เลขาฯอังค์ถัดชี้ “เทคโนโลยี-ความมีส่วนร่วม” คีย์ซัคเซสเอเชีย-แปซิฟิก

 Prachachart 04072561 Meeting

ดร.มูคิซา คิทูยิ เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในระดับโลก ในฐานะภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เรียกร้องให้สร้างความมีส่วนร่วมของคนทุกระดับและโอบรับนวัตกรรม ในงานเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี พ.ศ.2561

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดงานเวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนาประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค. โดยดร.คิทูยิ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเข้าสู่วาระแห่งนวัตกรรมด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการบูรณาการของภูมิภาค”


 

ดร.คิทูยิ ระบุว่า การลงทุนโลกปี 2018 เห็นทิศทางสำคัญของเงินลงทุนเปลี่ยนมือในเอเชีย โดยมีการลงทุนลดลงในเอเชีย-แปซิฟิกลดลง 23% เงินลงทุนในฮ่องกงลดลงเห็นได้ชัด แต่กลับกัน เงินลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นมาก รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียนที่เพิ่มขึ้นถึง 11% ถือเป็นสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงหลายประการ

เลขาธิการอังค์ถัด ยังได้เรียกร้องเรียกร้องให้ภูมิภาคเห็นถึงความสำคัญของการเปิดการค้าเสรี ซึ่งจะทำให้คนทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่เศรษฐกิจ รวมถึงการให้ความสำคัญกับเด็กรุ่นใหม่และการทำให้ทุกคนเข้าถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี ในฐานะกุญแจแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร.คิทูยิ ได้เสนอแนวทางที่น่าสนใจเพื่อผลักดันให้เอเชีย-แปซิฟิกเติบโตในฐานะผู้นำโลกว่า 1. เทคโนโลยีจะช่วยสร้างความมีส่วนร่วม และการแข่งชันแบบร่วมมือ ลดภาวะความไม่เป็นธรรม และผลักดันสู่การเติบโตเพื่อเป็นผู้นำ

และ 2. กลไกพหุภาคีในระดับโลกาภิวัตน์ ควรมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ขณะเดียวแต่ละประเทศต้องพร้อมเปิด และ “เชื่อใจ” ระหว่างกัน ไม่คิดถึงแต่ตนเอง แต่ต้องคิดถึงภายนอกด้วย

ทั้งนี้ เลขาฯอังค์ถัด ระบุว่าด้วย สงครามการค้าที่เกิดขึ้นในระดับโลก ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อการค้าโลกและความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งดังกล่าวก็ได้เพิ่มความสำคัญให้กับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในเวทีโลก

ข้อมูลและภาพจาก ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 3 กรกฏาคม 2561

JoomSpirit