‘ฮ่องกง’ ห้ามเข้าเนื้อ-สินค้าสัตว์ปีก จาก ‘ญี่ปุ่น-อังกฤษ’

173ฮ่องกงสั่งห้ามนำเข้าเนื้อ-ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากญี่ปุ่นและอังกฤษหลังไข้หวัดนกระบาด
 
ศูนย์ความปลอดภัยด้านอาหาร (ซีเอฟเอส) ในสังกัดกรมอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาหารของฮ่องกง เปิดเผยว่า ทางหน่วยงานได้สั่งห้ามนำเข้าเนื้อและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ซึ่งรวมถึงไข่ จากจ.ฮอกไกโดของญี่ปุ่น และเมืองลินคอล์นเชอร์ของอังกฤษ
 
ซีเอฟเอส ได้รับประกาศเตือนจากญี่ปุ่นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5 ในฮอกไกโด และประกาศเตือนจากอังกฤษเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5เอ็น8ในเมืองลินคอล์นเชอร์ จึงมีคำสั่งห้ามนำเข้าเนื้อและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากสองพื้นที่ดังกล่าวทันที
 
นอกจากนี้ยังมีการสั่งห้ามนำเข้าเนื้อและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากเซอร์เบีย ซึ่งมีผลทันทีเช่นกัน หลังมีการประกาศเตือนจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (โอไออี) เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช5เอ็น8 ในเซอร์เบีย โดยความเคลื่อนไหวเหล่านี้มีขึ้นเพื่อปกป้องสาธารณสุขในฮ่องกง
 
ทั้งนี้ โฆษกซีเอฟเอส เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ ฮ่องกงได้นำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งประมาณ 6,000 ตัน และไข่สัตว์ปีก 40.6 ล้านใบจากญี่ปุ่น และนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นและแช่แข็งประมาณ 13,250 ตัน และไข่สัตว์ปีก 600,000 ใบจากอังกฤษ
 
ข้อมูลจาก...กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
JoomSpirit