อาเซียนเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ AEC 2025

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสภารัฐมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรับรองแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 (ASEAN Economic Community 2025 Consolidated Strategic Action Plan)

แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นเอกสารอ้างอิง ซึ่งระบุถึงกิจกรรมหลักที่อาเซียนจะดำเนินการต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2559-2568

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ http://asean.org/storage/2017/02/Consolidated-Strategic-Action-Plan.pdf

แหล่งที่มา: asean.org

 

JoomSpirit