ยูเอ็นแนะเอเชียแปซิฟิกรับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนด้วยการสร้างธรรมาภิบาล

ยูเอ็นเผยผลสำรวจเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2560 แนะทุกประเทศเร่งพัฒนาธรรมาภิบาลของสถาบันต่างๆ พร้อมบริหารนโยบายการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) เผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2560 ว่า ปีนี้เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคจะต้องเผชิญภัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก รวมถึงแนวโน้มที่หลายประเทศใช้นโยบายกีดกันทางการค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศจะสามารถประคับประคองเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแรงยั่งยืนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างความเข้มแข็งด้วยการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาล กฎหมายข้อบังคับต่างๆ และแก้ปัญหาคอรัปชั่น นอกจากนี้ ภาครัฐยังต้องมีนโยบายการคลังที่มีประสิทธิภาพ เน้นจัดสรรงบประมาณ เพื่อลงทุนแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดช่องว่างในการกระจายรายได้

ดร.ชามฉัด อัคตาร์ รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหาร UNESCAP กล่าวว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ยังต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพการจัดการการคลังของแต่ละประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน จนสามารถบรรลุเป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติปี 2573 

นอกจากนี้ UNESCAP ยังคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.8 ในขณะที่เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ดีที่ร้อยละ 3.3 โดยได้อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวไทย วันที่ 1 พ.ค. 60 ,15:13 น.

 

JoomSpirit