จดหมายข่าวเอเปค 2550 - ธันวาคม

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 52 วันที่ 26 ธันวาคม 2550)

อนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง เห็นชอบตามข้อผูกพัน WTO
มกอช. หวังสร้างเครื่องหมายการค้ากล้วยไม้ไทยในตลาดนิวซีแลนด์
กรมวิชาการเกษตรจัดระบบผลิตผัก-ผลไม้สดส่งออกไป EU ใหม่
ผู้ประกอบการไทยเริ่มใช้สิทธิลดภาษีจากความตกลง JTEPA
ครม. อนุมัติกรอบการเจรจาเอฟทีเออาเซียน-อียู
การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 30
สินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีแนวโน้มส่งออกได้มากขึ้นในปี 2551
ยอดกันสำรองร้อยละ 30 ในช่วง 1 ปี มีทั้งสิ้น 238 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เอดีบีพบว่าตลาดหลักทรัพย์ของไทยอยู่อันดับท้ายในภูมิภาคเดียวกัน
เดือนพฤศจิกายน 2550 ไทยเกินดุลการค้า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เอดีบีคาดว่าภาวะเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งไม่เปลี่ยนแปลง
เอสแอนด์พีจะปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศของไทย

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ (ฉบับที่ 52 วันที่ 26 ธันวาคม 2550)

สหรัฐฯ ชนะคำฟ้องของเม็กซิโกต่อ WTO ประเด็นการใช้มาตรการ Zeroing
จีนเตรียมอนุมัติให้ธนาคารจีนลงทุนในตลาดหุ้นของอังกฤษ
จีนขยายบทบาทในธนาคารโลก
สหภาพยุโรป (อียู) กังวลเกี่ยวกับโควตานำเข้าสินค้าเสื้อผ้าจากจีนที่กำลังจะหมดอายุลงในปี 2550

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 52 วันที่ 26 ธันวาคม 2550)

อินเดีย : อัตราเงินเฟ้อ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2550 อยู่ที่ร้อยละ 3.65
มาเลเซีย : ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3
ฟิลิปปินส์ : อัตราการว่างงานเดือนตุลาคม 2550 อยู่ที่ร้อยละ 6.3
ฟิลิปปินส์ : ธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นร้อยละ 7.20
สิงคโปร์ : ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2
เกาหลีใต้ : ในปี 2550 การขาดดุลการค้าของสินค้าเกษตรจะสูงกว่า 10.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เกาหลีใต้ : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคไตรมาสที่ 4 ปี 2550 อยู่ที่ระดับ 106.0
ญี่ปุ่น : ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับเดิมที่ร้อยละ 0.5
ญี่ปุ่น : ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน 2550 เกินดุล 7.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
จีน : ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.27 และ 0.18
สหภาพยุโรป : ผลผลิตภาคการก่อสร้างเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 2.4
สหภาพยุโรป : ดุลบัญชีเดินสะพัดของเขตเศรษฐกิจยุโรปเดือนตุลาคม 2550 เกินดุล 0.6 พันล้านยูโร
สหภาพยุโรป : คำสั่งซื้อใหม่ภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9
สหรัฐฯ : เฟดออกมาตรการช่วยลูกค้าจำนองบ้าน
สหรัฐฯ : ดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2550 ลดลงร้อยละ 0.4

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 51 วันที่ 19 ธันวาคม 2550)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำโครงการ Thai GAP
กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้น
การลงทุนจากต่างประเทศปี 2551 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10
ยอดการผลิตรถยนต์ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.85
ผู้ประกอบการคาดว่าผลประกอบการในปี 2551 จะดีขึ้น
ธปท. ผ่อนคลายมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
กระทรวงพาณิชย์คาดว่าการส่งออกในปี 2550 จะขยายตัวร้อยละ 16.1

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ (ฉบับที่ 51 วันที่ 19 ธันวาคม 2550)

สหรัฐฯ ระงับการนำเข้า"ทับทิม-หยก"จากพม่า
ธนาคารโลกประเมินขนาดเศรษฐกิจของ 146 ประเทศทั่วโลก
WTO สอบสวนสหรัฐกรณีอุดหนุนสินค้าเกษตร
สหรัฐฯ เจรจาปัญหาการค้ากับจีน
การเจรจาการค้าระหว่างสมาคมการค้าเสรียุโรปและอินเดียจะมีขึ้นในเดือนมกราคม 2551
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) หารือผู้นำของอาร์เจนตินาเรื่องภาวะหนี้สิน

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 51 วันที่ 19 ธันวาคม 2550)

สิงคโปร์ : การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันเดือนพฤศจิกายน 2550 ลดลงร้อยละ 6.8
สิงคโปร์ : ยอดขายปลีกเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 3.8
สิงคโปร์ : อัตราการว่างงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2550 อยู่ที่ร้อยละ 1.7
เกาหลีใต้ : อัตราการว่างงานเดือนพฤศจิกายน 2550 อยู่ที่ร้อยละ 3.2
ญี่ปุ่น : ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนตุลาคม 2550 เกินดุล 20.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น : ดัชนีชี้วัดภาคบริการเดือนตุลาคม 2550 อยู่ที่ 110.4 จุด
จีน : ยอดขายปลีกช่วง 11 เดือนแรกของปี 2550 ขยายตัวร้อยละ 16.4
จีน : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2550 ขยายตัวร้อยละ 17.3
จีน : การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 11 เดือนแรกของปี 2550 ขยายตัวร้อยละ 26.8
สหภาพยุโรป : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 3.8
สหภาพยุโรป : ต้นทุนค่าแรงไตรมาสที่ 3 ปี 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5
สหรัฐฯ : 2 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบันขาดดุล 153.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สหรัฐฯ : ดุลการค้าเดือนตุลาคม 2550 ขาดดุล 57.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สหรัฐฯ : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2550 ขยายตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
สหรัฐฯ : ยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายน 2550 ขยายตัวร้อยละ 6.3
สหรัฐฯ : ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1
สหรัฐฯ : ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 50 วันที่ 12 ธันวาคม 2550)

จีนส่งทีมเช็คมาตรฐานฟาร์มสุกรพันธุ์ของไทย
ไก่ปรุงสุกล๊อตแรกไปยูเออี นำร่องบุกตลาดฮาลาลกลุ่มประเทศอาหรับ
กระทรวงอุตสาหกรรมประเมินผลกระทบเอฟทีเอ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยังไม่ได้ประโยชน์จากเอฟทีเอเท่าที่ควร
คณะทำงานความปลอดภัยด้านการนำเข้าเสนอแผนงานต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ
โครงการอีโคคาร์ช่วยผลักดันไทยให้เป็นฐานผลิตเพื่อส่งออกของโลก
ธนาคารโลกคาดว่าการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2551 จะขยายตัวร้อยละ 10

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 50 วันที่ 12 ธันวาคม 2550)

มาเลเซีย : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7
ฟิลิปปินส์ : FDI เดือนกันยายน 2550 อยู่ที่ 44.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ฟิลิปปินส์ : การส่งออกเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 10.5
ฟิลิปปินส์ : อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน 2550 อยู่ที่ร้อยละ 3.2
ฟิลิปปินส์ : ปริมาณเงิน M3 ในเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 11.4
เกาหลีใต้ : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2550 อยู่ที่ระดับ 102.0 จุด
เกาหลีใต้ : ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนตุลาคม 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4
เกาหลีใต้ : ธนาคารกลางประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 5.0
ญี่ปุ่น : จำนวนเงินปล่อยกู้เดือนพฤศจิกายน 2550 ขยายตัวร้อยละ 0.7
ญี่ปุ่น : ปริมาณเงิน M2 เดือนพฤศจิกายน 2550 ขยายตัวร้อยละ 2.0
ญี่ปุ่น : สำรองเงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2550 มีจำนวน 970.185 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
จีน : ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน 2550 เกินดุล 26.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
จีน : ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6
จีน : ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9
สหภาพยุโรป : ยอดค้าปลีกเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 2.0
สหภาพยุโรป : ธนาคารกลางสหภาพยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 4.0
สหรัฐฯ : เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 4.25
สหรัฐฯ : ดัชนีอุตสาหกรรมภาคการผลิตเดือนพฤศจิกายน 2550 อยู่ที่ 54.1 จุด

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 49 วันที่ 5 ธันวาคม 2550)

แนวโน้มการส่งออกข้าวยังสูงอย่างต่อเนื่อง
กรมปศุสัตว์ยืนยันการปลอดจากไข้หวัดนก
ผลการตัดสินกรณีไทยฟ้องร้องให้สหรัฐฯ ยกเลิกการเก็บภาษีกุ้งซ้ำซ้อน
สมาคมอาหารสัตว์แนะขยายการปลูกข้าวโพดไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดภาวะขาดแคลน
กรมการค้าต่างประเทศปล่อยสต๊อกข้าวเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออก
กรมส่งเสริมการส่งออกระบุการส่งออกอาหารในปี 2551 ยังขยายตัวได้ดี
ธนาคารโลกและเอ็กซิมสวีเดนติดต่อขอออกพันธบัตรสกุลเงินบาท
ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม ปี 2550
สศช. คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2550 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.5

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ (ฉบับที่ 49 วันที่ 5 ธันวาคม 2550)

จีนเตรียมที่จะยกเลิกการอุดหนุนที่ละเมิดกฎของ WTO
รัฐสภาสหรัฐฯ อาจต่ออายุอำนาจ Fast Track หากมีความคืบหน้าในการเจรจารอบโดฮา

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 49 วันที่ 5 ธันวาคม 2550)

อินเดีย : สำรองเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 อยู่ที่ 272 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อินเดีย : จีดีพี ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2550/2551 ขยายตัวร้อยละ 8.9
มาเลเซีย : การส่งออกเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 14.2
มาเลเซีย : จีดีพี ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 ขยายตัวร้อยละ 6.7
ฟิลิปปินส์ : จีดีพี ไตรมาสที่ 3 ปี 2550 ขยายตัวร้อยละ 6.6
เกาหลีใต้ : สำรองเงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2550 มีจำนวน 261.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เกาหลีใต้ : ผลผลิตภาคบริการเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 9.0
เกาหลีใต้ : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 17.8
เกาหลีใต้ : ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนตุลาคม 2550 เกินดุล 1.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เกาหลีใต้ : การส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2550 ขยายตัวร้อยละ 17.5
ญี่ปุ่น : อัตราการว่างงานเดือนตุลาคม 2550 อยู่ที่ร้อยละ 4.0
ญี่ปุ่น : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนตุลาคม 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1
ญี่ปุ่น : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 0.8
สหภาพยุโรป : ปริมาณเงิน M3 ในเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 12.3
สหภาพยุโรป : ความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของอียูเดือนพฤศจิกายน 2550 ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
สหรัฐฯ : คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนตุลาคม 2550 ขยายตัวร้อยละ 0.7

JoomSpirit