จดหมายข่าวเอเปค 2551 - ธันวาคม

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 52 วันที่ 24 ธันวาคม 2551)

การค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤศจิกายน 2551
ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
ส.อ.ท. รายงานยอดการผลิตและการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์เดือนพฤศจิกายน 2551 ลดลง
เศรษฐกิจโลกหดตัวส่งผลต่อการปิดโรงงานและการจ้างงาน
กรมส่งเสริมการส่งออกจัดทำแผนส่งเสริมและผลักดันธุรกิจบริการ
มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกปี 2551 มีแนวโน้มลดลง
นักลงทุนต่างชาติเสนอนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาแรงงานประท้วง
สหรัฐฯ มีแนวโน้มจะนำเข้าอาหารทะเลในปี 2552 ลดลง
กระทรวงเกษตรฯ เปิดตลาดเสรีสินค้ากระเทียม หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง
สศก. คาดอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องยังมีมูลค่าส่งออกขยายตัวสูง
กรมประมงจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งออกปลานิล

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 52 วันที่ 24 ธันวาคม 2551)

ไอไอเอฟ คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะหดตัวลงร้อยละ 0.4
ภูมิภาคเอเชียเตรียมตั้งกองทุนการเงินเอเชีย
โอเปคเตรียมลดการผลิตน้ำมันอีกในปี 2552
ประเทศลาตินอเมริกาและคาริบเบียนเสนอสหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการค้าคิวบา
เม็กซิโกและแคนาดาร้องเรียนต่อ WTO เรื่องกฎหมายว่าด้วยเรื่องเนื้อสัตว์ของสหรัฐฯ
สหรัฐฯ และเม็กซิโกร้องเรียน WTO เรื่องจีนใช้มาตรการอุดหนุนการส่งออก
OECD คาดคนตกงานทั่วโลกปี 2553 กว่า 25 ล้านคน
อังกฤษออกมาตรการลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพื่อสร้างงานใหม่ 1 แสนตำแหน่ง
ฮ่องกงประสบปัญหาอัตราว่างงานเพิ่มขึ้น
เกาหลีใต้ตั้งกองทุนมูลค่า 20 ล้านล้านวอน เพื่อช่วยธนาคารพาณิชย์เพิ่มทุน
ยอดการส่งออกกาแฟของเวียดนามปีนี้อาจสูงถึง 1 ล้านตัน
ราคาอสังหาริมทรัพย์ของอังกฤษในปี 2552 มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
ญี่ปุ่น : ธนาคารกลางประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.1

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 52 วันที่ 24 ธันวาคม 2551)

สหรัฐอเมริกา: ดัชนี CPI เดือนพฤศจิกายน 2551 ลดลงร้อยละ 1.7
สหรัฐอเมริกา: ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 3/2551 ขาดดุล 174.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สหภาพยุโรป: ดุลการค้าเดือนตุลาคม 2551 ของ EA 15 เกินดุลจำนวน 0.9 พันล้านยูโร
สหภาพยุโรป: อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ร้อยละ 2.1
สหภาพยุโรป: ผลผลิตภาคก่อสร้างเดือนตุลาคม 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1
สหภาพยุโรป: การจ้างงานในไตรมาสที่ 3/2551 ลดลงร้อยละ 0.1
จีน: การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 11 เดือนแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8
จีน: ยอดค้าปลีกช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมอยู่ที่ 10 ล้านล้านหยวน
ญี่ปุ่น : ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน 2551 ขาดดุล 223.4 พันล้านเยน
เกาหลีใต้: FSC เตรียมตั้งกองทุนช่วยเหลือสถาบันการเงินมูลค่า 20 ล้านล้านวอน
สิงคโปร์: ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ระดับ 112.0
ฟิลิปปินส์: ดุลงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2551 ขาดดุล 4.3 พันล้านเปโซ
ฟิลิปปินส์: ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.5
มาเลเซีย: ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ระดับ 112.9
มาเลเซีย: ยอดขายภาคอุตสาหกรรมการผลิตเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ 45.9 พันล้านริงกิต

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 51 วันที่ 17 ธันวาคม 2551)

ส.อ.ท. เตรียมเสนอแผนช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์
ส.อ.ท. แนะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หาตลาดใหม่
หอการค้าไทยคาดการณ์แนวโน้มการส่งออกปี 2552 ขยายตัวติดลบ
คต. เปิดเผยหลายประเทศนำมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมาใช้
อียูประกาศเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยจำนวน 25 รายการ
ผู้ค้าข้าวเอกชนยื่นขอรับโควตาส่งออกข้าวไปอียูปี 2552 เพิ่มมากขึ้น
สศก. คาดการเปิดตลาดนำเข้า 5 สินค้าเกษตรตาม FTA จะไม่กระทบเกษตรกร
กระทรวงเกษตรฯ กำหนดมาตรการเปิดตลาดนำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง
ไทยดำเนินการขยายตลาดสินค้าเกษตรไปประเทศเยอรมนี

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 51 วันที่ 17 ธันวาคม 2551)

ยูเอ็นแนะนำให้นานาชาติออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ไอเอ็มเอฟเตือนปี 2552 วิกฤติการเงินโลกจะรุนแรงหนักขึ้น
เอดีบีแนะชาติเอเชียเน้นป้องกันไม่ให้สภาพคล่องในภูมิภาคตึงตัวมากไปกว่านี้
ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ ร่วมส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาวิกฤติการเงินโลก
สหรัฐฯ ร่วมหารือประเด็นการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจา FTA ในกลุ่มลาตินอเมริกา
ปากีสถานเตรียมออกนโยบายเอื้อประโยชน์ต่อวิสาหกิจทุนจีน

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 51 วันที่ 17 ธันวาคม 2551)

สหรัฐอเมริกา: ดุลการค้าเดือนตุลาคม 2551 ขาดดุล 57.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคาสินค้านำเข้าเดือนพฤศจิกายน 2551 ลดลงร้อยละ 6.7
สหรัฐอเมริกา: ธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่ร้อยละ 0 - 0.25
สหภาพยุโรป: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2551 ลดลงร้อยละ 5.3
สหภาพยุโรป: ค่าแรงต่อชั่วโมงใน EA 15 และ EU 27 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 และร้อยละ 4.1
สหภาพยุโรป: ยอดขายรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2551 ลดลงร้อยละ 26
จีน: ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนพฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ 979.08 พันล้านหยวน
จีน: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4
จีน: ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4
จีน: ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายน 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0
จีน: ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน 2551 เกินดุล 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ผลิตรายใหญ่เดือนธันวาคม 2551 อยู่ที่ระดับ -24
เกาหลีใต้: อัตราว่างงานเดือนพฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ร้อยละ 3.1
สิงคโปร์: ยอดค้าปลีกเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์
มาเลเซีย: ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2551 ลดลงร้อยละ 3.1
อินเดีย: อัตราเงินเฟ้อ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ร้อยละ 8.0

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 50 วันที่ 10 ธันวาคม 2551)

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารไทย
วิกฤติเศรษฐกิจโลกกระทบยางพาราส่งออกต่อเนื่องถึงปี 2552
ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนและ FDI ช่วง 11 เดือนแรกปี 2551 ลดลง
กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์แนวโน้มการส่งออกปี 2552 ขยายตัวลดลง
นอร์เวย์สั่งระงับการจำหน่ายผักไทยเนื่องจากพบสารพิษเกินขนาด
ยอดการส่งออกข้าวเดือนพฤศจิกายนต่ำสุดในรอบ 3 ปี
สมาคมกุ้งไทยเชื่อมั่นการส่งออกกุ้งปี 2552 ยังไม่น่ากังวล
กรมปศุสัตว์อนุมัติเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนยรวม 57,200 ตัน
กระทรวงเกษตรฯ ผลักดันการเพิ่มยอดส่งออกมะม่วงสู่ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้: FSC ประกาศแผนอัดฉีดเงิน 690 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เข้ากองทุนสาธารณะ

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 50 วันที่ 10 ธันวาคม 2551)

สิงคโปร์ระงับการนำเข้าเนื้อหมูจากไอร์แลนด์
จีนและสหรัฐอเมริการ่วมกันหาทางแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจโลก
อียูและกลุ่มเอซีพียังไม่สามารถสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจได้
เกาหลีใต้เตรียมตั้งเขตเศรษฐกิจใหม่เพื่อดึงดูดการลงทุน
ยอดขายรถของบราซิลลดลงเกือบร้อยละ 26

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 50 วันที่ 10 ธันวาคม 2551)

สหรัฐอเมริกา: ตัวเลขสินเชื่อผู้บริโภคเดือนตุลาคมปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6
สหรัฐอเมริกา: ความต้องการอุปกรณ์เครื่องจักรเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ 273.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สหภาพยุโรป: ดัชนีราคาค้าปลีกปลีกเดือนตุลาคม 2551 ลดลงร้อยละ 2.1
สหภาพยุโรป: ดัชนีราคาผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3
สหภาพยุโรป: จีดีพีไตรมาสที่ 3/2551 ของ EA15 และ EU 27 ขยายตัวร้อยละ 0.6 และ 0.8
ญี่ปุ่น: ยอดปล่อยกู้ของธนาคารเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6
ญี่ปุ่น: จำนวนบริษัทล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ 1,277 แห่ง
ญี่ปุ่น: ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนตุลาคม 2551 เกินดุล 960.5 พันล้านเยน
ญี่ปุ่น: ทุนสำรองระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เกาหลีใต้: ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5
เกาหลีใต้: ยอดค้าปลีกเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ 20.6 ล้านล้านวอน
ฟิลิปปินส์: อัตราเงินเฟ้อเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ร้อยละ 11.2
มาเลเซีย: ดุลการค้าเดือนตุลาคม 2551 เกินดุล 9.62 พันล้านริงกิต
อินเดีย: อัตราเงินเฟ้อ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ร้อยละ 8.40
อินเดีย: ธนาคารกลางประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 1.0
อินเดีย: รัฐบาลประกาศใช้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 49 วันที่ 3 ธันวาคม 2551)

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหามาตรการดึงดูดการลงทุนหลังวิกฤติการเมือง
กระทรวงพาณิชย์ตั้งศูนย์บริการประสานงานแก้ไขปัญหาการส่งออก
มูลค่าการสั่งซื้ออัญมณีลดลง 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สมาคมประเทศผู้ผลิตยาง 9 ประเทศร่วมวางแผนแก้ปัญหาวิกฤติราคายาง
สหรัฐอเมริกา: อัตราว่างงานเดือนพฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ร้อยละ 6.7

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 49 วันที่ 3 ธันวาคม 2551)

ยูเอ็นระบุปี 2552 เศรษฐกิจโลกขยายตัวไม่เกินร้อยละ 1
OECD เตือนเศรษฐกิจโลกจะทรุดหนักที่สุดในรอบ 25 ปี
ธนาคารกลางสหรัฐฯ อัดฉีดเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กลางเกาหลีใต้
จีนชะลอการซื้อสถาบันการเงินต่างชาติ
สเปนจัดสรรงบประมาณ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กระตุ้นเศรษฐกิจ
OECD คาดยอดคนว่างงานประเทศสมาชิกในปี 2553 จะมีถึง 42 ล้านคน
อินโดนีเซียปลดพนักงานเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่โบลิเวีย
การส่งออกเวียดนามปี 2551 ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 34
ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม ร่วมพัฒนาสามเหลี่ยมแห่งความร่วมมือ
ฮ่องกงพบสารเมลามีนในไข่นำเข้าจากจีน

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 49 วันที่ 3 ธันวาคม 2551)

สหรัฐอเมริกา: ยอดใช้จ่ายผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2551 ลดลงร้อยละ 1
สหภาพยุโรป: อัตราการว่างงานเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ร้อยละ 7.7
สหภาพยุโรป: ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ 74.9
จีน: ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 1.08
ญี่ปุ่น: ยอดการใช้จ่ายเฉลี่ยรายเดือนของภาคครัวเรือนเดือนกันยายน 2551 อยู่ที่ 281,433 เยน
ญี่ปุ่น: อัตราการว่างงานเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ร้อยละ 3.7
ญี่ปุ่น: ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ 102.6
เกาหลีใต้: ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน 2551 เกินดุลที่ 297 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เกาหลีใต้: ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนตุลาคม 2551 เกินดุล 4.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อินเดีย: เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ปี 2551 ขยายตัวร้อยละ 7.6
อินเดีย: ดุลการค้าเดือนตุลาคม 2551 ขาดดุล 10.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 48 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551)

กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าการส่งออกและนำเข้าเดือนตุลาคม 2551
มูลค่าการส่งออกขยายตัวต่ำสุดในรอบ 6 ปี
ปี 2552 ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจะหดตัวถึงร้อยละ 30
สภาหอการค้าไทยประเมินมูลค่าการส่งออกปี 2552 อาจลดลงกว่าแสนล้านบาท
อาเซียนเร่งเปิดตลาดเสรีโดยจะลงนามข้อตกลงฉบับใหม่ธันวาคมนี้
กรมทรัพย์สินทางปัญญายื่นจดทะเบียนจีไอข้าวหอมมะลิรายการแรกของไทย
ทางการจีนยืนยันไม่ลดปริมาณการนำเข้ายางพาราจากไทย
ไต้หวันและบรูไนเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์นมจากไทย
แคนาดายังเชื่อมั่นมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำของไทย

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 48 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551)

เอเปกมั่นใจวิกฤติการเงินโลกจะได้รับการแก้ไขภายใน 18 เดือน
IMF คาดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเอเชียปีหน้าชะลอตัว
อียูแนะกลุ่ม G-8 ขยายจำนวนสมาชิก
IMF อนุมัติเงินกู้ไอซ์แลนด์ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ยอดการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน 10 เดือนแรกปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
เวเนซุเอลาและเวียดนามสนับสนุนการตั้งกองทุนพัฒนาร่วม
เวียดนามสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลไต้หวันออกมาตรการแจกเงินให้ประชาชนใช้จ่าย
20 ปีข้างหน้าบทบาทของสหรัฐฯ ในเวทีโลกอาจลดลง

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 48 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551)

สหรัฐอเมริกา: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ 542,000 คน
สหรัฐอเมริกา: จำนวนการสร้างบ้านใหม่เดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ 791,000 ยูนิต
สหรัฐอเมริกา: ดัชนี CPI เดือนตุลาคม 2551 ขยายตัวร้อยละ 0.1
สหภาพยุโรป: ผลผลิตภาคก่อสร้างเดือนกันยายน 2551 ลดลงร้อยละ 1.3
สหภาพยุโรป: ยอดสั่งซื้อสินค้าใหม่ภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2551 ลดลงร้อยละ 4.6
จีน: ธนาคารโลกปรับลด GDP ของจีนปี 2552 เหลือร้อยละ 7.5
ญี่ปุ่น: ดุลการค้าเดือนตุลาคม 2551 ขาดดุล 63.9 พันล้านเยน
เกาหลีใต้: ยอดการส่งออกช่วง 20 วันแรกของเดือนพฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ 17.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เกาหลีใต้: IMF ปรับลดคาดการณ์ GDP เกาหลีใต้เหลือร้อยละ 2.0
สิงคโปร์: ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ระดับ 112.3
สิงคโปร์: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ระดับ 92
ฟิลิปปินส์: ดุลการค้าเดือนกันยายน 2551 ขาดดุล 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มาเลเซีย: ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2551 อยู่ที่ระดับ 114.2
อินเดีย: อัตราเงินเฟ้อ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 อยู่ที่ร้อยละ 8.90

JoomSpirit