สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี

EquatorialGuinea-flag EquatorialGuinea-coa
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

 

ชื่อทางการ

สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี (Republic of Equatorial Guinea)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา มีเขตแดนติดกับคุ้งน้ำไบยาฟรา (Biafra) อยู่ระหว่างประเทศคาเมรูนและกาบอง

พื้นที่

28,051 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

528 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศคาเมรูนเป็นระยะทาง 183 กิโลเมตร กาบองเป็นระยะทาง 345 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

เป็นที่ราบชายฝั่งทอดตัวสูงขึ้นไปยังภูเขาภายในประเทศ และมีภูเขาไฟบริเวณเกาะ

สภาพภูมิอากาศ

มีอากาศแบบทรอปิคอล อากาศจะร้อนชื้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ไม้ซุง ทอง แร่บ็อกไซด์ เพชร ไทเทเนียม ทรายและหิน ดิน

ภัยธรรมชาติ

มีพายุที่รุนแรง และน้ำท่วมเฉียบพลัน

จำนวนประชากร

778,358 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

2.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2560)

สัญชาติ

อิเควทอเรียลกินี

เชื้อชาติ

แฟง 85.7% บูไบ 6.5% โดวี 3.6% อันโนบอง 1.6% บูจีบา 1.1% และอื่นๆ 1.4% (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2537)

ศาสนา

ส่วนใหญ่เป็นศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ นิกายที่มีคนนับถือมากที่สุดคือโรมันคาทอลิก และมีลัทธินอกศาสนาด้วย

ภาษา

สเปน 67.6% (ภาษาราชการ) และอื่นๆ 32.4% (ประกอบด้วยภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นภาษาราชการเช่นกัน และภาษาบูไบ) (สัมมะโนประชากร พ.ศ.2537)

 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป

อิเควทอเรียลกินีเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโปรตุเกส และตกเป็นอาณานิคมของสเปนเป็นเวลาถึง 190 ปี ตั้งแต่ปี 2321 จนได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2511 โดยมีนาย Macias Nguema ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกและเป็นผู้สถาปนาระบบการปกครองแบบพรรค เดียวในปี 2513 
 
ภายใต้ระบบการปกครองเผด็จการของประธานาธิบดี ประชาชนกว่า 1 ใน 3 ของประเทศถูกสังหารหรือหนีออกนอกประเทศ จนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2515 นาย Macias Nguema ได้สถาปนาตนเองเป็นประธานาธิบดีตลอดกาล (President-for-Life) แต่ต่อมา ได้ถูกโค่นล้มโดยรัฐประหารในเดือนสิงหาคม 2522 ภายใต้การนำของพันเอก Teodoro Obiang Nguema Mbasogo รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นหลานชายของนาย Macias Nguema จากนั้น คณะนายทหารจึงเป็นองค์กรทางการเมืองที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารปกครอง ประเทศ 
 
รัฐธรรมนูญ ฉบับวันที่ 12 ตุลาคม 2525 เปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งพรรคฝ่ายค้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากนั้น ในปี 2534 ประธานาธิบดี Obiang ได้สถาปนาระบบการเมืองหลายพรรคขึ้น โดยจัดให้มีการเลือกตั้งแบบหลายพรรคขึ้นครั้งแรกในปี 2539 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว พรรค Partido Democratico de Guinea Ecuatorial (PDGE) ของนาย Obiang ยังคงเป็นพรรคการเมืองที่ถือครองเสียงข้างมากเพียงพรรคเดียว และมักมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการจำกัดคู่แข่งทางการเมืองและความไม่โปร่งใสใน การเลือกตั้งเสมอๆ
 

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

เมืองหลวง

กรุงมาลาโบ

การแบ่งการปกครอง

แบ่งออกเป็น 7 เขต ได้แก่ อันโนบอง (Annobon) ไบโอโก นอร์ท (Bioko Norte) ไบโอโกเซาท์ (Bioko Sur) เซนโตรเซาท์ (Centro Sur) ไค-เทม (Kie-Ntem) ไลโทรัล (Litoral) วีลี-ซาร์ส (Wele-Nzas)

วันที่ได้รับเอกราช

12 ตุลาคม พ.ศ. 2511

วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

ระบบกฏหมาย

กฏหมายหลักได้รับอิทธิพลมาจากกฎหมายของสเปน และกฎหมายดั้งเดิมท้องถิ่น ไม่ได้นำเอากฎจากศาลโลกมาใช้

พรรคการเมือง

พรรค Convergence Party for Social Democracy (CPDS) พรรค Democratic Party for Equatorial Guinea (PDGE) พรรค Party for Progress of Equatorial Guinea (PPGE) พรรค Popular Action of Equatorial Guinea (APGE) พรรค Popular Union (UP)

equatorial-guinea-political-map

 

การเมืองการปกครอง 

อิเควทอเรียลกินี เป็นอาณานิคมเพียงแห่งเดียวของสเปนในแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารา (Sub-Sahara Africa)  ซึ่งสเปนไม่ได้ให้ความสนใจในการพัฒนา จนกระทั่งได้รับเอกราชในปี 2511
 
นาย Francisco Macias Nguema เป็นประธานาธิบดีคนแรก โดยเริ่มโน้มเอียงเข้าหาสหภาพโซเวียต และปกครองประเทศแบบเผด็จการโดยมีพรรคการเมืองเดียว ทำการควบคุมและบริหารประเทศแบบเบ็ดเสร็จโดยอาศัยเครือข่ายเครือญาติ ประชากร 1 ใน 3 ของประเทศถูกสังหารหรือลี้ภัยทางการเมืองออกนอกประเทศ ทำให้ความสัมพันธ์กับสเปน ตลอดจนประเทศตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านเสื่อมทรามลง
 
ในปี 2522 เมื่อนาย Macias เริ่มสงสัยและกำจัดศัตรูทางการเมืองในกลุ่มเครือญาติของตน ส่งผลให้นาย Teodoro Obiang Nguema Mbasogo หลานชายของนาย Macias ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทำการรัฐประหารโดยได้รับการสนับสนุนจากโมร็อกโกและสเปน รัฐบาลชุดใหม่เริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก
 
หลังจากทำรัฐประหารสำเร็จ นาย Obiang ให้คำมั่นสัญญากับประเทศตะวันตกว่า จะไม่ก่อการรัฐประหารอีก อย่างไรก็ตาม ในยุคแรกของนาย Obiang ก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่อยมา และไม่มีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลทำให้ประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับอิเควทอเรียลกินีกดดันให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองให้เป็นระบบการเมืองหลายพรรคในปี ๒๕๓๔ โดยหวังว่าจะมีการปรับปรุงให้การเมืองของอิเควทอเรียลกินีดีขึ้นและโปร่งใส
 
รัฐธรรมนูญปี 2534 กำหนดให้ประธานาธิบดีและผู้แทนราษฎรจำนวน 100 ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งโดยทั่วไป ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล ประธานาธิบดีจะอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 7 ปี และไม่จำกัดวาระในการดำรงตำแหน่ง
 
การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 โดยนาย Obiang ได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2551 พรรค Partido Democratio de Guinea Ecuatorial (PDGE) ของประธานาธิบดี Obiang ได้รับการเลือกตั้งจำนวน 94 ที่นั่ง
 
อนึ่ง การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี Obiang เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงทำให้เริ่มมีความขัดแย้งในกลุ่มผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับการกำหนดผู้ที่จะรับตำแหน่งสืบต่อไป
 
นโยบายต่างประเทศ
หลังจากที่นาย Obiang ยึดอำนาจไว้ได้ในปี 2522 อิเควทอเรียลกินีได้ดำเนินการปรับความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสเปนกับฝรั่งเศส โดยความสัมพันธ์กับสเปนนั้น 
 
ทั้งสองฝ่ายมีการลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการอย่างถาวร ในส่วนของความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสนั้น ประธานาธิบดี Obiang ออกกฎบังคับให้เรียนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนเพื่อให้ทั้งภาษาฝรั่งเศสและสเปนเป็นภาษาราชการ ต่อมา ในปี 2543 ฝรั่งเศสดำเนินโครงการลดความยากจนและปรับปรุงสาธารณูปโภคในท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลืออิเควทอเรียลกินี และส่งที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสไปทำงานในกระทรวงการคลังและการวางแผนเพื่อให้คำปรึกษาด้านโครงการ
 
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศทางตะวันตกเริ่มสั่นคลอน เนื่องมาจากหลายฝ่ายเห็นว่าอิเควทอเรียลกินีไม่ได้ปรับปรุงพัฒนาการเมืองให้ดีขึ้น แม้จะได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี การค้นพบทรัพยากรน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่มีการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างอิเควทอเรียลกินีกับประเทศตะวันตกอย่างรวดเร็ว โดยสหรัฐอเมริกาเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงมาลาโบอีกครั้งในเดือนตุลาคม ปี ๒๕๔๖ หลังจากได้ปิดทำการไปเมื่อปี 2539 เนื่องจากเหตุผลทางด้านสิทธิมนุษยชน เมื่อปี 2549 นาง Condoleezza Rice รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า นาย Obiang เป็นมิตรที่ดี และล่าสุด ประธานาธิบดี Barack Obama ได้ถ่ายรูปคู่กับนาย Obiang ที่งานเลี้ยงรับรองในนครนิวยอร์ก
 
ในขณะเดียวกัน การค้นพบน้ำมันสำรองนอกชายฝั่งทะเลได้กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างอิเควทอเรียลกินีกับหลายประเทศในภูมิภาค มีกรณีพิพาทเรื่องอาณาเขต
 
ทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ อิเควทอเรียลกินีเคยโต้แย้งกับไนจีเรียเรื่องการแบ่งเขตน่านน้ำ และยังมีข้อพิพาทเรื่องการครอบครองดินแดนกับกาบอง โดยทั้งสองฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะ Mbanie Cocotier และ Conga และอิเควทอเรียลกินียังไม่ยอมรับข้อเสนอของกาบองในการจัดสรรทรัพยากรร่วมกัน
 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  15 กรกฎาคม 2559

Update กุมภาพันธ์ 2559

 

 • Pres.
  Teodoro OBIANG Nguema Mbasogo , Brig. Gen. (Ret.)
 • Prime MinisterFrancisco Pascual Eyegue OBAMA Asue
 • Vice President in Charge of National Defense and Security
  Teodoro "Teodorin" Nguema OBIANG Mangue
 • First Vice Pres. in Charge of Economic & Financial Affairs
  Ignacio MILAM Tang
 • Second Vice Pres. in Charge of Political & Democracy Affairs
  Teodoro "Teodorin" Nguema OBIANG Mangue
 • Prime Min. in Charge of Admin. Coordination
  Vincente Ehate TOMI
 • First Dep. Prime Min. & Head of Political Affairs & Democracy
  Clemente Engonga NGUEMA Onguene
 • Second Dep. Prime Min. in Charge of Social & Human Rights Affairs
  Andres Jorge Mbomio Nsem ABUA
 • Third Dep. Prime Min. in Charge of Human Rights
  Alfonso Nsue MOKUY
 • Min. of Agriculture
  Victor Graye MEILI
 • Min. of Civil Aviation
  Fausto Abeso FUMA
 • Min. of Commerce
  Antonio Pedro Oliveira BORUPU
 • Min. of Culture & Artisanal Promotion
  Guillermina Mekuy Mba OBONO
 • Min. of Education & Science
  Jesus Engonga NDONG
 • Min. of Economy, Planning, & Public Investment
  Eucario Bakale ANGUE
 • Min. of Finance & Budgets
  Miguel Engonga Obiang EYANG
 • Min. of Fisheries
  Estanislao Don MALAVO
 • Min. of Foreign Affairs & Intl. Cooperation
  Agapito Mba MOKUY
 • Min. Of Forestry & Environment
  Francisco Mba Olo BAHAMONDE
 • Min. of Health & Social Welfare
  Salomon NGUMA Owono
 • Min. of Industry & Energy
  Eugenio Edu NDONG
 • Min. of Information, Press, & Radio
  Eugenio Nze OBIANG
 • Min. of Internal Affairs & Local Corporations
  Clemente Engonga NGUEMA Onguene
 • Min. of Justice, Religious Affairs, & Penitentiary Institutions
  Evangelina Filomena Oyo EBULE
 • Min. of Labor & Social Security
  Jose Angel Borico
 • Min. of Mines, Industry, & Energy
  Gabriel Mbega Obiang LIMA
 •  Min. of National Defense
  Vincente Ela OLOMO
 • Min. of National Security
  Nicolas OBAMA Nchama
 •  Min. of Public Administration
  Faustino NDONG Esono Eyang
 • Min. of Public Works & Infrastructures
  Juan Nko MBULA
 • Min. of Small & Medium Business Promotion
  Hernes Ela MIFUMU
 • Min. of Social Affairs & the Promotion of Women
  Consuelo Ondo NZANG
 • Min. of Trade & Business Promotion
  Alfredo Mitogo Mitogo ADA
 • Min. of Transportation, Technology, Postal Services, & Telecommunications
  Celestino Bonifacio Bakale OBIANG
 • Min. of Urbanization
  Reginaldo Asu MANGUE
 • Min. of Youth & Sports
  Andres Jorge MBOMIO
 • Min. of State in Charge of Presidential Security
  Antonio Mba NGUEMA Mikue
 • Min. of State in Charge of Missions
  Alejandro EVUNA Owono Asangono
 • Min. of State in Charge of Regional Integration
  Baltasar Engonga EDJO
 • Min. of State for Finance & Budgets
  Miguel Engonga Obiang EYANG
 • Min. of State for National Defense
  Vicente Eya OLOMO
 • Min. of State for National Security
  Nicolas OBAMA Nchama
 • Min. of State in Charge of Tourism
  Tomas Mecheba FERNANDEZ Galilea
 • Min. Secretary General of the Presidency
  Baltasar Esono Eworo NFONO
 • Min. in Charge of Relations With the Parliament & Legal Affairs
  Angel MASIE Mibuy
 • Ambassador to the US
  Miguel Ntutumu EVUNA ANDEME
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Anatolio NDONG MBA

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/EK.html

 


ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)

31.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

GDP รายหัว (GDP per Capita)

38,600 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการเติบโตของ GDP

-10% (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)


GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 8.8%
 • ภาคอุตสาหกรรม 71.7%
 • ภาคการบริการ 16.5% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

22.3% (ค่าประมาณ พ.ศ.2552)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

1.4% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

หนี้สาธารณะ

24.3% จาก GDP (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กาแฟ โกโก้ ข้าว แยม แป้งมันสำปะหลัง กล้วย เมล็ดน้ำมันปาล์ม ปศุสัตว์ ไม้ซุง

อุตสาหกรรม

ปิโตรเลียม การจับปลา โรงเลื่อย และก๊าซธรรมชาติ

อัตราการเติบโตภาคอุตสาหกรรม

-6.7% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 2.008 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

มูลค่าการส่งออก

5.064 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ปิโตรเลียม เมทานอล ไม้ซุง โกโก้

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก) ที่สำคัญ

China 17.2%, South Korea 15.6%, Spain 9.4%, Brazil 8.5%, Netherlands 7.1%, India 6.2%, UK 6%, France 5.9%, Italy 4% (พ.ศ.2558)

มูลค่าการนำเข้า

3.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

อุปกรณ์ด้านการผลิตปิโตรเลียม และอุปกรณ์อื่นๆ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ

Netherlands 17%, Spain 16.5%, China 15%, US 9%, Cote dIvoire 6%, France 4.8% (พ.ศ.2558)

สกุลเงิน

แอฟริกันฟรังก์ (Cooperation Financiere en Afrique Centrale francs)

สัญลักษณ์เงิน

XAF

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่นี่)

 

สภาพเศรษฐกิจ
 
ก่อนการได้รับเอกราชของอิเควทอเรียลกินี ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ การเกษตร โดยเฉพาะการปลูกโกโก้ และกาแฟ การทำปศุสัตว์ ป่าไม้และการประมง  แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาภาคการเกษตรของ  อิเควทอเรียลกินีไม่ได้รับการเอาใจใส่จากภาครัฐ ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ลดลงและมีการส่งขายภายในตลาดท้องถิ่นเท่านั้น จากที่เคยผลิตโกโก้ได้มากถึง 36,161 ตัน ในปี 2512 เหลือเพียง 76 ตัน ในปี 2547 นอกจากนี้ ผลผลิตอื่นๆ ลดลงเรื่อยมา
 
ในปี 2538 มีการค้นพบแหล่งสำรองน้ำมันขนาดใหญ่ในอ่าวกินี ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอิเควทอเรียลกินีอย่างมาก โดยการส่งออกน้ำมันกลายเป็นรายได้หลักของประเทศ นอกจากนี้ อิเควทอเรียลกินียังได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ และมีการจัดตั้งบริษัท Sonagaz ในปี 2548 จากการค้นพบแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินี้ ทำให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในอิเควทอเรียลกินี เช่น สหรัฐฯ ลงทุนในสาขาน้ำมันตั้งแต่ปี 2550 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ร้อยละ 93 มาจากแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และเป็นรายได้ของรัฐบาลร้อยละ 94 และส่งออกร้อยละ 99 ในปี 2548 ทั้งนี้ ข้อมูลรายได้ทั้งหมดจากน้ำมันนั้นไม่ปรากฏ เนื่องจากประธานาธิบดีถือว่าเป็นความลับของประเทศ 
 
การเติบโตในภาคธุรกิจน้ำมันทำให้รัฐบาลมีการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค ในระหว่างปี 2546-2548 มีการใช้จ่ายสูงกว่าร้อยละ 70 อย่างไรก็ตาม มีข้อกังวลจากหลายฝ่ายเรื่องความไม่โปร่งใสของรัฐบาลในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว
 
แม้อิเควทอเรียลกินีจะมีรายได้ต่อหัวสูง แต่อิเควทอเรียลกินีประสบปัญหาความแตกต่างระหว่างคนจนและคนรวยอย่างมาก นอกจากนี้  การพัฒนาในส่วนภูมิภาคและชนบทของอิเควทอเรียลกินีไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง อันเนื่องมาจากการที่รัฐบาลมุ่งพัฒนาพื้นที่ที่มีการค้นพบแหล่งน้ำมันเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะเมืองหลวง Malabo เมืองท่า Luba และเมือง Bata
 
นอกจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อิเควทอเรียลกินียังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังไม่ได้มีการนำมา ใช้อย่างจริงจัง เช่น ไททาเนียม แร่เหล็ก แมงกานีส ยูเรเนียม และสินแร่ทองคำ
 

 

ความสัมพันธ์ทั่วไป
ด้านการทูต
ไทยและอิเควทอเรียลกินีได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2534 โดยอิเควทอเรียลกินีได้แต่งตั้งให้เอกอัครราชทูตอิเควทอเรียลกินีประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตคนปัจจุบัน คือ นาย  Narciso Ntugu
 
สำหรับไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา มีอาณาเขตครอบคลุมอิเควทอเรียลกินี เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินีคนปัจจุบัน คือ นายสมชาย เภาเจริญ (อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง)
 
ด้านการเมือง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิเควทอเรียลกินีค่อนข้างห่างเหิน ไม่ปรากฏการเยือนของผู้นำระหว่างสองประเทศ อย่างไรก็ตาม มีการพบหารือระหว่างผู้นำระดับสูงในการประชุมระหว่างประเทศ อาทิ นายสรจักร เกษมสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิเควทอเรียลกินี ในระหว่างการประชุม South Summit ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2548 ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองนายกรัฐมนตรีได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิเควทอเรียลกินีระหว่างงาน Festival d’Assilah ที่ประเทศโมร็อกโก เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ปี 2548
 
ด้านเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างไทยและอิเควทอเรียลกินีมีปริมาณไม่มากนัก โดยในปี 2554 มีมูลค่าการค้ารวมเป็นจำนวน 188.37 ล้านบาท ในปี 2554 ไทยส่งออกไปอิเควทอเรียลกินี จำนวน 175.39 ล้านบาท และไทยนำเข้าจากอิเควทอเรียลกินีจำนวน 12.98 ล้านบาท ได้ดุลการค้าอิเควทอเรียลกินีจำนวน 162.41 ล้านบาท มูลค่าการค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปี 2555 (ข้อมูลการค้าเดือนมกราคม - พฤศจิกายน) โดยมีมูลค่าการค้ารวม 1,554.19 ล้านบาท โดยไทยส่งออก 131.64 ล้านบาท และไทยนำเข้าจากอิเควทอเรียลกินี จำนวน 1,422.55 ล้านบาท ไทยขาดดุลการค้า 1,290.90 ล้านบาท สินค้าที่ไทยส่งออกไปอิเควทอเรียลกินี ได้แก่ ข้าว ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ  เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องดื่ม ก๊อก วาล์วและส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ ผลิตภัณฑ์ยาง
 
สินค้าที่ไทยนำเข้าจากอิเควทอเรียลกินี ได้แก่ น้ำมันดิบ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์
 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ไม่ปรากฏข้อมูล
 
ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย
ไม่มีความตกลงกับประเทศอิเควทอเรียลกินี
 
การเยือนที่สำคัญ
ในชั้นนี้ยังไม่มีการเยือนระหว่างกัน (เมื่อปี 2550 ประธานาธิบดีอิเควทอเรียลกินีได้ทาบทามการเยือน แต่ฝ่ายไทยไม่สะดวก เนื่องจากไทยกำลังจะจัดตั้งให้มีการเลือกตั้งทั่วไป)

 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - อิเควทอเรียลกินี                      
มูลค่าการค้า 66.76 73.65 41.35 41.35 52.96 32.06 10.33 -43.86 -43.86 28.10
การส่งออก 6.15 9.34 7.54 7.54 10.06 36.11 51.90 -19.32 -19.32 33.42
การนำเข้า 60.61 64.31 33.81 33.81 42.91 31.67 6.11 -47.43 -47.43 26.91
ดุลการค้า -54.46 -54.97 -26.27 -26.27 -32.85            

 

 

 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ข้าว 5.5 8.3 6.8 6.8 8.4 36.86 50.18 -17.31 -17.31 22.89
2 เครื่องดื่ม 0.1 0.3 0.4 0.4 0.6 365.38 324.96 68.14 68.14 27.60
3 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 580.00 407.84 -27.80 -27.80 277.41
4 เคมีภัณฑ์ 0.0 - - - 0.3 - - - - -
5 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0.0 - - - 0.2 - - - - -
6 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป - 0.1 - - 0.1 - - - - -
7 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 216.76 173.36 -62.62 -62.62 85.18
8 ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.83 108.82 95.07 95.07 31.41
9 เคหะสิ่งทอ - - - - 0.0 - - - - -
10 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 0.0 0.1 - - 0.0 156.19 192.56 - - -
รวม 10 รายการ 5.7 9.0 7.4 7.4 10.0 39.93 57.71 -17.49 -17.49 34.41
อื่นๆ 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 1.30 -21.36 -65.58 -65.58 -26.39
รวมทั้งสิ้น 6.2 9.3 7.5 7.5 10.1 36.11 51.90 -19.32 -19.32 33.42

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 น้ำมันดิบ 60.6 64.3 33.6 33.6 42.7 31.81 6.07 -47.66 -47.66 26.94
2 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ - 0.0 0.2 0.2 0.2 - - 634.53 634.53 19.47
3 ลวดและสายเคเบิล - - - - 0.0 - - - - -
4 สิ่งพิมพ์ - 0.0 - - 0.0 - - - - -
5 เสื้อผ้าสำเร็จรูป - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 60.6 64.3 33.8 33.8 42.9 31.65 6.11 -47.42 -47.42 26.91
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 4.88 -101.16 -101.16 -100.00
รวมทั้งสิ้น 60.6 64.3 33.8 33.8 42.9 31.67 6.11 -47.43 -47.43 26.91

 

 
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

ที่อยู่

The Embassy of the Republic of Equatorial Guinea

No. 2, Dong Si Jie, San Li Tun,
Beijing 100600,
The People's Republic of China

Tel: (8610) 6532-3679

Fax: (8610) 6532-3805

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

JoomSpirit