จับตาการประชุมองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ

ขยายระเบียงเศรษฐกิจซีเปกสู่อัฟกานิสถาน

Delinews 28122560 Meetingจีนและปากีสถานกำลังหาทางขยายโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน (ซีเปก) มูลค่า57,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,858,180 ล้านบาท) ไปยังอัฟกานิสถานด้วย

Read more...

“ยูเอ็น”มีมติให้เมียนมาหยุดกวาดล้างโรฮิงญา

Bangkokbiz 26122560 Meetingสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ มีมติในวันอาทิตย์ทีผ่านมา ให้เมียนมายุติการใช้กำลังทหารกวาดล้างชาวมุสลิมโรฮิงญา และร้องขอให้มีการแต่งตั้งทูตพิเศษยูเอ็น แม้จะมีเสียงคัดค้านจากจีน รัสเซีย และบางประเทศในภูมิภาค

Read more...

โลกโดดเดี่ยวสหรัฐฯยกมือหนุนมติUNค้านUSยกเยรูซาเลมให้ยิว แต่หลายชาติงดออกเสียงผวาคำขู่ทรัมป์

Manager Online 22122560 Meetingรอยเตอร์/เอเอฟพี - มากกว่า 100 ประเทศ ขัดขืนคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยในวันพฤหัสบดี(21ธ.ค.) ยกมือสนับสนุนมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่เรียกร้องให้อเมริกายกเลิกการรับรองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงอิสราเอล 

Read more...

ไทยร่วม127ชาติลงมติค้านสหรัฐรับรองเยรูซาเลม

Bangkokbiz 25122560 Meetingที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นจีเอ)ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 193 ประเทศ จัดการประชุมฉุกเฉิน ตามข้อเสนอของชาติมุสลิม และชาติอาหรับ เพื่อเรียกร้องให้สหรัฐเพิกถอนการรับรองเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล

Read more...

ปาเลสไตน์ชี้สหรัฐใช้สิทธิวีโต้มติ UNSC กรณีเยรูซาเลมเป็นการแยกตัวจากประชาคมโลก

RYT9 21122560 Meetingสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC)มีมติเห็นชอบต่อญัตติที่เสนอโดยอียิปต์ที่ต้องการให้มีการเพิกถอนการรับรองของสหรัฐที่ระบุว่าเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล แต่สหรัฐได้ใช้สิทธิวีโต้ต่อมติดังกล่าว ขณะที่อีก 14ชาติต่างลงมติเห็นชอบต่อญัตติของอียิปต์

Read more...

JoomSpirit