สาธารณรัฐชาด

Chad-flag Chad-coa
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐชาด หรือ Republic of Chad

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปแอฟริกา ทางทิศใต้ของประเทศลิเบีย ไม่มีทางออกทะเล

พื้นที่

1.284 ล้านตารางกิโลเมตร พื้นดิน 1.2592 ล้านตารางกิโลเมตร พื้นน้ำ 24,800 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

มีอาณาเขตทั้งหมด 6,406 กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดกับแคเมอรูนเป็นระยะทาง 1,116 กิโลเมตร ไนจีเรียเป็นระยะทาง 85 กิโลเมตร และไนเจอร์เป็นระยะทาง 1,196 กิโลเมตร ทิศเหนือติดลิเบียเป็นระยะทาง 1,050 กิโลเมตร ทิศตะวันออกติดกับซูดานเป็นระยะทาง 1,403 กิโลเมตร ทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐแอฟริกากลางเป็นระยะทาง 1,556 กิโลเมตร

สภาพภูมิประเทศ

ตอนกลางเป็นที่ราบกว้างใหญ่ที่มีลักษณะแห้งแล้ง ทางเหนือเป็นทะเลทราย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลักษณะเป็นภูเขา และพื้นที่ต่ำทางทิศใต้ของประเทศ

สภาพภูมิอากาศ

อากาศแบบร้อนและมีฝนตกมากทางตอนใต้ แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจะไม่มีฝน ทางภาคเหนือจะมี อากาศแบบทะเลทราย ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 744 มิลลิเมตรต่อปี

ทรัพยากรธรรมชาติ

ปิโตรเลียม ยูเรเนียม เนเทรียม ดินขาว ปลาจากทะเลสาบชาด ทองคำ หินปูน ทรายและกรวด เกลือ

ภัยธรรมชาติ

ลมพัดฝุ่นทรายที่ทั้งร้อน ทั้งแห้ง ทั้งเต็มไปด้วยฝุ่นในทางตอนเหนือของประเทศ, ภัยแล้ง, และโรคระบาดที่เกิดจากตั๊กกะแตน

จำนวนประชากร

12,075,985 คน (ค่าประมาณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Chadian (s)

เชื้อชาติ

Sara 27.7% อาหรับ 12.3% Mayo-Kebbi 11.5% Kanem-Bornou 9% Ouaddai 8.7% Hadjarai 6.7% Tandjile 6.5% Gorane 6.3% Fitri-Batha 4.7% อื่นๆ 6.4% ไม่ทราบเชื้อชาติ 0.3%

ศาสนา

ศาสนาอิสลาม 53.1% คาทอลิก 20.1% โปรแตสแตนท์ 14.2% ความเชื่อดั้งเดิม 7.3% ศาสนาอื่นๆ 0.5% ที่ไม่ทราบข้อมูล 1.7% ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า 3.1%

ภาษา

ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ มีการใช้ภาษาพื้นเมืองอีกกว่า 120 ภาษา

 

ประวัติศาสตร์โดยสังเขป 
ฝรั่งเศสได้ถือเอาชาดเป็นรัฐในอารักขาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2443 และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2451 ชาดถูกรวมเข้ากับดินแดน Equatorial Africa ของฝรั่งเศส และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2501 ได้กลายเป็นสาธารณรัฐเอกเทศภายในประชาคมฝรั่งเศส และได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2503 
 
ในช่วง 30 ปีต่อมา ชาดต้องประสบกับปัญหาสงครามกลางเมืองหลายครั้ง รวมถึงการบุกรุกดินแดนโดยลิเบีย และกลุ่มกบฏที่ดำเนินการก่อความไม่สงบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา เมื่อนาย Deby สถาปนาตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดี และได้ยกร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และจัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2539 และปี 2544 
 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2548 ได้มีกลุ่มกบฏใหม่เกิดขึ้นทางชายแดนฝั่งตะวันตกของซูดาน และดำเนินการก่อความไม่สงบทางภาคตะวันออกของชาด ปัจจุบัน อำนาจทางการเมืองของประเทศยังคงตกอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยของประเทศ และมีกลุ่มกบฏอีกหลายกลุ่มที่ยังคงปฏิบัติการอยู่ทั่วไป ความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศมีต้นเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านเผ่าพันธุ์และความเชื่อ โดยทางภาคเหนือเป็นถิ่นของชาวอาหรับมุสลิม ในขณะที่ภาคใต้เป็นของชาวคริสต์และพวกที่นับถือความเชื่อท้องถิ่น
 

 

รูปแบบการปกครอง

 • การปกครองแบบสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล
 • คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดยการแนะนำของนายกรัฐมนตรี
 • ฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภา (National Assembly) แบบสภาเดียว (unicameral)ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 125 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งและอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

เมืองหลวง

กรุงเอ็นจาเมนา (N'Djamena)

เมืองสำคัญอื่นๆ

เมือง Moundou Sarh Bongor Abeche และ Doba

การแบ่งเขตการปกครอง

18 เขตได้แก่ Batha, Borkou-Ennedi-Tibesti, Chari-Baguirmi, Guera, Hadjer-Lamis, Kanem, Lac, Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Mayo-Kebbi Est, Mayo-Kebbi Ouest, Moyen-Chari, Ouaddai, Salamat, Tandjile, Ville de N'Djamena, Wadi Fira

วันที่ได้รับเอกราช

11 สิงหาคม พ.ศ. 2503 จากฝรั่งเศส

รัฐธรรมนูญ

ผ่านโดยการทำประชามติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2539

ระบบกฎหมาย

มีรากฐานมาจากประมวลกฎหมายของฝรั่งเศสและกฎหมายประเพณีของ Chadian

chad-political-map

 

การเมืองการปกครอง 
ชาดปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี มีอำนาจในการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศ ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยรัฐสภาระบบสองสภา มีสมาชิกสภา 155 คน มาจากการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ในขณะที่วุฒิสมาชิกดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี มีการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี เพื่อทดแทนสมาชิก 1 ใน 3 ส่วนของสภาที่พ้นหน้าที่ ฝ่ายตุลาการประกอบด้วยศาลสูง ศาลอุทธรณ์ ศาลอาญา และศาลแขวง 
 
ประธานาธิบดี Idriss Deby ซึ่งได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยการทำรัฐประหารในปี 2533 ได้ปกครองประเทศเรื่อยมา ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2548 ประธานาธิบดี Idriss Deby ได้จัดให้มีการลงประชามติเพื่อปรับแก้รัฐธรรมนูญซึ่งยังผลให้ตนสามารถสมัครลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีต่อได้เป็นสมัยที่ 3 และได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีต่อมา และดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสคัดค้านของพวกกบฏที่ยังคงใช้ความรุนแรงในความพยายามโค่นล้มรัฐบาล 
 
นโยบายต่างประเทศ 
สถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคแอฟริกากลางส่งผลอย่างยิ่งต่อสถานะของชาดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชาดต้องรับภาระผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในสาธารณรัฐแอฟริกากลางและซูดาน ทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ยังคงอยู่ในระดับเสื่อมทรามกับกับซูดาน ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันยาวที่สุดถึง 1,360 กิโลเมตร ทั้งสองประเทศกล่าวหากันและกันว่าให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏที่ต่อต้านรัฐบาล ล่าสุด ชาดได้ปิดพรมแดนและตัดความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจกับซูดาน เพื่อตอบโต้การที่ซูดานตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาดในปี 2549 
 
ในปี 2550 สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีมติให้กองกำลังรักษาสันติภาพร่วมแห่งสหประชาชาติและสหภาพยุโรป (UN-European Union peacekeeping force) ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบของการสู่รบในดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน ต่อมา ในเดือนมกราคม 2551 สหภาพยุโรปได้เห็นชอบให้จัดตั้งกองกำลังรักษาสันติภาพขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในดาร์ฟูร์ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างชาดกับฝรั่งเศสยังคงเป็นไปด้วยดี ที่ผ่านมา ฝรั่งเศสได้ส่งกองกำลังเข้ามาช่วยปราบปรามกลุ่มกบฏ และให้ความช่วยเหลือชาดในด้านต่างๆ อยู่เสมอ 
 
การที่ชาดผันตัวมาเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ทำให้ต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในชาดมากขึ้น รัฐบาลชาดเองก็ได้ปรับกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนและค้าขายน้ำมันให้มีความผ่อนปรนมากขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ
 


Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  16 สิงหาคม 2559

Update 29 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Idriss DEBY Itno , Lt. Gen.
 • Prime Min.
  Albert Pahimi PADACKE
 • Min. of Breeding & Animal Production
  Abderahim YOUNOUS
 • Min. of Civil Aviation & National Meteorology
  Haoua ACYL
 • Min. of Communications & Spokesperson for the Govt
  Madeleine ALINGUE
 • Min. of Economy & Development Planning
  Mariam Mahamat NOUR
 • Min. of Environment & Fishing
  Brah MAHAMAT
 • Min. of Finance & Budget
  Mbogo Ngabo SELI
 • Min. of Foreign Affairs, African Integration, & International Cooperation
  Moussa FAKI Mahamat
 • Min. of Industrial Development & Promotion of the Private Sector
  Mahamat Hamid KOUA
 • Min. of Infrastructure, Opening Up, & Transport
  Adoum YOUNOUSMI
 • Min. of Justice & Human Rights & Keeper of the Seals
  Hamid Mahamat DAHALOB
 • Min. of National Education & Civic Promotin
  Ahmat Mahamat ACYL
 • Min. of Mines & Geology
  Gomdigue Baidi LOMEY
 • Min. of Petroleum & Energy in Charge of Promoting Renewable Energy
  Bechir MADET
 • Min. of Postal Service, New Technologies, & Information
  Mahamat Allahou TAHER
 • Min. of Production, Irrigation, & Agricultural Equipment
  Asseid Gamar SILECK
 • Min. of Professional Development & Promotion of Handicrafts
  Ahmat Hissein MOUGOUNI
 • Min. of Public Security & Immigration
  Ahmat Mahamat BACHIR
 • Min. of Public Health
  Hanssane NGUEADOUM
 • Min. Public Service, Labor, and Employment
  Abdelkerim Seid BAUCHE
 • Min. of Territorial Administration & Local Governance
  Bachar ALI
 • Min. of Territorial Development, Urban Planning, & Housing
  Houdeingar DAVID
 • Min. of Tourism, Culture, & Artisans
  Youssouf ABASSALAH
 • Min. of Water & Sanitation
   Sidick Abdelkerim HAGGAR
 • Min. of Women's Affairs, Family, & National Solidarity
  Ngarmbatna Carmel SOU IV
 • Min. of Youth & Sports
  Betel MIAROM
 • Sec. Gen. of the Govt.
  Haoua Outhman DJAME
 • Sec. Gen. of the Govt., in Charge of Reforms & Relations With Institutions
  Abdoulaye Sabre FADOUL
 • Min.-Del. at the Presidency of the Republic in Charge of National Defense & War Veterans
  Bichara Issa DJADALLAH
 • Min.-Del. to the Prime Minister in Charge of Local Democracy
  Adoum NGUEMESSOU
 • Sec. of State for Agriculture
  Mahamat Ahmat SALEH
 • Sec. of State for Economy & Development Planning
  Sing-Yabe BARNABAS
 • Sec. of State for Finance & Budget
  Habiba SAHOULBA
 • Sec. of State for Foreign Affairs
  Elisabeth KADE
 • Sec. of State for Higher Education, Research, & Innovation
  Hissein Massar HISSEINE, Dr.
 • Sec. of State for Infrastructure & Opening Up
  Banata Tchalet SOW
 • Sec. of State for National Education & Civic Promotion
  Hassan Ahmat PATCHA
 • Sec. of State for Production, Irrigation, & Agricultural Equipment
  Acheickh Ahmat Fariss KREBE
 • Sec. of State for Public Health
  Dersou KADBANSOU
 • Sec. of State for Territorial Admin. & Local Governance
  Aboubakar DJIRILE
 • Ambassador to the US
  Mahamat Nasser HASSANE
 • Permanent Representative to the UN, New York
  N/A

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/CD.html

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

28.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

2,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

-6.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 53%
 • ภาคอุตสาหกรรม 12.8%
 • ภาคการบริการ 34.2% (ค่าประมาณ พ.ศ.2559)

อัตราการว่างงาน

ไม่มีข้อมูล

อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-1.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

ฝ้าย ถั่วลิสง ข้าว แป้งมัน การปศุสัตว์ การเลี้ยงแกะ แพะ และอูฐ

อุตสาหกรรม

น้ำมัน สิ่งทอที่มาจากฝ้าย การบรรจุหีบห่อ การกลั่นเบียร์ สบู่ ยาสูบ และวัตถุดิบสำหรับการก่อสร้าง

อัตราการเกิบโตภาคอุตสาหกรรม

-5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

35.4% ของ GDP (ค่าประมาณพ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดุล 885 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

4.053 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

น้ำมัน ปศุสัตว์ ฝ้าย งา ยางไม้จากต้นอาคาเซีย เชียบัตเตอร์

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

US 58.5%, India 13.3%, Japan 11.3%, China 4.1% (ค่าประมาณพ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

3.075 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

เครื่องจักร อุปกรณ์การขนส่ง สินค้าอุตสาหกรรม อาหาร และสิ่งทอ

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

France 16.5%, China 14.2%, Cameroon 11%, US 6.4%, India 6%, Belgium 5.7%, Italy 4.8% (ค่าประมาณพ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

Cooperation Financiere en Afrique Centrale franc

สัญลักษณ์เงิน

XAF

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนได้ที่นี่)

 

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชาดประสบปัญหาอย่างมากจากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ ที่อยู่ห่างไกล ไม่มีทางออกทะเล พื้นที่ส่วนมากของประเทศมีความแห้งแล้ง มีต้นทุนด้านพลังงานสูง 
 
ชาดเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพื้นฐาน ประชาชนของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการปศุสัตว์ในการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง ชาดได้ถูกผลักดันจากต่างประเทศในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมน้ำมัน โดยได้รับการช่วยเหลือการลงทุนจากต่างประเทศทั้งกิจการสาธารณะและภาคเอกชน บริษัทจากสหรัฐอเมริกาได้เข้าลงทุนในการพัฒนาน้ำมันสำรอง ประมาณ 1 ล้านล้านบาร์เรลในทางตอนใต้ของประเทศ น้ำมันสำรองรวมทั้งประเทศประมาณ 2 ล้านล้านบาร์เรล ผลิตภัณฑ์น้ำมันของชาดเริ่มมีการส่งออกในปี 2546 ซึ่งชาดไม่ได้รับกำไรจากการส่งออกน้ำมันเท่าใดนัก 
 
นอกจากน้ำมันแล้ว ชาดมีทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ทอง และยูเรเนียม แม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีจะนำรายได้จำนวนมากเข้าสู่ประเทศ ประชาชนของประเทศยังคงประสบกับปัญหาความยากจนและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ ได้รับการพัฒนา ตลอดจนภาวะความไม่สงบที่เกิดจากการดำเนินการของกลุ่มกบฏต่างๆ ในประเทศ 
 
สินค้าส่งออกของชาดที่สำคัญได้แก่ ฝ้าย โคและกระบือ ยางอารบิก

 


สถิติที่สำคัญ ไทย-ชาด (2555)
 
มูลค่าการค้าไทย-ชาด 1.41 ล้าน USD (ไทยส่งออก 1.13 ล้าน USD ไทยนำเข้า 0.28 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 0.85 ล้าน USD )
 
การท่องเที่ยว ชาวชาดเดินทางมาไทย 71 คน
 
การตรวจลงตรา ขอรับการตรวจลงตราตามปกติได้ที่กรุงเทพฯ (สถานกงสุล)
 
สำนักงานของไทยที่ดูแลชาด สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงตริโปลี
 
สำนักงานของชาดในไทย กรุงเทพฯ สถานกงสุล (กงสุลกิตติมศักดิ์ชาดประจำไทย คือ นายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์) ยังไม่มีการมอบหมายสถานเอกอัครราชทูตใดให้ดูแลไทย
 
ความสัมพันธ์ทั่วไป 
การทูต 
ไทยและชาดสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2533 ที่ผ่านมา ไทยเคยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นจุดติดต่อ ปัจจุบัน ไทยได้มอบหมายให้ สอท ณ กรุงตริโปลี มีเขตอาณาครอบคลุมชาด ส่วนชาดยังได้แต่งตั้งนายวุฒิกร อินทรภูวศักดิ์ เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐชาดประจำประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังมิได้มีการมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตใดมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย 
 
เศรษฐกิจ 
สินค้าส่งออกของไทยได้แก่ เคหะสิ่งทอ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า ผ้าแบบสำหรับตัดเสื้อและผ้าที่จัดทำแล้ว ส่วนสินค้านำเข้าได้แก่ ด้ายและเส้นใย ด้านการลงทุนยังไม่ปรากฎข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน  
 
ความตกลงที่สำคัญๆ กับไทย 
ยังไม่มีการทำความตกลงใดๆ ระหว่างกัน 
 
การเยือนที่สำคัญ 
ไม่ปรากฏข้อมูลการเยือนระหว่างไทยกับชาด 
 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 

รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - ชาด                      
มูลค่าการค้า 2.90 3.20 4.60 4.60 23.34 105.65 10.39 43.94 43.94 407.29
การส่งออก 0.95 2.62 2.33 2.33 0.90 -15.78 175.74 -10.97 -10.97 -61.29
การนำเข้า 1.95 0.58 2.27 2.27 22.44 591.76 -70.19 291.44 291.44 887.69
ดุลการค้า -1.00 2.04 0.06 0.06 -21.53            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 2,663.33 488.18 5.76 5.76 4.15
2 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 - -26.67 770.71 770.71 85.85
3 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ - 0.1 1.0 1.0 0.1 - - 1,463.77 1,463.77 -86.25
4 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 0.1 0.1 - - 0.0 - 92.11 - - -
5 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่อง 0.2 0.0 0.3 0.3 0.0 1,407.32 -88.07 792.88 792.88 -92.41
6 เครื่องนุ่งห่ม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.00 6.94 -87.01 -87.01 180.00
7 สิ่งทออื่นๆ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -88.10 -88.10 -70.00
8 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่มเกม - - - - 0.0 - - - - -
9 เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้ในการเพาะ - - - - - - - - - -
10 ข้าว - - 0.3 0.3 - - - - - -100.00
รวม 10 รายการ 0.4 0.7 2.2 2.2 0.9 371.83 75.15 203.06 203.06 -58.11
อื่นๆ 0.5 1.9 0.2 0.2 0.0 -47.78 250.78 -90.69 -90.69 -99.94
รวมทั้งสิ้น 0.9 2.6 2.3 2.3 0.9 -15.78 175.74 -10.97 -10.97 -61.29

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 น้ำมันดิบ - - - - 17.7 - - - - -
2 ด้ายและเส้นใย 1.7 0.6 1.8 1.8 4.6 564.05 -67.29 222.66 222.66 157.58
3 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 0.3 - 0.2 0.2 0.1 - -100.00 - - -47.55
4 เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,700.00 -65.79 215.38 215.38 648.78
5 แผงวงจรไฟฟ้า - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 75.36
6 พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 0.0 0.0 - - 0.0 - -30.30 - - -
7 สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ - - - - 0.0 - - - - -
8 นาฬิกาและส่วนประกอบ - - - - 0.0 - - - - -
9 สิ่งพิมพ์ - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
10 ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก - - 0.3 0.3 - - - - - -100.00
รวม 10 รายการ 1.9 0.6 2.3 2.3 22.4 667.85 -71.42 307.80 307.80 888.78
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.64 23,800.00 -89.54 -89.54 -104.00
รวมทั้งสิ้น 1.9 0.6 2.3 2.3 22.4 591.76 -70.19 291.44 291.44 887.69

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit