จับตาการประชุมองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลักดันการเจรจา FTA ไทย-EU

141688 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหรือกับผู้แทนสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ว่าสมาคม EABC เสนอตัวเป็นตัวกลางเพื่อผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ภายหลังจากการเจรจาได้ชะลอไป

Read more...

โค้งสุดท้าย AEC กรมเจรจาฯเร่งพัฒนาความพร้อม ‘SMEs’ ไทย

D9-100358 10 ประเทศไทยพร้อมทั้งสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ผลที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต่อไทยคือโอกาสจากการที่ตลาดใหญ่ขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีความเสี่ยงจากการแข่งขันภายในอาเซียนที่คาดว่าจะสูงขึ้น

Read more...

อินเดียหนุนเอกชนลงทุน 4 ชาติอาเซียน

 637397 1425339010 รัฐบาลอินเดียขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 4 ชาติอาเซียน หนุนเอกชนเพิ่มลงทุน ผ่านโครงการพัฒนาต่างๆ

Read more...

เจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมกันกำหนดประเด็นหลักในการจัดการประชุมเอเปค 2015

BsM0b706 ประเด็นสำคัญที่จะใช้เป็นหัวข้อในการประชุมเอเปคในปี 2015 ที่ประเทศฟิลิปปินส์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ สิ่งที่จะให้ความสำคัญคือการส่งเสริมการค้าการลงทุนรุ่นใหม่ๆ และการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางสภาพความเปลี่ยนแปลงทั่วโลก ด้วยการขยายสิทธิประโยชน์สำหรับประชากร 3 พันล้านคนของภูมิภาคนี้

Read more...

ไทยผนึก 10 ชาติอาเซียนยกระดับมาตรฐาน "ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป"

n20110510103627 27551 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอาเซียน ครั้งที่ 20 ร่วมหารือ 10 ประเทศสมาชิกปรับประสานมาตรฐานสินค้า พร้อมจัดทำกรอบข้อตกลงร่วมผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หนุนการค้า AEC

Read more...

JoomSpirit