เทคโนโลยีทั่วไป 2559

หุ่นยนต์"เปปเปอร์"โกอินเตอร์

หนยนต เปปเปอร โกอนเตอร  “เปปเปอร์” หุ่นยนต์ขนาดเท่าเด็กของบริษัทซอฟท์แบงก์ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในญี่ปุ่นเริ่มงานบริการลูกค้านอกบ้านเกิดอย่างเป็นทางการครั้งแรก ด้วยการให้บริการที่ธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงไทเปของไต้หวัน

Read more...

มองอนาคตไทย ปี 2025 เมื่อ 4G 5G IoT Hi-Speed Internet ครอบคลุมทั่วไทย

1. มองอนาคตไทย ป 2025 เมอ 4G 5G thailand-2025-4G-5G-IoT-Hi-Speed-Internet-a   ประเทศไทยภายในปี 2025 เมื่อเทคโนโลยีสื่อสารเคลื่อนที่ 4G/5G, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกหมู่บ้าน และ Internet of Things (IoTs) สามารถเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์

Read more...

'จีน' พัฒนา ‘รถไฟความเร็วสูง’ ด้วยเทคโนโลยีระบบไฮบริด

จนพฒนา รถไฟความเรวสง ดวยเทคโนโลยระบบไฮบรด นักวิจัยจีนอยู่ระหว่างการพัฒนา “รถไฟความเร็วสูง” ยุคต่อไปที่สามารถนำผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Read more...

ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในชนบทด้วยดิจิทัล..ก้าวกระโดดสู่ Thailand 4.0

ลดความเหลอมลำดานการศกษาในชนบทดวยดจทล education-thailand-4-0-a  “การสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในด้านการศึกษา” ซึ่งการทำให้เด็กในเขตชนบทในพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันกับเด็กที่อยู่ในเขตเมือง ในยุคดิจิทัล ท้าทายนโยบาย Thailand 4.0

Read more...

‘เฟซบุ๊ก’ ร่วม ‘ทวิตเตอร์’ กรองข่าวปลอม

เฟซบก รวม ทวตเตอร กรองขาวปลอม  “เฟซบุ๊ก” และ “ทวิตเตอร์” เครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเซียลมีเดียยักษ์ใหญ่ของโลก ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้วยแล้ว เพื่อต่อสู้กับปัญหาข่าวลวงข่าวเท็จ และปรับปรุงคุณภาพข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดีย

Read more...

JoomSpirit