ชาติเอเชียใต้ยกระดับความร่วมมือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ

291.1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากชาติเอเชียใต้มีมติรับรองปฏิญญาโคลัมโบว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพในภูมิภาค ระหว่างการประชุมสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (SAARC) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่ศรีลังการะหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการหารือกันระหว่างผู้แทนจากชาติสมาชิกของสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งประกอบด้วย  อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัลดีฟส์ เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา 
 
แถลงการณ์ระบุว่า บรรดารัฐมนตรีในที่ประชุมได้มีมติรับรองปฏิญญาโคลัมโบว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่สำคัญต่างๆ อาทิ ปัญหาโรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค กลุ่มโรคไม่ติดต่อ โภชนาการ สุขอนามัย การแพทย์แผนโบราณ และปัญหาทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องกันในเรื่องของความร่วมมือระดับภูมิภาคในการดูแลสุขภาพให้แก่บรรดาผู้อพยพย้ายถิ่นฐานด้วย
 
ด้านเลขาธิการสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียได้เสนอชาติสมาชิกจัดตั้งมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งเอเชียใต้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านการแพทย์ให้แก่บรรดานักศึกษาในภูมิภาค และว่า การช่วยให้บรรดาผู้ยากจนเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ ถือเป็นพันธกิจหลักของสมาคม.- 
 
ข้อมูลจาก...สำนักข่าวไทย
JoomSpirit