จดหมายข่าวเอเปค 2552 - ธันวาคม

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 51 วันที่ 17 - 23 ธ.ค. 2552)

ส.อ.ท. สนับสนุนการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากระเบื้องเซรามิกจากจีน
ส.อ.ท. เชื่อมั่นการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในปี 2553 ขยายตัวร้อยละ 10
การส่งออกของไทยในปี 2553 จะขยายตัวร้อยละ 10 - 14
ภาพรวมการส่งออกรองเท้าของไทยปี 2553 จะขยายตัวร้อยละ 10
กระทรวงพาณิชย์เสนอการจัดตั้งคณะกรรมการรับฟังความเห็นเอฟทีเอไทย - อียู
มูลค่าการส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2552 ขยายตัวร้อยละ 17.21
กระทรวงพาณิชย์เตรียมงบประมาณช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก AFTA
กระทรวงพาณิชย์วางแผนยุทธศาสตร์ 4 กลุ่มสินค้าเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออก

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ (ฉบับที่ 51 วันที่ 17 - 23 ธ.ค. 2552)

สหรัฐฯ ระบุปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในจีนยังมีสูง
จีนตั้งกำแพงภาษีต่อต้านการผูกขาดสินค้าเหล็กนำเข้าจากสหภาพยุโรป
จีนและไต้หวันเตรียมเปิดการเจรจาการค้าเสรีระหว่างกัน
กองทุนพันธบัตรใหญ่ที่สุดของโลกลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรรัฐบาล
S&P ปรับลดอันดับเครดิตกรีซลงเหลือระดับ BBB+

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 51 วันที่ 17 - 23 ธ.ค. 2552)

สหรัฐอเมริกา: ดัชนี CPI เดือนพฤศจิกายน 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4
สหรัฐอเมริกา: ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8
สหรัฐอเมริกา: ดุลการค้าเดือนตุลาคม 2552 ขาดดุล 32.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สหภาพยุโรป: ผลผลิตภาคก่อสร้างเดือนตุลาคม 2552 ลดลงร้อยละ 0.4
สหภาพยุโรป: อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน 2552 อยู่ที่ร้อยละ 0.5
สหภาพยุโรป: ดุลการค้าเดือนตุลาคม 2552 เกินดุล 8.8 พันล้านยูโร
จีน: ยอดการลงทุนจากต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.97
สิงคโปร์: ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2552 ลดลงร้อยละ 0.2

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 50 วันที่ 10 - 16 ธ.ค. 2552)

อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้านเตรียมแผนรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
ยอดเอฟดีไอเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552 อยู่ที่ 1.9 แสนล้านบาท
บีโอไอเตรียมแผนการเพื่อขยายการลงทุนไปยังบังกลาเทศ

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ (ฉบับที่ 50 วันที่ 10 - 16 ธ.ค. 2552)

ADB ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชียเพิ่มขึ้น
อิรักเตรียมเปิดประมูลสัมปทานบ่อน้ำมันใหญ่สุดในโลก
ยูเออีเตรียมช่วยเหลือการเงินดูไบจำนวนพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
กรีซจำหน่ายพันธบัตร 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อฟื้นฟูสถานะการเงิน
มาเลเซียเร่งสนับสนุนให้ไทยเข้าไปลงทุนมากขึ้น

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 50 วันที่ 10 - 16 ธ.ค. 2552)

สหรัฐอเมริกา: ดุลงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2552 ขาดดุล 120.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สหภาพยุโรป: ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2552 ลดลงร้อยละ 0.7
สหภาพยุโรป: ค่าแรงต่อชั่วโมงในไตรมาสที่ 3/2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2
จีน: ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายน 2552 ลดลงร้อยละ 2.1
จีน: ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2
จีน: ยอดค้าปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนพฤศจิกายน 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8
จีน: ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6
จีน: การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 11 เดือนแรกของปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1
จีน: รายได้ของรัฐเดือนพฤศจิกายน 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6
จีน: ดุลการค้า 11 เดือนแรกของปี 2552 เกินดุล 177.96 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2552 อยู่ที่ 39.5
สิงคโปร์: ดัชนีค้าปลีกเดือนตุลาคม 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0
สิงคโปร์: การจ้างงานในไตรมาสที่ 3/2552 เพิ่มขึ้น 14,000 ตำแหน่ง
มาเลเซีย: ยอดขายภาคอุตสาหกรรมการผลิตเดือนตุลาคม 2552 ลดลงร้อยละ 3.7
มาเลเซีย: ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7
ฟิลิปปินส์: ยอดการส่งออกสินค้าเดือนตุลาคม 2552 ลดลงร้อยละ 8.3

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 49 วันที่ 3 - 9 ธ.ค. 2552)

กระทรวงการคลังเร่งพัฒนาโลจิสติกส์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กปน. กู้เงินไจก้าสำหรับโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8
ภาคอุตสาหกรรมเชื่อมั่นภาพรวมการส่งออกในปี 2553 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
มูลค่าการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยเดือนมกราคม – ตุลาคม 2552 ลดลงร้อยละ 14.50
สถาบันอาหารคาดการณ์มูลค่าส่งออกอาหารปี 2553 ขยายตัวร้อยละ 7.5
มูลค่าการส่งออกของขวัญและของตกแต่งบ้านปี 2552 ลดลงร้อยละ 3 - 5

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ (ฉบับที่ 49 วันที่ 3 - 9 ธ.ค. 2552)

ธนาคารโลกระบุกฎหมายการลดภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้การส่งออกหดตัว
ADB เตรียมงบประมาณช่วยเหลือประเทศสมาชิกปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
IMF เรียกร้องให้กัมพูชาเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบธนาคาร
ILO ระบุการยกเลิกการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วเกินไปอาจทำให้แรงงานกว่า 5 ล้านคนตกงาน
WTO สนับสนุนให้ทุกประเทศเปิดตลาดเสรีให้แก่กันและกันในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 49 วันที่ 3 - 9 ธ.ค. 2552)

สหรัฐอเมริกา: อัตราว่างงานเดือนพฤศจิกายน 2552 อยู่ที่ร้อยละ 10
สหภาพยุโรป: ดัชนีราคาผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2552 ลดลงร้อยละ 6.7
สหภาพยุโรป: ปริมาณค้าปลีกเดือนตุลาคม 2552 ลดลงร้อยละ 0.9
จีน: ยอดขายรถยนต์ 11 เดือนแรกของปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.39
ญี่ปุ่น: ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนตุลาคม 2552 เกินดุลเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7
ญี่ปุ่น: ทุนสำรองระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2552 อยู่ที่ 1.073 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น: จำนวนบริษัทล้มละลายเดือนพฤศจิกายน 2552 ลดลงร้อยละ 11.35
สิงคโปร์: ดัชนี PMI เดือนพฤศจิกายน 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8
มาเลเซีย: ดุลการค้าเดือนตุลาคม 2552 เกินดุล 11.47 พันล้านริงกิต

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 48 วันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2552)

ภาวะเงินดองอ่อนค่าและปัญหาดูไบเวิร์ลด์จะไม่กระทบไทย
ที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอาเซียน +3 เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนค้ำประกันเครดิตและการลงทุน
กระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีของ WTO
กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดตั้งประธานกลุ่มสินค้าเพื่อดูแลสินค้าส่งออก
บีโอไอเตรียมแผนงานเพื่อเพิ่มยอดขายของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนในปี 2553
บีโอไอระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ (ฉบับที่ 48 วันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2552)

อียูประกาศเตือนจีนเน้นการลงทุนและส่งออกมากเกินไป
จีนกำหนดมาตรฐานการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของนักลงทุนต่างชาติ
UAE จัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องให้ธนาคาร
ผลการสำรวจระบุระบบสาธารณูปโภคในเวียดนามยังเป็นปัญหาต่อการลงทุน

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 48 วันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2552)

สหรัฐอเมริกา: การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเดือนตุลาคม 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7
สหรัฐอเมริกา: การใช้จ่ายภาคก่อสร้างเดือนตุลาคม 2552 อยู่ในระดับคงที่
สหรัฐอเมริกา: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2552 อยู่ที่ 49.5
สหรัฐอเมริกา: ยอดขายบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2
สหภาพยุโรป: อัตราการว่างงานเดือนตุลาคม 2552 อยู่ที่ร้อยละ 9.8
จีน: ดัชนีจัดซื้อจากโรงงานเดือนพฤศจิกายน 2552 อยู่ที่ระดับ 55.2
ญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2552 ลดลงร้อยละ 2.2
ญี่ปุ่น: ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ญี่ปุ่น: ยอดการผลิตรถยนต์เดือนตุลาคม 2552 ลดลงร้อยละ 19.1
ญี่ปุ่น: ยอดการใช้จ่ายเฉลี่ยรายเดือนของภาคครัวเรือนเดือนตุลาคม 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6
ญี่ปุ่น: รายงานของกระทรวงการสื่อสารและกิจการภายในของญี่ปุ่นระบุว่า ยอดการใช้จ่ายเฉลี่ยรายเดือนของภาคครัวเรือนประจำเดือนตุลาคม 2552 อยู่ที่ 287,789 เยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นจาก
ญี่ปุ่น: รายได้จากการจัดเก็บภาษีเดือนตุลาคม 2552 ลดลงร้อยละ 10
เกาหลีใต้: ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน 2552 เกินดุล 4.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เกาหลีใต้: ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนตุลาคม 2552 เกินดุล 4.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เกาหลีใต้: ดัชนี CCI เดือนพฤศจิกายน 2552 อยู่ที่ระดับ 113
เกาหลีใต้: ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4

JoomSpirit