จดหมายข่าวเอเปค 2549 - ธันวาคม

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 19 วันที่ 27 ธันวาคม 2549)

สหรัฐฯ : รัฐบาลปรับลดการขยายตัวของจีดีพี ไตรมาสที่ 3 ปี 2549 เป็นร้อยละ 2.0
สหรัฐฯ : คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนตุลาคม 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9
สหรัฐฯ : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนพฤศจิกายน 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2
สหภาพยุโรป : คำสั่งซื้อใหม่ภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5
สหภาพยุโรป : ดุลบริการปี 2548 เกินดุล 56.9 พันล้านยูโร
จีน : ธนาคารกลางคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2550 จะชะลอตัว
ญี่ปุ่น : ดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน 2549 เกินดุล 615.9 พันล้านเยน
ญี่ปุ่น : รัฐบาลปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ 2549 อยู่ที่ร้อยละ 1.9
เกาหลีใต้ : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคไตรมาสที่ 4 ปี 2549 อยู่ที่ 98.0
ฟิลิปปินส์ : รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มช่วง 10 เดือนแรกของปี 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.22
มาเลเซีย : ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ (ฉบับที่ 19 วันที่ 27 ธันวาคม 2549)

อียูดันสมาชิกอนุมัติร่างเอฟทีเอ หวังเปิดเจรจาอาเซียน
อินเดีย ลุ้นตกลงเอฟทีเอรอบใหม่กับอาเซียน

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 19 วันที่ 27 ธันวาคม 2549)

เดือนพฤศจิกายน 2549 ไทยเกินดุลการค้า 1,742.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
กระทรวงพาณิชย์คาดว่าปี 2550 การส่งออกไทยจะขยายตัวร้อยละ 12.5
ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิคไปยังออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2
กระทรวงพาณิชย์เซ็นสัญญาขายข้าวจีทูจีให้อิหร่าน 2 แสนตัน
กระทรวงพาณิชย์คาดโทษผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิยัดกระสอบเปล่า
กระทรวงเกษตรฯ หารือลาว เตรียมเจรจาทำคอนแทรคฟาร์มมิ่ง
ญี่ปุ่นพบสารตกค้างกระเจี๊ยบเขียว
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมรับมือสถานการณ์กุ้ง เร่งขยายตลาดสินค้าแปรรูป
มกอช.แนะส่งออกเกษตรอินทรีย์รุ่ง
ไทยมั่นใจพ้นจากประกาศห้ามนำเข้ากุ้งของออสเตรเลีย
เอฟทีเอ อาเซียน-จีน 9 เดือนแรก ปี 2549 ไทยขาดดุลการค้าจีน 1.77 พันล้านเหรียญ
การประชุม “แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าไทย-สปป.ลาว” ครั้งที่ 1

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 18 วันที่ 20 ธันวาคม 2549)

สหรัฐฯ : เฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 5.25
สหรัฐฯ : ดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาสที่ 3 ปี 2549 ขาดดุล 225.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
สหรัฐฯ : ยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกายน 2549 ขยายตัวร้อยละ 5.6
สหภาพยุโรป : อัตราเงินเฟ้อรายปีของเดือนพฤศจิกายน 2549 อยู่ที่ร้อยละ 1.9
สหภาพยุโรป : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2549 ขยายตัวร้อยละ 3.0
สหภาพยุโรป : ต้นทุนค่าแรงไตรมาสที่ 3 ปี 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0
จีน : ดุลการค้าเดือนตุลาคม 2549 เกินดุล 2.6 พันล้านยูโร
จีน : การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรช่วง 11 เดือนแรกของปี 2549 มีจำนวน 7.9 ล้านล้านหยวน
จีน : การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศช่วง 11 เดือนแรกของปี 2549 ขยายตัวร้อยละ 2.14
ญี่ปุ่น : ดัชนีชี้วัดภาคบริการเดือนตุลาคม 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1
ญี่ปุ่น : ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนตุลาคม 2549 เกินดุล 1.51 ล้านล้านเยน
ญี่ปุ่น : ดัชนีราคาขายส่งเดือนพฤศจิกายน 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7
เกาหลีใต้ : รัฐบาลวิตกค่าเงินวอนแข็งค่าขึ้นกระทบต่อการส่งออก
สิงคโปร์ : การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่น้ำมันเดือนพฤศจิกายน 2549 ขยายตัวร้อยละ 8.1
มาเลเซีย : ยอดขายภาคการผลิตเดือนตุลาคม 2549 ขยายตัวร้อยละ 10.7
อินเดีย : อัตราเงินเฟ้อ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2549 อยู่ที่ร้อยละ 5.16

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ (ฉบับที่ 18 วันที่ 20 ธันวาคม 2549)

ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12
การค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เริ่มคืบ ตั้งเป้าภายใน ปี 2550
ออสเตรเลียย้ำภาคเกษตร เจรจาเอฟทีเอญี่ปุ่น

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 18 วันที่ 20 ธันวาคม 2549)

ธนาคารโลกรายงานมุมมองเศรษฐกิจโลกปี 2550
ธนาคารโลกระบุการแข็งค่าของเงินบาทจะไม่ทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยได้รับผลกระทบจากการทุ่มตลาดสินค้าผ้าผืนของจีน
กรมส่งเสริมการส่งออกสนับสนุนบริษัทไทยในต่างประเทศขยายสาขา
กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าส่งออกกล้วยไม้เพิ่มเป็นหมื่นล้านบาทภายใน 3 ปี
กระทรวงเกษตรฯ ปรับแผนพัฒนาโคเนื้อ เน้นส่งเสริมโคเนื้อสายเลือดไทย
สภาที่ปรึกษาฯเสนอนายกฯ หยุดเจรจาทบทวนเอฟทีเอ

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 17 วันที่ 13 ธันวาคม 2549)

สหรัฐฯ : ดัชนีอุตสาหกรรมภาคบริการเดือนพฤศจิกายน 2549 อยู่ที่ 58.9 จุด
สหรัฐฯ : สินเชื่อผู้บริโภคเดือนตุลาคม 2549 ลดลงร้อยละ 0.6
สหภาพยุโรป : ผลผลิตภาคการก่อสร้างไตรมาสที่ 3 ปี 2549 ขยายตัวร้อยละ 3.4
สหภาพยุโรป : ธนาคารกลางสหภาพยุโรปปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีกร้อยละ 0.25
จีน : ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤศจิกายน 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8
จีน : ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9
ญี่ปุ่น : ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2549 มีจำนวน 896.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น : รัฐบาลปรับตัวเลขการขยายตัวของจีดีพี ไตรมาสที่ 3 ปี 2549 เพิ่มเป็นร้อยละ 0.8
เกาหลีใต้ : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายน 2549 อยู่ที่ระดับ 99.0
เกาหลีใต้ : ธนาคารกลางประกาศคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 4.50
มาเลเซีย : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2549 ลดลงร้อยละ 0.8

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ (ฉบับที่ 17 วันที่ 13 ธันวาคม 2549)

FTA ออสเตรเลีย-ญี่ปุ่น
เอดีบีเตือนปีหน้าเอเชียชะลอตามสหรัฐ
ฟิลิปปินส์เลื่อนการประชุมสุดยอดผู้นำชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 17 วันที่ 13 ธันวาคม 2549)

กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการส่งออกในปี 2550 ขยายตัวร้อยละ 12.5
แนวโน้มการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ค่าเงินบาทแข็งค่าที่สุดในรอบ 9 ปี
ส.อ.ท. ระบุมาตรการของ ธปท. ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการแข็งค่าของเงินบาทได้
สสว. เตือนเอสเอ็มอีไทยได้รับผลกระทบจากการเปิด FTA ในปี 2550
กรมส่งเสริมการส่งออกสนับสนุนการทำธุรกิจแฟรนไชส์ในตลาดอินเดีย
สหรัฐฯ ขยายเวลาจีเอสพีออกไปอีก 2 ปี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเสนอสรุปประเมินผล FTAในทุกกรอบ
กรมประมงชี้แจงออสเตรเลียกรณียังไม่ยกเลิกนำเข้ากุ้งไทย
นอร์เวย์สั่งตรวจเข้มสารตกค้างในผักที่นำเข้าจากไทย
ข้าวไทยถูกปลอมแปลงเพื่อจำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ

+ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ (ฉบับที่ 16 วันที่ 6 ธันวาคม 2549)

สหรัฐฯ : รัฐบาลปรับตัวเลขการขยายตัวของจีดีพี ไตรมาสที่ 3 ปี 2549 เพิ่มเป็นร้อยละ 2.2
สหรัฐฯ : คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนตุลาคม 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3
สหรัฐฯ : ดัชนีภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2549 อยู่ที่ 49.5 จุด
สหภาพยุโรป : อัตราการว่างงานเดือนตุลาคม 2549 อยู่ที่ร้อยละ 7.7
สหภาพยุโรป : ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในเขต Euro Zone เดือนพฤศจิกายน 2549 อยู่ในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์
สหภาพยุโรป : ความคาดหวังเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของอียูเดือนพฤศจิกายน 2549 สูงที่สุดในรอบ 6 ปี
จีน : การส่งออกผลผลิตภาคเกษตรในปี 2549 คาดว่าจะสูงกว่า 30.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น : ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2549 ขยายตัวร้อยละ 7.4
ญี่ปุ่น : ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนตุลาคม 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1
เกาหลีใต้ : ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนตุลาคม 2549 เกินดุล 1.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
เกาหลีใต้ : ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายน 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2
เกาหลีใต้ : ผลผลิตภาคบริการเดือนตุลาคม 2549 ขยายตัวร้อยละ 3.2
อินเดีย : จีดีพี ไตรมาสที่ 3 ปี 2549 ขยายตัวร้อยละ 9.2

+ ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ (ฉบับที่ 16 วันที่ 6 ธันวาคม 2549)

ประชุมสุดยอดอาเซียน มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558
ความคืบหน้าของการจัดตั้ง AEC ของอาเซียน
การดำเนินการของอาเซียนเพื่อจัดตั้ง AEC
ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกแจ้งเตือนภัย WTO ล้มเหลว

+ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 16 วันที่ 6 ธันวาคม 2549)

สศค. ประมาณการเศรษฐกิจปี 2549 ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 5.0
ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศของไทยเดือนตุลาคม 2549
ธปท. ขอความร่วมมือไม่ให้สถาบันการเงินซื้อขายตราสารหนี้กับนอนเรสซิเดนต์
สศอ.ประเมินภาวะอุตสาหกรรมปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 7.5
อุตสาหกรรมรถยนต์ขอปรับลดภาษีนำเข้าในการเจรจา FTA ไทย-เกาหลีใต้
สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยในตลาดสหรัฐฯ ในปี 2544-2548
ไทยได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากต่างประเทศ
ญี่ปุ่นและอินโดนีเซียบรรลุข้อตกลง FTA ตามหลักการเบื้องต้น
ไทยเสนอ 6โครงการปศุสัตว์กับนิวซีแลนด์ พร้อมต่อรองออสเตรเลียเลิกกีดกันการค้า

JoomSpirit