ASEM: การประชุมเอเชีย-ยุโรป

        การประชุมเอเชีย-ยุโรปเป็นข้อริเริ่มของสิงคโปร์และฝรั่งเศสเพื่อให้เป็นเวทีที่ผู้นำจากทั้ง 2 ภูมิภาคได้มาพบและหารือกันเพื่อหาลู่ทางที่จะกระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน

การประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) จัดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2539 โดยมีผู้นำประกอบด้วยประมุขและหัวหน้ารัฐบาลจากยุโรป 15 ประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ผรั่งเศส เยอรมนี กรีซ อิตาลี ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร) และคณะกรรมาธิการยุโรป และเอเชีย 10 ประเทศ คืออาเซียน 7 ประเทศ (บรูไน ดารุซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม) รวมทั้ง จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความเชื่อมโยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ระหว่างภูมิภาคเอเชีย-ยุโรปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก

 

        ปัจจุบัน ASEM ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้
 

องค์การระหว่างประเทศ

ทวีปยุโรป 31 ประเทศ

ทวีปเอเชีย 18 ประเทศ

ทวีปออสเตรเลีย 2 ประเทศ

ASEAN Secretariat

Latvia

Lao PDR

Australia

European Union

Austria

Bangladesh

New Zealand

 

Lithuania

Malaysia

 
 

Luxembourg

Brunei Darussalam

 
 

Belgium

Mongolia

 
 

Malta

Cambodia

 
 

Bulgaria

Myanmar

 
 

Netherlands

China

 
 

Croatia

Pakistan

 
 

Cyprus

Philippines

 
 

Norway

Singapore

 
 

Czech Republic

India

 
 

Denmark

Indonesia

 
 

Estonia

Thailand

 
 

Poland

Japan

 
 

Portugal

Kazakhstan

 
 

Finland

Viet Nam

 
 

Romania

Korea

 
 

France

   
 

Russian Federation

   
 

Germany

   
 

Greece

   
 

Slovakia

   
 

Slovenia

   
 

Hungary

   
 

Spain

   
 

Sweden

   
 

Ireland

   
 

Switzerland

   
 

Italy

   
 

United Kingdom

   
 
 
        ASEM ไม่มีสำนักเลขาธิการ แต่ประสานงานผ่านผู้ประสานงาน (Coordinator) ปัจจุบัน ผู้ประสานงานฝ่ายยุโรป ได้แก่ ประเทศลักเซมเบิร์ก และกระทรวงการต่างประเทศ EU (European External Action Service - EEAS) ฝ่ายเอเชีย ได้แก่ ประเทศเมียนมาร์  และนิวซีแลนด์

 

        การประชุมระดับผู้นำ ASEM (ASEM Summit) เป็นการประชุมระดับผู้นำของประเทศสมาชิก ASEM จัดขึ้นทุก 2 ปี มีความสำคัญ คือ เป็นเวทีที่ผู้นำประเทศเอเชียและยุโรปได้มาพบปะหารือกันในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของทั้งสองฝ่าย มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและในภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนและกระชับความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปต่อไป ที่ผ่านมา ได้มีการประชุม ASEM ไปแล้ว 5 ครั้ง คือ

 

  • ASEM 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1-2 มี.ค. 2539
  • ASEM 2 ที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 3-4 เม.ย. 2541
  • ASEM 3 ที่กรุงโซล เมื่อวันที่ 19-21 ต.ค. 2543
  • ASEM 4 ที่กรุงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ 22-24 ก.ย. 2545
  • ASEM 5 ที่กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 7-9 ต.ค. 2547
  • ASEM ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2549 ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
  • ASEM ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2551 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
  • ASEM ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2553 ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม
  • ASEM ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
  • ASEM ครั้งที่ 10 ซึ่งมีอิตาลีเป็นเจ้าภาพ และมีสหภาพยุโรป (European Union – EU) เป็นประธาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 ที่นครมิลาน

 

 
         การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEM (Foreign Ministers’ Meeting – ASEM FMM) ในอดีต การประชุม ASEM FMM ได้จัดขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ASEM FMM 6 เมื่อวันที่ 17 – 18 เมษายน 2547  ณ เมือง Kildare ไอร์แลนด์ ได้มีมติให้จัดการประชุม ASEM FMM ขึ้นทุก 2 ปี โดยจัดสลับกับการประชุมผู้นำ ASEM ทั้งนี้ การประชุม ASEM FMM ได้จัดขึ้นแล้ว 10 ครั้ง โดยการประชุม ASEM FMM 10 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2554 ณ กรุงบูดาเปสต์ และการประชุม ASEM FMM 11 จัดขึ้นในปี 2556 ณ ประเทศอินเดีย และล่าสุด การประชุม ASEM FMM 12 จัดขึ้นในปี 2558 ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก
 
         การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ASEM (Senior Officials’ Meeting – ASEM SOM) กำหนดที่จะจัดขึ้นตามความจำเป็น อย่างน้อยที่สุดปีละ 2 ครั้ง ก่อนการประชุม ASEM FMM และการประชุมผู้นำ ASEM การประชุม ASEM SOM ครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก
 
          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง อาทิ การประชุม ASEM Conference on Counter-Terrorism ซึ่งได้จัดขึ้นแล้ว 9 ครั้ง โดยการประชุมฯ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. 2554 ณ  เมืองยอกยาการ์ตา อินโดนีเซีย และการประชุม Informal ASEM Seminar on Human Rights ได้จัดขึ้นแล้ว 11 ครั้ง ล่าสุด การประชุมฯ ครั้งที่ 11 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก และการประชุมฯ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

 

 

        การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ASEM (ASEM Economic Ministers’ Meeting – EMM) กำหนดที่จะจัดขึ้นทุก 2 ปี ทั้งนี้ การประชุม ASEM EMM ได้จัดขึ้นแล้ว 6 ครั้ง โดยการประชุม ASEM EMM 6 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2548 ณ เมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์
 
         การประชุมรัฐมนตรีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ASEM (ASEM Small and Medium Enterprises (SMEs) Ministerial Meeting) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
         การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้าและการลงทุน ASEM (Senior Officials’ Meeting on Trade and Investment – ASEM SOMTI) ได้จัดขึ้นแล้ว 11 ครั้ง โดย ASEM SOMTI 11 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 – 16 เมษายน 2551 ณ เมือง Maribor ประเทศสโลวีเนีย ล่าสุด ได้มีการจัดการประชุม Informal ASEM SOMTI เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม และ สปป. ลาวได้เสนอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEM SOMTI 12 
 
        การประชุมรัฐมนตรีพลังงาน ASEM (ASEM Ministerial Conference on Energy Security) ได้จัดขึ้นแล้ว 1 ครั้ง โดยการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2552 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
 
         การประชุมรัฐมนตรีคมนาคม ASEM (ASEM Transport Ministers’ Meeting) ได้จัดขึ้นแล้ว 2 ครั้ง โดยการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2552 ณ กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย และการประชุมฯ ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2554 ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน  
              
        การประชุมอธิบดีศุลกากร ASEM (ASEM Customs Directors General / Commissioners’ Meeting) ได้จัดขึ้นแล้ว 9 ครั้ง โดยการประชุมฯ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุยายน 2539 ณ เมือง Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน และการประชุมฯ ครั้งที่ 9 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 ตุลาคม 2554 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการคลัง อาทิ ASEM Anti Money Laundering Initiative Official Launch เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2545 ณ กรุงเทพฯ และการประชุมสภาธุรกิจเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Business Forum – AEBF) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2553 ณ กรุงบรัสเซลส์ เบลเยียม

 

        เป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในกรอบ ASEM เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนการหาแนวทางความร่วมมือด้านการเงินการคลังของทั้งสองภูมิภาค มีการจัดประชุมมาแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2540 ที่กรุงเทพฯ ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย และครั้งล่าสุดได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2546 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินในการก่อการร้าย การต่อต้านการฟอกเงิน การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานความร่วมมือด้านคลังภายใต้กรอบ ASEM

        การประชุมรัฐมนตรีคลัง ASEM (ASEM Finance Ministers’ Meeting – ASEM FinMM) ได้จัดขึ้นแล้ว 11 ครั้ง โดยการประชุม ASEM FinMM 12 จะจัดขึ้นในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศมองโกเลีย 

 

        การประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรม ASEM (ASEM Culture Ministers’ Meeting) ได้จัดขึ้นแล้ว 6 ครั้ง โดยการประชุมฯ ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นในปี 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 
         การประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการ ASEM (ASEM Education Ministers’ Meeting) ได้จัดขึ้นแล้ว 5 ครั้ง โดยการประชุมฯ ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นในปี 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 
         การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ASEM (ASEM Environment Ministers’ Meeting) ได้จัดขึ้นแล้ว 3 ครั้ง โดยการประชุมฯ ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 - 26 เมษายน 2550 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และการประชุมฯ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย 
 
         การประชุมรัฐมนตรีแรงงาน ASEM (ASEM Labour and Employment Ministers’ Meeting) ได้จัดขึ้นแล้ว 4 ครั้ง โดยการประชุมฯ ครั้ง ที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศบัลแกเรีย
 
         การประชุมรัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ASEM (ASEM Information and Communication Technology (ICT) Ministerial Meeting) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2549 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
 
         การประชุม ASEM Interfaith Dialogue (ASEM IFD) ได้จัดขึ้นแล้ว 7 ครั้ง โดยไทยร่วมกับเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพการประชุม ASEM IFD 4 เมื่อวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2551 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ล่าสุด การประชุม ASEM IFD 7 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2554 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 
ที่มา

        การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials’ Meeting - SOM) ของ ASEM มีหน้าที่หลักในการเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEM และการประชุมผู้นำ ASEM หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติของที่ประชุมผู้นำ พิจารณาความร่วมมือในเสาหลักด้านการเมืองและด้านสังคม/วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานของ ASEM อาทิ กลไกการทำงาน การขยายสมาชิกภาพ ฯลฯ ในส่วนของไทย กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานและเข้าร่วมการประชุม SOM

 

        มีหน้าที่หลักในการเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจของ ASEM รวมทั้งติดตามการดำเนินความร่วมมือตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ในส่วนของไทย กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานและเข้าร่วมการประชุมในกรอบนี้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง (ASEM Finance Deputies’ Meeting) มีหน้าที่หลักในการเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีคลังของ ASEM ในส่วนของไทย กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานและเข้าร่วมการประชุมในกรอบนี้

 

        ที่ประชุม ASEM 3 ในปี 2543 ได้รับรองเอกสาร Asia-Europe Cooperation Framework (AECF) ซึ่งระบุเรื่องการประสานงานในกรอบ ASEM ว่า ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นผู้ประสานงานทั่วไปของแต่ละประเทศในเรื่องกิจกรรม ASEM ส่วนประเทศใดจะเป็นผู้ประสานงาน (Coordinator) นั้น ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละภูมิภาค ซึ่งปัจจุบัน มีประเทศผู้ประสานงาน 4 ประเทศ ประกอบด้วยฝ่ายเอเชีย 2 ประเทศและฝ่ายยุโรป 2 ประเทศ ทำหน้าที่หารือระหว่างกันในชั้นต้นในเรื่องต่าง ๆ เช่น การกำหนดวันและสถานที่ประชุม หัวข้อการหารือของการประชุม ฯลฯ และนำข้อมูลที่ได้รับไปแจ้งและประสานงานกับประเทศ ASEM ในภูมิภาคของตนต่อไปสำหรับภูมิภาคเอเชีย ประเทศผู้ประสานงาน ASEM ฝ่ายเอเชีย 2 ประเทศประกอบด้วยประเทศอาเซียน 1 ประเทศและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (จีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี) 1 ประเทศ ในส่วนของประเทศอาเซียน มีประเทศผู้ประสานงานในช่วงต่าง ๆ ดังนี้

• เมษายน 2539 – กรกฎาคม 2540 สิงคโปร์เป็นประเทศผู้ประสานงาน ASEM ประเทศแรก โดยเข้ารับหน้าที่หลังการประชุม ASEM 1 (กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 มีนาคม 2539)
• กรกฎาคม 2540 – ตุลาคม 2543 ประเทศไทยรับหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานต่อจากสิงคโปร์เป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงการประชุม ASEM 3 (กรุงโซล 19-21 ตุลาคม 2543)
• ตุลาคม 2543 – ตุลาคม 2547 เวียดนามรับหน้าที่ต่อจากประเทศไทยหลังการประชุม ASEM 3 และเนื่องจากเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำครั้งต่อไป (ASEM 5 วันที่ 7-9 ตุลาคม 2547 ณ กรุงฮานอย) จึงรับเป็นประเทศผู้ประสานงานต่อไปอีก 2 ปี (ถึงปี 2547)
• ตุลาคม 2547 – ปัจจุบัน อินโดนีเซีย ประเทศผู้ประสานงาน ASEM ฝ่ายเอเชีย ในส่วนของอาเซียน (และอินโดนีเซียก็เป็นประเทศผู้ประสานงานสำหรับ ASEAN-EU Dialogue ด้วย ซึ่งเป็นการพ้องกันโดยบังเอิญ)


        เริ่มแรก ประเทศอาเซียนที่เป็นผู้ประสานงาน ASEAN-EU Dialogue รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ASEM ด้วย ซึ่งตามหลักการนี้ สิงคโปร์ได้เป็นผู้ประสานงานประเทศแรกจนถึงปี 2540 ซึ่งไทยรับช่วงต่ออย่างไรก็ตาม ในปี 2543 ลาวซึ่งจะต้องรับเป็นประเทศผู้ประสานงาน ASEM ต่อจากไทย ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก ASEM ไทยจึงได้เสนอให้มีการเวียนประเทศผู้ประสานงานตามตัวอักษรระหว่างประเทศอาเซียนที่เป็นสมาชิก ASEM โดยให้เวียดนามเป็นผู้ประสานงานต่อจากไทย และให้มีวาระการเป็นผู้ประสานงาน 2 ปีนับจากการประชุมผู้นำหนึ่งถึงการประชุมผู้นำครั้งต่อไป (การประชุมผู้นำจัดขึ้นทุก 2 ปี) หลังจากเวียดนาม ประเทศที่จะต้องรับหน้าที่ผู้ประสานงานต่อไป คือ บรูไน ดารุสซาลาม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบรูไนฯ รวมทั้งกัมพูชา (ซึ่งเป็นประเทศที่ควรเข้ารับหน้าที่ต่อจากบรูไนฯ) ไม่พร้อมที่จะรับหน้าที่ประเทศผู้ประสานงาน อินโดนีเซียจึงรับเป็นประเทศผู้ประสานงานต่อจากเวียดนามประเทศผู้ประสานงาน ASEM ฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้) กำหนดให้เวียนประเทศผู้ประสานงานระหว่างการประชุมผู้นำซึ่งกำหนดจัดทุก 2 ปี ปัจจุบัน เกาหลีใต้เป็นประเทศผู้ประสานงานฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับหน้าที่หลังการประชุม ASEM 5 ในเดือนตุลาคม 2547 สำหรับผู้ประสานงาน ASEM ฝ่ายยุโรป ได้แก่ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Community – EC) ซึ่งรับหน้าที่โดยถาวร ร่วมกับประเทศที่ทำหน้าที่ประธานสหภาพยุโรปซึ่งมีการหมุนเวียนทุก 6 เดือน 

 

        ตั้งแต่มีการริเริ่มกระบวนการ ASEM ประเทศสมาชิกได้เห็นพ้องกันว่า ASEM ควรเป็นเวทีหารือเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจระหว่างเอเชียกับยุโรป และระหว่างการประชุม ASEM ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนตุลาคม 2547 ที่ประชุมได้เห็นพ้องกันว่า ควรยกระดับ ASEM ให้เป็นทั้งเวทีหารือและเวทีความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของไทยที่จะให้ ASEM เป็นเวทีส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปและสมาชิก ASEM ฝ่ายเอเชียอื่นๆ โดยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันทั้งในระดับเจ้าหน้าที่และระดับประชาชนต่อประชาชน การเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อไทย เช่น ในด้านเศรษฐกิจ (เพิ่มการค้าการลงทุนระหว่างกัน) และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ที่ยุโรปมีความก้าวหน้า ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม ASEM 1 ที่กรุงเทพฯ ในปี 2539 ASEM ได้ริเริ่มและพัฒนากิจกรรมความร่วมมือมากมายในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไทยและประเทศสมาชิกอื่น ๆ นอกจากนี้ ไทยประสงค์ให้ ASEM เป็นกลไกในการเสริมสร้าง strategic partnership ระหว่างเอเชียกับยุโรปในทุกด้าน โดยเฉพาะในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคง และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในเอเชียและยุโรปมากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความร่วมมือที่เท่าเทียมกัน เคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือในสาขาอื่นต่อไป

 

 

JoomSpirit