ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมเอเชีย-ยุโรป ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเชีย-ยุโรป หรือ อาเซมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นการสานต่อจากการประชุมสุดยอดอาเซมครั้งที่ 11 ที่กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรปในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างเอเชียกับยุโรป ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะนำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์ วันที่ 18 พ.ค. 60 ,14:09 น.

 

JoomSpirit