ฟิลิปปินส์เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดอาเซียน หารือประเด็นทะเลจีนใต้

239ฟิลิปปินส์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงมะนิลาในวันศุกร์และวันเสาร์ที่จะถึงนี้ โดยคาดว่า จะมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญว่าด้วยเรื่องความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และปัญหาความมั่นคงในภูมิภาค
 
การประชุมจะแบ่งออกเป็น 2 วัน โดยวันที่ 28 เมษายนจะเป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ส่วนวันที่ 29 เมษายนจะเป็นการหารือระหว่างผู้นำของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า วาระสำคัญในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้จะประกอบด้วยเรื่องปัญหาความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อพิพาทเขตแดนในทะเลจีนใต้และโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ รวมถึงความเป็นหุ้นส่วนทางการค้าและเศรษฐกิจ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีแล้วในช่วงสมัยสงครามเย็น ภูมิภาคนี้มีประชากรรวมกัน 626 ล้านคนและมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี รวม 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 82 ล้านล้านบาท)
 
ข้อมูลจาก...สำนักข่าวไทย
JoomSpirit