ผลการประชุมเอเปคปี 2000

ผลการประชุมเอเปคปี 2000 ณ กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวัน ประเทศบรูไน

 

2000

 

Leaders' Declarations 

8th APEC Economic Leaders' Meeting 2000 - Delivering to the Community

 
 
 

Ministerial Meetings  

2000, 12th APEC Ministerial Meeting

2nd APEC Education Ministerial Meeting 2000

4th Energy Ministers' Meeting 2000

7th Finance Ministers' Meeting 2000

7th Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting 2000

Annex A: Agreed Actions - 7th Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting 2000

Annex B: Recommendations from the APEC 2000 SME e-Commerce Workshop - 7th Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting 2000

Annex C: The Women Leaders Network Recommendations - 7th Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting 2000

Annex D: Recommendations from the Business Forum - 7th Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting 2000

4th Ministerial Meeting on Telecommunications and Information Industry 2000

Annex A: Telecommunications Working Group Programme of Action - 4th Ministerial Meeting on Telecommunications and Information Industry 2000

 
 
 
 
 
 
 
 
Sectoral Ministerial Meetings
 
 
 
 
Commitees
 
 
 
Committee on Trade and Investment Groups
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Working Groups
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JoomSpirit