สาธารณรัฐไนเจอร์

Niger-flag Niger-coa
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐไนเจอร์ หรือ Republic of Niger

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของทวีปแอฟริกา เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล

พื้นที่

1.267 ล้านตารางกิโลเมตร พื้นดิน 1,266, 700 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 300 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือติดกับแอลจีเรียและลิเบีย ทิศใต้ติดกับไนจีเรีย ทิศตะวันออกติดกับชาด ทิศตะวันตกติดกับมาลี ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับเบนินและบูร์กินาฟาโซ

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและภูเขาที่แห้งแล้ง มีทุ่งหญ้าบางส่วนทางภาคใต้และบริเวณลุ่มแม่น้ำ Niger

สภาพภูมิอากาศ

ร้อนและแห้ง อุณหภูมิระหว่าง 28-44 องศาเซลเซียส ช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ค. ฝนตกในเขตภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ย. และมีพายุฝุ่นจากทะเลทรายซาฮาราระหว่างเดือน พ.ย.-ม.ค.

ทรัพยากรธรรมชาติ

ยูเรเนียม ถ่านหิน แร่เหล็ก ดีบุก ฟอสเฟต ทอง ยิปซั่ม เกลือ ปิโตรเลียม

ภัยธรรมชาติ

ภาวะแห้งแล้ง

จำนวนประชากร

18,045,729 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558)

อัตราการเติบโตของประชากร

3.25% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สัญชาติ

Nigerien (s)

เชื้อชาติ

ชาว Houssa 55.4% ชาว Djerma Sonrai 21% Tuareg 9.3% Peuhl 8.5% Kanouri Manga 4.7% อื่นๆ 1.2% (สัมมะโนประชากร พ.ศ. 2544)

ศาสนา

อิสลาม 80% ความเชื่อดั้งเดิมและศาสนาคริสต์ 20%

ภาษา

ภาษาฝรั่งเศส และภาษา Hausa Djerma

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ (Republic) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร โดยมาจากการเลือกตั้งทั่วไป และอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี และอยู่ในวาระได้ 2 สมัย นอกจากนี้ ยังเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งต้องได้รับความเป็นชอบจากรัฐสภา ประธานาธิบดีมีอำนาจยุบสภา

ฝ่ายนิติบัญญัติ

รัฐสภา (National Assembly) แบบสภาเดียว (Unicameral)
ประกอบด้วยสมาชิก 83 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไป อยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

 • ศาลชั้นต้น ศาลแขวง ศาลแรงงาน และศาลพิเศษ
 • ศาลอุทธรณ์ เฉพาะการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอาญาและศาลพิเศษ
 • ศาลสูง พิจารณาคดีที่ประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งอดีตและปัจจุบันกระทำความผิดต่อรัฐ ยกเว้นความผิดข้อหากบฏและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐศาลความมั่นคงของรัฐพิจารณาคดีที่อยู่นอกอำนาจของศาลสูง

เมืองหลวง

กรุงนีอาเม (Niamey)

เมืองสำคัญ

Zinder, Maradi, Tahoua และ Agadez

การแบ่งเขตการปกครอง

8 ภูมิภาค ได้แก่ Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillaberi, และ Zinderและเมืองหลวง 1 เมือง (Communite Urbaine) ได้แก่ Niamey

วันที่ได้รับเอกราช

3 สิงหาคม พ.ศ. 2503 จากประเทศฝรั่งเศส

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เริ่มใช้วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

ระบบกฎหมาย

มีรากฐานมาจากประมวลกฎหมายฝรั่งเศสและกฎหมายประเพณี

 

niger-political-map

 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
หลังจากได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 2503 ไนเจอร์ปกครองประเทศด้วยระบบพรรคการเมืองเดียวและการปกครองของฝ่ายทหารจนถึงปี 2534 เมื่อนายพล Ali Saibou ยอมจัดให้มีการเลือกตั้งแบบหลายพรรค อันนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยในปี 2536 อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางภายในได้ก่อให้เกิดภาวะชะงักงันทางการเมือง จนในปี 2539 ได้มีการทำรัฐประหารขึ้นภายใต้การนำของนายพัน Ibrahim Bare 
 
ในปี 2542 ฝ่ายทหารได้ทำรัฐประหารเพื่อโค้นล้มนายพัน Ibrahim Bare และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้น ซึ่งนาย Mamadou Tandja เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งและเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนธันวาคม 2542 ต่อมา ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งในปี 2547 

 

การเมืองการปกครอง
 
ไนเจอร์ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ แต่เดิม ประธานาธิบดี Mamadou Tandja ดำรงตำแหน่งเป็นประมุขแห่งรัฐ มาจากการเลือกตั้งโดยตรง อยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี สามารถดำรงตำแหน่งได้ 2 สมัย และมีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้งนี้ ประธานาธิบดีอำนาจในการยุบสภาด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ มีรัฐสภาแบบสภาเดียว ประกอบด้วยสมาชิก 113 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไป ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ฝ่ายตุลาการ ประกอบไปด้วย ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลสูง 
 
อดีตประธานาธิบดี Tandja ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเป็นวาระที่ 2 ตั้งแต่ปี 2542 และมีกำหนดจะพ้นจากตำแหน่งในเดือนธันวาคม 2552 ได้พยายามขยายวาระดำรงตำแหน่งของตนโดยอ้างความจำเป็นในการดำรงตำแหน่งต่อไปเพื่อสานต่อโครงการพัฒนาประเทศต่าง ๆ ของรัฐบาล โดยให้มีการจัดทำประชามติในเดือนสิงหาคม 2552 เพื่อรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งขยายวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีออกไปอีก 3 ปี และอนุญาตให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เป็นวาระที่ 3 ทั้งยังได้มีคำสั่งยุบศาลรัฐธรรมนูญและยุบสภา ซึ่งมีทัศนะขัดแย้งกับการทำประชามติดังกล่าว และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป และการเลือกตั้งท้องถิ่นในปลายปี 2552 ซึ่งฝ่ายค้านประท้วงด้วยการไม่ส่งผู้สมัครเข้าร่วม (boycott) ทั้งสองครั้ง 
 
เหตุการณ์ความตึงเครียดได้พัฒนาไปสู่วิกฤติทางการเมืองที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงกระแสต่อต้านและแรงกดดันของประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ส่งผลประทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบัน ไนเจอร์ยังคงพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในขณะที่ความพยายามของประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐ 
แอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) ในการเป็นตัวกลางจัดให้มีการเจรจาระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ประสบผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก 
 
การก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ 18 กพ 2553 นับเป็นการรัฐประหารครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ไนเจอร์ ตั้งแต่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี 2503 โดยมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 รายจากการปะทะกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายทหาร ในภาพรวม ปฏิกริยาของประชาชนชาวไนเจอร์ในกรุงนีอาเม มีท่าทีสนับสนุนการรัฐประหารในครั้งนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะความเบื่อหน่ายการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดี Tandja อยู่แล้วในระดับหนึ่ง โดยเมื่อวันที่ 20 กพ 2553 มีประชาชนกว่าหนึ่งพันคนรวมตัวกันเดินขบวนสนับสนุนการทำรัฐประหารในกรุงนีอาเม 
 
พันตรี Djibo ผู้นำคณะรัฐประหารได้เข้าดำรงตำแหน่งประมุขรัฐและผู้นำรัฐบาล โดยแต่งตั้งนาย Mahamadou Danda อดีตรัฐมนตรีสารนิเทศในรัฐบาลชุดที่แล้ว ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งคณะรัฐมนตรีจำนวน 20 คน เพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ฝ่ายทหารไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการจัดการเลือกตั้งและนำประเทศกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตย
 
ต่อมา นาย Mamadou Tandja ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อเนื่องมา 2 สมัย ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2542 นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น คือ นาย Ali Badjo Gamatie ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีให้เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 คณะรัฐมนตรีอีกทั้ง 26 คนก็ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีเช่นกัน
 
นโยบายต่างประเทศ 
ไนเจอร์ดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่ในทางปฏิบัติมีนโยบายที่สอดคล้องกับกลุ่มประเทศตะวันตก เดิมไนเจอร์มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เมื่อ 30 ก.ค. 2535 ไนเจอร์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทำการประท้วงอย่างรุนแรงและประกาศตัดความ สัมพันธ์กับไนเจอร์ในทันที ไนเจอร์มีความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจอย่างแน่นแฟ้นกับไนจีเรีย ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านทางใต้ เนื่องจากจำเป็นต้องอาศัยไนจีเรียเป็นทางออกสู่ทะเล แม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีภาษาราชการที่แตกต่างกัน แต่ผูกพันกันด้วยภาษา Huasa อันเป็นภาษาท้องถิ่นเดียวกัน 
 
ไนเจอร์และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เบนิน ไนจีเรีย ยังคงมีพรมแดนที่ยังมิได้มีการปันปันเขตแดนร่วมกัน 

 

 

 

Update กุมภาพันธ์ 2559

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  9 ตุลาคม 2558

 

 

 • Pres.
  ISSOUFOU Mahamadou
 • Prime Min.
  Brigi RAFINI
 • Min. of State
  Abouba ALBADE
 • Min. of State for Agriculture
  Abdou LABO
 • Min. of Commerce & Private-Sector Promotion
  Alma OUMAROU
 • Min. of Communication & Relations With Institutions
  Yahouza SADISSOU
 • Min. of Culture, Arts, & Leisure
  Gambo HABOU
 • Min. of Employment, Labor, & Social Security
  Salissou ADA
 • Min. of Energy & Petroleum
  Pierre Foumakoye GADO
 • Min. of Environment, Urban Cleanliness, & Sustainable Development
  Ada CHAIFOU
 • Min. of Equipment
  Ibrahim NOMAO
 • Min. of Finance
  Saidou SIDIBE
 • Min. of Foreign Affairs, Cooperation, African Integration, & Nigeriens Abroad
  Kane Aichatou BOULAMA
 • Min. of Interior, Decentralization, Public Security, & Customary & Religious Affairs
  Massaudou HASSOUMI
 • Min. of Justice, Keeper of the Seals, & Govt. Spokesman
  Marou AMADOU
 • Min. of Livestock
  Mahaman Elhadji OUSMANE
 • Min. of State for Mines & Industrial Development
  Omar Hamidou TCHIANA
 • Min. of National Defense
  Karidjo MAHAMADOU
 • Min. of Post Office, Telecommunications, & Digital Economy
  Abdou MANI
 • Min. of Population, Women's Promotion, & Protection of Children
  Maikibi Kadidia DANDOBI
 • Min. of Primary Education, Literacy, Promotion of National Languages, & Civic Education
  Ali Mariama Elhadj IBRAHIM
 • Min. of Professional & Technical Education
  Chaibou Dan INNA
 • Min. of Public Health
  Mano AGHALI
 • Min. of Public Service & Admin. Reform
  Laouali CHAIBOU
 • Min. of Regional & Community Development
  Ibrahim Binta FODI
 • Min. of Secondary Education
  Bety Aichatou Habibou OUMANI
 • Min. of Territorial & Community Development
  Maman Sani Malam MAMAN
 • Min. of Tourism & Handicrafts
  Yahaya Baare Haoua ABDOU
 • Min. of Transportation
  Saley SAIDOU
 • Min. of Urbanism & Housing
  Habi Mahamadou SALISSOU
 • Min. of Water & Sewers
  Wassalke BOUKHARI
 • Min. of Youth & Sports
  Abdoulkarim Dan MALLAM
 • Min. & Chief of Staff to the Pres.
  Ouhoumoudou MAHAMADOU
 • Min. & Special Adviser to the Pres.
  Gilles BAILLET
 • Ambassador to the US
  Hassana ALIDOU
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Boubacar BOUREIMA

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/NG.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

17.94 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

GDP รายบุคคล

1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

6.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 37.7%
 • ภาคอุตสาหกรรม 18.6%
 • ภาคการบริการ 43.7% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

อัตราการว่างงาน

5.1% (พ.ศ. 2555)

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-0.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลผลิตทางการเกษตร

พืชจำพวกถั่ว (Cowpea) ฝ้าย ถั่วลิสง ลูกเดือย ข้าวฟ่าง แป้งมันสำปะหลัง ข้าว ปศุสัตว์ แกะ แพะ อูฐ ลา ม้า สัตว์ปีก

อุตสาหกรรม

การทำเหมืองยูเรเนียม ซีเมนต์ อิฐ วัสดุสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร เคมีภัณฑ์ โรงฆ่าสัตว์ และสบู่

อัตราการเกิบโตภาคอุตสาหกรรม

6.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

หนี้สาธารณะ

ไม่มีข้อมูล

ดุลบัญชีเดินสะพัด

-1.448 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

มูลค่าการส่งออก

1.652 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

สินค้าส่งออก

แร่ยูเรเนียม ปศุสัตว์ ถั่วฝักยาว และหัวหอม

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Nigeria 54.2%, South Korea 26.2%, Ghana 6.7% (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

มูลค่าการนำเข้า

2.269 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ f.o.b (ค่าประมาณ พ.ศ. 2557)

สินค้านำเข้า

อาหาร เครื่องจักรกล ยานพาหนะและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ธัญพืช

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

France 13.7%, China 11.6%, Nigeria 9.1%, French Polynesia 8.6%, Belgium 5.6%, India 5.3%, Togo 4.8%, Cote dIvoire 4.1% (ค่าประมาณพ.ศ. 2556)

สกุลเงิน

Communaute Financiere Africaine Franc (XOF)

สัญลักษณ์เงิน

XOF

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนได้ที่นี่)

 

สภาพเศรษฐกิจ
 
ไนเจอร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก ตามการจัดอันดับขององค์การสหประชาชาติ ภูมิอากาศของประเทศที่มีความแห้งแล้งยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำการเกษตร แบบยังชีพ ประกอบกับข้อจำกัดของการเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลทำให้ไนเจอร์ต้องพึ่ง พิงประเทศเพื่อนบ้านทั้งในการนำเข้าและส่งออก 
 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ยูเรเนียม น้ำมัน ทองคำ สังกะสี โดยยูเรเนียมเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 45 ของการส่งออกทั้งหมด สินค้าส่งออกที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์ หัวหอม และทองคำ อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ การทำเหมืองแร่ยูเรเนียม ซีเมนต์ อิฐ สบู่ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเคมีภัณฑ์อื่นๆ 
 
สินค้านำเข้าที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ สินค้าทุน และสินค้าแปรรูป อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค และปิโตรเคมีภัณฑ์ ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไนเจอร์ คือ ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นแหล่งสินค้าส่งออกรายใหญ่ของประเทศ นอกจากนั้น ได้แก่ ฝรั่งเศส จีน ไนจีเรีย แอลจีเรีย 
 
ไนเจอร์เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจและการเงินแห่งแอฟริกากลาง (Communaute Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale หรือ CEMAC) จึงมีธนาคารแห่งรัฐในแอฟริกากลาง (Banque des États de l'Afrique Centrale หรือ BEAC) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงยาอุนเด ประเทศแคเมอรูน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายทางด้านการเงินของประเทศ โดยมุ่งควบคุมระดับเงินเฟ้อและรักษาการตรึงค่าเงิน CFA franc ไว้กับเงินสกุลยูโร (1 ยูโร เท่ากับ 655.957 ฟรังก์เซฟา) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นมา 
 
ในเดือนธันวาคม 2543 ไนเจอร์เข้าร่วมโครงการประเทศผู้มีหนี้สินล้นตัวของ IMF (Highly Indebted Poor Countries หรือ HIPC) ทั้งยังได้ลงนามในโครงการลดความยากจนและกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Poverty Reduction and Growth Facility หรือ PRGF) ด้วย และต่อมา IMF ยังได้ปลดหนี้ทั้งหมดให้แก่ไนเจอร์ในปี 2548 ด้วย
 

 

 

สถิติที่สำคัญ ไทย-ไนเจอร์ (2555)
 
มูลค่าการค้าไทย-ไนเจอร์ 40.44 ล้าน USD (ไทยส่งออก 40.37 ล้าน USD ไทยนำเข้า 7 หมื่น USD ไทยได้ดุลการค้า 40.30 ล้าน USD)
 
สินค้าส่งออกของไทย ผ้าผืนขาว เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ ยาง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
 
การลงทุน ไม่ปรากฏข้อมูล
 
การท่องเที่ยว ชาวไนเจอร์มาไทย 125 คน
 
คนไทยในไนเจอร์ ไม่ปรากฏข้อมูล
 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราตามปกติได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไนเจอร์ประจำจีน
 
สำนักงานไทยที่ดูแลไนเจอร์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี
 
สำนักงานไนเจอร์ที่ดูแลไทย ยังไม่มีมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตใดดูแลไทยอย่างเป็นทางการ
 
ความสัมพันธ์ทั่วไป 
การทูต 
ไทยกับไนเจอร์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2525 ที่ผ่านมา ไทยเคยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นจุดติดต่อของฝ่ายไนเจอร์ ปัจจุบัน ไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี มีเขตอาณาครอบคลุมไนเจอร์ อย่างไรก็ตาม ไนเจอร์ยังมิได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตใดมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย 
 
เศรษฐกิจ 
ในปี 2551 ไทยและไนเจอร์มีมูลค่าการค้ารวม 11.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 11.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 1.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 11.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ซึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 3.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก 3.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 7 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ไทยได้ดุลการค้า 3.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
  
ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย 
ยังไม่มีการทำความตกลงใดๆ ระหว่างกัน 
 
การเยือนที่สำคัญ 
ไม่ปรากฏข้อมูลการเยือนระหว่างไทยกับไนเจอร์ 
 
 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2555 2556 2557 2557(ม.ค.-ธ.ค.) 2558(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,220.67 478,911.68 455,271.89 455,271.89 417,029.28 5.95 0.14 -4.94 -4.94 -8.40
การส่งออก 229,105.66 228,504.89 227,523.51 227,523.51 214,375.14 2.93 -0.26 -0.43 -0.43 -5.78
การนำเข้า 249,115.00 250,406.80 227,748.38 227,748.38 202,654.14 8.89 0.52 -9.05 -9.05 -11.02
ดุลการค้า -20,009.34 -21,901.91 -224.88 -224.88 11,721.01            
ไทย - ไนเจอร์                      
มูลค่าการค้า 40.44 54.50 37.55 37.55 34.44 57.10 34.75 -31.09 -31.09 -8.30
การส่งออก 40.37 54.36 37.46 37.46 34.37 57.10 34.63 -31.08 -31.08 -8.26
การนำเข้า 0.07 0.14 0.09 0.09 0.07 58.72 105.49 -33.54 -33.54 -22.43
ดุลการค้า 40.30 54.21 37.37 37.37 34.29            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่
 
ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
 
1 ข้าว 12.9 27.1 26.1 26.1 33.0 41.90 110.27 -3.65 -3.65 26.76
2 ผ้าผืน 25.3 25.9 10.2 10.2 0.5 125.37 2.30 -60.83 -60.83 -95.12
3 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 79.92 -83.74 402.27 402.27 135.57
4 รองเท้าและชิ้นส่วน 1.4 0.2 0.3 0.3 0.2 -29.93 -88.97 78.28 78.28 -39.79
5 เคหะสิ่งทอ - - - - 0.1 - - - - -
6 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 -92.63 -25.65 590.00 590.00 -31.74
7 ผักกระป๋อง แปรรูป - 0.1 0.0 0.0 0.1 - - -67.86 -67.86 273.40
8 เคมีภัณฑ์ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 246.43
9 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 -67.09 750.00 -63.03 -63.03 -84.35
10 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 253.85 112.11 40.70 40.70 -96.88
รวม 10 รายการ 39.9 53.7 37.1 37.1 34.3 66.47 34.54 -30.91 -30.91 -7.52
อื่นๆ 0.5 0.7 0.4 0.4 0.1 -72.42 42.25 -44.86 -44.86 -81.24
รวมทั้งสิ้น 40.4 54.4 37.5 37.5 34.4 57.10 34.63 -31.08 -31.08 -8.26

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

อันดับที่
 
ชื่อสินค้า มูลค่า : เหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2555 2556 2557 2557
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
 
1 เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน 22,140.4 3,713.2 61,976.2 61,976.2 42,878.2 -7.46 -83.23 ####### 1,569.07 -30.82
2 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ - - 181.4 181.4 7,684.0 - - - - 4,135.91
3 เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและ - - - - 6,069.8 - - - - -
4 สิ่งพิมพ์ 79.3 99.2 200.3 200.3 1,659.0 -31.88 25.11 101.97 101.97 728.08
5 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 7,192.8 - - - 1,475.3 -26.36 - - - -
6 เครื่องประดับอัญมณี 13,140.8 18,985.2 2,873.0 2,873.0 1,367.5 - 44.48 -84.87 -84.87 -52.40
7 ผลิตภัณฑ์โลหะ - 44,409.3 24.0 24.0 1,184.6 - - -99.95 -99.95 4,839.78
8 สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทำพันธ์ - - - - 1,078.1 - - - - -
9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 2,551.6 6,906.9 723.9 723.9 590.4 627.56 170.69 -89.52 -89.52 -18.43
10 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ - - - - 491.8 - - - - -
รวม 10 รายการ 45,105.0 74,113.9 65,978.8 65,978.8 64,478.7 32.04 64.31 -10.98 -10.98 -2.27
อื่นๆ 24,085.9 68,119.2 28,516.1 28,516.1 8,821.7 154.37 182.82 -58.14 -58.14 -69.06
รวมทั้งสิ้น 69,190.9 142,233.0 94,494.9 94,494.9 73,300.4 58.59 105.57 -33.56 -33.56 -22.43

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

JoomSpirit