 3,039 3,378 3,453
ภาคนอกเกษตร 14,439 14,990 15,841 17,668 20,030 21,560 23,768 26,840 26,566 28,362
การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 239 312 330 66 53 53 76 85 91 100
การผลิตอุตสาหกรรม 2,658 2,597 2,720 3,014 3,302 3,615 3,941 5,356 4,876 5,594
การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 432 444 471 506 569 621 645 639 793 852
การก่อสร้าง 710 722 877 948 1,058 1,123 1,387 1,286 1,456 1,683
การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 3,511 3,414 3,672 4,475 4,960 5,262 5,966 6,398 6,241 6,425
โรงแรมและภัตตาคาร 151 176 205 247 286 329 337 334 381 417
การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 799 955 943 1,038 1,335 1,367 1,482 1,559 1,545 1,491
ตัวกลางทางการเงิน 660 753 751 969 1,247 1,366 1,463 1,571 1,498 1,538
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ 1,189 1,267 1,321 1,365 1,414 1,459 1,486 1,473 1,534 1,525
การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 1,457 1,550 1,601 1,805 1,993 2,140 2,289 3,238 2,908 3,234
การศึกษา 1,516 1,566 1,635 1,786 2,180 2,404 2,776 2,951 3,137 3,260
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 770 849 822 897 1,065 1,191 1,309 1,362 1,487 1,582
การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 336 374 480 536 554 610 595 567 598 638
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 11 12 14 15 16 18 19 21 23 24
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 22,609 25,205 29,096 32,890 36,814 40,940 45,005 53,013 50,048 55,421
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน (บาท) 49,042 54,051 61,697 68,981 76,363 83,826 91,031 106,029 99,052 108,589
ประชากร (1,000 คน) 461 466 472 477 482 488 494 500 505 510

 

ทรัพยากรดินและที่ดิน

เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีลักษณะที่หลากหลาย อันประกอบไปด้วย ภูเขา แหล่งน้ำ ชายฝั่งทะเล และฝั่งทะเลที่มีน้ำท่วมถึง จึงก่อให้เกิดลักษณะดินประเภทต่างๆ โดยทั่วไปประเภทดิน ในภาคใต้ตอนบนมักเป็นดินประเภทดินทรายและดินตะกอนที่ค่อนข้างเป็นกรด ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ปาน กลางถึงค่อนข้างต่ำ ส่วนดินบริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดจากการผุพัง สลายตัวอยู่ที่ของวัสถุตกค้างและดินดาน และบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่สม่ำเสมอ เนื้อดินจะเป็นประเภทดินเลนซึ่งมีการระบายน้ำเลวถึงเลวมาก

ลักษณะดินที่พบของจังหวัดชุมพร แบ่งออกเป็นหน่วยหรือกลุ่มใหญ่ๆได้ 29 หน่วยดิน หรือกลุ่มดิน โดยปะปนกันไปในแต่ละพื้นที่จากลักษณะของดินทั้งหมด สามารถแบ่งตามประเภทของดินได้ 6 กลุ่มดังนี้ คือ

1. กลุ่มพื้นที่ดินเค็มชายฝั่งทะเล ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด

2. กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด

3. กลุ่มดินทราย ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด

4. กลุ่มดินภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด

5. พื้นที่ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด

6. กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด

เมื่อพิจารณาลักษณะสภาพดินของจังหวัดชุมพรโดยรวมแล้ว บริเวณด้านตะวันตกของจังหวัด ลักษณะดิน จะเป็นพื้นที่ภูเขา บริเวณตอนกลางของจังหวัดลักษณะดินจะเป็นดินตื้นและดินนา ซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรม ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด ลักษณะดินจะเป็นดินทราย ดินเค็ม ชายฝั่งทะเล และดินภูเขารวมทั้งดินพื้นที่ภูเขาเป็นบางส่วนด้วย พื้นที่ทั้งจังหวัด 3,756,778 ไร่ จำแนกพื้นที่ทางการเกษตร 2,039,816 ไร่ (ร้อยละ 45.9) พื้นที่ป่าไม้ 658,125 ไร่ (ร้อยละ 20.4) และพื้นที่ไม่ได้จำแนก 1,058,837 ไร่ (ร้อยละ 30.6)

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

จังหวัดชุมพร มีพื้นที่ป่าครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัด แต่จะมีความหนาแน่นทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่จังหวัด โดยมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 2,082,298 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55.046 ของพื้นที่จังหวัด ในขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรกลับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.19 ในปี 2531 เป็นร้อยละ 54.04 ในปี 2544 สำหรับประเภทป่าในจังหวัดชุมพร จัดเป็นประเภทไม้ผลัดใบ ซึ่งจำแนกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของสภาพป่าที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ

พื้นที่ป่าทั้ง 3 ชนิด สามารถจำแนกป่าในจังหวัดชุมพร ได้ดังนี้

 1. ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ป่าไม้ที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 26 ป่ามีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,943,176.50 ไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 25 ป่า และมีการยกเลิกไปแล้ว 1 ป่า คงเหลือเนื้อที่ี่เพียง 1,941,426.50 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นป่าบกจำนวน 17 ป่า ป่าชายเลนจำนวน 5 ป่า ป่าพรุจำนวน 3 ป่า
 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชุมพรมีพื้นป่าที่จัดเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์จำนวน 4 แห่ง และได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้วทั้ง 4 แห่ง
 3. อุทยานแห่งชาติ พื้นที่กรมป่าไม้กำหนดให้จัดเป็นอุทยานแห่งชาติในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร มี 2 แห่ง
 4. วนอุทยาน จังหวัดชุมพรมีวนอุทยานจำนวน 1 แห่ง


ทรัพยากรน้ำ

สภาพทางอุทกวิทยาของจังหวัดชุมพร รวมเรียกว่าลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย แม่น้ำลำคลองสายสั้นๆ ไหลจากเทือกเขาฝั่งตะวันตกของจังหวัด คือ เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ ลงสู่อ่าวไทย ประกอบด้วยลุ่มน้ำสาขาและลุ่มน้ำย่อย ดังนี้

ลุ่มน้ำสายหลัก ได้แก่

1. ลุ่มน้ำสาขาคลองท่าตะเภา

2. ลุ่มน้ำสาขาคลองชุมพร

3. ลุ่มน้ำสาขาคลองสวี - ตะโก

4. ลุ่มน้ำสาขาคลองหลังสวน

5. ลุ่มน้ำสาขาคลองละแม

ลุ่มน้ำสายรอง ได้แก่

1. ลำน้ำรับร่อ

2. ลำน้ำท่าแซะ

3. คลองสวีเฒ่า

4. คลองตะโก

ระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสำคัญ

แม่น้ำท่าตะเภา

เป็นแม่น้ำสายสั้นๆมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาด้านทิศตะวันตกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหลผ่านอำเภอ

ท่าแซะ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และออกสู่อ่าวไทยบริเวณปากน้ำชุมพรมีความยาวของแม่น้ำสายหลัก หลักและลำน้ำสาขาเท่ากับ 867 กิโลเมตร มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี 1,440 ล้านลูกบาศก์เมตร คุณภาพน้ำในแม่น้ำนี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ ในหลายบริเวณตรวจพบโลหะหนักบางชนิด ได้แก่ ตะกั่ว ปรอท โครเมี่ยม และแคทเมี่ยม แต่มีปริมาณไม่มากนัก สำหรับปริมาณโคลิฟอร์มแบคที่เรียมีค่อนข้างสูงเนื่องจากลำน้ำไหลผ่านชุมชน ทำให้เกิดการปนเปื้อนจากน้ำทิ้ง การใช้ประโยชน์ลำน้ำโดยส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม มีการใช้เพื่อบริโภคและสันทนาการ บ้างในช่วงที่ไหลผ่านชุมชน

แม่น้ำหลังสวน

มีต้นกำเนิดในเขตจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหลผ่านอำเภอพะโต๊ะ และ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร แล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่ปากน้ำหลังสวน มีความยาวของแม่น้ำหลังสวนและลำน้ำสาขาประมาณ 497 กิโลเมตร คุณภาพน้ำในแม่น้ำนี้โดยรวมจัดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภท ที่ 3 ซึ่งยังเหมาะสม ต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ บริเวณที่ไหลผ่านชุมชนจะมีคุณภาพต่ำลงเล็กน้อย ได้แก่ บริเวณสุขาภิบาลพะโต๊ะ และสุขาภิบาลหลังสวน มีค่าความสกปรก ปริมาณสังกะสี และปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูงกว่าบริเวณอื่นๆ เนื่องจากการปนเปื้อนของน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆในชุมชน การใช้ประโยชน์ลำน้ำโดยส่วนใหญ่ใช้ในการ เกษตรกรรมในส่วนของบริเวณต้นน้ำและท้ายน้ำมีการใช้ประโยชน์เพื่อการประมงและ เพาะเลี้ยง รวมถึงการ สันทนาการและการสัญจรทางน้ำด้วย

จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน และเพศ จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2545 - 2554
POPULATION 15 YEARS AND OVER BY LABOR FORCE STATUS AND SEX, CHUMPHON PROVINCE: 2002 - 2011

สถานภาพแรงงาน 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
  -2002 -2003 -2004 -2005 -2006 -2007 -2008 -2009 -2010 -2011
รวม
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 328,175 332,509 336,652 355,690 370,000 375,396 382,127 389,440 395,465 400,571
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 254,110 254,489 250,544 266,063 273,960 286,233 290,794 293,025 305,474 311,456
   ผู้มีงานทำ 250,632 252,366 247,858 262,990 271,493 283,039 289,376 289,599 303,469 310,881
   ผู้ว่างงาน 3,212 1,779 2,211 3,073 2,467 2,301 1,418 3,273 1,988 492
   ผู้ที่รอฤดูกาล 266 344 475  -  - 893  - 153 17 83
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 74,065 78,019 86,107 89,627 96,039 89,163 91,333 96,415 89,991 89,115
ชาย
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 165,362 167,480 169,566 178,525 188,912 191,617 192,473 193,707 196,845 199,392
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 140,414 140,366 142,549 150,617 158,344 162,962 164,298 166,954 169,714 172,983
   ผู้มีงานทำ 138,818 139,583 141,052 149,576 156,722 160,816 163,940 165,825 168,665 172,859
   ผู้ว่างงาน 1,506 558 1,313 1,042 1,622 1,584 358 1,129 1,033 68
   ผู้ที่รอฤดูกาล 89 225 185  -  - 562  -  - 17 56
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 24,949 27,115 27,017 27,907 30,568 28,655 28,175 26,753 27,131 26,408
หญิง
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 162,813 165,029 167,086 177,165 181,088 183,779 189,654 195,733 198,620 201,179
ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 113,697 114,124 107,996 115,446 115,617 123,272 126,496 126,071 135,760 138,473
   ผู้มีงานทำ 111,813 112,783 106,806 113,415 114,772 122,223 125,436 123,775 134,805 138,022
   ผู้ว่างงาน 1,706 1,222 899 2,031 845 717 1,060 2,144 956 424
   ผู้ที่รอฤดูกาล 177 119 291  -  - 332  - 153  - 27
ผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 49,116 50,904 59,091 61,720 65,471 60,508 63,158 69,662 62,860 62,706

 

ความมั่นคง จังหวัดชุมพรมีอาณาเขตด้านทิศตะวันตกในเขตอำเภอท่าแซะติดต่อกับประเทศพม่า ในเขตอำเภอบกเปี้ยน จังหวัดมะริด โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ตเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๑๐ และแลกเปลี่ยนสัตยาบันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๑๑ โดยอาศัยสันปันน้ำเทือกเขาที่อยู่ในเขตอำเภอท่าแซะ ยาวประมาณ ๕๒ กิโลเมตร กับร่องน้ำลึกแม่น้ำกระบุรี ที่อยู่ในเขตอำเภอท่าแซะประมาณ ๘ กิโลเมตร เป็นเส้นแบ่งเขตแดน พื้นที่ในเขตอำเภอท่าแซะที่ติดต่อกับสหภาพพม่ามีสี่ตำบลคือ ตำบลหงษ์เจริญ ตำบลรับร่อ ตำบลสลุย และตำบลสองพี่น้อง ซึ่งมีช่องทางเข้าออกบริเวณชายแดน เป็นช่องทางเดินเท้าที่สำคัญอยู่สองช่องทางคือ

 • ช่องหินดาษ (บ้านถ้ำดิน) อยู่ในเขตตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ ใช้เป็นเส้นทางชักลากไม้หาของป่าและล่าสัตว์ สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขา
 • ช่องขะมิ่ว อยู่ในเขตตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ เป็นช่องทางเดินเท้า

ช่องทางดังกล่าว มีผลกระทบต่อความมั่นคงและทรัพย์สินของราษฎรไทยในบริเวณแนวชายแดน มีการอพยพราษฎรบริเวณชายแดน และการปฎิบัติการของกองกำลังกะเหรี่ยงบางส่วนได้ล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย เป็นภาระของกำลังทหารฝ่ายไทยในการผลักดันให้ออกไปจากราชอาณาจักร

คณะกรรมการชายแดนไทยส่วนภูมิภาคระหว่างไทยกับพม่า ได้มีการประชุมสมัยพิเศษเมื่อ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อแก้ปัญหาเนิน ๔๙๑ ผลการประชุมทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงให้ทหารพม่าปรับย้ายกำลังออกจากเนิน ๔๙๑ จึงไม่มีกำลังฝ่ายใดบนเนิน ๔๙๑

เทศกาลผลไม้และของดีเมืองชุมพร

ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน ของทุกปี

งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 25 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาของกองทัพเรือไทย ในงานมีนิทรรศการพระราชประวัติ การแสดงพื้นมืองภาคใต้

งานแข่งขันเรือยาว

ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นที่ "คลองหัววัง-พนังตัก" ตำบลนาชะอัง บริเวณหนองใหญ่ ถนนอำเภอเมือง อำเภอปะทิว ช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ

จัดช่วงกลางเดือนตุลาคมของทุกปี บริเวณบ้านอู่ตะเภา ต.ท่ายาง อ.เมือง

งานเทศกาลถือศีลกินเจ

"กินผัก ไหว้พระ ด้วยผลไม้ มงคลที่ชุมพร" จัดตรงกับวันขึ้น 1 - 9 ค่ำ เดือน 9 ของจีน ประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี มีพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ลุยไฟ สะเดาะเคราะห์ ฯลฯ

หาดทรายรี

hat

ประเภท : อ่าว,หาด,แหลม
ที่อยู่ : อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

เป็นหาดทรายที่ยาวและมีทรายสีขาวสะอาดตา เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือ และเรือรบหลวงชุมพร เรือตอร์ปิโด อยู่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองชุมพร ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4119 และ 4098 ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นชายหาดขนาดใหญ่

เกาะมัตรา (เกาะตัวกวย)

komatta

ประเภท : เกาะ,หมู่เกาะ
ที่อยู่ : อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

เป็นเกาะขนาดใหญ่มีหาดทรายสีขาวนวล มีแนวหินเหมาะสำหรับการดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น อยู่ห่างจากหาดทรายรีไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 7 กิโลเมตร
หาดทุ่งวัวแล่น

หาดทุ่งวัวแล่น

hat1

ประเภท : อ่าว,หาด,แหลม
ที่อยู่ : ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร
เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพร อยู่ทางตอนใต้สุดของ อ.ปะทิว เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียด ซึ่งมีความลาดเอียงลงทีละน้อย ทางใต้ของหาดเชิงเขาโพธิ์แบะ มีแนวหาดหินใต้น้ำมีสาหร่ายฟองน้ำและดอกไม้ทะเลเป็นแหล่งดำน้ำตื้น

วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง
ประเภท : วัด,มัสยิด,ศาล
ที่อยู่ : ม.4 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร

ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 กม. หรือห่างจากตัวจังหวัดทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 48 กม. และแยกขวาไปตามถนนลาดยางอีก 500 เมตร เป็นวัดในนิกายธรรมยุติ ภายในมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบฐานเป็นลานกว้าง ใช้เป็นจุดชมทิวทัศน์ได้

เขาเจ้าเมือง

khao


ประเภท : เขา,ภูเขา,ถ้ำ,อุโมงค์
ที่อยู่ : อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

อยู่ถัดจากหาดทรายรีไปตามถนนลาดยาง เลียบริมทะเลประมาณ 1 กม. แยกขวาไปตามถนนราดยางอีก 400 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิว จากด้านบนจะเห็นสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามในระยะไกลได้

ถ้ำเขาเกรียบ
ประเภท : เขา,ภูเขา,ถ้ำ,อุโมงค์
ที่อยู่ : อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ห่างจากทางแยกเข้า อ.หลังสวนไปตามทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 13 กม. และแยกขวาไปตามถนนลูกรังประมาณ 2 กม. ภายในมีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีแอ่งน้ำขังตามธรรมชาติ บริเวณเชิงเขามีสำนักสงฆ์

อ่าวทุ่งไข่เน่า
ประเภท : อ่าว,หาด,แหลม
ที่อยู่ : อ.ปะทิว จ.ชุมพร

อยู่ห่างจากอำเภอปะทิวประมาณ 18 กิโลเมตร เดิมเป็นชายหาดที่มีหอยเสียบชุกชุมมาก มีเปลือกหอยและหินปะการัง ริมหาดทรายมีภูเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
ประเภท : สิ่งของ,สิ่งก่อสร้าง,พิพิธภัณฑ์
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประจำเมืองจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชุมพร แบ่งการแสดงเป็น 8 เรื่อง นำเสนอโดยใช้บัตรเสียบกับตู้อิเล็คโทรนิค

น้ำตกเหวโหลม
ประเภท : น้ำตก
ที่อยู่ : ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ 2 ชั้น น้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาหินแกรนิตสู่แอ่งน้ำขนาดกลาง แล้วไหลลัดเลาะเป็นลำธารอันคดเคี้ยวผ่านตัวอำเภอพะโต๊ะ ลงสู่แม่น้ำหลังสวน จากน้ำตกล่องแพไปตามคลองบกไฟ ชมสภาพธรรมชาติที่สวยงามทั้งสองฝั่งซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ฤดูกาลล่องแพจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เมษายน ติดต่อ(077)539040

วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ
ประเภท : อุทยาน
ที่อยู่ : ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

จากสี่แยกปฐมพรไปตามถนนเพชรเกษม 30 กม.ก็จะอยู่ริมถนนทางขวามือก่อนถึงตัวอำเภอเมือง ที่แห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 7,010 ไร่ มีบรรยากาศร่มรื่นและมีน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดปี ซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

เกาะมะพร้าว

ko1

เป็นเกาะขนาดเล็ก มี หาดทราย สีขาวนวล ยาวประมาณ 50 เมตร เป็นเกาะ สัมปทาน รังนกนางแอ่น

เกาะละวะ

เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้ๆ กับ เกาะมะพร้าว สามารถนั่งเรือจาก เกาะมะพร้าว ไป เกาะละวะ

เกาะทะลุ

เป็นเกาะหินปูน ขนาดเล็ก ลักษณะเป็นโขดหิน ไม่มีหาดทราย หรือที่ราบ ลักษณะเด่นที่สุดของเกาะทะลุ ก็คือใน ตอนกลางของ เกาะ จะมี ช่องทะลุ

อ่าวทุ่งมะขาม

ao

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่จัดว่ามีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเขต อำเภอเมือง

หาดภราดรภาพ

เป็นหาดขนาดใหญ่ ที่มีความยาวทอดขนานไปกับแนวถนนที่หนาแน่นด้วยต้น มะพร้าว ตลอดเส้นทาง

หาดคอสน

เป็นหาดทรายผสมดินเลนที่มีหอยทะเลชุกชุม

ปากน้ำชุมพร

เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดชุมพร เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ที่สำคัญ

อ่าวพนังตัก

เต็มไปด้วยทิวมะพร้าว เหมาะที่จะใช้เป็น สถานที่พักผ่อน ปลายอ่าวมีเนินเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ มีหาดทราย ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตา

ศาลหลักเมือง จังหวัดชุมพร

ตั้งอยู่บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัดชุมพรเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว จิตใจ ของชาวชุมพร

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดนี้มีชื่อดังที่มรณภาพแล้วร่างกายไม่เน่าเปื่อย คือหลวงปู่สงฆ์ จันทสโร เกจิอาจารย์ เป็นที่เคารพนับถือของ ชาวชุมพร และชาวจังหวัดใกล้เคียง

วัดสามแก้ว

สร้างขึ้นในสมัย รัชกาลที่ 6 ด้วย ศิลปะแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมอิสลาม กับศิลปะไทย ภายในพระอุโบสถ มีภาพเขียนฝีมือพระยาอนุศาสน์จิตรกร

ถ้ำแก้วโครำ

ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย เป็นประกายระยิบระยับ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

mo ko

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ เส้นทางเดินป่าชายเลน อ่าวทุ่งคา อ่าวทุ่งมะขาม วัดถ้ำเขาโพงพาง
ที่มา www.thai-tour.com

ถ้ำเขาขุนกระทิง

มีภาพลายเขียน สีรูปทรงเรขาคณิต สันนิษฐานว่าเป็นภาพเขียนสี ยุคก่อนประวัติศาสตร์

อนุสาวรีย์ ยุวชนทหาร สงครามโลกครั้งที่ 2

อนุสาวรีย์ แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็น เกียรติประวัติ แด่ความกล้าหาญของ วีรชน ชาวชุมพร ที่แสดงความกล้าหาญ ในการต่อสู้กับ กอง ทหารญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2484

วนอุทยานเขาพาง

ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ด้านหน้าจะเป็นซุ้มประตูวนอุทยานและศาล เสด็จใน กรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ชุมพร

suan

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว เป็นสวนภูเขาซึ่งลักษณะส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติ และมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนเขา

ถ้ำเขาเงิน

ลักษณะคล้ายกระโจมที่มีปล่องทะลุถึงด้านบน บริเวณหน้าถ้ำมีเจดีย์

หาดคอเขา

หาดทรายที่มีความสวยงามและสะอาด เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์เทพนิมิตร สมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติ มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่และพระรูปเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้

ปากน้ำหลังสวน

เป็นชุมชนของชาวประมง มีท่าเทียบเรือและสะพานปลาแล้ว

น้ำตกห้วยเหมือง น้ำตกผางาม น้ำตกสามเหว

เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความสวยงามมาก

วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ

vana

 

มีบรรยากาศเป็นสวนป่าร่มรื่นในบริเวณนี้มีน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะแก่การพักผ่อน

ศาลพ่อตาหินช้าง

อยู่ริมเชิงเขาติดกับถนนเพชรเกษมระหว่างกิโลเมตรที่ 453-454 เป็นศาลที่ประดิษฐานเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้เดินทาง

เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย

ko2

เป็นเขตสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น มีแนวหินและถ้ำใต้น้ำ มีแนวปะการังสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำลึก

น้ำตกทับช้าง

อยู่อุทยานแห่งชาติคลองเพรา รอบน้ำตกเป็นป่าเขาที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ธรรมชาติและมีสัตว์ป่าอาศัยชุกชุม

ถ้ำน้ำลอด เขาพลู

thum

 

เป็นถ้ำที่สวยงามด้วยหินงอกหินย้อย ที่พื้นถ้ำมีธารน้ำไหลเป็นทาง มีแนวยาวไปทะลุปากถ้ำอีกด้านหนึ่งได้

น้ำตกทุ่งยอ

น้ำตกขนาดเล็กบริเวณรอบๆ ร่มรื่นด้วยเงาไม้

อ่าวบ่อเมา

เป็นอ่าวกว้างชายหาดยาว ริมทะเลเป็นทิวสนมีบรรยากาศที่สงบเงียบ เป็นเกาะขนาดเล็ก

แหลมแท่น

มีลานหินขนาดใหญ่สามารถนั่งชมทัศนียภาพของอ่าวบ่อเมาได้

หาดสะพลี

เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงชื่อบ้านท่าเสม็ด ซึ่งมีฝีมือขึ้นชื่อในการทำกะปิ

ถ้ำพิสดาร

ถ้ำขนาดกลาง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม

ถ้ำเขาทะเลทรัพย์

ถ้ำที่เกิดในเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตัวถ้ำสามารถเดินทะลุผ่านได้ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่

บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู

เป็นบ่อน้ำร้อน 3 บ่อ ในบริเวณเดียวกันมีถ้ำอยู่ 4 ถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย

หาดตะวันฉาย

เป็นชายหาดขนาดกว้าง เหมาะสำหรับการพักผ่อน

แก่งบกไฟ

เป็นเกาะแก่งกลางลำคลองบกไฟที่มีโขดหินน้อยใหญ่ผุดขึ้นกลางลำธาร

หาดอรุโณทัย

เป็นชายหาดขนาดใหญ่ หนาแน่นไปด้วยทิวสน เป็นที่ตั้งของศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์

vana1

วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จากตัวเมืองชุมพร ไปตามถนนเพชรเกษม (หมายเลข 41) ประมาณ 4 กิโลเมตร แยกขวาเข้าบ้านขุนกระทิง ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้าย ใช้เส้นทางไป วัดถ้ำสิงห์ จากนั้นเลี้ยวขวาไปอีก 1 กิโลเมตร ระหว่างทางจะเ ป็นหมู่บ้านที่แวดล้อมไปด้วยสวนผลไม้มากมาย ในวนอุทยานแวดล้อมด้วย เทือกเขาหินปูนสวยงาม ตกแต่งเป็นสวนหย่อมประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ด้านหน้ามีสระน้ำขนาดใหญ่ เจ้าของได้นำปลาคาร์ฟและปลาสวยงามจำนวนมากมาเลี้ยงไว้ มีศาลานั่งพักผ่อนให้อาหารปลา เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร. 0 7755 5100, 0 7755 5099 , 0 1895 9516

วันเปิดทำการ: ทุกวัน/เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30

หัวข้อ หน่วยงาน เว็บไซต์

ตราสัญลักษณ์, คำขวัญ, ต้นไม้ประจำจังหวัด 

ประวัติศาสตร์

เว็บไซต์วิกิพีเดีย  จังหวัดชุมพร - วิกิพีเดีย

การปกครอง

สภาพทางภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

การเลือกตั้ง 

เว็บไซต์จังหวัดชุมพร 

Chumphon Provincial Operation Center 

ประชากรและสภาพทางสังคม เว็บไซต์สำนัดปลัดกระทรวงกลาโหม http://www1.mod.go.th/heritage/nation/oldcity/chumporn1.htm 
แรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html

ประเพณีและวัฒนธรรม

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

เว็บไซต์บ้านจอมยุทธ จังหวัดชุมพร แหล่งท่องเที่ยว

 

รายการอ้างอิงรูปภาพ

ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด

ต้นมะเดื่ออุทุมพร

siamsouth.com

pineapple-eyes.snru.ac.th

ดอกพุทธรักษา

bloggang.com

แผนที่ที่ตั้งและการแบ่งเขตการปกครอง

จังหวัดชุมพร - วิกิพีเดีย

แผนที่อาณาเขต

thaienergydata.in.th

แผนที่ท่องเที่ยว

Chumphon Provincial Operation Center

หาดทรายรี  หาดทุ่งวัวแล่น ถ้ำน้ำลอด เขาพลู เกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย  วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ เขาเจ้าเมือง เกาะมัตรา อ่าวทุ่งมะขาม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  เกาะมะพร้าว วนอุทยานปลาสวนมณทิพย์

http://travel.upyim.com

น้ำตกเหวโหลม

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=waterfall-hunter&month=04-05-2009&group=1&gblog=12

 

JoomSpirit