จับกระแสเศรษฐกิจ 2559

ญี่ปุ่น-อียูเร่งเจรจาหวังสรุปเอฟทีเอให้ได้ภายในสิ้นปีนี้

ญปน-อยเรงเจรจาหวงสรปเอฟทเอใหไดภายในสนปน ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป (อียู) กำลังเร่งเจรจาหวังสรุปข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้

Read more...

เอดีบีลดคาดการณ์เศรษฐกิจเอเชีย

เอดบลดคาดการณเศรษฐกจเอเชย  ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ระบุในรายงานเสริมคาดการณ์การพัฒนาเอเชีย 2559 ว่า ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย ซึ่งประกอบด้วย 45 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปีนี้เศรษฐกิจน่าจะขยายตัว 5.6% จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 5.7% เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศ

Read more...

สมาชิกธนาคารอาเซียนผนึกกำลังบูรณาการภาคการเงินภูมิภาค รองการค้าการลงทุน-การแข่งขันภายใต้ฟินเทค

สมาคาธนาคารอาเซยนผนกกำลงบรณาการภาคการเงนภมภาค รองการคาการลงทน-การแขงขนภายใตฟนเทค  สมาคมธนาคารอาเซียนผนึกกำลังบูรณาการภาคการเงินของภูมิภาคอาเซียน รองรับการเติบโตด้านการค้าและการส่งออกในภูมิภาคอาเซียนที่มีมูลค่าสูงถึง 2.27 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และ มีการลงทุนจากต่างประเทศมากถึง 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงการแข่งขันภายใต้เทคโนโลยีใหม่ในภาคการเงิน

Read more...

อีซีบีเตือนการเมืองบั่นทอนเศรษฐกิจยูโรโซน

อซบเตอนการเมองบนทอนเศรษฐกจยโรโซน  ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ออกรายงานรอบครึ่งปี เตือนว่า ความไม่แน่นอนทางการเมือง ที่เพิ่มขึ้นในประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว กำลังสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของยูโรโซน

Read more...

"เยลเลน"ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้า

เยลเลน สงสญญาณขนดอกเบยเดอนหนา  นางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจร่วมของสภาคองเกรสว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในไม่ช้า และจะมีความเสี่ยง หากเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป เนื่องจากจะทำให้เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต

Read more...

JoomSpirit