รัฐสภาเกาหลีใต้ลงมติรับรองข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับจีนแล้วเมื่อ 30 พ.ย. หลังรัฐบาลตกลงกับพรรคฝ่ายค้านได้ในแผนช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาและชาวประมงมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์ ข้อตกลงจะมีผลบังคับในปีนี้ โดยเกาหลีใต้ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน 42,000 ล้านดอลลาร์ และไม่ต้องเสียภาษีส่งออกสินค้าไปจีน 73,000 ล้านดอลลาร์
 
EyWwB5WU57MYnK
                      (ภาพ: AP)
 
        วันเดียวกัน จีนยกระดับเตือนภัยมลพิษทางอากาศในกรุงปักกิ่งอยู่ที่ “สีเหลือง” รองจาก “สีแดง” ระดับสูงสุด โดยวัดค่าพีเอ็ม 2.5 ในบางพื้นที่ได้สูงถึง 25 เท่าจากที่องค์การอนามัยโลกระบุเป็นค่าปลอดภัย นับเป็นมลพิษทางอากาศสูงสุดในกรุงปักกิ่งในปีนี้ ส่วนที่กรุงนิวเดลี อินเดีย ค่าพีเอ็ม 2.5 บางพื้นที่ก็สูงกว่าค่าปลอดภัยเกือบ 15 เท่า
 
 
โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 1 ธ.ค. 2558
 
JoomSpirit