สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย

Ethiopia-flag Ethiopia-coa
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

 

ชื่อทางการ

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา ทางตะวันตกของประเทศโซมาเลีย

พื้นที่

1,104,300 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

5,925 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศจิโบติเป็นระยะทาง 342 กิโลเมตร เอริเทรียเป็นระยะทาง 1,033 กิโลเมตร เคนยาเป็นระยะทาง 867 กิโลเมตร โซมาเลียเป็นระยะทาง 1,640 กิโลเมตร ซูดานใต้เป็นระยะทาง 1,299 กิโลเมตร และซูดานเป็นระยะทาง 744 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เป็นที่ราบสูง มีเทือกเขาเกรท ริฟท์ (Great Rift) เป็นตัวแบ่งในตอนกลางของประเทศ

สภาพภูมิอากาศ

มีอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อากาศร้อนและแห้ง ฝนตกน้อย

ทรัพยากรธรรมชาติ

มีแหล่งแร่ทองจำนวนน้อย แพลทตินั่ม ทองแดง โพแทช ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ

มีแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และช่วงฤดูแล้ง

จำนวนประชากร

105,350,020 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

2.9% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

เอธิโอเปีย

เชื้อชาติ

โอโรโม 34.4% อามารา 27% โซมาลี 6.2% ไทกราเวย์ 6.1% ซิดามา 4% กูรากี 2.5% วีไลตา 2.3% และอื่นๆ 17.5% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2550)

ศาสนา

นิกายออร์เทอร์ด็อกซ์ 43.5% นิกายโปรแตสแตนท์ 18.5% ศาสนาพื้นเมือง 2.7% นิกายดาทอลิก 0.7% และอื่นๆ 0.6% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2550)

ภาษา

Oromo, Amharic และภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นอกจากนั้น ยังใช้ภาษาอารบิค ฝรั่งเศส อิตาลี Tigrinya, Orominya และ Somali

 

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

ดินแดนเอธิโอเปียก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่าอบิสสิเนีย เป็นประเทศที่มีเอกราชมาแต่โบราณ ปกครองโดยราชวงศ์เอธิโอเปีย ซึ่งได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้าเมเนลิก พระราชโอรสของพระเจ้าโซโลมอนและพระนางชีบา เมื่อประมาณ 1,000 ปี ก่อนคริสตกาลวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลมาจากอียิปต์และกรีก อิตาลีได้เข้ายึดครองแคว้นเอริเทรียของเอธิโอเปียเมื่อปี 2412 และประกาศให้แคว้นเอริเทรียเป็นอาณานิคมของตนเมื่อ 2433 แต่ในสนธิสัญญาสันติภาพอิตาลียังคงยอมรับเอกราชของเอธิโอเปียต่อไป

เอธิโอเปียอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตรยิ์ไฮเล เซลัซซี (Haile Selassie) เป็นเวลากว่า 50 ปี นับตั้งแต่ปี 2459 โดย Haile Selassie รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ(Regent) และในปี 2471 Selassie ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ จากนั้นในปี 2473 เอธิโอเปียจึงมีฐานะเป็นจักรวรรดิ์ ต่อมาในปี 2479 อิตาลีได้รุกรานเอธิโอเปีย และยึดเอธิโอเปีย เอริเทรีย และโซมาลีแลนด์ และประกาศรวมกันเป็นแอฟริกาตะวันออกของอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปี 2484 และในปีเดียวกันนั้นภายใต้ความช่วยเหลือของ South African Troops และอังกฤษ ทำให้กษัตริย์ Selassie สามารถยึดครองเอธิโอเปียคืนจากอิตาลีได้เป็นผลสำเร็จ แต่อิตาลียังคงยึดแคว้นเอริเทรียไว้ หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เอธิโอเปียได้เรียกร้องดินแดนเอริเทรียคืน และสหประชาชาติได้มีข้อมติที่ 380 A (V) ปี 2492 โดยให้เอริเทรียเป็นดินแดนปกครองของตนเองภายใต้จักรวรรดิเอธิโอเปีย แต่ต่อมาในปี 2505 เอธิโอเปียได้ทำการผนวกเอริเทรียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในฐานะจังหวัดที่ 14 และได้กลายเป็นชนวนการสู้รบระหว่างชาวเอริเทรียที่ต้องการเอกราชกับฝ่ายเอธิโอเปียเรื่อยมา (กระทั่งปี 2536 ที่รัฐบาลเอธิโอเปียยอมให้มีการลงประชามติเกี่ยวกับอนาคตการปกครองของประชาชนเอริเทรีย ซึ่งปรากฏว่า ประชามติเป็นเอกฉันท์ให้เอริเทรียแยกตัวออกจากเอธิโอเปีย)

ในเดือนกันยายน 2517 คณะทหารได้ทำการปฏิวัติล้มระบอบกษัตริย์และประกาศจัดตั้งรัฐสังคมนิยม ทำการกำจัดฝ่ายค้านและชนเผ่าต่าง ๆ ที่ต้องการจะแยกตัวเป็นอิสระอย่างรุนแรง มีการจัดตั้งกลุ่มกองโจรต่อสู้กับรัฐบาล จากนั้นในปี 2520 เอธิโอเปียได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับสหภาพโซเวียต เนื่องจากความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ ซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธและอื่น ๆ ได้เสื่อมโทรมลง โดยในปีต่อมา ที่ปรึกษาชาวโซเวียตและทหารคิวบาได้ถูกส่งเข้ามาช่วยสู้รบกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในช่วงแรกหลังการปฏิวัติ

ภายหลังการปฏิวัติ เอธิโอเปียปกครองโดยสภาบริหารแห่งทหารชั่วคราว (Provisional Military Administrative Council PMAC) โดยมี Lt. Aman Andom เป็นประธาน PMAC และประมุขแห่งรัฐ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2520 พลโท Mangistu Haile Mariam ได้ขึ้นเป็นประธาน PMAC และเป็นประมุขของรัฐคนต่อมา จากนั้น ในปี 2527 พรรคกรรมกรแห่งเอธิโอเปีย (Workers' Party of Ethiopia) ถูกจัดตั้งขึ้นและเลือกพลโท Mangistu เป็นเลขาธิการพรรค และในปี 2530 (หลังจาก 12 ปี ของการปกครองโดยสภาบริหารของทหาร) มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งใช้แนวทาง Marxist-Leninist ต่อมาในเดือนมิถุนายนมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (National Assembly หรือ Shengo) และในเดือนกันยายนปีเดียวกันพลโท Mangistu ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี

จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม 2534 กลุ่มกบฏ Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) ร่วมกับกลุ่ม Eritrean People's Libration Front (EPLF) ได้ทำการรัฐประหารและจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้น ทำให้ พลโท Mangistu ต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศซิมบับเว ทั้งนี้ นาย Meles Zenawi หัวหน้ากลุ่ม EPRDF ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีรักษาการ ต่อมามีการจัดตั้งสภาแห่งชาติ ซึ่งมีผู้แทนจากกลุ่มการเมืองต่าง ๆ ในเอธิโอเปีย 25 กลุ่ม ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้ออกเสียงเอกฉันท์เลือกนาย Meles Zenawi เป็นประธานาธิบดีต่อไป และจัดตั้งรัฐบาลรักษาการ โดยมีนาย Tamirat Layne เป็นนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2538

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบ 2 รัฐสภา คือสภาสูง และสภาล่าง

เมืองหลวง

กรุงแอดดิส อาบาบา (Addis Ababa)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งออกเป็น 9 เขตเชื้อชาติ ได้แก่ Afar, Amhara, Binshangul Gumuz , Gambela Hizboch, Hareri Hizb, Oromia, Sumal, Tigray, Southern Nations และ 2 เขตปกครองตนเอง ได้แก่ Adis Abeba และ Dire Dawa

วันที่ได้รับเอกราช

(เป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีอายุราวๆ 2,000 ปี)

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

22 สิงหาคม พ.ศ. 2538

ระบบกฏหมาย

กฎหมายบ้านเมืองมีการผสมผสานระหว่างกฎของทั้งประเทศและกฎหมายแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกัน ไม่นำเอากฎจากศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

พรรค Afar National Democratic Party (ANDP) พรรค Benishangul Gumuz People's Democratic Unity Front (BGPDUF) พรรค Coalition for Unity and Democratic Party ( CUDP) พรรค Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) พรรค Gurage Nationalities' Democratic Movement (GNDM) พรรค Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM) พรรค Omoro People's Congress (OPC) พรรค Somali People's Democratic Party (SPDP) พรรค United Ethiopian Democratic Forces (UEDF)

 

รัฐสภา

มี 2 สภา คือ Council of People's Representatives (CPR) หรือHouse of People's Representatives ทำหน้าที่สภาล่าง (จำนวนสมาชิก 548 คนได้รับเลือกตั้งจากประชาชน) และ Federal Council (FC) หรือ House of Federation ทำหน้าที่สภาสูง (จำนวนสมาชิก 117 คนได้รับการคัดเลือกจากสภาแห่งรัฐ) สมาชิกรัฐสภาอยู่ในตำแหน่งวาระละ 5 ปี

 
การเมืองการปกครอง 
ในปี 2517 (ค.ศ. 1974) กลุ่มทหาร Provisional Military Administrative Council (PMAC) นำโดย พันเอก เมนกิซตุ ไฮลี มาริยาม (Colonel Mengistu Haile Mariam) ทำการปฏิวัติยึดอำนาจและ โค่นล้มระบอบกษัตริย์ มาริยามรับเอาลัทธิมาร์กซิสต์และเลนิน (Marxist-Leninist ideology)มาใช้ในการปกครอง ซึ่งเป็นที่ไม่พอใจของนักวิชาการและผู้มีการศึกษาในระยะเวลาต่อมา ก่อให้เกิดกาวิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งก่อเป็นความรุนแรงขึ้นภายในประเทศ มาริยามใช้กำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงประมาณ 100,000 คนและอีกหลายร้อยคนอพยพออกนอกประเทศ
 
ต่อมาในปี 2534 (ค.ศ. 1991) พรรค Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF) ซึ่งนำโดยนายเมเลส เซนาวี (Meles Zenawi) ได้ยึดอำนาจทางการเมืองจากพันเอก เมนกิซตุ ไฮลี มาริยาม ได้สำเร็จและนับแต่นั้นมา EPRDF มีอิทธิพลอย่างสูงในการเมืองภายในประเทศเอธิโอเปีย โดยได้รับเลือกตั้งเป็นพรรครัฐบาลเสียงข้างมากในทุกสมัยการเลือกตั้ง ในปี 2538 (ค.ศ. 1995) ปี 2543 (ค.ศ. 2000) ปี 2548 (ค.ศ. 2005) และล่าสุดปี 2553 (ค.ศ. 2010)
 
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 (ค.ศ. 2010) พรรค EPRDF ได้ที่นั่งในสภาร้อยละ 99 และนายเมเลส เซนาวี ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 4 ติดต่อกัน ชัยชนะจากการเลือกตั้งสะท้อนให้เห็นว่า สถานะของรัฐบาลมีความมั่นคงอย่างมาก ส่วนฝ่ายค้านถูกจำกัดบทบาทและถูกควบคุมจนไม่สามารถเคลื่อนไหว
 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 นายเมเลส เซนาวี ถึงแก่อสัญกรรม และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 นายไฮเลอมาเรียม เดอซาเลนย์ (Hailemariam Desalegn) ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียภายใต้นายเซนาวี ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการสืบต่อจากนายเซนาวี และได้สาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ภายหลังจากที่พรรค Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) ของรัฐบาล ได้รับรองให้นายเดอซาเลนย์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปในปี 2558 ล่าสุด นายเดอซาเลนย์ได้ประกาศปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
 
เอธิโอเปียมีรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ โครงสร้างการปกครองแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดี ซึ่งเป็นประมุขของรัฐมาจากการเลือกตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรและอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 6 ปี การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2558 (ค.ศ. 2015) พรรครัฐบาลที่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย 2 สภาได้แก่ สภาแห่งสหพันธรัฐ (the House of Federation) ซึ่งเทียบเท่ากับวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร (House of People's Representatives)
 
เอธิโอเปียแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 รัฐตามชนเผ่าในพื้นที่ และ 2 เขตการปกครองพิเศษ ได้แก่ (1) รัฐ Tigray (2) รัฐ Afar (3) รัฐ Amhara (4) รัฐOromia (5) รัฐ Somali (Ogaden) (6) รัฐ Benishangul-Gumuz (7) รัฐ Southern Nations Nationalities and People Region (SNNPR) (8) รัฐ Gambella (9) รัฐ Harari เขต(10) การปกครองพิเศษกรุง Addis Ababa และ(11) เขตการปกครองพิเศษเมือง Dire Dawa
 
ความมั่นคงทางการเมืองช่วงปี 2557-2567 (2014-2018) พรรคการเมืองที่ครองอำนาจ (The Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front-EPRDF) ยังคงเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล แม้ว่าจะมีสัญญานแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง หลังจากที่นาย Hailemariam Desalegn เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ก็พยายามคานอำนาจพรรค EPRDF โดยการเป็นแกนนำพรรค Tigray People’s Liberation Front และผลักดันให้มีบทบาทนำในการจัดตั้งรัฐบาลผสม แต่เขายังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากพรรคของเขา อีกทั้งยังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดและความขัดแย้งเรื่องชาติพันธุ์ระหว่างกลุ่ม Oromo และรัฐบาลกลางที่สะสมมาอย่างยาวนาน
 
Oromo เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอธิโอเปีย โดยมีจำนวนประมาณ 27 ล้านคน จากประชากรทั้งหมด 94 ล้านคน (ประมาณการปี 2556) และได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดน Oromo Liberation Front อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า นาย Hailemariam จะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ Oromo เป็นตัวแสดงที่มีบทบาทในการจัดตั้งรัฐบาล แต่กลุ่ม Oromo ยังคงสงสัยว่าองค์กร Oromo People’s Democratic จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาลอย่างแท้จริง หรือเป็นการนำไปสู่การประท้วงที่เกิดขึ้นดังเด่นที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา จากการประท้วงรัฐบาลที่พยายามขยายอาณาเขตการปกครองที่เมืองแอนดสอาบาบา ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียน 11 คน และกลุ่มชาติพันธุ์ Oromo อีก 15 คน
 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภูมิภาคของกลุ่ม Ogaden มีความตึงเครียดอยู่บ้าง ทั้งนี้เพราะรัฐบาลกลางพยายามกำจัด Ogaden National Liberation Front ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หัวรุนแรง อย่างไรก็ตามความขัดแย้งเรื่องชาติพันธุ์คงไม่ลุกลามกลายเป็นประเด็นระดับชาติหรือกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
 
ตามรายงานเมื่อเดือนเมษายน 2014 เอธิโอเปียถูดจัดอยู่ในอันดับที่ 3 สำหรับประเทศที่มีกองกำลังทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในแอฟริกาใต้
 
ภัยคุกคามที่สำคัญของเอธิโอเปีย คือ กลุ่มก่อการร้ายสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม Al-Shabab และกลุ่มก่อความไม่สงบในโซมาเลีย 
 
นโยบายต่างประเทศ
 
นโยบายโดยรวม 
ในอดีตรัฐบาลทหารเผด็จการของเอธิโอเปียดำเนินนโยบายซ้ายจัดในกลุ่มนิยมสหภาพโซเวียต เพื่อรับการสนับสนุนด้านการทหารจากโซเวียตในการต่อต้านโซมาเลียและปราบปราม กบฏแบ่งแยกดินแดน อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันรัฐบาลเอธิโอเปียได้ประกาศนโยบายเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกัน ของรัฐ และการไม่แทรกแซงกิจการภายในของผู้อื่น เอธิโอเปียมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก นอกจากนี้ เอธิโอเปียเป็นพันธมิตรทางการเมืองของสหรัฐฯ และชาติตะวันตกในการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาค Horn of Africa
 
ด้วยประเทศเอธิโอเปียไม่มีทางออกสู่ทะเลภายหลังเอริเทรียแยกเป็นเอกราช เอธิโอเปียจึงใช้จิบูตีเป็นเส้นทางออกทะเล โดยเอธิโอเปียและจิบูตีได้สัญญาอนุญาตให้บริษัทเดินเรือทะเลของเอธิโอเปียใช้ท่าเรือจิบูตี นอกจากนี้ มีเส้นทางรถไฟระหว่างจิบูตีและเมือง Dire Dawa ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเอธิโอเปีย และขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนขยายเส้นทางรถไฟไปยังกรุงแอดดิสอาบาบา
 
เอธิโอเปียมีนโยบาย Look East โดยต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชีย จีนได้เข้ามามีบทบาทมากในเอธิโอเปีย โดยเข้าไปดำเนินโครงการสร้างถนนตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ นอกจากนี้ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ก็เข้าไปขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเอธิโอเปียมากขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เอธิโอเปียประสงค์ให้ร่วมเป็นหุ้นส่วน (partnership) ที่สำคัญของเอธิโอเปีย
 
เอธิโอเปียถือเป็นเมืองหลวงของแอฟริกา เนื่องจากเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสหภาพแอฟริกา (African Union - AU) นอกจากนี้ เอธิโอเปียยังเป็นสมาชิกของกลุ่มตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA) นอกจากนี้ เอธิโอเปียยังได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับเอธิโอเปียจึงเป็นการเชื่อม ความสัมพันธ์ทางการค้ากับ COMESA ตลอดจนสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
 
จากสถานการณ์ความไม่มั่นคงในภูมิภาค ทำให้บทบาทของเอธิโอเปียกลายเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกโดยมุ่งภารกิจเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาค
 
สำหรับบทบาทในภูมิภาค เอธิโอเปียมีส่วนร่วมในหลายประเด็นในภูมิภาค เช่น การส่งกองกำลังทหารเข้าไปในภารกิจรักษาสันติภาพของ AMISOM ในโซมาเลีย และยังมีส่วนในโครงการการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อข้ามพรมแดนระหว่างกัน เช่น การสร้างรางรถไฟ ถนน นอกจากนี้ยังมีแผนการเกี่ยวกับพลังงาน อาทิ แผนการ Ethiopia’s 25-years renewable master plan ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านพลังงานในแอฟริกา โดยเพิ่มการส่งออกไปยังประเทศจิบูติ เคนยา และซูดาน อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายพลังงานใหม่ เช่น เซ้าท์ซูดาน ยูกันดา รวันดา แทนซาเนีย และเยเมน
 
ปัญหาข้อพิพาทระหว่างเอธิโอเปียกับเอริเทรีย 
ภายหลังจากแคว้นเอริเทรียแยกตัวจากเอธิโอเปียเป็นรัฐอธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2536 (ค.ศ. 1993) รัฐบาลรักษาการของเอธิโอเปียกับรัฐบาลกลางเอริเทรียได้ทำความตกลงกันในด้าน การทหารและการไม่รุกรานซึ่งกันและกัน และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และการให้เสรีภาพแก่ประชาชน การขนส่งสินค้าและการบริการผ่านดินแดนของกันและกัน อย่างไรก็ตาม การกล่าวอ้างสิทธิในการครอบครองดินแดนบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ในดินแดนที่เรียกว่า Badme เป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความบาดหมางอย่างรุนแรงระหว่างเอธิโอเปียและเอริเทรีย
 
การปะทะกันเพื่อแย่งชิงดินแดน Badme เริ่มขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2541 (ค.ศ. 1998) โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าเป็นฝ่ายเริ่มใช้อาวุธโจมตีก่อน องค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และองค์การเอกภาพ แอฟริกา (Organization of African Unity - OAU ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น African Union) ได้พยายามเข้า ไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทและการสู้รบของทั้งสองประเทศหลายครั้ง จนกระทั่ง เอธิโอเปียและเอริเทรีย ได้ยุติสงครามอย่างเป็นทางการด้วยการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกัน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 (ค.ศ. 2000) และได้จัดตั้ง Eritrea-Ethiopia Boundary Commission (EEBC) ภายใต้อาณัติของ Permanent Court of Arbitration เพื่อตกลงการแบ่งเขตดินแดนกันโดยสันติวิธี ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2545 (2002) เมือง Badme ได้ตกอยู่ใต้อาณัติของเอริเทรีย ตามมติของ UN-backed Eritera-Ethiopia Boundary Commission
 
ทั้งเอธิโอเปียและเอริเทรียต่างก็ไม่ยอมรับการตัดสินชี้ขาดของ EEBC และยังมีการปะทะกันตามแนวชายแดนอยู่เนืองๆ ใขขณะเดียวกัน องค์การสหประชาชาติก็พยายามลดขนาดของกองกำลังรักษาสันติภาพ (UN Mission in Ethiopia and Eritrea - UNMEE) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าเจรจาร่วมกัน และยุติการทำงานของ UNMEE เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 (ค.ศ. 2008) แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ
 
ปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองประเทศยังคงยืดเยื้อและดูเหมือนว่าจะถึงทางตัน เพราะถึงแม้ว่าในปี 2555 ประธานาธิบดีซูดาน นาย Omar al Bashir เสนอเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาดังกล่าว ซึ่งเอธิโอเปียก็แสดงท่าทีความพยายามที่จะหาหนทางในการเจรจา หากแต่ทางฝ่ายเอริเทรียยังคงยืนกรานให้เอธิโอเปียถอนกองกำลังออกจากชายแดนเมือง Badme
 
บทบาทของเอธิโอเปียในโซมาเลีย 
เอธิโอเปียได้เข้าไปข้องเกี่ยวกิจการภายในโซมาเลียมาช้านาน โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ทั้งสองประเทศได้ทำสงครามแย่งเขตแดนกันบ่อยครั้ง อย่างไรก็ดี รัฐ Ogaden ของเอธิโอเปียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเชื้อชาติกับประชากรของโซมาเลีย ดังนั้น เอธิโอเปียจึงยังพยายาม ใช้นโยบายควบคุมความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มต่างๆ ในโซมาเลีย ทั้งรัฐบาลรักษาการณ์โซมาเลีย Transitional Federal Government-TFG) และสนับสนุนรัฐ Somaliland และ Puntland ซึ่งเป็นดินแดนอิสระในโซมาเลีย
 
ในเดือนธันวาคม 2549 (ค.ศ. 2006) กองกำลังทหารของเอธิโอเปียได้รุกเข้าไปในโซมาเลียเพื่อโค่นล้มกลุ่มอิสลามหัวรุนแรง (Union of Islamic Court - UIC) ซึ่งได้ยึดอำนาจทางภาคใต้ของโซมาเลียเกือบทั้งหมดไว้ตั้งแต่ต้นปี 2549 (ค.ศ. 2006) โดยเอธิโอเปียอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการก่อการร้ายโดยกลุ่ม UIC ซึ่งคุกคามต่อความมั่นคงของเอธิโอเปีย อย่างไรก็ดี ในเดือนสิงหาคม 2550 (ค.ศ. 2007) สหภาพแอฟริกา (African Union - AU) ได้ส่งกองกำลังทหารเข้าร่วมรักษาสันติภาพในโซมาเลีย และเมื่อนาย Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ผู้นำกลุ่ม UIC ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อเดือนมกราคม 2552 (ค.ศ. 2009) เอธิโอเปียจึงมีบทบาทในโซมาเลียลดลง
 
เอธิโอเปียยังคงกองกำลังทหารไว้ในโซมาเลียตามปฏิบัติการของ African Union Mission in Somalia (Amisom)
 
การหารือระหว่างปธน.อียิปต์และนรม.เอธิโอเปีย 
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2557 ปธน. Al-sisi ของอียิปต์ได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรี Hailemariam Desalegn ของเอธิโอเปีย ที่กรุงมาลาโบ ประเทศอิเควทอเรียกินี ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างการประชุม AU Summit ครั้งที่ 23 สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
- ทั้งสองประเทศตกลงที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีบนพื้นฐานของหลักการความร่วมมือระหว่างกัน เคารพซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศ โดยทั้งสองประเทศต้องการจะบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างเขื่อน Grand Ethiopia Renaissance Dam project (GERD)
 
- ทั้งสองประเทศตกลงที่จะศึกษาและเตรียมการในการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วม (Joint commission) ภายในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อศึกษาลู่ทางที่ทั้งสองประเทศจะจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
- ทั้งสองประเทศเล็งเห็นถึงความต้องการของชาวอียิปต์และเอธิโอเปียในการแบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดน และความสำคัญของลุ่มน้ำไลน์ในฐานะแหล่งน้ำหลักในการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงเกิดข้อตกลงเรื่องการใช้น้ำดังนี้
 
1) ใช้หลักการของการพูดคุยหารือ (Dialogue) และหลักความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่สถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน (win-win situation) และหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้น
 
2) ให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำในภูมิภาคเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ
 
3) เคารพหลักการกฎหมายประหว่างประเทศ
 
4) เข้าร่วมในคณะกรรมการเทคนิค 3 ฝ่าย (Trilateral Technical Committee) ของโครงการก่อสร้างเขื่อน โดยมีซูดานเข้าร่วมด้วย เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ (International Panel of Experts- IPOE) และเคารพรายงานผลการศึกษาด้านเทคนิคของ IPOE์
 
5) เอธิโอเปียจะหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของการก่อสร้างเขื่อน GERD ต่อการใช้น้ำของอียิปต์
 
6) อียิปต์จะพูดคุยหารือกับเอธิโอเปียในเชิงสร้างสรรค์ โดยตระหนักถึงความต้องการในด้านการพัฒนาประเทศของชาวเอธิโอเปีย
 
7) ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการต่างๆโดยฉันทามติและโดยสุจริต
 
- นาย Berhane Gebre-Christos รมว.กต.เอธิโอเปียกล่าวว่า การประชุมดังกล่าวถือเป็น “จุดเริ่มต้น” ของความสัมพันธ์ยุคใหม่ระหว่างอียิปต์และเอธิโอเปีย
 
- อียิปต์แสดงท่าทีประณีประนอมมากขึ้นในกรณีปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ำกับเอธิโอเปีย และพยายามสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีขึ้นก่อนที่จะมีการหารือร่วมกันในระดับนโยบาย ซึ่งได้รับการตอบสนองที่ดีจากฝ่ายเอธิโอเปีย อย่างไรก็ดี เอธีโอเปีก็ยังแสดงความมุ่งมั่นที่จะก่อสร้างเขื่อนตามแผนงานเดิม ดังนั้น จึงยังไม่เป็นที่มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการร่วมจะช่วยขจัดความหวั่นเกรงของอียิปต์ต่อการสร้างเขื่อนได้มาเพียงไร
 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

 Update 29 กันยายน 2560

 

 • Pres. MULATU Teshome
 • Prime Min. HAILEMARIAM Desalegn
 • Dep. Prime Min. ASTER Mamo
 • Dep. Prime Min. DEBRETSION Gebre-Michael
 • Dep. Prime Min. DEMEKE Mekonnen Hassen
 • Min. of Agriculture TEFERA Deribew
 • Min. of Cabinet Affairs ALEMAYEHU Tegenu
 • Min. of Communication & Information Technology DEBRETSION Gebre-Michael
 • Min. of Construction
  AMBACHEW Mekonnen
 • Min. of Culture & Tourism AYISHA Mohammed Musa
 • Min. of Defense SIRAJ Fegessa Shereffa
 • Min. of Education SHIFERAW Shigute
 • Min. of Environment, Forest Development, & Climate Change SHIFERAW Teklemariam
 • Min. of Federal Affairs & Pastorialist Area Development
  KASSA Tekleberhan
 • Min. of Finance & Economic Development ABDULAZIZ Mohammed
 • Min. of Foreign Affairs TEWODROS Adhanom Ghebreyesus
 • Min. of Govt. Communications Affairs Office REDWAN Hussein
 • Min. of Health KESETE-BERHAN Admasu
 • Min. of Industry AHMED Abetew
 • Min. of Justice GETACHEW Ambaye
 • Min. of Labor & Social Affairs ABDULFETAH Abdulahi Hassen
 • Min. of Livestock & Fish Resources
  SILESHI Getahun
 • Min. of Mines, Petroleum, & Natural Gas
  TOLESA Shagi
 • Min. of Science & Technology DEMITU Hambessa
 • Min. of Trade KEBEDE Chane
 • Min. of Transport WORKNEH Gebeyehu
 • Min. of Urban Development & Construction MEKURIA Haile
 • Min. of Water & Energy ALEMAYEHU Tegenu
 • Min. of Women, Children, & Youth Affairs ZENEBU Tadesse
 • Governor, National Bank of Ethiopia TEKLEWOLD Atnafu
 • Ambassador to the US GIRMA Birru Geda
 • Permanent Representative to the UN, New York TEKEDA Alemu Wolde Mariam

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/ET.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

177.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

1,900 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเติบโตของ GDP

8% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)


GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 36.2%
 • ภาคอุตสาหกรรม 17%
 • ภาคการบริการ 46.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

17.5% (ค่าประมาณพ.ศ. 2555)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

7.3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

54.2% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ธัญพืช ถั่ว กาแฟ เมล็ดน้ำมัน ฝ้าย น้ำตาลก้อน มันสำปะหลัง ต้นแกต ดอกไม้สด หนังสัตว์ โค กระบือ แกะ แพะ ปลา

อุตสาหกรรม

อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ หนัง เคมีภัณฑ์ การผลิตโลหะ ซีเมนต์

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

9% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 7.206 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

2.932 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

กาแฟ ต้นแกต ทอง ผลิตภัณฑ์จากหนัง สิ่งมีชีวิต และต้นน้ำมัน

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Switzerland 14.3%, China 11.7%, US 9.5%, Netherlands 8.7%, Saudi Arabia 5.9%, Germany 5.7% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

14.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อาหารและสิ่งมีชีวิต ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ยานพาหนะ ธัญพืช และสิ่งทอ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

China 20.5%, US 9.2%, Saudi Arabia 6.5%, India 4.5% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

เอธิโอเปีย เบีย (Ethiopian Birr)

สัญลักษณ์เงิน

ETB

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

 

สภาพเศรษฐกิจ


เศรษฐกิจเอธิโอเปียยังพึ่งพารายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของรายได้ประชาชาติ และร้อยละ 85 ของการจ้างงานโดยรวม
 
การส่งออกกาแฟเป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดี แม้รัฐบาลจะได้ปฏิรูปที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากขาดการวางแผนที่ดี การเพาะปลูกยังพึ่งพาแหล่งน้ำฝนตามธรรมชาติอยู่และมีปัญหาการชลประทานรวมทั้งวิธีการเพาะปลูกที่ล้าสมัย
 
ภาคบริการของเอธิโอเปียมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การก่อสร้าง และคมนาคม โดยปัจจุบันภาคบริการมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 41.2 ของรายได้ประชาชาติ และช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตของ GDP โดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 10 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเอธิโอเปียมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งสัตว์ป่านานาชนิด อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเอธิโอเปียยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเท่าใดนัก
 
นับตั้งแต่ปี 2534 (ค.ศ. 1991) เป็นต้นมา รัฐบาลภายใต้การนำของ EPRDF ได้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอิงแนวทางของธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ภายใต้กรอบนโยบาย Sustainable Development and Poverty Reduction Program (SDPRP) ในช่วงปีงบประมาณ 2543/44 (ค.ศ. 2000/01) ถึง 2548/49 (ค.ศ. 2005/06) และแผน The Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty (PASDEP) ในช่วงปี 2548/49 (ค.ศ.2005/06) ถึง 2552/53 (ค.ศ. 2009/10) โดยมุ่งเน้น การแก้ปัญหาและขจัดความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
 
หลังจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำในปี 2552 (ค.ศ. 2009) ทำให้อัตราการเติบโต GDP เอธิโอเปียลดลงเหลือร้อยละ 8.7 และ 7.0 ในปี 2552 และ 2553 (ค.ศ. 2010) ตามลำดับ รัฐบาลเอธิโอเปียพยายามเข้าแทรกแซงภาคเศรษฐกิจมากขึ้น โดยได้ประกาศแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ Growth and Transformation Plan (GTP) ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2553/54 (ค.ศ. 2010/11) ถึง 2557/58 (ค.ศ. 2014/15) โดยจะกระตุ้นภาคอุตสาหกรรม การสร้างเครือข่ายถนนความยาวรวม 136,000 กิโลเมตร และการส่งเสริมให้ประชาชนใช้การสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งเป็นธุรกิจที่รัฐผูกขาด และตั้งเพดานราคาสินค้าพื้นฐาน เพื่อเป้าหมายที่จะผลักดันอัตราการเติบโตของ GDP ให้สูงกว่าร้อยละ 11 อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปเศรษฐกิจของเอธิโอเปียบางครั้ง ถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองบ้าง เช่น การปราบปรามผู้ประท้วงฝ่ายค้านอย่างรุนแรงของพรรครัฐบาล และปัญหาชายแดนกับเอริเทรีย
 
เอธิโอเปียยังคงเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดอันดับสองของโลก ตามรายงานของ 2014 global Multidimensional Poverty Index (MPI) โดย Oxford University เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2557
 
ตามรายงานของ World Investment Report 2014 โดย UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) พบว่า เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment -FDI) ในปี 2013 สูงถึง 953 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 7.1 (ไทย: ร้อยละ 2.9) 
 
เงินทุนสำรอง 3.389 พันล้าน USD (ไทย 167.1 พันล้าน USD) 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทองคำ แพลทินัม ทองแดง โปแตช ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ำ
 
อุตสาหกรรมที่สำคัญ การแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง เคมีภัณฑ์ การแปรรูปโลหะ ซีเมนต์
 
 
 

ความสัมพันธ๋ด้านการเมือง
ไทยมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับเอธิโอเปีย โดยไทยเห็นความสำคัญของเอธิโอเปียในฐานะเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สหภาพ แอฟริกาและเป็นเสมือนเมืองหลวงของทวีปนี้ รวมทั้งเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญใน Horn of Africa ส่วนเอธิโอเปียเห็นความสำคัญของไทยในฐานะมิตรประเทศที่เป็นตัวอย่างในการพัฒนา
 
ความสัมพันธ์ด้านการทูต
ไทยและเอธิโอเปียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2507 (ค.ศ. 1964) และในปีเดียวกันไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแอดดิสอาบาบา แต่ต่อมาในปี 2524 (ค.ศ. 1981) ไทยได้ปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแอดดิสอาบาบาลง เนื่องจากความไม่สงบภายในเอธิโอเปีย ปัจจุบัน ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโรมีเขตอาณาครอบคลุมเอธิโอเปีย ในขณะที่เอธิโอเปียได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตเอธิโอเปียประจำสาธารณรัฐอินเดีย มีเขตอาณาครอบคลุมไทย 
 
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
การค้า
ปริมาณการค้าระหว่างไทยกับเอธิโอเปียเติบโตขึ้นเป็นลำดับ โดยส่วนใหญ่ไทยส่งออกมากกว่าการนำเข้า จึงอยู่ในฐานะได้เปรียบดุลการค้าตลอดมา สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาลทราย เม็ดพลาสติก ข้าว เสื้อผ้าสำเร็จรูป รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้า ได้แก่ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การค้าระหว่างไทยและเอธิโอเปียในปี 2554 (ค.ศ. 2011) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 81.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นสินค้าส่งออกจากไทยมูลค่า 72.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าสินค้าเป็นมูลค่า 9.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า 62.54ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
การลงทุน
ปัจจุบันไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน
 
การท่องเที่ยว
ชาวเอธิโอเปียเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นจาก 8,997 คน ในปี 2552 (ค.ศ. 2009) เป็น 15,129 คน ในปี 2553 (ค.ศ. 2010) เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.1 โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์รับการบริการด้านสุขภาพในไทย เนื่องจากไทยมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการที่มีคุณภาพที่ดี ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก มีสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ ที่บินตรงมาไทย และสามารถสามารถขอรับการตรวจลงตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  ในปัจจุบัน โรงพยาบาลเอกชนไทย 5 แห่ง (บำรุงราษฏร์ พญาไท เวชธานี กรุงเทพ และปิยะเวท) ได้ตั้งสำนักงานผู้แทนที่กรุงแอดดิสอาบาบา
 
ด้านวิชาการ
ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเอธิโอเปีย ในรูปของทุนฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติประจำปี (Annual International Training Course: AITC) 
 
ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย 
 
ความตกลงที่ลงนามไปแล้ว
 
- ความตกลงทางด้านการบริการเดินอากาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2535 (ค.ศ. 1992) ในปัจจุบันสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ (Ethiopian Airline) มีเที่ยวบินตรงระหว่างไทย-เอธิโอเปียสัปดาห์ละ 7 เที่ยว
 
- ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 (ค.ศ. 2008) ระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวา สมัยที่ 61
 
ความตกลงที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
 
- ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
 
- ความตกลงว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน 
 
การเยือนของผู้นำระดับสูง 
ไทยและเอธิโอเปียยังไม่เคยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างเป็นทางการ แต่ได้มีการเยือนระหว่างกันในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
 
ฝ่ายไทย
 
รัฐบาล
 
ระดับรัฐมนตรี
 
- ปี 2549 (ค.ศ. 2006) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปีย (นาย Seyoum Mesfin) ระหว่างการประชุม AU Summit
 
- วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2553 (ค.ศ. 2010) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม Meeting of High Level Group on Education for All ครั้งที่ 9 
ณ กรุงแอดดิสอาบาบา
 
ระดับกระทรวงฯ
 
- วันที่ 15-16 มีนาคม 2556 (ค.ศ. 2013) คณะผู้แทนไทยนำโดยผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศไทย-เอธิโอเปีย ครั้งที่ 1 โดยได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเอธิโอเปีย อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน พลังงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
 
ฝ่ายเอธิโอเปีย
 
รัฐบาล
 
ระดับรัฐมนตรี
 
- วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2551 (ค.ศ. 2008) คณะจากเอธิโอเปียจำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1) H.E. Mr. Fikru Desalegne, State Minister, Ministry of Capacity Building of the Federal Democratic 2) Dr. Hailemichael Aberra, President of the Civil Service College of Ethiopia และ 3) Dr. Negussie Negash, Coordinator in the Civil Service College of Ethiopia ได้เดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับ Public administration ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Institute for the Promotion of Good Governance)
 
- วันที่ 25 มีนาคม 2552 (ค.ศ. 2009) นายเซยุม เมสฟิน (H.E. Mr. Seyoum Mesfin) รัฐมนตรีว่า การกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียได้พบหารือกับนายพิษณุ จันทร์วิทัน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ณ กระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ นาย Mesfin ยังได้แวะผ่านไทยอย่างไม่เป็นทางการหลายครั้ง
 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - เอธิโอเปีย                      
มูลค่าการค้า 70.23 67.45 59.46 59.46 54.77 -7.34 -3.96 -11.84 -11.84 -7.88
การส่งออก 57.27 57.37 50.41 50.41 47.57 -10.92 0.17 -12.14 -12.14 -5.63
การนำเข้า 12.96 10.08 9.05 9.05 7.21 12.67 -22.21 -10.16 -10.16 -20.42
ดุลการค้า 44.32 47.29 41.35 41.35 40.36            

 

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2.2 3.6 2.5 2.5 5.9 -11.00 60.15 -28.86 -28.86 131.87
2 เม็ดพลาสติก 13.4 9.6 8.2 8.2 5.6 -17.99 -28.67 -14.30 -14.30 -31.44
3 เคมีภัณฑ์ 3.9 2.5 2.3 2.3 4.2 -14.58 -35.12 -11.11 -11.11 87.35
4 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ 2.6 3.0 0.8 0.8 3.7 -10.08 15.62 -74.46 -74.46 374.84
5 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 2.0 3.1 4.2 4.2 3.4 60.19 51.77 35.72 35.72 -18.65
6 ผลิตภัณฑ์ยาง 4.2 5.1 3.2 3.2 3.4 -26.85 21.08 -36.75 -36.75 5.63
7 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 1.0 2.3 1.5 1.5 3.2 667.46 118.96 -31.33 -31.33 110.08
8 เครื่องนุ่งห่ม 2.7 4.3 3.2 3.2 2.8 -56.09 59.02 -25.48 -25.48 -13.57
9 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ 3.3 1.0 1.7 1.7 2.5 -20.76 -68.11 66.22 66.22 45.74
10 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 6.7 6.5 5.3 5.3 2.2 67.02 -3.19 -19.34 -19.34 -58.22
รวม 10 รายการ 42.2 41.0 33.0 33.0 37.0 -11.84 -2.76 -19.66 -19.66 12.23
อื่นๆ 15.1 16.4 17.5 17.5 10.6 -8.22 8.36 6.73 6.73 -39.34
รวมทั้งสิ้น 57.3 57.4 50.4 50.4 47.6 -10.92 0.17 -12.14 -12.14 -5.63

 

 

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 10.6 9.6 8.6 8.6 6.6 35.09 -10.01 -9.85 -9.85 -23.06
2 ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ - 0.0 - - 0.2 - - -100.00 -100.00 -
3 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 0.2 0.3 0.4 0.4 0.2 -54.69 113.18 9.13 9.13 -52.00
4 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 155.26 1,053.61 -98.12 -98.12 2,976.19
5 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -67.71 -16.30 -52.63 -52.63 466.67
6 ผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -95.59 766.67 -75.00 -75.00 550.00
7 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 227.45
8 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -26.04 -96.00 400.00 400.00 228.00
9 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -50.00 -50.00 387.50
10 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -93.94 150.00 220.00 220.00 112.50
รวม 10 รายการ 10.8 10.0 9.0 9.0 7.2 18.96 -7.27 -10.27 -10.27 -20.19
อื่นๆ 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -11.25 -98.40 24.48 24.48 -70.38
รวมทั้งสิ้น 13.0 10.1 9.1 9.1 7.2 12.67 -22.21 -10.16 -10.16 -20.42

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

 

ที่อยู่

The Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

7/50-G, Satya Marg, Chankyapuri,
New Delhi - 110021,
The Repuclic of India

Tel: (91-11) 2611-9513, 2611-9514, 2467-5366/67

Fax: (91-11) 2687-5731

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit