สาธารณรัฐไลบีเรีย

Liberia-flag Liberia-coasvg
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐไลบีเรีย (Republic of Liberia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา มีเขตแดนติดกับทะเลแอตแลนติกเหนือ อยู่ระหว่างประเทศโกตดิวัวร์ และเซียร์ราลีโอน

พื้นที่

111,370 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

1,667 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศกีเนียเป็นระยะทาง 590 กิโลเมตร โกตดิวัวร์เป็นระยะทาง 778 กิโลเมตร เซียร์ราลีโอนเป็นระยะทาง 299 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบไปจนถึงที่ราบลูกฟูกริมชายหาด ไปจนถึงที่ราบสูงและเทือกเขาเตี้ยๆทางตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพภูมิอากาศ

มีอากาศแบบทรอปิคอล อากาศร้อน ชื้น หน้าหนาวช่วงกลางวันจะร้อน และช่วงเย็นอากาศจะเย็นสบายไปจนถึงหนาวในเวลากลางคืน หน้าร้อนอากาศชื้น และมีฝนตกสม่ำเสมอ

ทรัพยากรธรรมชาติ

แร่เหล็กดิบ ไม้ซุง เพชร ทอง และพลังงานน้ำ

ภัยธรรมชาติ

พายุฝุ่นที่พัดมาจากทะเลทรายซาฮาร่าในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม

จำนวนประชากร

4,689,021 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

2.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

ไลบีเรีย

เชื้อชาติ

Kpelle 20.3%, Bassa 13.4%, Grebo 10%, Gio 8%, Mano 7.9%, Kru 6%, Lorma 5.1%, Kissi 4.8%, Gola 4.4%, อื่นๆ 20.1%

ศาสนา

คริสต์ 85.6% อิสลาม 12.2% ความเชื่อพื้นเมือง 0.6% อื่นๆ 0.2% ไม่มีศาสนา 1.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2551)

ภาษา

อังกฤษ (ภาษาราชการ) 20% และมีภาษาพื้นเมืองอีกมากกว่า 20 ภาษา

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบสาธารณรัฐ

เมืองหลวง

กรุงมันโรเวีย (Monrovia)

การแบ่งการปกครอง

แบ่งเป็น 15 จังหวัด ได้แก่ Bomi, Bong, Gbarpolu, Grand Bassa, Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Grand Kru, Lofa, Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba, River Cess, River Gee, Sinoe

วันที่ได้รับเอกราช

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2390

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

6 มกราคม พ.ศ. 2529

ระบบกฏหมาย

มีระบบกฎหมายสองแบบ

พรรคการเมือง

พรรค Alliance for Peace and Democracy (APD) พรรค Coalition for the Transformation of Liberia (COTOL) พรรค Congress for Democratic Change (CDC) พรรค Liberty Party (LP) พรรค National Patriotic Party (NPP) พรรค Unity Party (UP)

liberia-political-map

 

การเมืองการปกครอง
 
ไลบีเรียประกาศเป็นสาธารณรัฐในปี 2390 (ค.ศ.1847) ภายหลังจากที่ดินแดนแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นถิ่นที่ตั้งของเหล่าทาสผิวดำที่ถูกส่งมาจากสหรัฐฯ (freed slave colony) โดยมีนาย William Tubman เป็นประธานาธิบดีคนแรกระหว่างปี 2487 - 2514 (ค.ศ.1944 - 1971) ในช่วงดังกล่าว ไลบีเรียมีนโยบายที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติและลดความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างทายาทกลุ่มคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ (original settlers) กับกลุ่มชนพื้นเมือง ต่อมาในปี 2530 (ค.ศ.1987) เกิดการทำรัฐประหารนำโดยนาย Samuel Doe และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองในระบอบเผด็จการอย่างสมบูรณ์แบบ (authoritarian) ในไลบีเรีย 
 
สาธารณรัฐไลบีเรียต้องประสบกับภาวะสงครามกลางเมืองมาอย่างยาวนาน นับจากเดือนธันวาคม 2532 (ค.ศ.1989) เป็นจุดเริ่มต้นของการสู้รบระหว่างรัฐบาลของนาย Doe และผู้นำกลุ่มกบฎซึ่งนำโดยนาย Charles Taylor ซึ่งการสู้รบได้ขยายเป็นวงกว้างโดยมีกลุ่มกบฎกลุ่มอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมด้วยจนทำให้การสู้รบยืดเยื้อกว่า 6 ปี จนท้ายที่สุดกลุ่มกบฎก็สามารถสังหารนาย Doe ประกอบกับความสำเร็จในการเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพ (peace agreement) ณ เมืองอาบูจา ประเทศไนจีเรีย ส่งผลให้มีการจัดการเลือกตั้งในปี 2540 (ค.ศ.1977) โดยนาย Charles Taylor ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงกว่าร้อยละ 70 
 
นาย Taylor ปกครองประเทศด้วยความเข้มงวดตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้นำ ตั้งแต่ 2540 - 2546 (ค.ศ. 1997 - 2003) อีกทั้งยังใช้อำนาจทางการเมืองโดยมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว นาย Taylor กลายเป็นบุคคลทรงอิทธิพลทั้งในเซียร์ราลีโอนและประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก อย่างไรก็ดี ภายหลังปี 2546 (ค.ศ. 2003) ความวุ่นวายทางการเมืองภายในไลบีเรียเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเนื่องจากประธานาธิบดี Taylor ได้รับแรงกดดันจากนานาประเทศจนต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งและขอลี้ภัยทางทางการเมืองในไนจีเรีย ทั้งนี้ ประธานาธิบดี Taylor ได้ถูกนำตัวเข้าพิจารณาคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศ (International Criminal Court : ICC) ในข้อหาอาชญากรในคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มกบฎในสงครามกลางเมืองในเซียร์ราลีโอน 
 
ภายหลังการลาออกของประธานาธิบดี Taylor ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ และรัฐบาลรักษาการณ์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีนาย Gyudeh Bryant เป็นประธานาธิบดี ซึ่งได้บริหารประเทศจนถึงปี 2548 (ค.ศ. 2005) ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในช่วงปลายปีเดียวกันนั้น ผลปรากฎว่านาง Ellen Johnson-Sirleaf ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี และเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนมกราคม 2549 (ค.ศ. 2006) จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ นาง Johnson-Sirleaf เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวางบนเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากมีภาพลักษณ์ของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ทางการปฏิรูป อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์การสหประชาชาติ อย่างไรก็ดี นาง Ellen ยังคงมีฐานความนิยมทางการเมืองในไลบีเรียน้อย 
 
ในปี 2550 (ค.ศ. 2007) The Economist Intelligence Unit (EIU) ได้จัดให้ไลบีเรียอยู่ในลำดับที่ 98 จาก 167 ประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการจัดการบริหารงานที่ดีของรัฐบาล (poor functioning of government) การฉ้อราษฎร์บังหลวง ระบบตุลาการที่ไม่ได้มาตรฐาน และอิสรภาพของประชาชนที่จำกัด อย่างไรก็ดี ไลบีเรียได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากต่างชาติเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับความช่วยเหลือเพื่อเตรียมการและจัดการเลือกตั้งในปี 2548 (ค.ศ. 2005) จนเป็นผลให้การเลือกตั้งครั้งนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่น โปร่งใสและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 
 
นโยบายต่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างไลบีเรียกับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มการพัฒนาความ สัมพันธ์ที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่ม Mano River Union (เซียร์ราลีโอน กินี และโกตดิวัวร์) ซึ่งเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน โดยเน้นไปที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการขนอาวุธ ข้ามพรมแดนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในช่วงที่ประเทศเหล่านี้อยู่ระหว่างการปราบ ปรามกลุ่มกบฎและสงครามกลางเมือง 
 
สาธารณรัฐไลบีเรียได้ดำเนินความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศตะวันตกโดย เฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ (technical assistance) และการสนับสนุนเงินทุนในการฟื้นฟูประเทศ ภายหลังจากที่ไลบีเรียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามภายใน นอกจากนี้ ไลบีเรียยังเริ่มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับลิเบีย คิวบา และจีน เช่นกัน 
 
ไลบีเรียถือว่าเป็นหนึ่งสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ และยังเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอื่นที่สำคัญด้วย อาทิ Economic Community of West African States (ECOWAS), African Development Bank (ADB), Mano River Union (MRU) และ Non-Aligned Movement (NAM) 

 

รูปแบบการปกครอง

ระบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและผู้นำรัฐบาล

สถาบันทางการเมือง

 • ฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
 • ฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภา ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 26 คน โดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอยู่ในตำแหน่งคราวละ9 ปี และสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมาจากการเลือกตั้งและอยู่ในตำแหน่งคราวละ 6 ปี
 • ฝ่ายตุลาการ มีศาลสูง ซึ่งประกอบด้วย ผู้พิพากษา 5 คน นอกจากนี้ มีศาลสัญจร (circuit court) และศาลชั้นต้น (lower court)

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments

ข้อมูล ณ วันที่  15 มกราคม 2558

 Update 29 กันยายน 2560

 

 • Pres. Ellen JOHNSON SIRLEAF
 • Vice Pres. Joseph BOAKAI
 • Min. of Agriculture Florence CHENOWETH
 • Min. of Commerce & Industry Axel Marcel ADDY
 • Min. of Education Etmonia David TARPEH
 • Min. of Finance & Development Planning Amara KONNEH
 • Min. of Foreign Affairs Augustine Kpehe NGAFUAN
 • Min. of Gender & Development Julia DUNCAN-CASSELL
 • Min. of Health & Social Welfare Walter GWENINGALE
 • Min. of Information, Culture, & Tourism Lewis BROWN
 • Min. of Internal Affairs Morris DUKULY
 • Min. of Justice Christiana TAH
 • Min. of Labor Juah LAWSON
 • Min. of Land, Mines, & Energy Patrick SENDOLO
 • Min. of National Defense Brownie SAMUKAI
 • Min. of Posts & Telecommunications Frederick NORKEH
 • Min. of Public Works Antoinette WEEKS
 • Min. of Transportation S. Tornolah VARPILAH
 • Min. of Youth & Sport Eugene NAGBE
 • Min. of State for Presidential Affairs Edward MCLAIN, Jr.
 • Executive Governor, Central Bank of Liberia Joseph MILLS JONES
 • Ambassador to the US Jeremiah SULUNTEH
 • Permanent Representative to the UN, New York Marjon Vashti KAMARA

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/LI.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

3.762 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

900 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเติบโตของ GDP

-1.2% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)


GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 44.7%
 • ภาคอุตสาหกรรม 6.8%
 • ภาคการบริการ 48.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

2.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2557)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

8.8% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

36.4% ของ GDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ยางพารา กาแฟ โกโก้ ข้าว แป้งมันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม น้ำตาลก้อน กล้วย แกะ แพะ และไม้ซุง

อุตสาหกรรม

ผลิตยางพารา ผลิตน้ำมันปาล์ม ไม้ซุง และเพชร

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-4.7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

370.4ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ยางพารา ไม้ซุง เหล็ก เพชร โกโก้ และกาแฟ

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

Poland 32.9%, China 20.7%, India 9.4%, US 5%, Greece 4.6%, France 4.3% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

1.885 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

น้ำมันเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าต่างๆ และอาหาร

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Singapore 28.8%, China 16%, South Korea 15.3%, Japan 10.3%, Philippines 6.7% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

ไลบีเรียดอลล่าร์ (Liberian Dollar)

สัญลักษณ์เงิน

LRD

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 58 ดอลลาร์ไลบีเรีย (พ.ศ.2550)

 

สภาพเศรษฐกิจ
 
หลังจากประธานาธิบดี Ellen Johnson-Sirleaf เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม 2549 มีการทบทวนสัญญาและสัมปทานต่างๆ ที่รัฐบาลชุดก่อนได้ทำไว้ มีการปรับปรุงระบบการเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการติดตามผลการดำเนินนโยบายด้านการเงินการคลังของรัฐบาล มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบราชการให้เล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดการกับปัญหาคอรัปชั่น ซึ่งในการจัดการกับการคอรัปชั่น รัฐบาลได้ให้ข้าราชการที่ถูกตรวจสอบพบว่าคอรัปชั่นออกจากงานกว่า 500 คน ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้กว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และยังได้จัดตั้งกลุ่มต่อต้านการคอรัปชั่น (Anti-Corruption Task Force) ขึ้นโดยประกอบด้วยผู้แทนจาก Economic Community of West African States (ECOWAS) และกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ของไลบีเรีย เพื่อสืบสวนการทุจริตคอรัปชั่นของรัฐบาลชุดที่แล้ว 
 
ไลบีเรียยังขาดระบบตุลาการที่ดีและบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาคดี ความหนาแน่นของประชากรในเรือนจำ และอัตราการก่ออาชญากรรมที่สูง ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐฯ ในการให้ความช่วยเหลือรื้อฟื้นและปรับปรุงระบบตุลาการให้มีมาตรฐานมากขึ้น 
 
สาธารณรัฐไลบีเรียเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยกว่าร้อยละ 80 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) มาจากภาคเกษตรกรรมโดยสินค้าเกษตรที่ไลบีเรียส่งออก ได้แก่ ยาง และเมล็ดโกโก้ ทั้งนี้ ไลบีเรียยังมีทรัพยากรธรรมชาติด้วย อาทิ ป่าไม้ สินแร่ เพชร ทองคำ และน้ำมันดิบ นอกจากนี้ ฝูงเรือประมงไลบีเรียซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีเรือประมงกว่า 1,800 ลำที่ลงทะเบียนเป็นเรือของไลบีเรีย หรือกว่าร้อยละ 35 ของเรือประมงที่มีอยู่ทั่วโลก สร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
 
ประชากรที่มีงานทำในประเทศ กว่าร้อยละ 70 ทำงานในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 8 อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และร้อยละ 22 อยู่ในภาคบริการ อย่างไรก็ตาม ประชากรกว่าร้อยละ 85 ยังอยู่ในภาวะว่างงาน และกว่าร้อยละ 80 ยังเป็นประชากรยังอยู่ในภาวะยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอดีตนายทหารและเยาวชนจำนวนมากที่ถูกเกณฑ์ให้เข้าร่วมกองกำลังในสมัยสงครามกลางเมือง นอกจากนี้ ไลบีเรียจัดเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราการรู้หนังสือต่ำเพียงร้อยละ 55.5 (ประมาณการปี 2550) และแม้ว่าองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแล้ว แต่คาดว่าระบบการศึกษาในไลบีเรียยังจำเป็นต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกมาก ซึ่งส่งผลให้ไลบีเรียมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ UNDP ในปี 2552 อยู่ในอันดับที่ 169 จาก 182 ประเทศที่มีดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สูงสุด 

 


 

ความสัมพันธ์ทั่วไป 
การทูต 
ประเทศไทยและสาธารณรัฐไลบีเรียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2510 (ค.ศ. 1967) ความสัมพันธ์ระหว่างกันราบรื่นมาโดยตลอด ประเทศไทยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณารับผิดชอบไลบีเรีย ส่วนไลบีเรียมอบให้สถานเอกอัครราชทูตไลบีเรียประจำประเทศญี่ปุ่น มีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ทั้งนี้ ไลบีเรียเคยแต่งตั้งนายอภิชาติ ชโยภาส เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไลบีเรียประจำประเทศไทย อย่างไรก็ตาม โดยที่ในปี 2550 (ค.ศ. 2007) ไลบีเรียได้ยกเลิกกงสุลกิตติมศักดิ์ทั่วโลก จึงได้มีการถอดถอนกงสุลกิตติมศักดิ์ไลบีเรียประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 (ค.ศ. 2007) 
 
เศรษฐกิจ 
การค้า 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและไลบีเรียดำเนินไปด้วยดี มูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะยังอยู่ในระดับที่ไม่ มากนัก โดยระหว่างปี 2546 (ค.ศ. 2003) ถึง 2549 (ค.ศ. 2006) การค้าเฉลี่ยมีมูลค่าประมาณ 2,100 ล้านบาท โดยไทยในช่วงนั้นเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าเนื่องจากมีการนำเข้าเรือและ สิ่งก่อสร้างลอยน้ำจากไลบีเรียเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี 2550 (ค.ศ. 2007) เป็นต้นมา มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับไลบีเรียลดลงอย่างเห็นได้ชัด ล่าสุดในปี 2551 (ค.ศ. 2008) มูลค่าการค้าระหว่างกันมีเพียง 8.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยังไลบีเรีย 8.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากไลบีเรีย 0.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 8.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สินค้าที่ไทยส่งออกไปไลบีเรีย ได้แก่ ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เคหะสิ่งทอ หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เม็ดพลาสติก และสินค้าที่ไทยนำเข้าจากไลบีเรีย ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้า และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ 
 
การลงทุน 
ยังไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน 
 
การท่องเที่ยว 
ในปี 2551 มีนักท่องเที่ยวชาวไลบีเรียเดินทางมาไทย จำนวน 944 คน
 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
ไม่มี 
 
ความตกลงที่สำคัญ ๆ กับไทย 
ไม่มีความตกลงต่างๆระหว่างกัน 
 
การเยือนที่สำคัญ 
ฝ่ายไทย 
พระราชวงศ์ 
- ในชั้นนี้ ยังไม่เคยมีการเสด็จฯ เยือนไลบีเรีย 
 
รัฐบาล 
- เดือนมีนาคม 2529 (ค.ศ. 1986) ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนไลบีเรียอย่างเป็นทางการ 
 
ฝ่ายไลบีเรีย 
รัฐบาล 
- นาย Charles Taylor อดีตประธานาธิบดีไลบีเรีย เคยเดินทางแวะเยือนประเทศไทยหลายครั้ง 
- เมื่อปี 2547 (ค.ศ. 2004) นาย Thomas Yaya Nimley รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไลบีเรีย เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558


 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ไลบีเรีย                      
มูลค่าการค้า 9.16 40.59 7.55 7.55 4.25 -83.47 343.23 -81.41 -81.41 -43.72
การส่งออก 8.79 6.36 7.43 7.43 3.36 -30.60 -27.59 16.80 16.80 -54.84
การนำเข้า 0.37 34.22 0.11 0.11 0.89 -99.13 9,147.12 -99.67 -99.67 678.93
ดุลการค้า 8.42 -27.86 7.32 7.32 2.47            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 
 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 1.0 0.8 1.3 1.3 0.5 37.65 -22.99 59.23 59.23 -61.09
2 ข้าว 0.8 0.3 0.6 0.6 0.4 -82.94 -64.95 136.56 136.56 -33.53
3 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.6 0.3 0.4 0.4 0.4 13.77 -56.59 46.16 46.16 4.68
4 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 -7.05 -1.00 12.44 12.44 17.91
5 เม็ดพลาสติก 1.5 0.9 1.6 1.6 0.3 -32.79 -43.28 87.86 87.86 -81.54
6 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.0 0.5 0.2 0.2 0.2 -79.85 1,015.50 -54.19 -54.19 -17.20
7 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 0.4 0.1 0.5 0.5 0.2 -28.47 -86.47 829.49 829.49 -65.62
8 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 0.8 0.6 0.6 0.6 0.2 1,918.29 -22.92 -1.36 -1.36 -75.60
9 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 2.43 -17.14 -58.53 -58.53 11.68
10 หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 14.30 -37.22 18.92 18.92 -61.08
รวม 10 รายการ 6.1 4.1 5.9 5.9 2.7 -37.38 -32.18 42.85 42.85 -54.22
อื่นๆ 2.7 2.2 1.6 1.6 0.7 -8.51 -17.34 -30.90 -30.90 -57.20
รวมทั้งสิ้น 8.8 6.4 7.4 7.4 3.4 -30.60 -27.59 16.80 16.80 -54.84

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.1 0.2 - - 0.8 -78.68 254.48 - - -
2 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ - 0.0 - - 0.0 -100.00 - - - -
3 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -91.30 -91.30 337.50
4 เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 53.85 1,216.67 -92.91 -92.91 -73.21
5 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -90.91 600.00 - - 42.86
6 สิ่งพิมพ์ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -40.00 333.33 -15.38 -15.38 -9.09
7 เสื้อผ้าสำเร็จรูป - - - - 0.0 - - - - -
8 รองเท้า - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -25.00 -25.00 -
9 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน - 0.0 - - 0.0 -100.00 - -100.00 -100.00 -
10 สื่อบันทึกข้อมูล  ภาพ  เสียง - 0.0 - - 0.0 - - -100.00 -100.00 -
รวม 10 รายการ 0.1 0.3 0.0 0.0 0.9 -77.92 349.13 -97.37 -97.37 10,025.00
อื่นๆ 0.3 33.9 0.1 0.1 0.0 -99.30 11,364.48 -99.69 -99.69 -99.91
รวมทั้งสิ้น 0.4 34.2 0.1 0.1 0.9 -99.13 9,147.12 -99.67 -99.67 678.93

 

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

ที่อยู่

The Embassy of the Republic of Liberia

2nd Fl., Barbizon 27 Bldg,
2-25-23 Nishi-Azabu,
Minato-ku, Tokyo 106-0031,
Japan

Tel: (813) 5467-0687-8

Fax: (813) 5467-0689

 

 

JoomSpirit