สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี

capeverd-flag capeverd-coa
ธง ตราสัญลักษณ์ (Coat of Arms)

 

 

ชื่ออย่างเป็นทางการ

สาธารณรัฐกาบูเวร์ดี หรือ Republic of Cabe Verde

ที่ตั้ง

เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติก อยู่ห่างจากสาธารณรัฐเซเนกัลทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 500 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะใหญ่ ๆ 10 เกาะ และเกาะเล็ก ๆ อีก 5 เกาะ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มBarlavento ประกอบด้วยเกาะ Santo Antao, Sao Vincente, Santa Luzia, Sao Nicolau, Sal, Boa Vista และกลุ่ม Sotavento ประกอบด้วยเกาะ Maio, Sao Tiago, Fogo Brava

พื้นที่

4,033 ตารางกิโลเมตร (1,557 ตารางไมล์)

สภาพภูมิประเทศ

แห้งแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟที่มอดแล้ว มีที่ราบพอจะใช้เพาะปลูกได้เพียง 3-4 เกาะ จะพบไม้ยืนต้นเฉพาะในบริเวณหุบเขา ทั้งนี้ เกาะ Sao Tiago มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด

สภาพภูมิอากาศ

ร้อน ระหว่างเดือน ธ.ค. - มิ.ย. จะค่อนข้างเย็น ระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. มีฝนตกบ้าง แถบหมู่เกาะด้านเหนือไม่เกิน 127 มิลลิเมตร และแถบหมู่เกาะด้านใต้ไม่เกิน 304 มิลลิเมตร เฉลี่ย ปริมาณฝนตกปีละ 250 มิลลิเมตร อุณหภูมิเวลากลางวัน ประมาณ 32 องศาเซลเซียส และกลางคืนประมาณ 20 องศาเซลเซียส

ทรัพยากรธรรมชาติ

เกลือ หินภูเขาไฟ หินปูน ปลา ดินเหนียว ยิปซั่ม

ภัยธรรมชาติ

ฤดูแห้งแล้งที่ยาวนาน พายุฝุ่น และเสี่ยงต่อภัยจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด

จำนวนประชากร

560,899 คน (ค่าประมาณการ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560)

อัตราการเติบโตของประชากร

1.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2560)

สัญชาติ

Cape Verdean (s)

เชื้อชาติ

Creole (mulatto) 71%, African 28%, European 1%

ศาสนา

โรมันคาทอลิก 77.3% โปรแตสแตนท์ 3.7%  คริสต์นิกายอื่นๆ 4.3%  มุสลิม 1.8% ศาสนาอื่นๆ 1.3% ไม่มีศาสนา 10.8%, ที่ระบุไม่ได้ 0.7%

ภาษา

ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ และ Crioula เป็นภาษาประจำชาติ

 

รูปแบบการปกครอง

ระบอบสาธารณรัฐ (Republic)โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ

เมืองหลวง

กรุงไปรอา (Praia) อยู่บนเกาะ Sao Tiago เมืองสำคัญอื่นๆ ได้แก่ Mindelo อยู่บนเกาะ Sao Vincente

การแบ่งเขตการปกครอง

17 เขตเทศบาล ได้แก่ Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, Praia, Porto Novo, Ribeira Grande, Sal, Santa Catarina, Santa Cruz, Sao Domingos, Sao Filipe, Sao Miguel, Sao Nicolau, Sao Vicente, Tarrafal

วันที่ได้รับเอกราช

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ.1975)

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของสาธารณรัฐที่ 2 เริ่มใช้เมื่อ 25 ก.ย. 2535กำหนดให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งทั่วไป อยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี เป็นประมุขแห่งรัฐและเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารและนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา

ระบบกฎหมาย

มีรากฐานมาจากกฎหมายโปรตุเกส

ฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐ เข้ารับตำแหน่งด้วยวิธีการเลือกตั้ง มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร เข้ารับตำแหน่งโดยการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี โดยการเสนอชื่อของรัฐสภา

ฝ่ายนิติบัญญัติ

รัฐสภา (National Assembly) แบบสภาเดียว(Unicameral) ประกอบด้วยสมาชิก 79 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วไป อยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี

ฝ่ายตุลาการ

ศาลฎีกา (Supremo Tribunal da Justica เป็นศาลสูงสุด จัดตั้งเมื่อปี 2518)

map-of-cape-verde

 

ประวัติศาสตร์

สาธารณรัฐเคปเวิร์ดเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และมีสถานะเป็นจังหวัดโพ้นทะเลเมื่อ 11 มิถุนายน 2494 (ค.ศ.1951) จนถึง 30 ธันวาคม 2517 (ค.ศ.1974) เมื่อโปรตุเกสได้โอนอำนาจการปกครองให้แก่รัฐบาลชั่วคราวซึ่งมีข้าหลวงใหญ่ โปรตุเกสเป็นหัวหน้า ต่อมาคาโบ เวอเดได้รับเอกราชเมื่อ 5 กรกฎาคม 2518 (ค.ศ.1975) โดยนาย Aridtides Maria Pereira เลขาธิการพรรค Partido Africano da Independencia do Guine e Cabo Verde (PAICV)[1] ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรก และได้รับเลือกตั้งซ้ำอีก 2 ครั้ง ในปี 2524 และ 2529 
 
ผลการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติแบบหลายพรรคการเมือง ครั้งแรกเมื่อ13 มกราคม 2534 (ค.ศ.1991) ปรากฏว่า พรรค Movimento para Democracia (MPD) ได้ที่นั่งมากกว่าพรรค PAICV หัวหน้าพรรค MPD Dr. Carlos Veiga จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2534 ปรากฏว่า นาย Antonio Mascarenhas Monteiro ผู้สมัครอิสระ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรค MPD ชนะการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี 
 
การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2544 ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการปรากฎว่า พรรค PAICV ภายใต้การนำของนาย Jose Maria Neves ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 47.9 มากกว่าพรรค Mouvement pour la democratie (MPD) ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 39.2 ทำให้พรรค PAICV ได้ที่นั่งสมาชิกสภาจำนวน 40 ที่นั่ง จากจำนวนทั้งหมด 72 ที่ ซึ่งถือเป็นคะแนนเสียงส่วนใหญ่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด และการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2549 พรรค PAICV ยังคงได้รับเลือกตั้งจำนวน 41 ที่นั่ง ชัยชนะในการเลือกตั้งทั้งสองครั้งดังกล่าวของพรรค PAICV มีผลนำไปสู่ชัยชนะของผู้สมัครจากพรรค PAICV ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2544 และอีกสมัยหนึ่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ของนาย Pedro Verona Rodriques Pires 
 
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากชัยชนะในการเลือกตั้ง รัฐบาลได้ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยข้อกล่าวหาคอรัปชั่น ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นวิธีที่พรรคฝ่ายค้านนำมาใช้ต่อสู้กับรัฐบาลที่ ได้รับการสนับสนุนอย่างมาก จนนำไปสู่ความพยายามที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างพรรค PAICV และพรรค MPD เพื่อสะสางปัญหาที่มีอยู่ แต่ความพยายามดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อเกิดความไม่เห็นพ้องในเรื่อง สมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปรับปรุงใหม่ จนทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเลื่อนออกไป แม้ว่าการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมจะไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก แต่นับว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีในด้านความมั่นคงทางการเมือง จนมีผลทำให้สหภาพยุโรปมอบสถานะความเป็นหุ้นส่วนพิเศษ (special partnership) ให้กับเคปเวิร์ดในปี 2550 
 
นโยบายต่างประเทศ 
เคปเวิร์ดดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่มีความใกล้ชิดกับโปรตุเกสทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ และมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษกับประเทศในทวีปแอฟริกาที่พูดภาษาโปรตุเกส อาทิ แองโกลา โมซัมบิก กินีบิสเซา เซาตูเมและปรินซิเป ด้วย 
 
เคปเวิร์ดเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจในกลุ่มประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหภาพยุโรป จนนำไปสู่การมอบสถานะความเป็นหุ้นส่วนพิเศษให้กับเคปเวิร์ด โดยสหภาพยุโรปกับเคปเวิร์ดจะร่วมมือกันใน 7 สาขา อาทิ บรรษัทภิบาล (good governance) ความปลอดภัยและความมั่นคง การรวมกลุ่มระหว่างภูมิภาค (regional integration) และการต่อสู้กับปัญหาความยากจน เป็นต้น 
 
อย่างไรก็ตาม เคปเวิร์ดยังคงแสวงหาความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน (South-South co-operation) โดยเฉพาะกับบราซิลและจีน เพื่อเสริมสร้างผลประโยชน์ด้านการค้า โดยในปี 2550 จีนได้ประกาศให้เคปเวิร์ดเป็น 1 ใน 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายสินค้าของจีนสู่แอฟริกา 
 
สำหรับบทบาทในระดับภูมิภาค เคปเวิร์ดเป็นสมาชิกที่มีบทบาทนำในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส (Lusophone Africa) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2539 นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิก African Union และ Economic Community of West African States (ECOWAS) และอีกหลายองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ ตลอดจนสมาชิกองค์กรการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภูมิภาค (Permanent Inter-State Committee on Drought Control in the Sahel) ด้วย สำหรับในกรอบ UN คาโบ เวอเดได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก Economic and Social Council (ECOSOC) วาระปี ค.ศ. 2008-2010 

 

 

Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments
ข้อมูล ณ วันที่  9 พฤศจิกา่ยน 2559

Update 29 กันยายน 2560

 

 • Pres.
  Jorge Carlos de Almeida FONSECA
 • Prime Min.
  Ulisses CORREIA E SILVA
 • Min. of Agriculture & Environment
  Gilberto SILVA
 • Min. of Culture & Media
  Abraao VICENTE
 • Min. of Economy
  Jose GONCALVES
 • Min. of Education
  Maritza ROSABAL
 • Min. of Finance
  Olavo CORREIA
 • Min. of Foreign Affairs, Defense, & Communities
  Luis Filipe TAVARES
 • Min. of Health & Social Security
  Arlindo DO ROSARIO
 • Min. of Infrastructure
  Eunice SILVA
 • Min. of Internal Affairs
  Paulo ROCHA
 • Min. of Justice
  Janine LELIS
 • Min. of the Presidency, Parliamentary Affairs, & Sports
  Fernando Elisio FREIRE
 • Ambassador to the US
  Carlos VEIGA
 • Permanent Representative to the UN, New York
  Fernando Jorge WAHNON FERREIRA

 

 

ที่มา: https://www.cia.gov/library/publications/resources/world-leaders-1/CV.html

 

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)

3.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP รายบุคคล

6,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการเจริญเติบโต GDP

4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

GDP แยกตามภาคการผลิต

 • ภาคการเกษตร 7.4%
 • ภาคอุตสาหกรรม 16.4%
 • ภาคการบริการ 76.2% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

อัตราการว่างงาน

15% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)
อัตราเงินเฟ้อ (Consumer Prices)

-1.5% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

หนี้สาธารณะ

128.6% ของ GDP  (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ผลผลิตทางการเกษตร

กล้วย ข้าวโพด ถั่ว มันฝรั่งหวาน อ้อย กาแฟ ถั่ว ปลา

อุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่ม แปรรูปปลา รองเท้าและเสื้อผ้า การซ่อมเรือ

อัตราการเกิบโตภาคอุตสาหกรรม

1.9% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุล 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

มูลค่าการส่งออก

148.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้าส่งออก

น้ำมัน รองเท้า เครื่องนุ่มห่ม ปลา หนังสัตว์

ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ

Australia 83%, Spain 8.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

มูลค่าการนำเข้า

618.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2559)

สินค้านำเข้า

อาหาร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ในการขนส่ง เชื้อเพลิง

ประเทศคู่ค้า (นำเข้า)ที่สำคัญ

Portugal 29.9%, Australia 26.4%, Netherlands 11.2%, Spain 5.6%, China 5.6% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2558)

สกุลเงิน

1 Cabo Verdean escudos (CVEsc) เท่ากับ 100 Centavos

สัญลักษณ์เงิน

CVE

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา

(ตรวจสอบอัตราการแลกเปลี่ยนได้ที่นี่)

 

สาธารณรัฐเคปเวิร์ดมีสภาพเป็นหมู่เกาะ อยู่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา สภาพภูมิประเทศทั่วไปมีความแห้งแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟที่มอดแล้ว มีที่ราบพอจะใช้เพาะปลูกได้เพียง 3-4 เกาะ และจะพบไม้ยืนต้นเฉพาะในบริเวณหุบเขา ทั้งนี้ เกาะ Sao Tiago มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น ภาคเกษตรกรรมจึงมีขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศส่วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ประชากรมีจำนวนน้อย โดยในอดีตมีทาสจากแผ่นดินแอฟริกาอพยพมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวคาโบ เวอเดที่แท้จริงจำนวนมาก (มากกว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศ) ได้อพยพออกไปอยู่ประเทศอื่นในช่วงการปกครองแบบสังคมนิยมและมีปัญหาขาดแคลน อาหารบ่อยครั้ง
 
ภาคการบริการ (services sector) โดยหลักคือ การท่องเที่ยว การขนส่ง การพาณิชย์ การบริการภาครัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76 ของ GDP (ข้อมูลปี 2549) เป็นภาคเศรษฐกิจหลักของคาโบ เวอเด อันเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก อย่างไรก็ดี ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ เกลือ หินภูเขาไฟ หินปูน ยิปซั่ม เป็นต้น สินค้าส่งออกหลักคือ น้ำมัน (re-export) ปลา เสื้อผ้า และรองเท้า ประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ โปรตุเกส สเปน และญี่ปุ่น
 

 

สถิติที่สำคัญ ไทย-เคปเวิร์ด (2555)
มูลค่าการค้าไทย-เคปเวิร์ด 8.80 ล้าน USD (ไทยส่งออก 7.31 ล้าน USD ไทยนำเข้า 1.48 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 5.83 ล้าน USD)
 
สินค้าส่งออกของไทย ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ ส่วนประกอบอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
 
สินค้านำเข้าของไทย เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
 
การท่องเที่ยว ชาวเคปเวิร์ดมาไทย 92 คน
 
การตรวจลงตรา สามารถรับการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 
สำนักงานของไทยที่ดูแลเคปเวิร์ด สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
 
สำนักงานของเคปเวิร์ดที่ดูแลไทย ยังไม่มีการมอบหมายสถานเอกอัครราชทูตให้ดูแลไทย
 
ความสัมพันธ์ทั่วไป 
 
การทูต 
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐเคปเวิร์ดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2529 โดยฝ่ายไทยได้มอบหมายให้ สอท.ณ กรุงดาการ์ มีเขตอาณาครอบคลุมเคปเวิร์ดส่วนเคปเวิร์ดยังมิได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูต ประจำไทยหรือมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตแห่งใดมีเขตอาณาครอบคลุมไทย 
 
เศรษฐกิจ 
 
การค้า 
ความสัมพันธ์ระหว่างกันมีความราบรื่น ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจยังคงมีไม่มากนัก 
 
การลงทุน 
ยังไม่ปรากฏข้อมูลการลงทุนระหว่างกัน 
 
ความร่วมมือทางวิชาการ 
ปัจจุบันไทยให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับเคปเวิร์ด โดยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไทยกำหนดให้อยู่ในโครงการความช่วยเหลือของไทย (Thai Aid Programme) ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือในรูปทุนศึกษา/ฝึกอบรม และดูงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาที่ไทยมีความชำนาญและเป็นที่ ต้องการของประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ สาขาการเกษตร สาธารณสุข และการศึกษา 
 
ความตกลงที่สำคัญ ๆ กับไทย 
ไม่มีความตกลงระหว่างกัน 
 
การเยือนที่สำคัญ 
ไม่มีการเยือนในระดับสูงระหว่างกัน

 

ที่มา: กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

กันยายน 2558

 

 
รายการ มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.) 2556 2557 2558 2558(ม.ค.-ธ.ค.) 2559(ม.ค.-ธ.ค.)
ไทย - โลก                      
มูลค่าการค้า 478,914.69 455,210.59 416,962.57 416,962.57 409,585.57 0.15 -4.95 -8.40 -8.40 -1.77
การส่งออก 228,498.54 227,461.99 214,309.58 214,309.58 215,387.54 -0.26 -0.45 -5.78 -5.78 0.50
การนำเข้า 250,416.15 227,748.59 202,652.99 202,652.99 194,198.03 0.52 -9.05 -11.02 -11.02 -4.17
ดุลการค้า -21,917.61 -286.60 11,656.59 11,656.59 21,189.51            
ไทย - หมู่เกาะเคปเวิร์ด                      
มูลค่าการค้า 11.34 8.55 13.26 13.26 6.90 28.92 -24.64 55.18 55.18 -47.97
การส่งออก 11.34 8.51 13.24 13.24 6.82 55.07 -24.93 55.50 55.50 -48.50
การนำเข้า 0.00 0.03 0.02 0.02 0.08 -99.90 2,153.33 -27.22 -27.22 238.21
ดุลการค้า 11.34 8.48 13.22 13.22 6.73            

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 ข้าว 10.4 7.9 12.5 12.5 6.1 55.49 -23.80 58.13 58.13 -51.15
2 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 -33.41 45.95 49.29 49.29 6.36
3 ผักกระป๋อง และผักแปรรูป 0.0 - 0.0 0.0 0.1 - - - - 897.92
4 เม็ดพลาสติก 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 48.50 -35.03 -16.22 -16.22 -3.42
5 ผลิตภัณฑ์ยาง 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 40,466.67 -53.25 -98.07 -98.07 6,418.18
6 เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว - - - - 0.0 - - - - -
7 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 189.50 -72.14 204.79 204.79 -57.30
8 ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -21.83
9 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 0.0 0.0 - - 0.0 -82.22 -37.50 - - -
10 ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ - - - - 0.0 - - - - -
รวม 10 รายการ 10.9 8.3 13.0 13.0 6.8 55.20 -23.92 56.05 56.05 -47.70
อื่นๆ 0.4 0.2 0.3 0.3 0.0 51.48 -52.35 31.88 31.88 -89.98
รวมทั้งสิ้น 11.3 8.5 13.2 13.2 6.8 55.07 -24.93 55.50 55.50 -48.50

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 
อันดับที่ ชื่อสินค้า มูลค่า : ล้านเหรียญ อัตราขยายตัว (%)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2556 2557 2558 2558
 (ม.ค.-ธ.ค.)
2559
 (ม.ค.-ธ.ค.)
   
1 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ - - - - 0.0 -100.00 - - - -
2 ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ - - - - 0.0 - - - - -
3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 0.0 - - - 0.0 -80.00 - - - -
4 ด้ายและเส้นใย - - - - 0.0 - - - - -
5 ผ้าผืน - 0.0 - - 0.0 - - - - -
6 แผงวงจรไฟฟ้า - - - - 0.0 - - - - -
7 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -99.19
8 สิ่งพิมพ์ - - - - - - - - - -
รวม 10 รายการ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -98.66 -80.00 24,500.00 24,500.00 237.80
อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -99.93 3,270.00 -100.00 -100.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -99.90 2,153.33 -27.22 -27.22 238.21

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

 

 

 

JoomSpirit