“รัสเซีย”เน้นส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียน

 Bangkokbiz 14112560 Meeting

อาเซียน - รัสเซีย เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยเมื่อปีที่แล้วมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษเพื่อฉลอง 20 ปีแห่งความสัมพันธ์

การประชุมอีสต์เอเชียซัมมิต ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นการประชุมระหว่าง 10 ชาติ สมาชิกอาเซียน ร่วมกับอีก 8 ประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์อินเดีย จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย โดยในครั้งนี้รัสเซียส่งนายกรัฐมนตรีดมีทรี เมดเวเดฟ มาเข้าร่วมการประชุม

เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย นายคีริลล์ บาร์สกี้ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับเนชั่นทีวี ถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียว่า รัสเซียต้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ กับอาเซียน และทำงานร่วมกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

ที่ผ่านมา อาเซียนและรัสเซียมีความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน มีการประชุมรัฐมนตรีระดับสูง และผู้นำร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งรัสเซียหวังว่าในอนาคตอันใกล้ อาเซียนและรัสเซียจะสามารถก่อตั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจยูเรเซียร่วมกันได้ รัสเซีย มีความพยายามที่จะทำงานกับอาเซียนให้ใกล้ชิดมากขึ้น โดยเน้นความสำคัญในประเด็น ความมั่นคงในภูมิภาค การลงทุน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรเทาภัยพิบัติ การศึกษา การท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ที่สำคัญคือปัญหาการก่อการร้าย ซึ่งเป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่ที่สุดต่อความมั่นคงในภูมิภาคและประเทศสมาชิก นอกจากปัญหาการก่อการร้ายแล้ว ปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม รวมถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการก่อการร้ายทางไซเบอร์ ในการนี้รัสเซียต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยรัสเซียร่วมส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ส่งต่อทักษะต่างๆ

ข้อมูลและภาพจาก กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

JoomSpirit