จี20 ร่วมต้าน-ตัดท่อน้ำเลี้ยงก่อการร้าย

จ20 รวมตาน-ตดทอนำเลยงกอการราย

ผู้นำประเทศกลุ่มจี20 ให้คำมั่นที่จะร่วมมือกันยกระดับความร่วมมือในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย และตัดเส้นทางการเงินที่สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย ในการประชุมวันแรกซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี เมื่อวานนี้

กลุ่มจี20 ออกแถลงการณ์ร่วมกันว่า ผู้นำของประเทศในกลุ่มจี20 ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจรวมกันสูงถึง 85% ของจีดีพีโลก ยืนยันว่า จะร่วมมือกันบังคับใช้มาตรการทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อต่อต้านกลุ่มก่อการร้าย โดยการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามกฎบัตรของสหประชาติ และกฎหมายระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ผู้นำกลุ่มจี20 ยังเห็นชอบให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันมากขึ้น รวมทั้งการใช้กลไกการแบ่งปันข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการแบ่งปันข้อมูลของอินเตอร์โพล

ส่วนประเด็นแหล่งการเงินที่สนับสนุนก่อการร้าย ผู้นำจี20 ให้คำมั่นที่จะสกัดแหล่งการเงิน เทคโนโลยี และช่องทางทั้งหมดที่จะสนับสนุนก่อการร้าย พร้อมกับเรียกร้องทุกประเทศทั่วโลกให้ยึดมั่นในมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และดำเนินการตามมาตรฐานของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force) หรือเอฟเอทีเอฟ รวมทั้งใช้มาตรการที่เข้มงวดในการตัดเส้นทางการเงินที่จะผ่องถ่ายไปยังองค์การก่อการร้ายข้ามชาติ

นอกเหนือจากประเด็นก่อการร้ายแล้ว การประชุมจี20 วันแรกยังมีการหารือกันในประเด็นเศรษฐกิจโลก ประเด็นการค้า และปัญหาโลกร้อนด้วย

ข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 8 ก.ค. 60

 

JoomSpirit