สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

CentralAfrican-flag CentralAfrican-coa
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง (Central African Republic)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปแอฟริกา อยู่ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

พื้นที่

622,984 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

5,920 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับประเทศคาเมรูนเป็นระยะทาง 901 กิโลเมตร แชดเป็นระยะทาง 1,556 กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นระยะทาง 1,747 กิโลเมตร สาธารณรัฐคองโกเป็นระยะทาง 487 กิโลเมตร ซูดานใต้เป็นระยะทาง 1,055 กิโลเมตร ซูดานเป็นระยะทาง 174 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ที่ราบกว้างใหญ่ไปจนถึงลูกฟูก มีที่ราบสูง มีภูเขากระจัดกระจายทางตะวันออกเฉียงเหนือ และทางตะวันตกเฉียงใต้

สภาพภูมิอากาศ

ภูมิอากาศแบบเขตร้อน อากาศร้อนและแห้งในหน้าหนาว หน้าร้อนอากาศอบอุ่นไปจนถึงร้อนและเฉอะแฉะ

ทรัพยากรธรรมชาติ

เพชร แร่ยูเรเนียม ไม้ซุง ทอง น้ำมัน และพลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ

ความร้อนและแห้งแล้ง มีลมฝุ่นทางตอนเหนือ และมีน้ำท่วมบ่อยครั้ง

จำนวนประชากร

5,625,118 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

2.1% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

แอฟริกากลาง

เชื้อชาติ

บายา 33% บานดา 27% มันด์เจีย 13% ซารา 10% มบวม 7% มัมบากา 4% ยาโกมา 4% และอื่นๆ 2%

ศาสนา

ความเชื่อพื้นเมือง 35% คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 25% คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 25% มุสลิม 15%

ภาษา

ฝรั่งเศส (ภาษาราชการ) ซังโฮ และภาษาท้องถิ่นอื่นๆ

 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

สาธารณรัฐแอฟริกากลางเป็นดินแดน 1 ใน 4 ของ Equatorial Africa ของฝรั่งเศสซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า Ubangi Shari ต่อมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2501 ได้เข้าร่วมเป็นรัฐสมาชิกของประชาคมฝรั่งเศส และได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2503 
 
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2519 กำหนดระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา และใช้ชื่อประเทศว่า Central African Empire ประธานาธิบดี Bokassa สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิ Bokassa ที่ 1 ต่อมา มีการทำรัฐประหารในเดือนกันยายน 2522 โค่นล้มจักรพรรดิ Bokassa ล้มเลิกระบอบการปกครองดังกล่าว หลังจากนั้น มีการทำรัฐประหารอีกหลายครั้งเรื่อยมา 
 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2540 มีการลงนามในความตกลงเพื่อยุติปัญหาการก่อการของกลุ่มนายทหารนอกแถว (mutineers) ที่กรุงบังกี และมีการจัดตั้งกองกำลังสันติภาพที่เรียกว่า MISAB ความขัดแย้งระหว่างนายทหารนอกแถวและกองกำลัง MISAB ยังคงดำเนินต่อไปทั้งๆ ที่มีการลงนามตกลงหยุดยิงกันหลายครั้ง จนกระทั่งเดือนเมษายน 2541 กองกำลังของสหประชาชาติ (the United Nations Mission in the Central African Republic หรือ MINURCA) ได้เข้ารับหน้าที่ในการรักษาสันติภาพในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
 
 

 

รูปแบบการปกครอง

ปกครองแบบสาธารณรัฐ

เมืองหลวง

กรุงบังกี (Bangui)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งออกเป็น 14 เขต ได้แก่ บามินกุย-บางโกรัน (Bamingui-Bangoran) บาสเซ-ก็อตโต (Basse-Kotto) ฮอวต์-ก็อตโต (Haute-Kotto) เฮาวท์ (Haut-Mbomou) เคโม (Kemo) โลบาแยร์ (Lobaye) มัมเบเร่-คาเดย์ (Mambere-Kadei) โบโมว (Mbomou) นานา-มัมเบเร่ (Nana-Mambere) ออมเบลลา-โปโก (Ombella-Mpoko) อัวกา (Ouaka) อัวแฮม(Ouham) อัวแฮม-เพนเด (Ouham-Pende) วากาคา (Vakaga) 2 เขตปกครองเศรษฐกิจ คือ นานา-กรีบีซี (Nana-Grebizi) ซานงา-เบเร (Sangha-Mbaere) และ 1 ประชาคม คือ บังกี (Bangui)

วันที่ได้รับเอกราช

13 สิงหาคม พ.ศ. 2503

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

27 ธันวาคม พ.ศ. 2547

ระบบกฏหมาย

ขึ้นกับกฎหมายฝรั่งเศส ไม่ได้นำเอากฎจากศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

พรรค Alliance for Democracy and Progress (ADP) พรรค Central African Democratic Rally (RDC) พรรค Civic Forum (FC) พรรค Democratic Forum for Modernity (FODEM) พรรค Liberal Democratic Party (PLD) พรรค Londo Association (LONDO) พรรคMovement for Democracy and Development (MDD) พรรค Movement for the Liberation of the Central African People (MLPC) พรรค National Convergence (KNK) พรรค Patriotic Front for Progress (FPP) พรรค People's Union for the Republic (UPR) พรรค National Unity Party (PUN) พรรค Social Democratic Party (PSD)

central-african-republic-political-map

 

สถาบันทางการเมือง

ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นำรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี โดยประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี
ฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภาแบบสภาเดียว (unicameral) ประกอบด้วย สมาชิก 109 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี
ฝ่ายตุลาการ มีศาลสูง และศาลรัฐธรรมนูญ โดยประธานาธิบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษา

การเมืองการปกครอง

แอฟริกากลางมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ อยู่ในวาระคราวละ 5 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งได้ 2 สมัย มีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีขึ้นในปี 2548 ฝ่ายนิติบัญญัติ มีรัฐสภาแบบสภาเดียว (National Assembly)ทำหน้าที่บริหารอำนาจนิติบัญญัติ มีสมาชิก 105 ที่นั่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี ปัจจุบัน อดีตนายกรัฐมนตรี Celestin Gaombalet ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา ฝ่ายตุลาการ มีศาลสูง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา และศาลชั้นต้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับเดือนธันวาคม 2547 ซึ่งได้รับการแก้ไขจากฉบับปี 2538 และได้รับการรับรองโดยการลงประชามติ
 
ประธานาธิบดี Francois Bozize เข้ารับตำแหน่งหลังจากการทำรัฐประหารของฝ่ายทหารเมื่อเดือนมีนาคม 2546 และได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤษภาคม 2548 การเลือกตั้งประธานาธิบดีและการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปแต่เดิมกำหนดให้มี ขึ้นในเดือนเมษายน 2553 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (Independent Electoral Commission หรือ IEC) ได้เสนอฝ่ายการเมืองให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนด้วยข้อจำกัดทางด้านงบ ประมาณและการเตรียมการ ต่อมา เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอปฏิทินการเลือกตั้งให้ประธานาธิบพิจารณา โดยเสนอให้จัดการเลือกตั้งรอบแรกในวันที่ 24 ตุลาคม 2553 และรอบที่สองในวันที่ 19 ธันวาคม 2553 และให้ประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ 4 มกราคม 2554
 
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้ เป็นที่คาดการณ์ว่า ประธานาธิบดี Bozize จะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกวาระ ส่วนพรรค Mouvement pour la liberation du people centrafricain (MLPC) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในสภา ยังคงมีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องการส่งผู้สมัครเข้าร่วมชิงชัยการเลือก ตั้ง ระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดี Felix Patasse และฝ่ายที่สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรี Martin Ziguele
 
ที่ผ่านมา แอฟริกากลางประสบปัญหาความขัดแย้งในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2551 กลุ่มกบฏหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Union des forces democratiques pour le rassemblement (UFDR) และกลุ่ม Armee populaire pour la restauration de la republique et la democratie (APRD) ได้ลงนามเข้าร่วมกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ ณ กรุงลีเบรอวิล สาธารณรัฐกาบอง และรัฐบาลได้จัดให้มีการเจรจาร่วมกันระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ ในลักษณะ Inclusive Political Dialogue (IPD) เพื่อหาทางยุติความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ในประเทศ ในเดือนธันวาคม 2551
 
ต่อมา เมื่อเดือนกันยายน 2551 รัฐสภาเห็นชอบการออกกฏหมายนิรโทษกรรมแก่กลุ่มกบฏ และนำไปสู่การก่อตั้งรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติ (Government of National Unity) ในเดือนมกราคม 2552 ซึ่งมีนาย Francois Naouyuma ผู้นำกลุ่ม APRD และนาย Djomo Didou ผู้นำกลุ่ม UFDR รวมอยู่ด้วย โดยกลุ่ม Front democratique du people centrafricain (FDPC) และกลุ่ม Mouvement des liberateurs centrafricains pour la justice (MLCJ) ได้เข้าร่วมกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพในภายหลัง
 
รัฐบาลแอฟริกากลางเริ่มดำเนินการตามกระบวนการ DDR ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 อย่างไรก็ตาม แอฟริกากลางยังคงประสบปัญหาความเปราะบางทางการเมืองและสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในประเทศที่มีเป็นเวลานาน สถาบันการปกครองและกระบวนการทางการเมืองยังคงรวมศูนย์อยู่ที่กรุงบังกีและ ไม่สามารถให้บริการและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สถานการณ์ความรุนแรงและการก่อความไม่สงบของกลุ่มกบฏทางภาคเหนือและภาคตะวัน ออกของประเทศยังคงคุกคามความปลอดภัยของประชาชน และก่อให้เกิดปัญหาคนอพยพพลัดถิ่น ในปัจจุบัน รัฐบาลของแอฟริกากลางยังคงพึ่งพากองกำลังรักษาสันติภาพขององค์การสหประชา ชาติในสาธารณรัฐแอฟริกากลางและชาด (MINURCAT) และกองกำลัง Micopax ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของดินแดนที่อยู่ห่างไกลจากกรุงบังกี เมืองหลวงของประเทศ
 
รัฐบาลของนาย Bozize ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มความสามารถให้แก่กองทัพทั้งทหารและตำรวจ ตลอดจนการจัดตั้งระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความพยายามดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสหประชาชาติ และประชาคมเศรษฐกิจและการเงินแห่งแอฟริกากลาง โดยสหประชาชาติได้จัดตั้งสำนักงานเสริมสร้างสันติภาพอย่างบูรณาการแห่งสห ประชาชาติในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (BINUCA) ขึ้นเพื่อรับภารกิจต่อจากสำนักงานเสริมสร้างสันติภาพแห่งสหประชาชาติ (BONUCA) และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกับกองกำลังรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ MINURCAT ในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในประเทศและภูมิภาคแอฟริกากลาง
 
ปัญหาความไม่สงบในประเทศแอฟริกากลางส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน และทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพย้ายถิ่นฐานทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดนไป ยังประเทศชาด ในปัจจุบัน กลุ่มกบฏ Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP) ยังคงปฏิเสธการเข้าร่วมกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มกองโจรอื่นๆ ที่มุ่งก่อความไม่สงบตามพื้นที่  
 
นโยบายต่างประเทศ 
 
แอฟริกากลางมีความใกล้ชิดกับฝรั่งเศสจากการที่เคยเป็นประเทศในอาณานิคมของ ฝรั่งเศสมาก่อน ในปัจจุบัน ฝรั่งเศสยังคงให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศ และเป็นคู่ค้าที่สำคัญของแอฟริกา นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังคงวางกองกำลังทหารไว้ในแอฟริกากลางเพื่อปฏิบัติภารกิจรักษา สันติภาพระหว่างประเทศ โดยวางกองกำลังทหาร 320 นายไว้ ณ กรุงบังกี และได้ส่งทหารไปประจำการที่แอฟริกากลางในส่วนของกองกำลังรักษาสันติภาพของ สหภาพยุโรป (EUFOR Chad/CAR) จำนวนทั้งสิ้น 1,650 นาย 
 
ปัญหาความขัดแย้งและความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ชาด ซูดาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ แอฟริกากลาง ปัจจุบัน ประธานาธิบดี Bozize ยังคงพยายามรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างซูดานกับชาดซึ่งเป็นประเทศที่มี ปัญหาความขัดแย้งกัน 
 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) มีมติขยายอาณัติ MINURCAT (United Nations Mission in the Central African Republic and Chad) ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และมีมติให้ถอนทหารจาก 3,300 นายให้เหลือ 2,200 นาย (1,900 นายในชาด และ 300 นายในแอฟริกากลาง) โดยกำหนดให้มีทหารผู้ประสานงาน 25 นาย ตำรวจไม่เกิน 300 นาย และพลเรือนในจำนวนที่เหมาะสม และให้การถอนทหารครั้งสุดท้ายเริ่มขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 โดยในระหว่างนี้ MINURCAT จะยังคงวางกำลังอยู่ที่เมือง Birao เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับฝ่ายแอฟริกากลางในการรับผิดชอบด้านความมั่นคง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกากลาง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ต่อไป
 
 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  25 มกราคม 2560

 Update 29 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Faustin-Archange TOUADERA
 • Prime Min.
  Simplice SARANDJI
 • Min. of Agriculture & Rural Development
  Honore FEIZOURE
 • Min. of Arts, Tourism, Culture, & Francophony
  Gisele PANA
 • Min. of Civil Service, Modernization of Admin., Labor, Employment, & Social Security
  Abdoulaye MOUSSA
 • Min. of Communication & Information
  Charles Paul Lemasset MANDYA
 • Min. of Defense
  Joseph YAKETE
 • Min. of Economy, Planning, & Intl. Cooperation
  Felix MOLOUA
 • Min. of the Environment, Sustainable Development, Water, Forestry, Hunting, & Fishing
  Arlette SOMBO-DIBELE
 • Min. of Equipment, Transport, Civil Aviation, & Access
  Theodore JOUSSO
 • Min. of Finance & Budget
  Henri Marie DONDRA
 • Min. of Foreign Affairs, African Integration, & Central Africans Abroad
  Charles Armel DOUBANE
 • Min. of Health, Public Health, & Population
  Fernande NDJENGBOT
 • Min. of Housing, Social Housing, & Urban Planning
  Gaby Francky LEFFA
 • Min. of the Interior, Public Security, & Territorial Admin.
  Jean Serge BOKASSA
 • Min. of Justice & Human Rights & Keeper of the Seals
  Flavien MBATTA
 • Min. of Livestock & Animal Health
  Yerima Youssoufa MANDJO
 • Min. of Mines, Energy, & Hydraulics
  Leopold MBOLI-FATRANE
 • Min. of National Education, Higher Education, & Research
  Moukadas NOURE
 • Min. of National Entrepreneurship, Handicrafts, & Promotion of Small- & Medium-Sized Enterprises
  Bertrand TOUABOY
 • Min. of Posts & Telecommunications Responsible for the Promotion of New Information & Communication Technologies
  Justin GOURNA-ZACKO
 • Min. of Promotion of Youth, Sports Development, & Civil Service
  Silvere NGARSO
 • Min. of Social Affairs & National Reconciliation
  Virginie BAIKOUA
 • Min. of Trade & Industry
  Come HASSANE
 • Govt. Sec. Gen. in Charge of Relations With the Institutions of the Republic & Monitoring & Evaluation of Public Policies
  Jean-Christophe NGUINZA
 • Governor, Regional Central Bank
  Abbas Mahamat TOLLI
 • Ambassador to the US
  Stanislas MOUSSA-KEMBE
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Ambroisine KPONGO

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/CT.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

3.186 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเติบโตของ GDP

4.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

700 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 58%
 • ภาคอุตสาหกรรม 11.7%
 • ภาคการบริการ 30.3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2544)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

4.6% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

ไม่มีข้อมูล

ผลผลิตทางการเกษตร

ไม้ซุง ฝ้าย กาแฟ ใบยาสูบ มันสำปะหลัง แยม ข้าวฟ่าง ข้าวโพด กล้วย

อุตสาหกรรม

เหมืองทองและเพชร อุตสาหกรรมทำท่อนไม้ โรงกลั่นเหล้า สิ่งทอ รองเท้า ชิ้นส่วนจักรยานและมอเตอร์ไซค์

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

3.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 159 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เพชร ไม้ซุง ฝ้าย กาแฟ และใบยาสูบ

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Norway 52.2%, China 14.1%, Democratic Republic of the Congo 8.3% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

375.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหาร สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ยานพาหนะ เคมีภัณฑ์และยารักษาโรค

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Norway 39.3%, France 6.8%, US 4.6% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

แอฟริกันฟรังก์ (Cooperation Financiere en Afrique Centrale francs )

สัญลักษณ์เงิน

XAF

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

 

สภาพเศรษฐกิจ
 
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของแอฟริกากลางยังคงพึ่งพิงการทำเกษตรกรรมแบบยังชีพและ การทำป่าไม้ รายได้จากภาคเกษตรกรรมคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ อย่างไรก็ตาม แอฟริกากลางยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานและระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทั้งนี้ แอฟริกากลางได้เข้าร่วมโครงการ Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) ของ IMF ซึ่งเพิ่งได้รับการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาโครงการจนถึงสิ้นเดือน มิถุนายน 2553 ทั้งยังอยู่ในโครงการลบหนี้ Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) ของ IMF ด้วย
 
ข้อจำกัดที่สำคัญของประเทศแอฟริกากลาง ได้แก่ การเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ระบบขนส่งที่ยังขาดการพัฒนา การขาดแรงงานฝีมือ และนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคที่ยังขาดความชัดเจน ตลอดจนความขัดแย้งและเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศที่ไม่เอื้อต่อการสร้าง บรรยากาศการค้าและการลงทุนที่ดี
 
แอฟริกากลางเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจและการเงินแห่งแอฟริกากลาง (Communaute Economique et Monetaire de l'Afrique Centrale หรือ CEMAC) จึงมีธนาคารแห่งรัฐในแอฟริกากลาง (Banque des Etats de l'Afrique Centrale หรือ BEAC) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงยาอุนเด ประเทศแคเมอรูน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายทางด้านการเงินของประเทศ โดยมุ่งควบคุมระดับเงินเฟ้อและรักษาการตรึงค่าเงิน CFA franc ไว้กับเงินสกุลยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 655.957 ฟรังก์เซฟา) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นมา
 
สินค้าส่งออกหลักของแอฟริกากลาง ได้แก่ ไม้ซุงและเพชร ซึ่งในปี 2550 ทำรายได้ให้ประเทศถึง 87.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 62.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ สินค้าน้ำเข้าที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ น้ำมัน ซึ่งมีมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 68.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2550
 
ตลาดส่งออกที่สำคัญของแอฟริกากลาง ได้แก่ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เบลเยี่ยม จีนและฝรั่งเศส ในขณะที่ตลาดนำเข้าสินค้าที่สำคัญของแอฟริกากลาง ได้แก่ เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส แคเมอรูน เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและสเปน
 

 

ความสัมพันธ์ทั่วไป 
 
การทูต 
ไทยและแอฟริกากลางสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2530 ปัจจุบัน ไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มีเขตอาณาครอบคลุมแอฟริกากลาง ส่วนแอฟริกากลางได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกากลางประจำกรุงปักกิ่ง มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ความสัมพันธ์ทั่วไปราบรื่นดี 
 
เศรษฐกิจ 
ในปี 2555 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและแอฟริกากลางเท่ากับ 0.79 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าส่งออกเท่ากับ 0.59 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีมูลค่าการนำเข้าเท่ากับ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 0.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สินค้าส่งออกของไทยไปยังแอฟริกากลาง ได้แก่ เคหะสิ่งทอ นมและผลิตภัณฑ์นม เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 
 
ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย 
ยังไม่มีการทำความตกลงใดๆ ระหว่างกัน 
 
การเยือนที่สำคัญ 
ไม่ปรากฏข้อมูลการเยือนระหว่างไทยกับแอฟริกากลาง 
 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - แอฟริกากลาง                      
มูลค่าการค้า 0.22 0.74 3.54 3.54 1.28 -72.59 241.96 380.70 380.70 -63.82
การส่งออก 0.22 0.49 0.58 0.58 0.67 -63.41 127.88 18.33 18.33 16.20
การนำเข้า - 0.25 2.96 2.96 0.61 -100.00   1,104.56 1,104.56 -79.52
ดุลการค้า 0.22 0.24 -2.38 -2.38 0.07            

 

 

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ - 0.3 0.5 0.5 0.6 - - 47.74 47.74 16.77
2 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -78.02 44.15 -15.13 -15.13 10.43
3 เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วน - - - - 0.0 - - - - -
4 แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า - - - - 0.0 - - - - -
5 ผ้าผืน - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 200.00
6 สิ่งทออื่นๆ - - - - 0.0 - - - - -
7 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - -99.84 -50.00 -50.00 600.00
8 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.0 - - - 0.0 - -100.00 - - -
9 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและ - 0.0 - - 0.0 - - - - -
10 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่มเกม 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -66.67
รวม 10 รายการ 0.2 0.4 0.6 0.6 0.7 -61.69 104.55 31.48 31.48 17.09
อื่นๆ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -93.67 2,615.00 -87.29 -87.29 -57.97
รวมทั้งสิ้น 0.2 0.5 0.6 0.6 0.7 -63.41 127.88 18.33 18.33 16.20

 

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ - - 3.0 3.0 0.3 - - - - -88.39
2 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ - 0.2 - - 0.2 - - - - -
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 13,800.00
4 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
5 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน - 0.0 - - 0.0 - - - - -
6 สิ่งพิมพ์ - - - - 0.0 - - - - -
7 รถจักรยาน - - - - 0.0 - - - - -
8 ไดโอด  ทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ - - - - 0.0 - - - - -
9 เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬาและเครื่อง - - - - 0.0 - - - - -
10 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด - - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 0.0 0.2 3.0 3.0 0.6 0.00 0.00 1,221.18 1,221.18 -79.52
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.00 0.00 -98.16 -98.16 -100.00
รวมทั้งสิ้น - 0.2 3.0 3.0 0.6 -100.00 - 1,104.56 1,104.56 -79.52

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit