จับกระแสเศรษฐกิจ 2559

นักธุรกิจคาดเศรษฐกิจเมียนมาจะเติบโตแข็งแกร่งหลังสหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร

นกธรกจคาดเศรษฐกจเมยนมาจะเตบโตแขงแกรงหลงสหรฐยกเลกมาตราการควำบาตร  นักธุรกิจญี่ปุ่นคาดว่าภาคเศรษฐกิจและการเงินของเมียนมาจะขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐประกาศการยกเลิกการคว่ำบาตรต่อเมียนมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

Read more...

“ไอเอ็มเอฟ”จี้โลกปฏิรูปโครงสร้างฟื้นเศรษฐกิจ

ไอเอมเอฟ จโลกปฏรปโครงสรางฟนเศรษฐกจ  คณะกรรมการการเงินและการคลังโลก เป็นตัวแทนชาติสมาชิกไอเอ็มเอฟ 189 ประเทศ แถลงหลังสิ้นสุดการประชุมประจำปีของไอเอ็มเอฟกับธนาคารโลกว่าเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวในระดับต่ำเป็นเวลานาน สะท้อนให้เห็นความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง

Read more...

เงินปอนด์อ่อนค่าต่ำสุดในรอบ 31 ปี

เงนปอนดออนคาตำสดในรอบ 31 ป ค่าเงินปอนด์ของอังกฤษอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ 31 ปี เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสัญญาณมาจากความวิตกกังวลของนักลงทุน หลังจากที่ได้มีการประกาศกระบวนการแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ของสหราชอาณาจักร (ยูเค) 

Read more...

ไอเอ็มเอฟคงคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2016-2017

ไอเอมเอฟคงคาดการณ ศก.โลกป 2016-2017 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ออกรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดยคงตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ระดับ 3.1% ในปีนี้ 

Read more...

ไทย-นิวซีแลนด์ เปิดเวทีตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ทบทวน SSG รุกความร่วมมือด้านปศุสัตว์

ไทย-นวซแลนด เปดเวทตกลงหนสวนทางเศรษฐกจ ทบทวน SSG รกความรวมมอดานปศสตว  ไทยและนิวซีแลนด์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (Thai - New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 โดยไทยได้แจ้งให้นิวซีแลนด์ทราบถึงสินค้าที่สิ้นสุดมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard: SSG) ซึ่งเป็นมาตรการปกป้องสินค้าเกษตร

Read more...

JoomSpirit