จับตาการประชุมองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ

ยูเอ็นคาดศก.โลกขยายตัว 2.7% ปีนี้

ยเอนจอไฟเขยว แผนควำบาตร ตดรายไดการสงออกของเกาหลเหนอ สหประชาชาติ (ยูเอ็น)คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 2.7% ในปีนี้ และ 2.9% ปีหน้า เทียบกับ 2.3% ในปีที่แล้ว โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และการฟื้นตัวด้านการค้า และการลงทุน

Read more...

ยูเอ็นเอสซีประชุมฉุกเฉินหลังโสมแดงทดสอบขีปนาวุธ

ยเอนเอสซประชมฉกเฉนหลงโสมแดงทดสอบขปนาวธ  คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอสซี) จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยสมาชิกยูเอ็นเอสซี ทั้ง 15 ชาติจะร่วมกันออกแถลงการณ์ประณามเกาหลีเหนือต่อการกระทำอันยั่วยุและขัดต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีคำสั่งห้ามมิให้เกาหลีเหนือทำการทดลองเทคโนโลยีขีปนาวุธใดๆทั้งสิ้น

Read more...

ยูเอ็นแนะเอเชียแปซิฟิกรับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนด้วยการสร้างธรรมาภิบาล

ยเอนหารอเพอลงมตประณามเกาหลเหนอ ยูเอ็นเผยผลสำรวจเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2560 แนะทุกประเทศเร่งพัฒนาธรรมาภิบาลของสถาบันต่างๆ พร้อมบริหารนโยบายการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก

Read more...

“จี-7” จับมือต้านมัลแวร์เรียกค่าไถ่ระบาด

จ-7 จบมอตานมลแวรเรยกคาไถระบาด  รัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม จี-7 ซึ่งร่วมประชุมอยู่ที่เมืองบาริ ของอิตาลี ได้สัญญาว่าจะร่วมมือกันต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ส และไม่ใช้นโยบายแทรกแซงค่าเงินเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า

Read more...

อาเซียนจี้โสมแดงทำตามมติยูเอ็น

รมว.ตางประเทศอาเซยนแถลงเรองคาบสมทรเกาหล รัฐมนตรีต่างประเทศจาก 10 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน เตรียมเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามมติขององค์การสหประชาชาติในการหยุดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ พร้อมทั้งต้องการให้ทุกฝ่ายหยุดการกระทำที่จะเพิ่มความตึงเครียดเหนือคาบสมุทรเกาหลี

Read more...

JoomSpirit