การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ตารางแสดงความตกลงเปิดเสรีการค้าภายใต้รูปแบบ RTA (Regional trade agreements) ในภูมิภาคต่างๆของโลกที่มีการแจ้งไปยัง WTO และมีผลบังคับใช้แล้ว

 

รายชื่อความตกลง RTA

ความครอบคลุม

ประเภท

วันที่แจ้งไปยัง WTO

การแจ้ง

วันที่มีผลบังคับใช้

สถานะ

Andean Community (CAN)

Goods

CU

01-Oct-1990

Enabling Clause

25-May-1988

In Force

Armenia - Kazakhstan

Goods

FTA

17-Jun-2004

GATT Art. XXIV

25-Dec-2001

In Force

Armenia - Moldova

Goods

FTA

17-Jun-2004

GATT Art. XXIV

21-Dec-1995

In Force

Armenia - Russian Federation

Goods

FTA

17-Jun-2004

GATT Art. XXIV

25-Mar-1993

In Force

Armenia - Turkmenistan

Goods

FTA

17-Jun-2004

GATT Art. XXIV

07-Jul-1996

In Force

Armenia - Ukraine

Goods

FTA

17-Jun-2004

GATT Art. XXIV

18-Dec-1996

In Force

ASEAN - Australia - New Zealand

Goods & Services

FTA & EIA

08-Apr-2010

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2010

In Force

ASEAN - China

Goods & Services

FTA & EIA

21-Sep-2005(G)
26-Jun-2008(S)

Enabling Clause & GATS Art. V

01-Jan-2005(G)
01-Jul-2007(S)

In Force

ASEAN - India

Goods & Services

FTA & EIA

19-Aug-2010(G)
20-Aug-2015(S)

Enabling Clause & GATS Art. V

01-Jan-2010(G)
01-Jul-2015(S)

In Force

ASEAN - Japan

Goods

FTA

23-Nov-2009

GATT Art. XXIV

01-Dec-2008

In Force

ASEAN - Korea, Republic of

Goods & Services

FTA & EIA

   

01-Jan-2010(G)
01-May-2009(S)

In Force

ASEAN Free Trade Area (AFTA)

Goods

FTA

30-Oct-1992

Enabling Clause

28-Jan-1992

In Force

Asia Pacific Trade Agreement (APTA)

Goods

PSA

02-Nov-1976

Enabling Clause

17-Jun-1976

In Force

Asia Pacific Trade Agreement (APTA) - Accession of China

Goods

PSA

30-Apr-2004

Enabling Clause

01-Jan-2002

In Force

Australia - Chile

Goods & Services

FTA & EIA

03-Mar-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

06-Mar-2009

In Force

Australia - New Zealand (ANZCERTA)

Goods & Services

FTA & EIA

14-Apr-1983(G)
22-Nov-1995(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-1983(G)
01-Jan-1989(S)

In Force

Australia - Papua New Guinea (PATCRA)

Goods

FTA

20-Dec-1976

GATT Art. XXIV

01-Feb-1977

In Force

Brunei Darussalam - Japan

Goods & Services

FTA & EIA

31-Jul-2008

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

31-Jul-2008

In Force

Canada - Chile

Goods & Services

FTA & EIA

30-Jul-1997

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

05-Jul-1997

In Force

Canada - Colombia

Goods & Services

FTA & EIA

07-Oct-2011

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

15-Aug-2011

In Force

Canada - Costa Rica

Goods

FTA

13-Jan-2003

GATT Art. XXIV

01-Nov-2002

In Force

Canada - Honduras

Goods & Services

FTA & EIA

05-Feb-2015

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Oct-2014

In Force

Canada - Israel

Goods

FTA

15-Jan-1997

GATT Art. XXIV

01-Jan-1997

In Force

Canada - Jordan

Goods

FTA

10-Apr-2013

GATT Art. XXIV

01-Oct-2012

In Force

Canada - Panama

Goods & Services

FTA & EIA

10-Apr-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Apr-2013

In Force

Canada - Peru

Goods & Services

FTA & EIA

31-Jul-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Aug-2009

In Force

Canada - Rep. of Korea

Goods & Services

FTA & EIA

20-Jan-2015

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2015

In Force

Caribbean Community and Common Market (CARICOM)

Goods & Services

CU & EIA

14-Oct-1974(G)
19-Feb-2003(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Aug-1973(G)
04-Jul-2002(S)

In Force

Central American Common Market (CACM)

Goods

CU

24-Feb-1961

GATT Art. XXIV

04-Jun-1961

In Force

Central European Free Trade Agreement (CEFTA) 2006

Goods

FTA

26-Jul-2007

GATT Art. XXIV

01-May-2007

In Force

Chile - China

Goods & Services

FTA & EIA

20-Jun-2007(G)
18-Nov-2010(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Oct-2006(G)
01-Aug-2010(S)

In Force

Chile - Colombia

Goods & Services

FTA & EIA

14-Aug-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

08-May-2009

In Force

Chile - Costa Rica (Chile - Central America)

Goods & Services

FTA & EIA

16-Apr-2002

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

15-Feb-2002

In Force

Chile - El Salvador (Chile - Central America)

Goods & Services

FTA & EIA

29-Jan-2004(G)
05-Feb-2004(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jun-2002

In Force

Chile - Guatemala (Chile - Central America)

Goods & Services

FTA & EIA

30-Mar-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

23-Mar-2010

In Force

Chile - Honduras (Chile - Central America)

Goods & Services

FTA & EIA

28-Nov-2011

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

19-Jul-2008

In Force

Chile - India

Goods

PSA

13-Jan-2009

Enabling Clause

17-Aug-2007

In Force

Chile - Japan

Goods & Services

FTA & EIA

24-Aug-2007

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

03-Sep-2007

In Force

Chile - Malaysia

Goods

FTA

12-Feb-2013

GATT Art. XXIV

25-Feb-2012

In Force

Chile - Mexico

Goods & Services

FTA & EIA

27-Feb-2001

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Aug-1999

In Force

Chile - Nicaragua (Chile - Central America)

Goods & Services

FTA & EIA

14-Jun-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

19-Oct-2012

In Force

Chile - Viet Nam

Goods

FTA

12-May-2015

GATT Art. XXIV

01-Jan-2014

In Force

China - Costa Rica

Goods & Services

FTA & EIA

27-Feb-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Aug-2011

In Force

China - Hong Kong, China

Goods & Services

FTA & EIA

27-Dec-2003

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

29-Jun-2003

In Force

China - Macao, China

Goods & Services

FTA & EIA

27-Dec-2003

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

17-Oct-2003

In Force

China - New Zealand

Goods & Services

FTA & EIA

21-Apr-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Oct-2008

In Force

China - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

02-Mar-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2009

In Force

Colombia - Mexico

Goods & Services

FTA & EIA

13-Sep-2010

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-1995

In Force

Colombia - Northern Triangle (El Salvador, Guatemala, Honduras)

Goods & Services

FTA & EIA

31-Aug-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

12-Nov-2009

In Force

Common Economic Zone (CEZ)

Goods

FTA

18-Aug-2008

GATT Art. XXIV

20-May-2004

In Force

Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)

Goods

CU

04-May-1995

Enabling Clause

08-Dec-1994

In Force

Commonwealth of Independent States (CIS)

Goods

FTA

29-Jun-1999

GATT Art. XXIV

30-Dec-1994

In Force

Costa Rica - Peru

Goods & Services

FTA & EIA

05-Jun-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jun-2013

In Force

Costa Rica - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

16-Sep-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2013

In Force

Dominican Republic - Central America

Goods & Services

FTA & EIA

06-Jan-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

04-Oct-2001

In Force

Dominican Republic - Central America - United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR)

Goods & Services

FTA & EIA

17-Mar-2006

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Mar-2006

In Force

East African Community (EAC)

Goods & Services

CU & EIA

09-Oct-2000(G)
01-Aug-2012(S)

Enabling Clause & GATS Art. V

07-Jul-2000(G)
01-Jul-2010(S)

In Force

East African Community (EAC) - Accession of Burundi and Rwanda

Goods

CU

01-Aug-2012

Enabling Clause

01-Jul-2007

In Force

EC (10) Enlargement

Goods

CU

24-Oct-1979

GATT Art. XXIV

01-Jan-1981

In Force

EC (12) Enlargement

Goods

CU

11-Dec-1985

GATT Art. XXIV

01-Jan-1986

In Force

EC (15) Enlargement

Goods & Services

CU & EIA

15-Dec-1994(G)
22-Dec-1994(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-1995

In Force

EC (25) Enlargement

Goods & Services

CU & EIA

26-Apr-2004

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-May-2004

In Force

EC (27) Enlargement

Goods & Services

CU & EIA

27-Sep-2006(G)
26-Jun-2007(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2007

In Force

EC (9) Enlargement

Goods

CU

07-Mar-1972

GATT Art. XXIV

01-Jan-1973

In Force

EC Treaty

Goods & Services

CU & EIA

24-Apr-1957(G)
10-Nov-1995(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-1958

In Force

Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC)

Goods

CU

21-Jul-1999

Enabling Clause

24-Jun-1999

In Force

Economic Community of West African States (ECOWAS)

Goods

CU

06-Jul-2005

Enabling Clause

24-Jul-1993

In Force

Economic Cooperation Organization (ECO)

Goods

PSA

10-Jul-1992

Enabling Clause

17-Feb-1992

In Force

EFTA - Accession of Iceland

Goods

FTA

30-Jan-1970

GATT Art. XXIV

01-Mar-1970

In Force

EFTA - Albania

Goods

FTA

07-Feb-2011

GATT Art. XXIV

01-Nov-2010

In Force

EFTA - Bosnia and Herzegovina

Goods

FTA

06-Jan-2015

GATT Art. XXIV

01-Jan-2015

In Force

EFTA - Canada

Goods

FTA

04-Aug-2009

GATT Art. XXIV

01-Jul-2009

In Force

EFTA - Central America (Costa Rica and Panama)

Goods & Services

FTA & EIA

19-Nov-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

19-Aug-2014

In Force

EFTA - Chile

Goods & Services

FTA & EIA

03-Dec-2004

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Dec-2004

In Force

EFTA - Colombia

Goods & Services

FTA & EIA

14-Sep-2011

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2011

In Force

EFTA - Egypt

Goods

FTA

17-Jul-2007

GATT Art. XXIV

01-Aug-2007

In Force

EFTA - Former Yugoslav Republic of Macedonia

Goods

FTA

11-Dec-2000

GATT Art. XXIV

01-May-2002

In Force

EFTA - Hong Kong, China

Goods & Services

FTA & EIA

27-Sep-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Oct-2012

In Force

EFTA - Israel

Goods

FTA

30-Nov-1992

GATT Art. XXIV

01-Jan-1993

In Force

EFTA - Jordan

Goods

FTA

17-Jan-2002

GATT Art. XXIV

01-Sep-2002

In Force

EFTA - Korea, Republic of

Goods & Services

FTA & EIA

23-Aug-2006

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Sep-2006

In Force

EFTA - Lebanon

Goods

FTA

22-Dec-2006

GATT Art. XXIV

01-Jan-2007

In Force

EFTA - Mexico

Goods & Services

FTA & EIA

25-Jul-2001

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2001

In Force

EFTA - Montenegro

Goods

FTA

24-Oct-2012

GATT Art. XXIV

01-Sep-2012

In Force

EFTA - Morocco

Goods

FTA

20-Jan-2000

GATT Art. XXIV

01-Dec-1999

In Force

EFTA - Palestinian Authority

Goods

FTA

23-Jul-1999

GATT Art. XXIV

01-Jul-1999

In Force

EFTA - Peru

Goods

FTA

30-Jun-2011

GATT Art. XXIV

01-Jul-2011

In Force

EFTA - SACU

Goods

FTA

29-Oct-2008

GATT Art. XXIV

01-May-2008

In Force

EFTA - Serbia

Goods

FTA

24-Nov-2010

GATT Art. XXIV

01-Oct-2010

In Force

EFTA - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

14-Jan-2003

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2003

In Force

EFTA - Tunisia

Goods

FTA

03-Jun-2005

GATT Art. XXIV

01-Jun-2005

In Force

EFTA - Turkey

Goods

FTA

06-Mar-1992

GATT Art. XXIV

01-Apr-1992

In Force

EFTA - Ukraine

Goods & Services

FTA & EIA

18-Jun-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jun-2012

In Force

Egypt - Turkey

Goods

FTA

05-Oct-2007

Enabling Clause

01-Mar-2007

In Force

El Salvador - Cuba

Goods

PSA

27-Nov-2013

Enabling Clause

01-Aug-2012

In Force

El Salvador- Honduras - Chinese Taipei

Goods & Services

FTA & EIA

06-Apr-2010

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Mar-2008

In Force

EU - Albania

Goods & Services

FTA & EIA

07-Mar-2007(G)
07-Oct-2009(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Dec-2006(G)
01-Apr-2009(S)

In Force

EU - Algeria

Goods

FTA

24-Jul-2006

GATT Art. XXIV

01-Sep-2005

In Force

EU - Andorra

Goods

CU

23-Feb-1998

GATT Art. XXIV

01-Jul-1991

In Force

EU - Bosnia and Herzegovina

Goods

FTA

11-Jul-2008

GATT Art. XXIV

01-Jul-2008

In Force

EU - Cameroon

Goods

FTA

24-Sep-2009

GATT Art. XXIV

04-Aug-2014

In Force

EU - CARIFORUM States EPA

Goods & Services

FTA & EIA

16-Oct-2008

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Nov-2008

In Force

EU - Central America

Goods & Services

FTA & EIA

26-Feb-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Aug-2013

In Force

EU - Chile

Goods & Services

FTA & EIA

03-Feb-2004(G)
28-Oct-2005(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Feb-2003(G)
01-Mar-2005(S)

In Force

EU - Colombia and Peru

Goods & Services

FTA & EIA

26-Feb-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Mar-2013

In Force

EU - Côte d'Ivoire

Goods

FTA

11-Dec-2008

GATT Art. XXIV

01-Jan-2009

In Force

EU - Eastern and Southern Africa States Interim EPA

Goods

FTA

09-Feb-2012

GATT Art. XXIV

14-May-2012

In Force

EU - Egypt

Goods

FTA

03-Sep-2004

GATT Art. XXIV

01-Jun-2004

In Force

EU - Faroe Islands

Goods

FTA

17-Feb-1997

GATT Art. XXIV

01-Jan-1997

In Force

EU - Former Yugoslav Republic of Macedonia

Goods & Services

FTA & EIA

23-Oct-2001(G)
02-Oct-2009(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jun-2001(G)
01-Apr-2004(S)

In Force

EU - Georgia

Goods & Services

FTA & EIA

02-Jul-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Sep-2014

In Force

EU - Iceland

Goods

FTA

24-Nov-1972

GATT Art. XXIV

01-Apr-1973

In Force

EU - Israel

Goods

FTA

20-Sep-2000

GATT Art. XXIV

01-Jun-2000

In Force

EU - Jordan

Goods

FTA

17-Dec-2002

GATT Art. XXIV

01-May-2002

In Force

EU - Korea, Republic of

Goods & Services

FTA & EIA

07-Jul-2011

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2011

In Force

EU - Lebanon

Goods

FTA

26-May-2003

GATT Art. XXIV

01-Mar-2003

In Force

EU - Mexico

Goods & Services

FTA & EIA

25-Jul-2000(G)
21-Jun-2002(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2000(G)
01-Oct-2000(S)

In Force

EU - Montenegro

Goods & Services

FTA & EIA

16-Jan-2008(G)
18-Jun-2010(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2008(G)
01-May-2010(S)

In Force

EU - Morocco

Goods

FTA

13-Oct-2000

GATT Art. XXIV

01-Mar-2000

In Force

EU - Norway

Goods

FTA

13-Jul-1973

GATT Art. XXIV

01-Jul-1973

In Force

EU – Overseas Countries and Territories (OCT)

Goods

FTA

14-Dec-1970

GATT Art. XXIV

01-Jan-1971

In Force

EU - Palestinian Authority

Goods

FTA

29-May-1997

GATT Art. XXIV

01-Jul-1997

In Force

EU - Papua New Guinea / Fiji

Goods

FTA

18-Oct-2011

GATT Art. XXIV

20-Dec-2009

In Force

EU - Rep. of Moldova

Goods & Services

FTA & EIA

30-Jun-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Sep-2014

In Force

EU - San Marino

Goods

CU

24-Feb-2010

GATT Art. XXIV

01-Apr-2002

In Force

EU - Serbia

Goods & Services

FTA & EIA

31-May-2010(G)
20-Dec-2013(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Feb-2010(G)
01-Sep-2013(S)

In Force

EU - South Africa

Goods

FTA

02-Nov-2000

GATT Art. XXIV

01-Jan-2000

In Force

EU - Switzerland - Liechtenstein

Goods

FTA

27-Oct-1972

GATT Art. XXIV

01-Jan-1973

In Force

EU - Syria

Goods

FTA

15-Jul-1977

GATT Art. XXIV

01-Jul-1977

In Force

EU - Tunisia

Goods

FTA

15-Jan-1999

GATT Art. XXIV

01-Mar-1998

In Force

EU - Turkey

Goods

CU

22-Dec-1995

GATT Art. XXIV

01-Jan-1996

In Force

EU - Ukraine

Goods & Services

FTA & EIA

01-Jul-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

 

In Force

EU (28) Enlargement

Goods & Services

CU & EIA

25-Apr-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2013

In Force

Eurasian Economic Community (EAEC)

Goods

CU

21-Apr-1999

GATT Art. XXIV

08-Oct-1997

In Force

Eurasian Economic Union (EAEU)

Goods & Services

CU & EIA

12-Dec-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2015

In Force

Eurasian Economic Union (EAEU) - Accession of Armenia

Goods & Services

CU & EIA

29-Dec-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

02-Jan-2015

In Force

Eurasian Economic Union (EAEU) - Accession of the Kyrgyz Republic

Goods & Services

CU & EIA

01-Sep-2015

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

12-Aug-2015

In Force

European Economic Area (EEA)

Services

EIA

13-Sep-1996

GATS Art. V

01-Jan-1994

In Force

European Free Trade Association (EFTA)

Goods & Services

FTA & EIA

14-Nov-1959(G)
15-Jul-2002(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

03-May-1960(G)
01-Jun-2002(S)

In Force

Faroe Islands - Norway

Goods

FTA

12-Feb-1996

GATT Art. XXIV

01-Jul-1993

In Force

Faroe Islands - Switzerland

Goods

FTA

12-Feb-1996

GATT Art. XXIV

01-Mar-1995

In Force

Georgia - Armenia

Goods

FTA

08-Feb-2001

GATT Art. XXIV

11-Nov-1998

In Force

Georgia - Azerbaijan

Goods

FTA

08-Feb-2001

GATT Art. XXIV

10-Jul-1996

In Force

Georgia - Kazakhstan

Goods

FTA

08-Feb-2001

GATT Art. XXIV

16-Jul-1999

In Force

Georgia - Russian Federation

Goods

FTA

08-Feb-2001

GATT Art. XXIV

10-May-1994

In Force

Georgia - Turkmenistan

Goods

FTA

08-Feb-2001

GATT Art. XXIV

01-Jan-2000

In Force

Georgia - Ukraine

Goods

FTA

08-Feb-2001

GATT Art. XXIV

04-Jun-1996

In Force

Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP)

Goods

PSA

25-Sep-1989

Enabling Clause

19-Apr-1989

In Force

Guatemala - Chinese Taipei

Goods & Services

FTA & EIA

11-Jul-2011

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2006

In Force

Gulf Cooperation Council (GCC)

Goods

CU

   

01-Jan-2003

In Force

Gulf Cooperation Council (GCC) - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

30-Jun-2015

Enabling Clause & GATS Art. V

01-Sep-2013

In Force

Hong Kong, China - Chile

Goods & Services

FTA & EIA

15-Oct-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

09-Oct-2014

In Force

Hong Kong, China - New Zealand

Goods & Services

FTA & EIA

03-Jan-2011

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2011

In Force

Iceland - China

Goods & Services

FTA & EIA

10-Oct-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2014

In Force

Iceland - Faroe Islands

Goods & Services

FTA & EIA

10-Jul-2008

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Nov-2006

In Force

India - Afghanistan

Goods

PSA

08-Mar-2010

Enabling Clause

13-May-2003

In Force

India - Bhutan

Goods

FTA

30-Jun-2008

Enabling Clause

29-Jul-2006

In Force

India - Japan

Goods & Services

FTA & EIA

14-Sep-2011

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Aug-2011

In Force

India - Malaysia

Goods & Services

FTA & EIA

06-Sep-2011

Enabling Clause & GATS Art. V

01-Jul-2011

In Force

India - Nepal

Goods

PSA

02-Aug-2010

Enabling Clause

27-Oct-2009

In Force

 

รายชื่อความตกลง RTA

ความครอบคลุม

ประเภท

วันที่แจ้งไปยัง WTO

การแจ้ง

วันที่มีผลบังคับใช้

สถานะ

India - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

03-May-2007

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Aug-2005

In Force

India - Sri Lanka

Goods

FTA

17-Jun-2002

Enabling Clause

15-Dec-2001

In Force

Israel - Mexico

Goods

FTA

22-Feb-2001

GATT Art. XXIV

01-Jul-2000

In Force

Japan - Australia

Goods & Services

FTA & EIA

12-Jan-2015

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

15-Jan-2015

In Force

Japan - Indonesia

Goods & Services

FTA & EIA

27-Jun-2008

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2008

In Force

Japan - Malaysia

Goods & Services

FTA & EIA

12-Jul-2006

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

13-Jul-2006

In Force

Japan - Mexico

Goods & Services

FTA & EIA

31-Mar-2005

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Apr-2005

In Force

Japan - Peru

Goods & Services

FTA & EIA

24-Feb-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Mar-2012

In Force

Japan - Philippines

Goods & Services

FTA & EIA

11-Dec-2008

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

11-Dec-2008

In Force

Japan - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

08-Nov-2002

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

30-Nov-2002

In Force

Japan - Switzerland

Goods & Services

FTA & EIA

01-Sep-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Sep-2009

In Force

Japan - Thailand

Goods & Services

FTA & EIA

25-Oct-2007

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Nov-2007

In Force

Japan - Viet Nam

Goods & Services

FTA & EIA

01-Oct-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Oct-2009

In Force

Jordan - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

07-Jul-2006

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

22-Aug-2005

In Force

Korea, Republic of - Australia

Goods & Services

FTA & EIA

22-Dec-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

12-Dec-2014

In Force

Korea, Republic of - Chile

Goods & Services

FTA & EIA

08-Apr-2004

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Apr-2004

In Force

Korea, Republic of - India

Goods & Services

FTA & EIA

   

01-Jan-2010

In Force

Korea, Republic of - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

21-Feb-2006

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

02-Mar-2006

In Force

Korea, Republic of - Turkey

Goods

FTA

30-Apr-2013

GATT Art. XXIV

01-May-2013

In Force

Korea, Republic of - US

Goods & Services

FTA & EIA

15-Mar-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

15-Mar-2012

In Force

Kyrgyz Republic - Armenia

Goods

FTA

12-Dec-2000

GATT Art. XXIV

27-Oct-1995

In Force

Kyrgyz Republic - Kazakhstan

Goods

FTA

29-Jun-1999

GATT Art. XXIV

11-Nov-1995

In Force

Kyrgyz Republic - Moldova

Goods

FTA

15-Jun-1999

GATT Art. XXIV

21-Nov-1996

In Force

Kyrgyz Republic - Russian Federation

Goods

FTA

15-Jun-1999

GATT Art. XXIV

24-Apr-1993

In Force

Kyrgyz Republic - Ukraine

Goods

FTA

15-Jun-1999

GATT Art. XXIV

19-Jan-1998

In Force

Kyrgyz Republic - Uzbekistan

Goods

FTA

15-Jun-1999

GATT Art. XXIV

20-Mar-1998

In Force

Lao People's Democratic Republic - Thailand

Goods

PSA

26-Nov-1991

Enabling Clause

20-Jun-1991

In Force

Latin American Integration Association (LAIA)

Goods

PSA

01-Jul-1982

Enabling Clause

18-Mar-1981

In Force

Malaysia - Australia

Goods & Services

FTA & EIA

13-May-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2013

In Force

Mauritius - Pakistan

Goods

PSA

02-Oct-2015

Enabling Clause

30-Nov-2007

In Force

Melanesian Spearhead Group (MSG)

Goods

PSA

03-Aug-1999

Enabling Clause

01-Jan-1994

In Force

MERCOSUR - India

Goods

PSA

23-Feb-2010

Enabling Clause

01-Jun-2009

In Force

Mexico - Central America

Goods & Services

FTA & EIA

20-Jan-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Sep-2012

In Force

Mexico - Uruguay

Goods & Services

FTA & EIA

28-Jun-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

15-Jul-2004

In Force

New Zealand - Chinese Taipei

Goods & Services

FTA & EIA

25-Nov-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Dec-2013

In Force

New Zealand - Malaysia

Goods & Services

FTA & EIA

07-Feb-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Aug-2010

In Force

New Zealand - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

04-Sep-2001

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2001

In Force

Nicaragua - Chinese Taipei

Goods & Services

FTA & EIA

09-Jul-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2008

In Force

North American Free Trade Agreement (NAFTA)

Goods & Services

FTA & EIA

29-Jan-1993(G)
01-Mar-1995(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-1994

In Force

Pacific Island Countries Trade Agreement (PICTA)

Goods

FTA

28-Aug-2008

Enabling Clause

13-Apr-2003

In Force

Pakistan - China

Goods & Services

FTA & EIA

18-Jan-2008(G)
20-May-2010(S)

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2007(G)
10-Oct-2009(S)

In Force

Pakistan - Malaysia

Goods & Services

FTA & EIA

19-Feb-2008

Enabling Clause & GATS Art. V

01-Jan-2008

In Force

Pakistan - Sri Lanka

Goods

FTA

11-Jun-2008

Enabling Clause

12-Jun-2005

In Force

Panama - Chile

Goods & Services

FTA & EIA

17-Apr-2008

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

07-Mar-2008

In Force

Panama - Chinese Taipei

Goods & Services

FTA & EIA

28-Jul-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2004

In Force

Panama - Costa Rica (Panama - Central America)

Goods & Services

FTA & EIA

07-Apr-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

23-Nov-2008

In Force

Panama - El Salvador (Panama - Central America)

Goods & Services

FTA & EIA

24-Feb-2005

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

11-Apr-2003

In Force

Panama - Guatemala (Panama - Central America)

Goods & Services

FTA & EIA

22-Apr-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

20-Jun-2009

In Force

Panama - Honduras (Panama - Central America )

Goods & Services

FTA & EIA

16-Dec-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

09-Jan-2009

In Force

Panama - Nicaragua (Panama - Central America)

Goods & Services

FTA & EIA

25-Feb-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

21-Nov-2009

In Force

Panama - Peru

Goods & Services

FTA & EIA

23-Apr-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-May-2012

In Force

Panama - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

04-Apr-2007

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

24-Jul-2006

In Force

Pan-Arab Free Trade Area (PAFTA)

Goods

FTA

03-Oct-2006

GATT Art. XXIV

01-Jan-1998

In Force

Peru - Chile

Goods & Services

FTA & EIA

29-Nov-2011

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Mar-2009

In Force

Peru - China

Goods & Services

FTA & EIA

03-Mar-2010

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Mar-2010

In Force

Peru - Korea, Republic of

Goods & Services

FTA & EIA

09-Aug-2011

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Aug-2011

In Force

Peru - Mexico

Goods & Services

FTA & EIA

22-Feb-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Feb-2012

In Force

Peru - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

30-Jul-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Aug-2009

In Force

Protocol on Trade Negotiations (PTN)

Goods

PSA

09-Nov-1971

Enabling Clause

11-Feb-1973

In Force

Russian Federation - Azerbaijan

Goods

FTA

13-Sep-2012

GATT Art. XXIV

17-Feb-1993

In Force

Russian Federation - Belarus

Goods

FTA

13-Sep-2012

GATT Art. XXIV

20-Apr-1993

In Force

Russian Federation - Belarus - Kazakhstan

Goods

CU

21-Dec-2012

GATT Art. XXIV

03-Dec-1997

In Force

Russian Federation - Kazakhstan

Goods

FTA

13-Sep-2012

GATT Art. XXIV

07-Jun-1993

In Force

Russian Federation - Republic of Moldova

Goods

FTA

13-Sep-2012

GATT Art. XXIV

30-Mar-1993

In Force

Russian Federation - Serbia

Goods

FTA

21-Dec-2012

GATT Art. XXIV

03-Jun-2006

In Force

Russian Federation - Tajikistan

Goods

FTA

13-Sep-2012

GATT Art. XXIV

08-Apr-1993

In Force

Russian Federation - Turkmenistan

Goods

FTA

18-Jan-2013

GATT Art. XXIV

06-Apr-1993

In Force

Russian Federation - Uzbekistan

Goods

FTA

18-Jan-2013

GATT Art. XXIV

25-Mar-1993

In Force

Singapore - Australia

Goods & Services

FTA & EIA

25-Sep-2003

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

28-Jul-2003

In Force

Singapore - Chinese Taipei

Goods & Services

FTA & EIA

22-Apr-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

19-Apr-2014

In Force

South Asian Free Trade Agreement (SAFTA)

Goods

FTA

21-Apr-2008

Enabling Clause

01-Jan-2006

In Force

South Asian Preferential Trade Arrangement (SAPTA)

Goods

PSA

21-Apr-1997

Enabling Clause

07-Dec-1995

In Force

South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA)

Goods

PSA

07-Jan-1981

Enabling Clause

01-Jan-1981

In Force

Southern African Customs Union (SACU)

Goods

CU

25-Jun-2007

GATT Art. XXIV

15-Jul-2004

In Force

Southern African Development Community (SADC)

Goods

FTA

02-Aug-2004

GATT Art. XXIV

01-Sep-2000

In Force

Southern Common Market (MERCOSUR)

Goods & Services

CU & EIA

17-Feb-1991(G)
05-Dec-2006(S)

Enabling Clause & GATS Art. V

29-Nov-1991(G)
07-Dec-2005(S)

In Force

Switzerland - China

Goods & Services

FTA & EIA

30-Jun-2014

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2014

In Force

Thailand - Australia

Goods & Services

FTA & EIA

27-Dec-2004

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2005

In Force

Thailand - New Zealand

Goods & Services

FTA & EIA

01-Dec-2005

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jul-2005

In Force

Trans-Pacific Strategic Economic Partnership

Goods & Services

FTA & EIA

18-May-2007

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

28-May-2006

In Force

Treaty on a Free Trade Area between members of the Commonwealth of Independent States (CIS)

Goods

FTA

06-Jun-2013

GATT Art. XXIV

20-Sep-2012

In Force

Turkey - Albania

Goods

FTA

09-May-2008

GATT Art. XXIV

01-May-2008

In Force

Turkey - Bosnia and Herzegovina

Goods

FTA

29-Aug-2003

GATT Art. XXIV

01-Jul-2003

In Force

Turkey - Chile

Goods

FTA

25-Feb-2011

GATT Art. XXIV

01-Mar-2011

In Force

Turkey - Former Yugoslav Republic of Macedonia

Goods

FTA

05-Jan-2001

GATT Art. XXIV

01-Sep-2000

In Force

Turkey - Georgia

Goods

FTA

18-Feb-2009

GATT Art. XXIV

01-Nov-2008

In Force

Turkey - Israel

Goods

FTA

16-Apr-1998

GATT Art. XXIV

01-May-1997

In Force

Turkey - Jordan

Goods

FTA

07-Mar-2011

GATT Art. XXIV

01-Mar-2011

In Force

Turkey - Mauritius

Goods

FTA

30-May-2013

GATT Art. XXIV

01-Jun-2013

In Force

Turkey - Montenegro

Goods

FTA

12-Mar-2010

GATT Art. XXIV

01-Mar-2010

In Force

Turkey - Morocco

Goods

FTA

10-Feb-2006

GATT Art. XXIV

01-Jan-2006

In Force

Turkey - Palestinian Authority

Goods

FTA

01-Sep-2005

GATT Art. XXIV

01-Jun-2005

In Force

Turkey - Serbia

Goods

FTA

10-Aug-2010

GATT Art. XXIV

01-Sep-2010

In Force

Turkey - Syria

Goods

FTA

15-Feb-2007

GATT Art. XXIV

01-Jan-2007

In Force

Turkey - Tunisia

Goods

FTA

01-Sep-2005

GATT Art. XXIV

01-Jul-2005

In Force

Ukraine - Azerbaijan

Goods

FTA

18-Aug-2008

GATT Art. XXIV

02-Sep-1996

In Force

Ukraine - Belarus

Goods

FTA

18-Aug-2008

GATT Art. XXIV

11-Nov-2006

In Force

Ukraine - Former Yugoslav Republic of Macedonia

Goods

FTA

18-Aug-2008

GATT Art. XXIV

05-Jul-2001

In Force

Ukraine - Kazakhstan

Goods

FTA

18-Aug-2008

GATT Art. XXIV

19-Oct-1998

In Force

Ukraine - Moldova

Goods

FTA

18-Aug-2008

GATT Art. XXIV

19-May-2005

In Force

Ukraine - Montenegro

Goods & Services

FTA & EIA

25-Apr-2013

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2013

In Force

Ukraine - Russian Federation

Goods

FTA

18-Aug-2008

GATT Art. XXIV

21-Feb-1994

In Force

Ukraine - Tajikistan

Goods

FTA

18-Aug-2008

GATT Art. XXIV

11-Jul-2002

In Force

Ukraine - Uzbekistan

Goods

FTA

18-Aug-2008

GATT Art. XXIV

01-Jan-1996

In Force

Ukraine -Turkmenistan

Goods

FTA

18-Aug-2008

GATT Art. XXIV

04-Nov-1995

In Force

US - Australia

Goods & Services

FTA & EIA

22-Dec-2004

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2005

In Force

US - Bahrain

Goods & Services

FTA & EIA

08-Sep-2006

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Aug-2006

In Force

US - Chile

Goods & Services

FTA & EIA

16-Dec-2003

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2004

In Force

US - Colombia

Goods & Services

FTA & EIA

08-May-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

15-May-2012

In Force

US - Israel

Goods

FTA

13-Sep-1985

GATT Art. XXIV

19-Aug-1985

In Force

US - Jordan

Goods & Services

FTA & EIA

15-Jan-2002

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

17-Dec-2001

In Force

US - Morocco

Goods & Services

FTA & EIA

30-Dec-2005

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2006

In Force

US - Oman

Goods & Services

FTA & EIA

30-Jan-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2009

In Force

US - Panama

Goods & Services

FTA & EIA

29-Oct-2012

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

31-Oct-2012

In Force

US - Peru

Goods & Services

FTA & EIA

03-Feb-2009

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Feb-2009

In Force

US - Singapore

Goods & Services

FTA & EIA

17-Dec-2003

GATT Art. XXIV & GATS Art. V

01-Jan-2004

In Force

West African Economic and Monetary Union (WAEMU)

Goods

CU

27-Oct-1999

Enabling Clause

01-Jan-2000

In Force

 

 

 

ที่มาของข้อมูล World Trade Organization

JoomSpirit